Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 34336
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Hasan Kaimija" ,Nabavka i ugradnja kondenzacijskih gasnih uređaja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.08.2019 40001,86 40001,86 ELKOMONT D.O.O. 4200125790007
JU OŠ "Hasan Kaimija" Nabavka i ugradnja kondenzacijskih gasnih uređaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.07.2019 40001,86
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka grafičkih usluga 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.07.2019 80,99
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - nabavka materijala za šminku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 1393,51 SUPRACOLOR D.O.O.
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge izrade, održavanja i podrške web stranice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2019 1860,00 1860,00 Vibesoft d.o.o Sarajevo
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za šminku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2019 1393,51
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Obrazovni materijal-potrepštine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2019 272,40
JU Muzej Sarajeva KOLEKTIVNO OSIGURANJE UPOSLENIKA Muzeja 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2019 1848,00 1848,00 1848,00 Sarajevo osiguranje dd ID broj 4200326930001
JU Muzej Sarajeva Čišćenje Brusa bezistana nakon poplave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1456,00 13.06.2019 1456,00 1456,00 Tepser O.D. ID broj: 4301913070008
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge prevoza radnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.10.2019 643,50
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka administrativnog materijala 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2019 1919,08
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za praktičnu nastavu maš.str. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.10.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka lijekova iz blagajne... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 14,10 14,10 14,10 PZU APOTEKA "AL - HANA"
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka odbojkaških i fudbalskih lopti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 350,00 350,00 "EURO BICCO" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200159930002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održavanje školske zgrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2019 201,40
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 107/19-P - Dijelovi za TA peći i kalorifere Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 15.10.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga osig.učenika škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2019 2070,00 2070,00 " SARAJEVO-OSIGURANJE" DD SARAJEVO ID 4200326930184
JU OŠ Ćamil Sijarić ,Usluge pripremanja školskih obroka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.05.2019 292372,79
JU OŠ Ćamil Sijarić Usluge pripremanja školskih obroka, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.06.2018 292372,79 292372,79 Nerro d.o.o. 4201254460001
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka higijenskog materijala i namirnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 6,75 6,75 6,75 "BINGO" d.o.o.
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke hidrauličnih makaza sa agregatom i alatom za blindo vrata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Elektronska zaštita objekata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2019 4212,00 27.07.2019 4212,00 Middle Point Electronics d.o.o. Sarajevo, 4200148570004
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 48/19 Analize uzoraka otpadne vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2019 3018,60 TQM d.o.o. Lukavac
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga kontrole i reparacije injektora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 1500,30 30.07.2019 1500,30 752,39 JASMIN M d.o.o. Žepce, 4218141300008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka pneumatske račne Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.07.2019 2531,65 01.08.2019 2531,65 2531,65 JASMIN M d.o.o. Žepce, 4218141300008
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 55/19 Nabavka materijala za privremeni vod za rekons.vod.mreže u ul.Koševo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 6881,45 Hidro-Termo-Centar d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-21/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 104,20 104,20 "VISPAK" d.d. Ozrakovići bb Visoko
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja - Seminari 02-03-115-9/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 120,00 120,00 "Revicon" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-20/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 30,00 30,00 "ATAL GROUP" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka materijala za tekuce odrzavanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2019 3500,00
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-9/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 30,00 30,00 "PC Plus" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" nabavka uslue dostavljanja pripremljene hrane u školu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2019 23333,00 01.10.2019 23333,00 MBA centar doo Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i zamjena sistema za detekciju zemnog gasa u kotlovnici Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3256,67 3256,67 Arcus d.o.o. 4200147330000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izmjene Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 26.09.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poljoprivrednog materijala 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 2382,00 2382,00 Agropest d.o.o Gračanica 4209241280005
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka vage-visinomjerke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2019 883,35 883,50 PCE GRUPA D.O.O.
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge pranja službenog automobila 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2019 35,00 35,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Odluka o pokretanju jn (oprema-vaga visinomjerka) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2019 883,35
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge izrade polugodišnjeg obračuna i obrazaca finansijskog izvještavanja - 2002/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2019 1462,50 Blueprint o.d. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Realizacija projekta: Primjena GIS i GPS tehničko-tehnoloških dostignuća u projektovanju u šumarstvu - 2319/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2019 6996,60 JP "BOSANSKOHERCEGOVAČKE ŠUME" Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE: TONERI ZA FOTOKOPIRNE STROJEVE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2019 6956,82 6956,82 KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d. o. o. Azize Šaćirbegović 1, Sarajevo ID: 4201294680004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka prajmera za detekciju Fusarium Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 93,60 93,60 Analitika d.o.o Sarajevo 4200561260005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka cvijetnog aranžmana za uređenje konferencijskog stola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 100,00 100,00 TR. Agava Sarajevo 4300209790007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poklona rukovodstvu Sveučilišta u Zadru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 90,00 90,00 Zemaljski muzej Sarajevo 4200395820005
JU Univerzitet u Sarajevu Zakup prostora za održavanje manifestacije “Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu“ Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 10.10.2019 23400,00 23400,00 KJP„ZOI '84“ OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d. o. o. Alipašina bb, Sarajevo ID: 4200347000004
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići ,Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku peleta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.05.2019 19804,00
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku peleta, Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.07.2019 19804,00 19804,00 HIFA PETROL 4200999090005 Vogošća
JU OŠ "Velešićki heroji" Izvođenje radova na demontaži postojeće i nabavci i ugradnji nove školske kotlovnice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.05.2019 64871,72
JU OŠ "Velešićki heroji" ,Izvođenje radova na demontaži postojeće i nabavci i ugradnji nove školske kotlovnice Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.07.2019 64871,72 64871,72 Energomont-komerc d.o.o 4200313790006 Vogošća
JU OŠ "Fatima Gunić" .Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku pvc sportske podne obloge. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.07.2019 41967,90 41967,90 TRISAR-INN 4200324560002 Novo Sarajevo
Ukupno po stranici 460.846,40 555.434,37 507.388,95