Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Malta" Usluge monitoringa-. 08.08.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Veterinarske usluge - 1815/19 08.08.2019
JU OŠ "Malta" Nabavka arhivskih, sigurnosnih i metalnih ormara 08.08.2019
JU OŠ "Malta" Nabavka školskih klupa i stolica,. 08.08.2019
JU OŠ "Malta" Kancelarijski materijali. 08.08.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke kompresora za komprimirani zrak 08.08.2019
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga najma rasvjetne,tonske,video opreme, elektromotora i prateče radne snage 07.08.2019
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavke usluga prijevoza robe za potrebe realizacije projekata JU „MES-Međunarodni teatarski festival Scena-MESS“ - organizacija predstojećeg 59. Festivala MESS 07.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” Usluge implementacije HACCP sistema u školskoj kuhinji 07.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka inox stolova za potrebe školske kuhinje 07.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka sredstava za čišćenje.- 07.08.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke robe-klima uređaja 07.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka interaktivne-pametne table 07.08.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka i ugradnja umjetne trave za potrebe školskog igrališta 07.08.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga popravaka i održavanja biohemijskog aparata 07.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” Usluge građevinskih radova 07.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka javne nabavke građevinsko-zanatskih radova_MUP KS 07.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom provođenju postupka javne nabavke rekonstrukcije i sanacije na više objekata MUP-a KS 07.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka rekonstrukcije i sanacije na više objekata MUP-a KS 07.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku opreme za prenos podataka i glasa i računarske opreme_MUP KS 07.08.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni soft upuštač 06.08.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje vatrodojavnih instalacja i centrale -STUP 06.08.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova rekonstrukcije/ sanacije ulice Rustempašina 06.08.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova rekonstrukcije/ sanacije dijela Reljevske ulice 06.08.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova na rehabilitaciji lokalne ceste u Skendera Kulenovića, III faza 06.08.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije i zaštite puta R-907 u naselju Pendičići od spoja sa M-18 do stac. 1+000,00, L=1000m 06.08.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka elektronske i fotografske opreme za potrebe KUIP (PONOVLJENI) 06.08.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-02-19 - SANACIJA PODRUMSKIH PROSTORIJA I ULAZNOG STEPENIŠTA U ZGRADI ZAVODA U UL. JOSIPA VANCAŠA BR. 1 U SARAJEVU 05.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka potrošni materijal 05.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo arhivskih kutija 05.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo kancelarijskog materijala 05.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo nabavka Snadbjevanje i isporuka goriva i maziva 05.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka usluge održavanja birotehničke opreme 05.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo vršenje usluga obezbeđenje objekta putem sistema elektronske zaštite 05.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo Nabavka o vršenju usluga održavanje vatrogasne opreme i hidrantne mreže 05.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka o vršenju knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga 05.08.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke radne uniforme za vatrogasce 05.08.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga provjere vjerodostojnosti javne isprave 03.08.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-servisiranje i održavanje računarske opreme 02.08.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka - toneri 02.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka usuga osiguranja imovine i lica 02.08.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge opravki i održavanja opreme 02.08.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka j.nabavke radova sanacije podova 02.08.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o nabavci radova na održavanju zgrade 02.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga tehničkog pregleda motornih vozila - UP 02.08.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Oprema za projekat 01.08.2019
JU Prirodno-matematički fakultet NOVOGODIŠNJI PAKETIĆI 01.08.2019
JU Prirodno-matematički fakultet ODRŽAVANJE LIFTOVA 01.08.2019
JU Prirodno-matematički fakultet OSIGURANJE RADNIKA II 01.08.2019
JU Prirodno-matematički fakultet OSIGURANJE STUDENATA PMF 01.08.2019