Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 30846
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka obrazaca propisanih Pravilnikom o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 1062,36 1062,36 SVJETLOST SARS d.d.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka obrazaca propisanih Pravilnikom o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.05.2019 1062,36
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje i opravka kočionih i frikcionih elemenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 14.06.2018 5580,90 18.06.2018 5580,90 5580,90 Hen d.o.o
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 50 kom. knjiga radi njihove dodjele najboljim učenicima škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.06.2019 615,00
JU OŠ "Treća osnovna škola" Usluge čišćenja ,pražnjenja i sapiranja rezervoara za lož ulje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 2106,00 2106,00 Delta Petrol D.O.O. kAKANJ
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Opravka hidrauličnih crijeva i holendera visokog pritiska Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 14.06.2018 6961,50 21.06.2018 6961,50 Hansa Fkex d.o.o
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci Usluge avio prevoza - 18. 06. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.05.2019 90675,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu radnih stolova za zanimanje Tehničar mehatronike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.05.2019 340,97
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge organizacije iftara za radnike Škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2019 840,00
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Printanje propagandnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 368,55 368,55 Margo d.o.o. Sarajevo IDB 4400592450006
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka ručnog sata (komad 1) za učenicu sa ostvarenim odličnimuspjehom i primjernim vladanjem u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2019 105,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge pregleda i ispitivanje sredstava rada - mašina i uređaja - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2019 1498,77 1498,77
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Filtracioni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 01.06.2018 5930,50 11.06.2018 5930,50 Hidrogradnja d.d.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge pregleda i ispitivanja sredstava rada - mašina i uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2019 1498,77
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 2 komada knjiga "Sve o avionima", stručne literature za zanimanje Mašinski tehničar - izborna područja Zrakoplov i motor i Opsluga zrakoplova i tereta, autora Bajić Safeta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.05.2019 503,10
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje vatrodojavnih instalacija i centrala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 07.06.2018 3650,40 13.06.2018 3650,40 Proving d.o.o Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za čišćenje za 2019. godinu - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2019 3997,86 3997,86 PENNY PLUS d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za čišćenje za 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2019 3997,86
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba-materijala za izradu 10 (deset) kanti za otpatke za vanjsku upotrebu za javne površine na području općine Centar Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2019 727,39
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" UGOVOR O PRUŽANJU ZDRAVSTVENIH USLUGA 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2019 2500,00 2500,00 JU DOM ZDRAVLJA KS
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" ZDRAVSTVENE USLUGE -SISTEMATSKI PREGLED Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2019 2500,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje opreme za zaštitu od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 07.06.2018 2863,57 13.06.2018 2863,57 Maher d.o.o
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" I IZMJENA JAVNIH NABAVKI ZA 2019 Plan nabavki 15.05.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanacija iskopa u zelenim površinama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 16.05.2018 7017,51 06.06.2018 7017,51 KJKP '' Rad'' d.o.o
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-tekućeg odrzavanja objekta 2019.2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.05.2019 11185,20 11185,20 OKI UPRAVITELJ DOO, ID 4200784300009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-usluge tekućeg održavanja objekata 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 11185,20
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 18.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda - MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 TP Distributivni centar d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci licenci za antivirusni softver-MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6589,44 4th Dimension d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks ugovora o izvođenju građevinsko-zanatskih radova Ugovaranje i realizacija 29.04.2019 SELA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji auto-guma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2019 1497,60 AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku auto-dijelova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.06.2019 8170,11 Kam i Bus doo Doboj-Jug, 4218808920000
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (Nabavka opreme) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci materijala za tehničko održavanje objekata_lot 2, 3 i 5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2019 36195,13 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 06.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga servisiranja motornih vozila u garantnom roku Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.06.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku materijala i opreme za održavanje infrastrukture na grobljanskim površinama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 1474,20 1474,20 Oberon d.o.o. Vučija luka 36, Istočno Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju motornog vozila u garantnom roku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2019 2500,00 PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Pružanje usluga razvoja web aplikacije za Online prikaz Registra zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo i Registra imenovanih lica u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 6961,50 12.06.2019 6961,50 6961,50 TELNET d.o.o. Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu MEDIJSKA PROMOCIJA I VIDLJIVOST Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.06.2019 24500,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor nabavka termobloka sa mješačem Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.06.2019 3861,00 3861,00 Analitika d.o.o Sarajevo 4200561260005
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge izrade ažurne geodetske podloge - 1481/19 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2019 2316,60
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Radovi na Krečenju kabineta u hodnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 3300,01 3300,01 GP gradnja 4201084280003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja materijala za radionicu i sastanak UO Bugi projekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2019 250,00 250,00 OR Print Studio "Student line" Sarajevo 4302864210008
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge zakupa poslovnog prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2018 2437,50 2437,50 JU ''Kulturno sportski centar i radio ilijaš'' ilijaš 4200455660002
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Nabavka klima uređaja. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2018 6636,24 6636,24 Deling 4200156160001
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Nabavka dijelova za muzičke instrumente Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2018 1996,66 1996,66 Amedex 4200439890006
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge prevoza učenika i nastavnika. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2018 1340,40 1340,40 Promo tours 4200391240004
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka i montaža led svjetiljki Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 2542,00 2542,00 Elektrika s 4201493700006
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka eksperimentalnog seta za kabinet fizike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 3436,29 3436,29 Dijal-''M'' 4200364940002
Ukupno po stranici 179.833,13 143.911,20 62.535,44