617 Pokretanje i tok javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Papir za medicinske uređaje LOT 3 24.03.2021
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Sanitetski materijal LOT 2 - rukavice 24.03.2021
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Sanitetski materijal LOT 1 24.03.2021
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka softvera za potrebe Centra za kontrolu trovanja 23.03.2021
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Kontrolni reagensi za GC-MS instrument 23.03.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški, šivači, zaštitni materijal, ostalo - 7 lotova 23.03.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" PVC i ALU posuđe 23.03.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje opreme za Vešeraj i Kuhinju 19.03.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prehrambeni artikli - Brašno i proizvodi od brašna 17.03.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hidrantska i vatrogasna oprema 17.03.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje telefonskih instalacija za 2021.godinu 17.03.2021
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kompjuterske opreme II za LOT 2 - FPGA - razvojni kit 17.03.2021
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - usluge fizicke zastite 16.03.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zamjena tastature na operacionim lampama - 2 komada 16.03.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pedijatrijske dekice za cijelo tijelo za potrebe Odjeljenja za pedijatriju 16.03.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Screening testovi za narkotike za potrebe Odjeljenja za urgentnu medicinu 16.03.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Špatule za videolaringoskop za potrebe Odjeljenja za pedijatriju 16.03.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zaštitnih kecelja, odijela, okovratnika, pregača i rukavica 12.03.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga patohistološke i citogenetičke analize bubrega 2021 12.03.2021
JU Srednja mašinska tehnička škola papir,toneri i ostali kancelarijski materijal 12.03.2021
JU Srednja mašinska tehnička škola usluge održavanje video sistema 8/20 9/20 12.03.2021
JU Srednja mašinska tehnička škola nabavka fax-kopir-skener 12.03.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 80/20-P- Rezervni dijelovi za odmuljne pumpe, rezačice, vibronabijače, kosilice, agregate 12.03.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje stolarskih radova za potrebe KCUS-a - mart 2021. 12.03.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aparata za elektrofiziologiju oka za potrebe Klinike za očne bolesti -Lot 2 12.03.2021
JU Srednja mašinska tehnička škola dezinfekcija prostora škole 11.03.2021
JU Srednja mašinska tehnička škola usluge pošte 09/200 11.03.2021
JU Srednja mašinska tehnička škola usluga odvoza otpada 08/20 09/20 11.03.2021
JU Srednja mašinska tehnička škola ostali administrativni materijal 09.03.2021
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Lab.oprema projekat NATO 08.03.2021
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o poništenju postupka javne nabavke Laboratorijska oprema projekat NATO 08.03.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga obaveznog osiguranja motornih vozila 2021 05.03.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila 2021 05.03.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka namirnica za 8 mjeseci 05.03.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje med.opreme proizvođača OLYMPUS 05.03.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventnivno i interventno održavanje med.opreme proizvođ. DRAGER 05.03.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 74/20- Obavezno osiguranje vozila 05.03.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bankarske usluge - platni promet 05.03.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za analizator URILYZER 100 PRO - Medicinska biohemija 05.03.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 123/20 - Rezervni dijelovi za dekantere i trakaste uguščivače 02.03.2021
Direkcija za robne rezerve KS Nabavka prehrambenih proizvoda za snabdijevanje kuhinja na području Kantona Sarajevo 26.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje informacionih sistema za dijagnostiku u Odsjeku za transfuzijsku medicinu 25.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge revizije finansijskih izvještaja na dan 31.12.2020. godine 25.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača: Philips 25.02.2021
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka robe-materijala za praktičnu nastavu za Ugostiteljsku stručnu školu (kuhari) 25.02.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge štampanja časopisa Medicinski žurnal 25.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" TV konekcija 1 25.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za kineziterapiju za potrebe Odjeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 25.02.2021
JU Univerzitet u Sarajevu POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE-USLUGE REPREZENTACIJE U TOKU 2021. GODINE 24.02.2021
JU Univerzitet u Sarajevu POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE-USLUGE POSLUŽIVANJA TOPLIH NAPITAKA U TOKU 2021. GODINE 24.02.2021