Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje grafičkih usluga za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2019. godine 25.05.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga fizičke zaštite ljudi i imovine do kraja 2019. godine 25.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Traktorski lanci - 1386/19 24.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Informatičke usluge web hosting i domena - 1379/19 24.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Usluge laboratorijske analize sjemena - certificiranje sjemena - 1371/19 24.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Usluge na determinaciji i kvantifikaciji ulova potkornjaka - 1371/19 24.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Usluge kontrole sjemenskih objekata i rasadnika - 1371/19 24.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA Kancelarijski namještaj FPN UNSA 24.05.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” ELEKTRIČNI MATERIJAL 24.05.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČENIKA SREBRENICA 24.05.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka lož ulja za potrebe grijanja 24.05.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” EDUKACIJA 24.05.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” OPREMA-2019-2 24.05.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Objava upisa, dopune djelatnosti u sudski registar u Službenom listu BiH 24.05.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka hrane i pića za potrebe škole u mjesecu martu i aprilu 2019. godine 24.05.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci skele 24.05.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka željeza za potrebe scenografije 24.05.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka avio karata 19 24.05.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka 24.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga godišnje revizije, remonta i održavanja trafostanica naponskog nivoa 10/0,4 kV 23.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje dimnjačarskih usluga 23.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga obezbjeđenja centralnog internet linka za potrebe KCUS-a 23.05.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Obavljanje usluge protivprovalnog obezbeđenja škole 23.05.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka užina za socijalno ugroženu djecu II polugodište 2018/2019 23.05.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka materijala za održavanje za 2019 23.05.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka kancelariskog materjala za 2019.godinu 23.05.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka materijal za čišćenje objekta 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA Audiovizuelna oprema 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA Usluge snimanja i montaže video priloga 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA Usluge sistematskog i sanitarnog pregleda 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA Usluge sistematskog i sanitarnog pregleda 23.05.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Odluka o pokretanju jn, usluge čišćenja i sanacije tla(školsko igralište)sa 23.05.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Odluka o pokretanju jn, usluge čišćenja i sanacije tla(školsko igralište)sa 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA Licence 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA Mala uredska oprema 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA Usluge štampe 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA Usluga održavanja i servisiranja informatičke i telefonske infrastrukture 23.05.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka RMS-ova 19 23.05.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe FZS 23.05.2019
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Pokretanje postupka nabavke sredstava za čišćenje i održavanje higijene SSODD 2019 22.05.2019
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Pokretanje postupka nabavke kancelarijskog materijala SSODD 2019 22.05.2019
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Pokretanje postupka nabavke roba široke potrošnje SSODD 2019 22.05.2019
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Pokretanje postupka usluga sistematskog pregleda radnika SSODD 2019 22.05.2019
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Pokretanje postupka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije SSODD 2019 22.05.2019
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Sistematski pregled uposlenika OŠ"SSK" 22.05.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka za nabavku, transport i isporuku građevinskog materijala za pripadnike bor.pop. KS za 2019 22.05.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka održavanja sistemske mreže 22.05.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 30/19 Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje za Općinu Stari Grad 21.05.2019
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- VATROSITEMI 21.05.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 28/19 21.05.2019