Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka bolničkih posteljina, materijala, uniformi i HTZ opreme 2020 25.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozila Škoda lot3 19 25.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 162/19-"HTZ OPREMA -OSTALA OPREMA" 25.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozila Fiat lot2 19 24.02.2020
JU Šumarski fakultet skeneri za kompjutere - ponovljen postupak 24.02.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga osiguranja vozila 24.02.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika 24.02.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Vanplanska odluka o pokretanu(radna uniforma) 24.02.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Vanplanska odluka o pokretanju jn (hrana) 24.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozila Wolks lot-1 19 24.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu NABAVKA FINANSIJSKOG INFORMACIONOG SISTEMA 21.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge opravke stolarskih mašina - 374/20 21.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Izrada plata gibnja - 239/20 21.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Obrada lamela i feroda - 237/20 21.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga izrade Glavnog projekta za demontažu postojeće i isporuku i ugradnju nove opreme i materijala u 5 (pet) transformatorskih stanica KCUS-a 21.02.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka radova - Sanacija krovova za tri objekta 21.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 1120 Elektro materijal za autobuse i minibuse I 21.02.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka rezervnog dijela i popravka kopir aparata 21.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 01/20 - "Baždarenje mjerača protoka" 20.02.2020
JU Stomatološki fakultet Redovan godišnji servis stomatoloških stolica 20.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor IMTEC .d.o.o Sarajevo 20.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odl. o dodjela ugovora 20.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo pokr.postupka JN 20.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor Empro Bratunac 20.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODL.O DODJELI UGOVORA 20.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Pokretanje postupka JN 20.02.2020
JU Šumarski fakultet skeneri za kompjutere - poništen postupak 19.02.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Materijal za održavanje zgrade - krovni prozori 19.02.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Za RP "POFALIĆI-CIGLANE" nabavka usluge revizije geologije Lot 3 19.02.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge izvođenja istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena za potrebe izrade RP "POFALIĆI-CIGLANE" Lot 2 19.02.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Za RP "POFALIĆI-CIGLANE" nabavka usluga izrade podloga geodezije, geologije i revizije geologije Lot 1 19.02.2020
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski postupak - nabavka usluga smještaja gostujućih umjetnika 18.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema sistema katodne zastite 19 18.02.2020
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, usluge elektronske zaštite objekata od požara i protuprovale 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo dodjela direktnog sporazuma -Deratizer 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o izboru Deratizer 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODL O POKRETANJU 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR -MIKADO 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODLUKA O Dodjela ugovora MIKADO 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluja o pokr. 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovvor Centrotrans eurolines 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odl.o izboruoru 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -STRUČNO USAVRŠAVANE 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR--EL TARIK OIL 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Dodjela ugovoraE LTARIK OIL 18.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” HRANA ZA PROD.BORAVAK 2019. 18.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema i sredstva za zastitu od opasnih materija 19 18.02.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge prevoza učenika drugih razreda srednjih škola u Memorijalni centar - Potočari, Srebrenica - LOT 1 18.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci inventurnih pločica - UP 18.02.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge prevoza učenika drugih razreda srednjih škola u Memorijalni centar - Potočari, Srebrenica - LOT 1 18.02.2020