617 Pokretanje i tok javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagen. i potrošni materijal za zatvoreni sistem za acidobazni analizator Cobas b221 08.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odjeljenja za urgentnu medicinu - LOT 3 - Hirurške maske 08.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odjeljenja za urgentnu medicinu - LOT 2 - Nesterilne pregledne rukavice 08.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odjeljenja za urgentnu medicinu - LOT 1 - Sterilne rukavice 08.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pelet kao pogonsko gorivo za Kotlovnicu novog Izolatorija 08.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sonde za CTG aparate Fetal monitor Mediana 08.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usisivač za pepeo i građevinsku sitnu prašinu pelet kotlovnice Izolatorij i ostalo 08.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Igle za biopsiju - 1 pakovanje 08.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka hematološkog analizatora Sysmec 08.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis dizel električnih agregata 08.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nosači kesa sa poklopcem namijenjeni za široku upotrebu u Bolnici 08.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Identifikacione kartice za elektronsku kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena - 100 komada 08.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zamjena tastature na operacionim lampama - 4 komada 08.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Odjeljenja za anesteziju i intenzivnu terapiju 05.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za potrebe Infektivnog odjela 05.02.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 50/20-P - PVC prozori i vrata 05.02.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 115/20 - "Ovjera projektne dokumentacije za protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu" 05.02.2021
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluga-objava konkursa za upražnjena radna mjesta 04.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge recertifikacijskog audita /ANEKSA II. Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH/ -20 04.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge nadzornog audita /ANEKSA II. Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH/ -20 04.02.2021
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, usluge revizije finansijskih izvještaja 04.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge tehničkog pregleda i izdavanja licence /ANEKSA II. Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH / -20 04.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge opravke trake na sortirnici -20 04.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo LOT 1 - Servisiranje radne mašine Bomag -20 04.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo LOT 2 - Servisiranje radne mašine Vogele i HAMM -20 04.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka geodetskih usluga -20: 04.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka sredstava za dezinfekciju -20: 04.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za specijalnu mašinu Multicar -20: 04.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za plugove, freze, čistilice i posipače Schmidt -20 04.02.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za javnu nabavku robe: MREŽNA OPREMA ZA INSTALACIJU NA FAKULTETIMA - 02. 02. 2021. godine 04.02.2021
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za javnu nabavku Usluge održavanja mrežne infrastrukture - 02. 02. 2021. godine 04.02.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Klizna vrata između velikih sala u objektu CIS-a sa ugradnjom 03.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Odabir najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku električne energije -20 03.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka soli za posipanje saobraćajnica (refuzne) -20 03.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka, instalacija i održavanje GIS softvera -20 03.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za građevinske mašine i specijalna vozila - lot 3 -20 03.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za teretna vozila (kamione i prikolice) - lot 2 -20 03.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za putnička vozila - lot 1 -20 03.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga opravke hladnjaka - lot 8 -20 03.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga opravke elektropokretača i elektroagregata vozila - lot 7 -20 03.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga opravke i tapaciranja sjedišta i tapaciranja kabina - lot 6 -20 03.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga opravke turbo punjača - lot 5 -20 03.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Kasko osiguranje vozila 19/20 03.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga opravke pumpi visokog pritiska -lot 4 -20 03.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga obrade radilica glava motora i ubacivanje klipova sa karikama u košuljice motora - lot 3 -20 03.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga obrade metala i usluga izrade gumenih brisača, kada autosmećara - lot 2 -20 03.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Usluge dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije 19/20 03.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga opravke hidrauličnih cilindara - lot 1 -20 03.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Usluge registracije motornih vozila sa AO polisom 2019 03.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga osiguranja odgovornosti prema trećim licima za eventualne štete -20: 03.02.2021