Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Služba za skupštinske poslove Usluge objave posljednjeg selama i pozdrava 06.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila MB Unimog -20 06.08.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o obustavljanju postupka kucz 06.08.2020
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU II - 06. 08. 2020. godine 06.08.2020
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA - 05. 08. 2020. godine 06.08.2020
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - OSIGURANJE IMOVINE - 05. 08. 2020. godine 06.08.2020
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - OSIGURANJE ZAPOSLENIKA OD NEZGODE - 05. 08. 2020. godine 06.08.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_izbor ponuđača za nabavku stalnih sredstava u obliku prava_MUP KS 06.08.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke profesionalne mašine za veš kucz 01 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka uređaja za brahiterapiju (HDR) sa pratećom opremom i izocentričnog C-Luka za potrebe Klinike za onkoligiju 06.08.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_pokretanje postupka nabavke informatičke opreme_MUP KS 06.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na sanaciji padine u sklopu projekta izgradnje boksa za prihvat građevinskog materijala i natkrivenog boksa za smještaj recikliranog materijala (deponija Smiljevići)-20 05.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka raznih građevinskih materijala i pripadajuće opreme - lot 12 -20 05.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka okana, slivnika i poklopci za okna - lot 11 -20 05.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cijevi za odvodnju - lot 10 -20 05.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka montažnih revizionih okana - lot 9 -20 05.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka geomembrane, geotekstila i mreža za asfalt - lot 8 -20 05.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvene vodootporne oplate i zidne oplate - lot 7 -20 05.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka armature za vodovodnu instalaciju - lot 6 -20 05.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskog alata - lot 5 -20 05.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka separatora - lot 4 -20 05.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PVC cijevi visoki kvalitet SN8 - lot 3 -20 05.08.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03/20 - NABAVKA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU 05.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka PE HD i PVC cijevi - lot 2 -20 05.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka crne boje za asfalt i hladnu plastiku - lot 1 -20 05.08.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pkretanju postupka za sukcesivnu nabavku potrošne robe-gotove podloge i reagensi 05.08.2020
JU Ekonomski fakultet Računarska oprema i potrepštine za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 05.08.2020
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Demontaža postojećeg, projektovanje, izgradnja novog poslovnog montažnog objekta “Prihvatilište za prosjake i skitnice“ pri Kantonalnoj javnoj ustanovi „Gerontološki centar“ u ulici Aleja Bosne Srebrene br.7 u Sarajevu 05.08.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 29/20-P-1-1 - "Servisiranje auto lifta" 05.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za električni usisivač marke GLUTTON -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka soli za posipanje saobraćajnica u vrećama - lot 2 -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka soli za posipanje saobraćajnica (refuzne) - lot 1 -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka računovodstvenih usluga -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka korpica za sitni ulični otpad (60l) -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge registracije vozila, tehničkog pregleda i izdavanja licenci -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam valjka sa pogonskim gumama - lot 4 -20 04.08.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-02-20 - NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam buldožera - lot 3 -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam bagera gusjeničara sa hidrauličnim čekićem, kliještima za rušenje, riper i kliješta za sortiranje - lot 2 -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam grejdera - lot 1 -20 04.08.2020
KJP ZOI 84 LOT 4.- Usluge servisiranja i održavanja službenog vozila Toyota, HILUX 2.4 D-4D 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kamenog materijala od tvrde stijene na skladištu prodavca - lot 8 -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kamenog materijala od tvrde stijene na skladištu kupca - lot 7 -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka nasipnog tamponskog materijala na skladištu prodavca - lot 6 -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka nasipnog tamponskog materijala na skladištu kupca - lot5 -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tampona za šljemovanje na skladištu kupca - lot 4 -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka humusa - lot 3 -20 04.08.2020
KJP ZOI 84 LOT 5.- Usluge servisiranja i održavanja motornih sanki i ATV vozila 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka filera za proizvodnju asfalta - lot 2 -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka frakcije 0-4 - lot 1 -20 04.08.2020