Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis čišćenja dimnjaka i dimnjača 09.09.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Otvoreni postupak oprema za video-nadzor i kontrolu radnog vremena - LOT 2 (PONIŠTEN) 06.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka usluga kolektivnog osiguranja uposlenika MUP-a KS 06.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka neprioritetnih - restoranskih usluga za potrebe MUP-a KS 06.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za nabavku restoranskih usluga u 2019. godini - MUP 06.09.2019
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka lož ulja extra lakog (LUEL) prema BAS 1002 za zagrijavanje prostorija 04.09.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 21/19-P Rezervni dijelovi za odmuljne pumpe, rezačice... 04.09.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga avio prevoza/obezbjeđivanja avionskih karata 04.09.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluga tehničke podrške - godišnjica 1. Korpusa Armije RBiH 04.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma 04.09.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Mat. za održavanje zgrade 1-2 03.09.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Šestomjesečni pregled vozila 03.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka kompleta za uzimanje uzoraka krvi i urina sa pratećim priborom 03.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-17-19 – NABAVKA TERMALNOG PAPIRA ZA PRINTER ULTRAZVUKA ZA POTREBE ZAVODA 02.09.2019
JU Muzej Sarajeva NABAVKA LED ŽARULJA, FLU CIJEVI I ELEKTROMATERIJALA ZA IZLOŽBENE POSTAVKE 02.09.2019
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Nabavka udzbenika 02.09.2019
JU OŠ "Hrasno" /Nabavka kompjutorske opreme 02.09.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka Hrane LOT-6 2019 02.09.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" /Nastavne potrepštine za predškolski odgoj 02.09.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Nastavne potrepštine za predškolski odgoj- 02.09.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka Hrane LOT-4 2019 02.09.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zaštitnih vatrogasnih kaciga 31.08.2019
JU OŠ "Hrasno" ,Nabavka kompjutorske opreme 30.08.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 81/19 30.08.2019
JU OŠ "Hrasno" .Nastavne potrepštine' 30.08.2019
JU OŠ "Hrasno" .Nabavka kopir aparata. 30.08.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke rezervni dijelovi i potrošni materijal za automatske stanice za monitornig kvaliteta zraka 30.08.2019
JU Treća gimnazija .Nabavka PVC stolarije. 30.08.2019
JU Treća gimnazija .Usluge mehaničkog čišćenja kotlova, dimnog kanala, dimnjaka i dimnjača 30.08.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i imovine - septembar 30.08.2019
JU Treća gimnazija .Nabavka stolica za kabinet informatike 30.08.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” TRAKASTE ZAVJESE 2019 30.08.2019
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka trakastih zavjesa u skoli 30.08.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka Hrane LOT-3 2019 30.08.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala za potrebe Kantona Sarajevo 30.08.2019
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo usluge tekućeg održavanja 30.08.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Dijelovi i pribor fotokopirnih i laserskih aparata za potrebe Kantona Sarajevo u 2019. godini 30.08.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 69/19 lot2 Opravka vozila Iveco 29.08.2019
JU Ekonomski fakultet Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 29.08.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo .Nabavka Hrane LOT-1 2019 29.08.2019
JU Treća gimnazija Nabavka školskog časopisa "Gimnazijalci sa Vilsonova" 29.08.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge osiguranja LOT-2 2019 29.08.2019
JU Treća gimnazija .Nabavka labaratorijskog stola za hemiju 29.08.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke bagera rovokopača/utovarivača 29.08.2019
JU Treća gimnazija .Usluge izrade godišnjaka škole 28.08.2019
JU Treća gimnazija .Usluge sistematskog pregleda radnika. 28.08.2019
JU OŠ Ćamil Sijarić .usluge cestovnog prevoza 28.08.2019
JU OŠ Ćamil Sijarić ;Nabavka i ugradnja LED panela 28.08.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i sterilizacije 28.08.2019
JU OŠ Ćamil Sijarić .Materijal za čisćenje. 28.08.2019