Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Nabavka opreme - dva projektora 19.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge čiščenja i održavanja higijene 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge jednostranog crno-bijelog ispisa formata A4 za realizaciju operativnog plana 2017. godinu 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Repasovanje i servisiranje motora pogonskih agregata 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Utovar i transport nasipnog materijala za realizaciju projekta 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Elaborat identificiranja i praćenja rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta na području kojim gospodari KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal i dijelovi za servisiranje vozila VW T-5 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Izvođenje radova na vodosnadbjevanju malinjaka 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Kombinovana stolarska mašina 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge servisiranja klima uređaja 19.09.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka građevinski radovi 19.09.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge sistematskog pregleda radnika JU Srednjoškolski centar Hadžići 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge pripreme, obrade i isporuke materijala za toplinsku izolaciju 19.09.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka za izvršene radove na sanaciji prostora 19.09.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA PROEKTORA 2018 19.09.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA ROBE -KOMPIJUTERSKOG MATERIJALA 2018 19.09.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" KANCELARIJSKI MATERIJAL 2018 POKRETANJE 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Građevinski materijal za realizaciju projekta: Njega šume u obalnom području lokalitetat Babin potok 19.09.2018
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Odluka o pokretanju-Nabavka sk.uzina za I pol.skolske 2018 19.godine 19.09.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA ŠKOLSKIH STOLICA 12017 19.09.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA KOSILICE ZA TRAVU 2017 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Nabavka i ugradnja klima uređaja 19.09.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kamion 20t 19.09.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA ŠOLSKIH RUSAKA- TORBI 2017 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Nabavka i servisiranje opreme za realizaciju projekata 19.09.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o kupovini roll banera sa štampom 19.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade glavnog projekta rušenja dijela objekta Stare radiologije-Klinička farmakologija (K026) i objekta Radionice (K016) 19.09.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o kupovini crvenog tepiha 19.09.2018
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Nabavka goriva za potrebe Centra za slijepu i slabovidnu djecu, 19.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja/montaža postrojenja klimatizacije prostora brzog CT skenera za potrebe Klinike za radiologiju 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Sportska oprema za Šumarijadu 19.09.2018
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Konkurentski postupak za nabavku sredstava za održavanje higijene, 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge pregleda sredstava rada "Motorne pile", "Ručne motorne pile" i "Motorni bušač" 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal za realizaciju projekta u rasadnicima "Sedrenik" i "Tarčin" 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge osiguranja vozila za realizaciju projekta "Podizanje malinjaka" 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Knjige evidencije o radnicima 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge transporta animala 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Nabavka i ugradnja elektromaterijala u rasadnicima "Sedrenik" i "Tarčin" 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge rada rovokopača i kamiona na realizaciji projekta 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge pregleda sredstava rada "Ručne motorne pile" 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge zamjene vodovodne cijevi 19.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Ispitivanje, punjenje i održavanje PP aparata i hidrantske mreže 18.09.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za markere Hepatitis B, C i anti -HIV testova kompatibilni analizatoru Vitros ECiQ 18.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Prskalica za rezervoar 150 l vertikalno i horizontalno prskanje 18.09.2018
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Rukavice nitril i vinil za laboratorijsku upotrebu INGEB 2018 18.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge štampanja reklamnog materijala za učešće na Šumarijadi i Sajmu privrede 18.09.2018
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o nabavci usluge predrevizije i revizije finansijskih izvještaja za 2017. godinu 18.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Nafta i naftni derivati fcco benzinska pumpa 18.09.2018
JU OŠ 9. maj Pazarić ODLUKA O IZBORU PONUĐAĆA LOŽ ULJE I PELET(HIFA -PETROl) 18.09.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA- SITNA ROBA I REZERVNI DIJELOVI FPN 2018 18.09.2018