617 Pokretanje i tok javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Gorivo za vozila 2019 03.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Usluge osiguranja objekta i radnika 03.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Kancelarijski i potrošni materijal 03.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Osiguranje radnika od nesreće na poslu 03.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” smeće 12. 03.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Voćni sokovi,kisela voda, čajevi, cedevita 03.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” pošta12 03.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” INTERNET 12 03.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Sredstva i pribor za održavanje higijene,podnih i zidnih površina 03.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga opravke motora, kao i zamjene kompletnog donjeg postroja za CAT D6 -20 03.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” FIKSNI 12 03.02.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka geodetskih usluga -20 03.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” MOBILNI 12 03.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” gas 12/20 03.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” el.energija 12-1 03.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Posteljina za bolesničke krevete 03.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Uniforme za zdravstvene radnike i saradnike 03.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Oprema za zdravstvene ustanove 03.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Programski paket za arhiviranje 03.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija sa atestom 03.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” el.energija 12 03.02.2021
JU Srednja mašinska tehnička škola održavanje i popravak računara 03.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Usluge tehničke saradnje iz oblasti zaštite od požara i ispitivanje ispravonosti funkcionalnosti sistema zaštite od požara 03.02.2021
JU Srednja mašinska tehnička škola usluge pošte 05/20 03.02.2021
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Usluge vanjska revizija Finansijskih izvještaja 2018 03.02.2021
Služba za protokol i press Usluge prevođenja za 2021.godinu 03.02.2021
Služba za protokol i press Nabavka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2021.godinu 03.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” ŠTAMPANJE ČASOPISA 02.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” NAFTNI DERIVATI. 02.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” OBUKA RADNIKA 02.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” RAZNE USLUGE 02.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” GRAĐEVINSKI MATERIJALI I PRIDRUŽENI ARTIKLI. 02.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” PAPIR,REGISTRATORI,OBRASCI 02.02.2021
JU Srednja mašinska tehnička škola održavanje kotlova 02.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” NABAVKA PAPIRA ZA FOTOKOPIRANJE. 02.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” NABAVKA PATRONA ZA TONERE 02.02.2021
JU Srednja mašinska tehnička škola usluge i održavanje videsistema za 04/20 05/20 02.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” FIKSNI 11. 02.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” MOBILNI 11 02.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” INTERNET 11 02.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” SMEĆE11 02.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” POŠTA11 02.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” VODA 12-1 02.02.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” VODA 12/20 02.02.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Azuriranje TSM dokumentacije 20 30.01.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge javnog oglasavanja Oslobođenje 20 30.01.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge strucnog usavrsavanja 20 30.01.2021
JU Gerontološki centar Nabavka, isporuka, instalacija i puštanje u rad kotla u kotlovnici KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo 2020 29.01.2021
JU Gerontološki centar Nabavka i isporuka posteljnog i ostalog sitnog inventara za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020 29.01.2021
JU Gerontološki centar Nabavka i isporuka prirodnih i gaziranih sokova i ostalih napitaka za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020 29.01.2021