617 Pokretanje i tok javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje aparata/sistema proizvođača General Electric koji se koriste na klinikama KCUS-a 29.07.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga pripreme I usvajanja DVGW regulative – oblast Primjena gasa – široka potrošnja LOT 2 20 27.07.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga pripreme I usvajanja DVGW regulative – oblast Transport I distribucija gasa – LOT 1 20 27.07.2021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka kancelarijskog materijala i potrepština - 2020 27.07.2021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka usluga edukacije 27.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Održavanje i čišćenje kanalizacione mreže i objekata na kanalizacionoj mreži KCUS-a - 2021.godina 27.07.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge: Interkonekcija članica UNSA prema UTIC-u-19. 07. 2021. godine 25.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge oglašavanja u dnevnim novinama za potrebe KCUS-a - 2021.godina 23.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka klima uređaja za potrebe održavanja aparata koji zahtijevaju hlađenje - 2021.godina 15.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka armatura za distributivne sisteme vodene pare i parnog kondenzata- poništenje 15.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka jogi dušeka, antidekubitalnih dušeka i nepromočivih plahti 14.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za servisiranje medicinskih uređaja proizvođača OLYMPUS za potrebe više klinika KCUS-a 07.07.2021
Ministarstvo saobraćaja "IDEJNI PROJEKAT za izgradnju dijela XIII transverzale-raskrsnice, odnosno isključnih traka ulice Džemala Bijedića ( u oba pravca) sa prelazom preko tramvajske pruge, sa riješenom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom" 06.07.2021
JU Građevinski fakultet UNSA Kancelarijski materijal (razna uredska oprema i potrepštine) 05.07.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 134/20 - Laboratorijsko posuđe i pribor 01.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje aparata/sistema proizvođača DORNIER lociranih na klinikama KCUS-a - poništenje 17.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Isporuka goriva i maziva za potrebe bolničkih vozila 14.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 3 i 5 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lot 11 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 2,6 i 9 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 7 i 8 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 10 i 12- poništenje 10.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici lotovi 1,4,13 i 14 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka HTZ cipela (radne i zaštitne obuće) 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zaštitnih kecelja, odijela, okovratnika i pregača 10.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Održavanje info tački na području Kantona Sarajevo 09.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Izgradnja info tački na području Kantona Sarajevo 09.06.2021
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka pravnih/ advokatskih usluga 2021 09.06.2021
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: računari i računarska oprema 2021 09.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za servisiranje UZ aparata i pacijent monitora proizvođača General Electric 03.06.2021
JU Šumarski fakultet Hemijski reagensi 2021 02.06.2021
JU Šumarski fakultet Laboratoriske pipete i pribor 2021 02.06.2021
JU Šumarski fakultet Drobilice 02.06.2021
JU Šumarski fakultet Usluge prevozne agencije 2021 01.06.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - lot 4 - poništenje 31.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - lot 6 31.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - lotovi 1,2,3,5 31.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada glavnih i idejnih projekata za kompleks Objekata Javne Ustanove Opća bolnica 27.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka medicinskih gasova - isporuka roba 27.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kante sa papučicom i poklopcem za otpad 27.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - termalni papir za ctg aparate 26.05.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila autogume lot5 20 24.05.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila akumulatori lot4 20 24.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis čiščenja dimnjaka i dimnjača 24.05.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila Škoda lot 3 20 24.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Magnetne vezalice za pacijente 24.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa 24.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Regulator protoka za medicinski kisik sa ovlaživačem i maske za disanje 21.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis biohemijskog aparata AMS Ellipse 21.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elektronske kartice za elektronsku kontrolu 21.05.2021