Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge validacija aparata Agilent GC 11.10.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka goriva za potrebe službenih automobila 11.10.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Potrošni laboratorijski materijal za Toksikološku laboratoriju Lot 6 11.10.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Potrošni laboratorijski materijal za Toksikološku laboratoriju Lot 2 11.10.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Keramičarski radovi 11.10.2019
JU OŠ "Velešićki heroji" Usluge pripremanja školskih obroka. 11.10.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Potrošni laboratorijski materijal za Toksikološku laboratoriju Lot 1 11.10.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Iznajmljivanje medicinskog aparata za hematologiju sa pripadajućim reagensima 11.10.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke vatrogasne opreme 11.10.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke popravke rasvjete na fasadi škole 10.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga izrade fleksibilnih spojnih elemenata 10.10.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. "Rezervni dijelovi za trakaste zgušnjivače i dekantere proizvođača alfa laval" 10.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom za analogni mobilni RTG aparat-Mobile Art Evolutio i digitalni mobilni RTG aparat -mobile DArt Evolution proizvođača SHIMADZU 10.10.2019
KJP ZOI 84 Usluge čišćenja snijega sa pristupnih puteva i parkinga 09.10.2019
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za stare ski liftove 09.10.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge stručnog nadzora na izgradnji CNG punionice 19 09.10.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Građ. radovi na izgradnji punionice na prir.gas u PTO Butile 19 09.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za mjenjače -19 09.10.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i movine - oktobar 09.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga obilježavanja prostora KCUS-a 09.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama LOT 2-Poništen_1 09.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama-LOT 1-Poništen_1 09.10.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge notara - 2167/19 09.10.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge sudskog vještaka građevinske struke - 2264/19 09.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga osiguranja imovine i lica-Poništen 09.10.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Električni rešo sa dvije ringle - 2591/19 09.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge pregleda, kontrole, ispitivanja i servisiranja unutrašnjih gasnih instalacija u kotlovnicama KCUS-a - 2019.god. 09.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku balansirajućih ventila-Poništen 09.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kugl ventila-Poništeni 09.10.2019
Ministarstvo saobraćaja Siguran saobraćaj u zoni radova na cesti 09.10.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke auto-cisterni za pitku vodu 09.10.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge demontaže postojećih panela i montaža termo panela 08.10.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka usluge instaliranja software-a za evidenciju radnog vremena 08.10.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavkaa advokatskih usluga 08.10.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge uveza Godišnjeg programa rada 08.10.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge objavljivanja poništenja konkursa 08.10.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge objave sjećanja 08.10.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Osiguranje učenika za školsku 2019/2020 godinu 08.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku tehničke i fizičke zaštite imovine i ljudi-Poništen 08.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na poistojećim distributivnim mrežama LOT 3-Poništen 08.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama-LOT 2-Poništen 08.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama-LOT 1-Poništen 08.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku gorionika sa opremom za sistem automatskog rada i uvezivanje kotlovnica u SCADA-Poništen 08.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku čeličnih cijevi i čeličnih fitnga za zavarivanje-Poništen 08.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama-LOT 1-Poništen 08.10.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga servisa i popravke stomatološke opreme 08.10.2019
KJP ZOI 84 Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2019. godinu 08.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama-LOT 2-2019-Poništen 08.10.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka jn lož ulja 08.10.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Test na droge sa 10 parametara 08.10.2019