617 Pokretanje i tok javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Gerontološki centar Nabavka i isporuka svježeg voća za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020 29.01.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE 12. 29.01.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” ČIŠĆENJE KANALIZACIJE 29.01.2021
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka cateringa za potrebe dvije sjednice Skupštine SERDA-e, potrebe projekta "Projektna akademija" i slične događaje 29.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 2 - svježe voće i povrće 2021. 29.01.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE 12/20 29.01.2021
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zaključak o prekidu postupka javne nabavke higijensko potrošnog materijala_MUP KS 29.01.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” LOŽ ULJE- 29.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za javnu nabavku Usluge održavanja sistemske infrastrukture - 28. 01. 2021. godine 29.01.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 111/20 Hemikalije za analitičku laboratoriju 29.01.2021
JU Srednja mašinska tehnička škola usluge poravljanja i održavanja mašina 29.01.2021
JU Srednja mašinska tehnička škola deznfecija prostora 29.01.2021
JU OŠ “Druga osnovna škola” Kompjuterska oprema.2020. 28.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Laboratorijska oprema - projekat HURBE 28.01.2021
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba – veterinarski lijekovi 28.01.2021
JU Srednja mašinska tehnička škola usluge održavanja video sistema 28.01.2021
JU Srednja mašinska tehnička škola usluga oglašavanjaursa 28.01.2021
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Alkoholna pića 27.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Printeri (LOT 3) projekat HURBE 27.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Kompjuterska oprema (LOT 2) projekat HURBE 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 5 - drugi prehrambeni artikli i napici - poništen postupak 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 4 - hljeb i drugi proizvodi od hljeba 2021. 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 3 - mlijeko i mliječni proizvodi 2021. - poništen postupak 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 1 - svježe meso i proizvodi od mesa 2021. 27.01.2021
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka rezervnih dijelova za telekomunikacijske uređaje (ručne radio stanice motorola) 27.01.2021
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka punjenja reagensima 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 3 - usluge obaveznog osiguranje službenih vozila 2021. 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 2 - osiguranje osoblja i djece 2021. 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 1 - osiguranje imovine 2021. 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 3 - hrana za bebe 2021. 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 2 - medicinski materijal 2021. 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 1 - lijekovi 2021. 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli 2021. 27.01.2021
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pogonsko gorivo 2021. 27.01.2021
KJKP Gras d.o.o. Lot 1906 Začini I 27.01.2021
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za LOT 2- Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka Ramenjaš i Sarkofag 27.01.2021
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održav. 26.01.2021
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka kompj. opreme 26.01.2021
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova za prilkjučak na vodovodnu mrežu 26.01.2021
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka sredstava za protupožarnu zaštitu 26.01.2021
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka opreme za kabinet fizike i hemije 26.01.2021
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 2 laserska štampača 26.01.2021
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba-trakastih zavjesa sa uslugom ugradnje 26.01.2021
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka alatnih mašina za obradu metala za izvođenje praktične nastave 26.01.2021
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka oprema za radionice praktične nastave 26.01.2021
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka ručnog alata za praktičnu nastavu 26.01.2021
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka dijelova za plinske naprave 26.01.2021
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka reklamno promotivnog materijala za 2020 godinu 26.01.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R-D za RMS 20 25.01.2021
JU Srednja škola metalskih zanimanja Izrada betonske podloge u zavarivačkoj radionici 25.01.2021