Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aspiracione pumpe - 17 komada 14.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" RTG aparat 14.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elektrohirurška jedinica 1 komad za Odsjek za opću internu medicinu i gastroenterologiju 14.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača_nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila 14.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača_usluge kontrole emisije štetnih gasova, servisiranja kotlova i dr. 14.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški materijal - Retrakcioni prsten 13.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 120/19 - Monitoring stakleničkih plinova i buke 13.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge odvoza patološkog otpada i ukop mrtvorođenih beba - lot 1 i lot 2 13.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za gastroskopiju 13.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Albumini 13.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za fakoemulzifikator Stellaris PC 13.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vakum epruvete 13.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sonde za UZ aparat - konveksna 1 kom. i linearna 1 kom. 13.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" ERCP aparat 13.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama 13.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 02/20 - "SERVIS GC NPD,FID" 12.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Osiguranje odgovornosti iz djelatnosti za štete pričinjene trećim licima i stvarima i odgovornost za štete pričinjene vlastitim uposlenicima - 481/20 12.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Obavezno osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (automobilska odgovornost) i kasko osiguranje radnih mašina i motornih vozila - 481/20 12.02.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka kompjuterske opreme za potrebe JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo 2019 11.02.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka usluge prevoza za potrebe JU OŠ"Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo 2019 11.02.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka usluga sistematskog pregelda zaposlenika za potrebe JU OŠ"Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo 11.02.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka udžbenika za potrebe JU OŠ"Musa Ćazim Ćatić"2019 11.02.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka radova postavljanje parketa 11.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 156/19-P - Usluge čišćenja (održavanje higijene) 11.02.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka usluge prevoza za potrebe JU OŠ"Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo 11.02.2020
JU Šumarski fakultet Usluge programske podrške 2019 11.02.2020
JU Šumarski fakultet Izrada projekta i nacrta, procjena troškova2019 11.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - servisiranje kopir aparata 11.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka dronova - bespilotnih letjelica - Lot 2 - Dron tip 2 11.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka nabavke dronova - bespilotnih letjelica Lot 1 - Dron tip 1 11.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - usluga osiguranja radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom 11.02.2020
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku specijalnih hemijskih sredstava i pribora za potrebe prosekture 11.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nadogradnja modula Kadrovske evidencije 11.02.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za licenciranje-CAL I CORE-PONIŠTEN 10.02.2020
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski zahtjev- nabavka usluga prevoza scenografije i kostimografije 10.02.2020
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - Nabavka tonske opreme 10.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka printera za potrebe više OJ KCUS-a - LOT 3 10.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka printera za potrebe više OJ KCUS-a - LOT 2 10.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka printera za potrebe više OJ KCUS-a - LOT 1 10.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Šumski zglobni traktor (2 komada) 10.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Gume za putnička i teretna vozila - 448/20 10.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Gume za šumsku i građevinsku mehanizaciju - 448/20 10.02.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka računarske opreme 10.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka pogonskog goriva - UP 10.02.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izrada projekta sadržaja i objekta deponije Smiljevići - hidrofaza 07.02.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o vršenju usluge fiksne telefonije -19 07.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad linije za peglanje uniformi 07.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Redovan servis i interventno održavanje agregata 07.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 137/19 - Poliesterske cijevi, spojni materijal i ogranci za priključke 07.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zamjenske opreme za sistem nadzora klima komora KL8-11 objekat DIP-a sa ugradnjom 07.02.2020