Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Posebna odluka o nabavci usluge dezinfekcije motornih vozila 29.10.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 54/20 - Ulja i maziva za opremu na PPOV Butila 29.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku mrežne opreme_MUP KS 29.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku motornog vozila za potrebe MUP-a KS 29.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije 7873/20-LOT 1-PONIŠTENJE 29.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije 7873/20 29.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kese za odlaganje infektivnog otpada 7857/20 29.10.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge osiguranja učenika škole za 2020/2021 29.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka advokatske usluge 29.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge štampe ( štampa plakata, afiša i drugo po potrebi) 29.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Usluge smještaja gostujućih umjetnika ( učesnika u predstavama, dani J.Korjenića) - hotelske usluge 29.10.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u javnoj nabavci usluge - Usluge razvoja softvera 28.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na sanaciji liftova Kantona Sarajevo u 2020. godini 28.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga obaveznog osiguranja građevinskih mašina i vozila -20 28.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge opravke pumpi visokog pritiska -20 28.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke motora, kao i zamjena kompletnog donjeg postroja za CAT D6 -20 28.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka čelika u šipci -20 28.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i zamjena elektromotornog pogona AMV 658 SD 230V, 2-6 s/min, 50 mm 2000N-1 komad u Podstanici p23OII 28.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Barij sulfat susp. 1g/ml, 2lit 28.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja klima uređaja-split sistema-1 komad 28.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Data majleri za printanje platnih listi-10.200 komada na godišnjem nivou 28.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Detekcija kvara, zamjena pretvarača visokog pritiska, zamjena kapilarne cijevi sa spojnicama, ispitivanje neporopusnosti cjevnog sistema itd 28.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge održavanja klima uređaja u Teatru 27.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge održavanja plinske kotlovnice 27.10.2020
Ministarstvo za boračka pitanja Postupak javne nabavke i isporuke ogrijeva za socijalno najugroženije pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2020.g. 27.10.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal LOT14 27.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga održavanja službenog vozila 26.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci dva motocikla 26.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge prevoza ansambla 26.10.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema 26.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za čišćenje 26.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka goriva za službeno vozilo 26.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Javna nabavka - kancelarijski materijal 26.10.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci krojenja kostima 26.10.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka pločastog materijala 26.10.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga čišćenja dimnjaka 26.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za kostimografiju 26.10.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka čarapa za potrebe scenografije 26.10.2020
JU Historijski arhiv Sarajevo Usluge održavanja klima komora i drugih klima uređaja 26.10.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka promocije Pozorišra 26.10.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka robe: cvijeće 26.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge prevoza scenografije i kostimografije 26.10.2020
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za scenografiju 26.10.2020
Kabinet premijera Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma objava posljedenjeg pozdrava 26.10.2020
Kabinet premijera Odluka o pokretanju postupka javne nabavke objava posljednejg pozdrava (smrtovnice) u dnevnom listu 26.10.2020
JU Ekonomski fakultet Usluge lektorisanja, pripreme za štampu (grafički dizajn) i štampanje dokumenta E-Catalogue za potrebe projekta "Promoting Creative Tourism through new bExperiential sustainable routes" (akronim: CREATURES) 26.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka auto guma 26.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka ortopedske pile GA673 proizvođača Aesculap 23.10.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke radova-izvođenje radova na krovu zgrade 23.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge opravke trake na sortirnici -20 23.10.2020