Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke kočionih kliješta-19 21.03.2019
JU Peta gimnazija NABAVKA HRANE I USLUGA KETERINGA 21.03.2019
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA REPREZENTACIJE ZA DAN ŠKOLE 21.03.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i fotokopir papira 2019 Ponovljeni postupak 21.03.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala prema potrebama naučno istrživačkog projekta NIHR Global health group 21.03.2019
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA 2019 21.03.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo THT Odorant 18 21.03.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Kompjuterska oprema 2019. 21.03.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Najam rashladnih uređaja za formiranje ledenih ploha 20.03.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka cvjetnih aranžmana 20.03.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - LOT 3 - proizvodi za čišćenje 20.03.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - LOT 2 - pelene za djecu 20.03.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - LOT 1 - proizvodi za ličnu higijenu djece 20.03.2019
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka kancelarijskog materijala u skoli 20.03.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge prevoz i smjestaj izvođača terenske nastave 20.03.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Odliuka o pokretanju JN ,(kanc mat,) 20.03.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pedijatrijskog gastroskopa sa izvorom svjetla i video procesorom za potrebe Pedijatrijske klinike 20.03.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka,mat.za čiscenje 20.03.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka uređaja za perfuziju, vantjelesnu cirkulaciju krvi za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju 20.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka Euro dizela EN590 20.03.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Oprema za opremanje učionica... 20.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PAUK vozila: 20.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka radova za izgradnju boksa za prihvat građ.mat. i natkrivenog boksa za smještaj reciklažnog materijala, izgr. int. saobraćajnice sa potpornim zidovima do separatora 20.03.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga krojenja kostima 20.03.2019
JU Gimnazija Obala Krečenje prostorija škole GO 20.03.2019
JU Gimnazija Obala Nabavka i ugradnja vrata, plocica i sanitarija 20.03.2019
JU Gimnazija Obala Instaliranje pumpe za grijanje 20.03.2019
JU Gimnazija Obala Nabavka kompjuterskih i nastavnih potrepština 20.03.2019
JU Gimnazija Obala Nabavka ormarića za učenike 20.03.2019
JU Gimnazija Obala Nabavka televizora 20.03.2019
JU Gimnazija Obala Nabavka kamere sa objektivom 20.03.2019
JU Gimnazija Obala Navka kompjuterske opreme 20.03.2019
JU Gimnazija Obala Nabavka radnog postolja - skela za čišćenje 20.03.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR C SERVIS 19.03.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Dodjela ugovora C SERVIS 19.03.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo POKRETANJE POSTUPKA USLUGE PRINTANJA 19.03.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR -KAN.MATERIJAL 19.03.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o dodjeli ugovora KANCELARISKI MATERIJAL 19.03.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo POKRETANJE POSTUPKA 19.03.2019
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka lož ulja u 2019. godini 19.03.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Građevinski i izolacioni materijal i keramičke pločice 19.03.2019
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Advokatske usluge zastupanja, konsultovanja i savjetovanja za 2019.g 19.03.2019
JU Gimnazija Obala Nabavka vješalica 19.03.2019
JU Gimnazija Obala Nabavka katedre i stolica 19.03.2019
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka rutera, 3 komada 19.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju nabavke balističkih prsluka 19.03.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Revizija Glavnog projekta sanacije i projekta Monitoringa za klizište "Dreskovača", Općina Vogošća 19.03.2019
JU Gimnazija Obala Usluge reprezentacije GO 2108 18.03.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka rezne brusilice sa rezervnom reznom pločom 18.03.2019
JU Gimnazija Obala Rekonstrukcija parketa GO 2018 18.03.2019