Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 105/19 Servisiranje centralnog grijanja 26.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja prozora i portala u objektima 26.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sanacija toplotne podstanice P-50 26.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje materijalno finansijskog softvera AFIS 26.09.2019
JU Stomatološki fakultet Građevinski radovi - Centralna sterilizacija 2019 25.09.2019
JU Stomatološki fakultet Sanitarni pregledi i brisevi radnih površina 2019 25.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Elektronski korek. 19 25.09.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za opremu u laboratoriji za ispitivanje i verifikaciju vodomjera 25.09.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka edukativne CNC mašine 25.09.2019
JU Djeca Sarajeva Usluge popravki i održavanja sistema za gašenje požara za 2019. 25.09.2019
JU Srednja zubotehnička škola Osiguranje učenika školska 19 20 25.09.2019
JU Srednja zubotehnička škola Zaključivanje sporazuma sa firmom Plamen 25.09.2019
JU Stomatološki fakultet Tekuće održavanje objekta 2018 - ponovljeni 25.09.2019
JU Stomatološki fakultet Tekuće održavanje objekta 2018 25.09.2019
JU Stomatološki fakultet Farbanje unutrašnje stolarije 2019 25.09.2019
JU Stomatološki fakultet Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) 25.09.2019
JU Stomatološki fakultet Izrada idejnog i glavnog projekta novog sistema grijanja, hlađenja i vjetrenja sa akcentrom na korištenje obnovljivih izvora energije, tj. izrada potrebne tehničke dokumentacije - faza II 25.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska oprema Odjeljenja za pedijatriju za potrebe Odjeljenja za MBL dijagnostiku 25.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Totalna rekonstrukcija 4 kupatila na Porođajnom odjelu 25.09.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 3032 Punjenje vatrogasnih aparata II 25.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje softvera za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena 25.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vanjsko označavanje i unutrašnje označavanje horizontalno i vertikalno Opće bolnice 25.09.2019
JU Ekonomski fakultet Usluge osiguranja radnika, studenata i imovine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, uz zaključenje Okvirnog sporazuma u trajanju od tri godine 24.09.2019
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluge štampanja i isporuka knjiga 24.09.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: računari i računarska oprema 2019 24.09.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 104/19 Lot 2 - Toneri za nove printere pod garancijom 24.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za medicinske aparate - poništenje 24.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za medicinske aparate 24.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal laboratorijski - lot 2, 11, 13 i 17 24.09.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 104/19 Lot 1 - Toneri i ketridži 24.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal laboratorijski 24.09.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za održavanje objekta-eurometali 24.09.2019
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka hrane i pića za 2019. LOT 1 - Mlijeko i mliječni proizvodi 24.09.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga objavljivanja oglasa 24.09.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka uniforme i odjeće 24.09.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka trakastih zavjesa za radni kabinet profesora mašinske struke 24.09.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka nastavnih pomagala i učila 24.09.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 73/19-P - Kablovski pribor 24.09.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge za realizaciju projekta: Realizacija programa mjera i aktivnosti za stručno-tehničko uređenje, očuvanje i multidisciplinarno korištenje područja Prašume ,,Ravna Vala - Igman" - 2296/19 24.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Štamparske usluge - lot 1 i lot 2 24.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje bolničkih vozila 24.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-04-19 - MLIJEKO I SOK ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019/2020. GODINU KAO DODATANA PREHRANA ZA MAJKE PORODILJE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO 23.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kese za sterilizaciju infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada 23.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pedijatrijski laboratorijski potrošni materijal 23.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Računar. i mrežna oprema 23.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Uređaj za zav. polietilena 19 lot3 23.09.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Nabavka injektora i podloške za vozilo Dacia Duster - 2445/19 23.09.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Pribor za proizvodnju i potrošni materijal - 2573/19 23.09.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Traktorski lanci - 2604/19 23.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka žalurina - roletni 23.09.2019