Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Stomatološki fakultet Redovan godišnji servis stomatoloških stolica 20.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor IMTEC .d.o.o Sarajevo 20.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odl. o dodjela ugovora 20.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo pokr.postupka JN 20.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor Empro Bratunac 20.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODL.O DODJELI UGOVORA 20.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Pokretanje postupka JN 20.02.2020
JU Šumarski fakultet skeneri za kompjutere - poništen postupak 19.02.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Materijal za održavanje zgrade - krovni prozori 19.02.2020
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski postupak - nabavka usluga smještaja gostujućih umjetnika 18.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema sistema katodne zastite 19 18.02.2020
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, usluge elektronske zaštite objekata od požara i protuprovale 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo dodjela direktnog sporazuma -Deratizer 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o izboru Deratizer 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODL O POKRETANJU 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR -MIKADO 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODLUKA O Dodjela ugovora MIKADO 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluja o pokr. 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovvor Centrotrans eurolines 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odl.o izboruoru 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -STRUČNO USAVRŠAVANE 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR--EL TARIK OIL 18.02.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Dodjela ugovoraE LTARIK OIL 18.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” HRANA ZA PROD.BORAVAK 2019. 18.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema i sredstva za zastitu od opasnih materija 19 18.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci inventurnih pločica - UP 18.02.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge prevoza učenika drugih razreda srednjih škola u Memorijalni centar - Potočari, Srebrenica - LOT 1 18.02.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge prevoza učenika drugih razreda srednjih škola u Memorijalni centar - Potočari, Srebrenica - LOT 1 18.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Regulaciono mjerni setovi rekon 19 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC. POTREPŠT.-19. 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” PATRONI 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” FOTOKOP. PAPIR 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” HRANA-PROJEKAT 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” ZIDNE OBLOGE 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” SENZORNA SOBA 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC. POTREPŠTINE-19. 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” ŠTAMPANJE -2019. 17.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis protuprovale lot3 19 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” TONERI- 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” rekreaciona oprema2019 17.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis vatrodojave lot2 19 17.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis videonadzora lot1 19 14.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Fleksibilni ureterorenoskop 14.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” VODO.GRIJANJE MAT. 14.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČEN. 14.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” USLUGE PREVOZA19 14.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elektrohirurška jedinica za rez i koagulaciju 14.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” RALICA ZA SNIJEG 14.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za hemokulture 14.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 142/19-P Podne obloge ( itisoni,tepisi, staze) 14.02.2020