Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade dokumentacije za obnovu okolinskih dizvola za kotlovska postrojenja Koševo-TEB i Jezero 22.11.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka nemedicinske opreme i namještaja za kliniku za hematologiju 22.11.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabake-Aparat za dobivanje destilovane vode 22.11.2019
JU OŠ "Velešićki heroji" Usluge građevinskih radova, 22.11.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.UZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke - Laboratorijski namještaj 22.11.2019
JU OŠ "Osman Nakaš" Nabavka sportske opreme., 22.11.2019
JU OŠ "Osman Nakaš" Demontaža oštećene mreže, varenje te zaštite temeljnom bojom, farbanje i montaža iste 22.11.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Vodomaterijal 2019 21.11.2019
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Epruvete i laboratorijski pribor od plastike II INGEB 2019 21.11.2019
JU Šumarski fakultet Bojenje krova i drugi radovi nanošenja premaza 2019 21.11.2019
JU Peta gimnazija NABAVKA KOMPJUTERSKOG MATERIJALA I PERSONALNIH RAČUNARA 2019-2 21.11.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" T-Lijekovi za potrebe Odjeljenja za Pedijatriju - LOT 3,8, 9, 11, 12, 18, 20 i 24 poništenje 21.11.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" T-Lijekovi za potrebe Odjeljenja za Pedijatriju 21.11.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinski potrošni materijal za Odjeljenje Pedijatrije - LOT 7 i 8 - poništenje 21.11.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinski potrošni materijal za Odjeljenje pedijatrije 21.11.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva 21.11.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Intervent. održavanje med.opreme proizvođača PHILIPS 21.11.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje med.opreme proizvođača GENERAL ELECTRIC 21.11.2019
Zavod za informatiku i statistiku KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga interneta za 2020. godinu za organe uprave KS 21.11.2019
Zavod za informatiku i statistiku KS Odluka o pokretanju postupku javne nabavke za nabavku licenci za Data Centar organa uprave KS 21.11.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Ugostiteljske usluge-Dostavljanje pripremljene hrane (catering)-2019 20.11.2019
JU OŠ "Osman Nakaš" Usluge ugradnje i popravka oštećene mreže, 20.11.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Dva teretna motorna vozila(furgon) za potrebe zavoda 20.11.2019
JU OŠ "Fatima Gunić" Nabavka zaštitne mreže za sportsku salu 20.11.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 45/19-P Laboratorijsko posuđe i pribor 20.11.2019
JU OŠ "Fatima Gunić" Nabavka i ugradnja terminala za kontrolu radnog vremena 20.11.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke kamion - kiper 20.11.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka lož ulja za kotlovnicu 2019 19.11.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora 2019 19.11.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Radovi na izgradnji DGM Igman-Hadžići 19.11.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 138/19 - Elektroinstalacioni materijal i oprema 19.11.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Usluge iznajmljivanja audio i video opreme za realizaciju koncerata u KJP Centar Skenderija 19.11.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo HARDWER 19 19.11.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Analgetici 19.11.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinski potrošni materijal za abdominalnu hirurgiju - LOT 4 - poništenje 19.11.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka mašina za čišćenje tvrdih podloga 19.11.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinski potrošni materijal za abdominalnu hirurgiju 19.11.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prevent. i interventno održavanje opreme za fizikalnu medicinu proizvođača ENRAF NONIUS 19.11.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 67/19-P Servis kranskih dizalica 19.11.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje med.opreme proizvođača DRAGER 19.11.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje med.opreme proizvođača KARL STORZ 19.11.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 151/19 - Sanitarni pregledi zaposlenika 19.11.2019
JU Stomatološki fakultet Nabavka i ugradnja Armstrong ploča sa pratećom podkonstrukcijom i rasvjetnim tijelima 2019 - 19.11.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 154/19 - Papir 19.11.2019
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o osiguranju lica, imovine i vozila 19.11.2019
JU Šumarski fakultet Nastavna sredstva 2019 19.11.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Pretplata na MapInfo Gaus lot 3 19.11.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi 19.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka hrane za službene pse - ponovni postupak 19.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - isplata konačnog obračuna putnog naloga 19.11.2019