617 Pokretanje i tok javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - lot 6 31.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za uzorkovanje krvi - lotovi 1,2,3,5 31.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada glavnih i idejnih projekata za kompleks Objekata Javne Ustanove Opća bolnica 27.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka medicinskih gasova - isporuka roba 27.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kante sa papučicom i poklopcem za otpad 27.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - termalni papir za ctg aparate 26.05.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila autogume lot5 20 24.05.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila akumulatori lot4 20 24.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis čiščenja dimnjaka i dimnjača 24.05.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila Škoda lot 3 20 24.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Magnetne vezalice za pacijente 24.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa 24.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Regulator protoka za medicinski kisik sa ovlaživačem i maske za disanje 21.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis biohemijskog aparata AMS Ellipse 21.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elektronske kartice za elektronsku kontrolu 21.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Endoskopski hemostat 21.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ketridži i potrošni materijal 21.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ligatura za podvezivanje jednjaka 21.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kugla za aparat TCD i CD KSV 21.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Registracija sanitetskih vozila 21.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izolirane vanjske metalne košuljice, umetci - insert makaze, zakrivljene, rotacione i gumice za troakar 21.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja ALU portala u bolničkim hodnicima 21.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate 21.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme Getinge-2534/21 20.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - hirurški, šivaći i zaštitni materijal - LOT 4 - poništenje 19.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - hirurški, šivaći i zaštitni materijal - 11 LOTOVA 19.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje tlakomjera 18.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka tlakomjera - 24 komada 18.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka mobilnog regulatora protoka za boce za medicinski kisik 17.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge objavljivanja oglasa za prijem u radni odnos 17.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge kontrole, ispitivanja i podešavanja sigurnosnih ventila na parnim kotlovima 17.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka usluga - Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 17.05.2021
JU Šumarski fakultet Kancelarijski namještaj 2021 17.05.2021
JU Šumarski fakultet Prozori,vrata i ostali artikli 2021 17.05.2021
JU Šumarski fakultet Usluge razvoja programske podrške za uređivanje web stranice 2021 17.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Albumini 17.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dijagnostička sredstva za koagulaciju i imunohemiju - LOT 2 14.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dijagnostička sredstva za koagulaciju i imunohemiju - LOT 1 14.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku, radiološku i ginekološku dijagnostiku - LOT 1 i LOT 3 - poništenje 14.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku, radiološku i ginekološku dijagnostiku - LOT 5 14.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku, radiološku i ginekološku dijagnostiku - LOT 4 14.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku, radiološku i ginekološku dijagnostiku - LOT 2 14.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja i servisiranja bolničkih vozila - LOT 2 i LOT 3 - poništenje 14.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja i servisiranja bolničkih vozila - LOT 1 14.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje opreme za fizikalnu medicinu ENRAF NONIUS 14.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za medicinsko-biohemijske analizatore LOT 1 i LOT 2 i LOT 3 14.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme 14.05.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Isporuka medicinskih gasova 14.05.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sitnog inventara (kapsova, dušeka, paravana, posuđa i dozatora za sapun) 11.05.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka namirnica za period od 12 mjeseci 11.05.2021