617 Pokretanje i tok javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Stomatološki fakultet Stomatološka oprema 21.01.2021
JU Stomatološki fakultet Sanitetski materijal - Septembar 2020 21.01.2021
JU Stomatološki fakultet Sanitetski materijal - Juni 2020 21.01.2021
JU Stomatološki fakultet Sanitetski materijal - April 2020 21.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Suzuki i Hyundai Kantona Sarajevo u 2021. godini 21.01.2021
JU Srednja elektrotehnička škola Elektronske komponente za lab. rad 21.01.2021
JU Srednja elektrotehnička škola Računarsko mrežna oprema 2020 21.01.2021
JU Srednja elektrotehnička škola Kancelarijski i administrativni materijal 2020 21.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga obaveznog osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini 21.01.2021
JU Srednja elektrotehnička škola Multimedijalna oprema 21.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanja usluga tekućeg održavanja kafe aparata u bife-ima Kantona Sarajevo 21.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala i alata za potrebe održavanja kruga KCUS-a 21.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pribora/dijelova/potrošnog materijala za medicinsku opremu proizvođača MINDRAY 21.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade projektne dokumentacije za uklanjanje ruševnih dijelova objekata KCUS-a na lokalitetu Jezero 21.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na sanaciji tavanskog prostora u objektu NIRR-a 21.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada Planova evakuacije za objekte KCUS-a 21.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3- Nabavka rezervnih dijelova za kompresore i vakuum pumpe 21.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2- Nabavka uređaja za održavanje podova 21.01.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 121/20 - Generalni remont visokonaponskog el. motora snage 340 kW sa P.S. Igman 21.01.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1- Nabavka frižidera-zamrzivača 21.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga periodičnog pregleda protivpožarnih aparata i hidrantske mreže u objektima Kantona Sarajevo 20.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci ROBE: SOFTVER ZA DETEKCIJU PLAGIJARIZMA-20. 01. 2021. godine 20.01.2021
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Kancearijski materijal 20.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga pretplate na bazu Paragraf lex za 2021. godinu 20.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: KOMPJUTERSKA OPREMA-LOT 1. Kompjuterska oprema i konfiguracije - Erasmus + Projekat ESTA - 18. 01. 2021. godine 20.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: KOMPJUTERSKA OPREMA-LOT 2. Audiovizuelna/multimedijalna oprema - Erasmus + Projekat ESTA - 18. 01. 2021. godine 20.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 8 20.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 7 20.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: LABORATORIJSKA OPREMA - Erasmus + Projekat ESTA - 18. 01. 2021. godine 20.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 6 20.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 5 20.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 4 20.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 3 20.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 2 20.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: LABORATORIJSKI PRIBOR I POSUĐE - Erasmus + Projekat ESTA - 18. 01. 2021. godine 20.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Mrežna i telekomunikacijska oprema za uspostavljanje lokalne računarske mreže - LAN i WLAN članice akademske mreže UNSA, pilot projekat 20.01.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Masinski radovi na zamjeni i odrzavanju MRU 20 20.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 1 20.01.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Toneri i ketridzi 20 20.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini - LOT 1 19.01.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za daljinsko ocitanje 20 19.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka proizvoda za održavanje higijene, čišćenje i poliranje 19.01.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 59/20-P-1- Rezervni dijelovi za podizne naprave na PPOV Butila 19.01.2021
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge štampanja promotivnih materijala kalendara, rokovnika, iskaznica i sl. 19.01.2021
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Revizija stručne dokumentacije radnog mjesta na kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo 19.01.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 109/20 Manometri sa priborom 19.01.2021
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka nabavke higijensko-potrošnog materijala 19.01.2021
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku pogonskog goriva 19.01.2021
JU Stomatološki fakultet Redovni godišnji servis CAD/CAM opreme 19.01.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 116/20 - Materijal za izradu i montažu građevinske limarije 19.01.2021