Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za reparaciju radnih kola 32/18-P 15.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izrada i dorada mašinskih dijelova 15.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za specijalno kombinovana vozila 2018 15.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za ventilaciju/klimu 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvenog uglja i brezovih metli; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabvka potrošnih materijala za održavanje vozila i mehanizacije; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodomaterijala za tekuće održavanje objekata; 15.11.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka opreme za sektore nastave i naučno-istraživačkog razvoja Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tehničkih gasova; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektro materijala za tekuće održavanje objeklata; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poliamida i juvidura; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka boja i lakova za motorna vozila i građevinsku mehanizaciju; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cijevi profila i limova; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za vijačne kompresore i pneumatske alate; 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 6 – uniforme za djecu i osoblje 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 5 - čarape 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 4 – veš, dječije pidžame i vreće za spavanje 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 3 - odjevni predmeti za sport i rekreaciju 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 2 - dječija obuća 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 1 – dječija odjeća 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka i ugradnja unutrašnje stolarije u Domu 15.11.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računara-poništen 2018 15.11.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku Microsoft licenciranih softvera-poništen 15.11.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada-poništen 15.11.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kontrolnih mjerila toplotne energije-poništen 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Popravka lifta u centralnoj kuhinji Doma 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Izgradnja hladne komore u prostoru centralne kuhinje Doma 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Profesionalna oprema za hladnu komoru 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Kompjuterska oprema 1 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Materija za održavnje zgrade 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Auto gume za Toyotu 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Iznajmljivanje opreme za potrebe svečanog otvaranja manifestacije "Dječija nedjelja" 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Dijelovi za lift 15.11.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za nuklearnu medicinu LOT 1, LOT 2 i LOT 3 14.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betonske galanterije; 14.11.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke INOX posuđa 14.11.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke Laboratorijskog namještaja 14.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga pregleda radnika i ambulanta - Dobrovoljno EX ANTE obavještenje o transparentnosti 14.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Advokatske usluge - Dobrovoljno EX ANTE obavještenje o transparentnosti 14.11.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika škole za školsku 2018/2019 14.11.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka adaptera i USB kablova 14.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tehnički pregled vozila br. 61-18-P 14.11.2018
JU Stomatološki fakultet Javna nabavka anestetika 2018 14.11.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijla za praktičnu nastavu za zanimanje Insalater centralnog grijanja 14.11.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala i pribora za održavanje instalacija centralnog grijanja 14.11.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba za potrebe EKO sekcije 14.11.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Testovi na droge sa 10 ( deset)parametara 14.11.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mikroskop za patologiju – 1 komad 14.11.2018
KJP ZOI 84 Usluge prevoza polaznika ski škole i uposlenika 14.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema i rez.dij. za radio sist. 14.11.2018