Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke vatrogasne opreme 21.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku materijala za tehničko održavanje objekata MUP KS 21.06.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - oglasi javna glasila 21.06.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke za pružanje usluga plasmana sredstava za održivi povratak u 2019. godini 21.06.2019
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Otvoreni postupak Usluge pripremanja školskih obroka 20.06.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Produženje i odrzav licenci za DMS Hermes 19 20.06.2019
JU OŠ "Avdo Smailović" Konkurentski zahtjev Nabavka užina. 20.06.2019
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev Usluge prijevoza učenika u školu u prirodi u šabicima 20.06.2019
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Otvoreni postupak Nabavka hrane, pića i srodnih proizvoda 20.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke digitalne mini fotolaboratorije 20.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke komparativnog mikroskopa 20.06.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Softwer lot-1 19 19.06.2019
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku užina 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka opreme za radioničko-laboratorijske vježbe za stručno zanimanje Tehničar mehatronike 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 1 kom. knjige "Znanaost i umjetnost odgoja"-stručne literature za potrebe pedagoško-psihološke i socijalne službe Škole, autora Gordane Buljan -Flander i saradnika 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika škole za školsku 2019/2020 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka obrazaca propisanih Pravilnikom o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 50 kom. knjiga radi njihove dodjele najboljim učenicima škole 19.06.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci Usluge avio prevoza - 18. 06. 2019. godine 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu radnih stolova za zanimanje Tehničar mehatronike 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge organizacije iftara za radnike Škole 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka ručnog sata (komad 1) za učenicu sa ostvarenim odličnimuspjehom i primjernim vladanjem u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge pregleda i ispitivanja sredstava rada - mašina i uređaja 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 2 komada knjiga "Sve o avionima", stručne literature za zanimanje Mašinski tehničar - izborna područja Zrakoplov i motor i Opsluga zrakoplova i tereta, autora Bajić Safeta 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za čišćenje za 2019. godinu 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba-materijala za izradu 10 (deset) kanti za otpatke za vanjsku upotrebu za javne površine na području općine Centar Sarajevo 19.06.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" ZDRAVSTVENE USLUGE -SISTEMATSKI PREGLED 19.06.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-usluge tekućeg održavanja objekata 2019 19.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga servisiranja motornih vozila u garantnom roku 19.06.2019
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (Nabavka opreme) 19.06.2019
JU Univerzitet u Sarajevu MEDIJSKA PROMOCIJA I VIDLJIVOST 18.06.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge izrade ažurne geodetske podloge - 1481/19 18.06.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga nabavke dekora za maturalnu svečanost 18.06.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga štampanja letaka i ostalog materijala za potrebe maturalne svečanosti 18.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka "Nabavke balističkih prsluka" UP 18.06.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za spašavanje na vodi i pod vodom 18.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka računarske opreme" UP 18.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka klima uređaja za potrebe održavanja aparata koji zahtijevaju hlađenje 17.06.2019
JU Šumarski fakultet Usluge osiguranja imovine 2019 17.06.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga istraživanja i obrade zahtjeva provjere vjerodostojnosti svjedočanstva o završenom obrazovanju 17.06.2019
JU Šumarski fakultet Laboratoriske pipete i pribor 2019 17.06.2019
JU Šumarski fakultet usluge u području zdravstva 2019 17.06.2019
JU Šumarski fakultet usluge osiguranja od nesreća uposlenici 2019 17.06.2019
JU Šumarski fakultet Usluge organizacije događaja 2019 17.06.2019
JU Šumarski fakultet Usluge oglašavanja 2019 17.06.2019
JU Šumarski fakultet Razne zdravstvene usluge 2019 17.06.2019
JU Šumarski fakultet usluge nabavke programske podrške 2019 17.06.2019
JU Šumarski fakultet dozvole 2019 17.06.2019
JU Šumarski fakultet Usluče čišćenja septičkih jama 2019 17.06.2019
JU Šumarski fakultet Bojenje krova i drugi radovi nanošenja premaza 17.06.2019