617 Pretraga po nadležnom ministarstvu | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 51044
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" vodovod i kanalizacija 12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.12.2020 32,75 32,75 KJKP Vodovod i kanalizacija
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" vodovod i kanalizacija 12/20. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.12.2020 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" vodovod i kanalizacija 11/20. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 17.11.2020 50,75 50,75 KJKP Vodovod i kanalizacija
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" vodovod i kanalizacija 10/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.10.2020 56,80 56,80 KJKP Vodovod i kanalizacija
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" vodovod i kanalizacija 10/20. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.10.2020 4,70 4,70
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: ustupanje usluge štampanja knjiga djelovodnika i upisnika predmeta, decembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 349,83 349,83 DEFTER-KOMERC DOO
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: ustupanje usluge štampanja knjiga djelovodnika i upisnika predmeta, decembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 349,83 349,83 DEFTER-KOMERC DOO
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo radova na rekonstrukciji unutrašnjih gasnih instalacija 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.07.2020 43290,00 28167,70 OBMR vl. Nedim Gorušanović, 4300955610006, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo radova na rekonstrukciji unutrašnjih gasnih instalacija 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.05.2020 43290,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kancelarijski pribor 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.02.2020 44271,55 32867,60 Svjetlostkomerc d.d., 4200177160001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kancelarijski pribor 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.01.2020 44274,55
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Celicni fitinzi 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.03.2020 49023,00 25352,00 Unis udruzena metalska industrija d.d., 4200683450000, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Celicni fitinzi 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.02.2020 49023,00
Fond KS za izgradnju stanova Usluge posluživanja u restoranima 2020 Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2020 2340,00 667,50 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje i održavanje telemetrije i gas kromatografa 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.12.2020 23154,30 Unis Fagas d.o.o., 4200580560001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje i održavanje telemetrije i gas kromatografa 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.11.2020 23164,30
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/25/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.01.2021 236152,80 MGM Farm d.o.o. - Kakanj
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka samohodne kosilice -20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 3045,00 05.10.2020 3045,00 3045,00 Manko velemotor d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka dvadeset i jedne (21) uredske stolice -20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2020 2034,88 02.11.2020 2031,88 2031,88 Penny plus d.o.o. Sarajevo, 4200162210002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavku računarske opreme za potrebe novog Centra za potrošaće ( Novi Grad Sarajevo) -20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 5120,96 05.11.2020 5120,96 3721,95 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045
JU Kamerni teatar 55 Osiguranje radnika Tetara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.12.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 65/20 Repromaterijal za remont pumpnih agregata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.03.2020 24.09.2020 35098,25 07.01.2021 35098,25 Hidro-Termo-Centar d.o.o. Sarajevo
JU Kamerni teatar 55 Nabavka cvijeća za premijere i festival_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 2500,00 KJKP PARK
JU Kamerni teatar 55 Nabavka cvijeća za premijere i festival Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2020 2500,00
JU Kamerni teatar 55 Usluge štampe na platnu - majice i cekeri i ostali promotivni materijal_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 2723,76 OR REMS
JU Kamerni teatar 55 Usluge štampe na platnu - majice i cekeri i ostali promotivni materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.11.2020 2996,37
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge kopiranja ključeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2020 27,00 27,00 27,00 Key Servis d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge sanacije ulazne kapije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2020 245,70 245,70 245,70 Spržo company d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge izrade idejnog projekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2020 1099,80 06.11.2020 1099,80 1099,80 I.d.e.a. d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge web hostinga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 97,00 97,00 97,00 Globalhost d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge održavanja bijele tehnike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 35,10 22.10.2020 35,10 O.R. General Electrik
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka vrtnog materijala. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 65,95 65,95 65,95 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka vrtnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 93,50 95,30 93,50 KJKP Park d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge održavanja laptopa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 110,10 110,10 110,10 Allied VTM d.o.o.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga izrade projekta izgradnje kružne jame grobnice na deponiji Smiljevići -20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2020 6435,00 26.10.2020 6435,00 6435,00 Desing & QC d.o.o. Sarajevo, 4201327100009
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka blok obrazaca naloga 1450 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 5,85 5,85 5,85 SVJETLOSTKOMERC D.O.O.
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge održavanja i servisa službenih vozila SERDA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2021 4315,17 CONNECTA d.o.o. Sarajevo 4201473260000
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka računarske i kancelarijske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2020 1800,98 19.10.2020 1800,98 1800,98 Racional d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Celicne cijevi pribor i elektrode 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.09.2020 46737,80 10989,80 Treasure d.o.o., 4218068540003, Zenica
Služba za protokol i press Nabavka pozadine (mesh) dimenzija 7x3m za obilježavanje Dana sjećanja na sve ubijene i ranjene građane Grada Sarajeva od agresora u periodu opsade 1992-1995.godina" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2021 319,41 319,41
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Celicne cijevi pribor i elektrode 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.08.2020 46737,80
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka i održavanje za kopir aparate i printere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 2797,47 2797,47 EA SERVIS
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka vodokotlića i potrebnog sanitarnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2020 57,65 57,65 57,65 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka obruča za koš za potrebe korisnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2020 41,95 41,95 41,95 Penny Plus d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/23/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinka KCUS-a Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.01.2021 58476,60 MGM Farm d.o.o. - Kakanj
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka 13 ( trinaest) komada televizora za potrebe sistema videonadzora KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2021 4106,70 TELNET d.o.o. Sarajevo - 4202070350005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ormarića za medicinske gasove i servisni setovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2021 6512,22 T-CONSULTING d.o.o. Sarajevo, 4202025050009
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izmještanju toplovoda i izgradnja novog toplovoda od kotlovnice do ETF-a i FSK-a Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.01.2021 237408,50
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za kontrolu radnog vremena za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2020 1718,39 24.09.2020 1718,39 1718,39 "UNILAB" doo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja baterija za UPS uređaj PW 9355-30SN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2021 6963,84 ENERGOINVEST SUE Sarajevo . 4200420360006
Ukupno po stranici 506.846,99 591.346,43 122.608,54