617 Pokretanje i tok javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja škola metalskih zanimanja Radovi na krečenju zavarivačke radionice 25.01.2021
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka pet slika-bakrorez radi njihove dodjele penzionisanim radnicima 25.01.2021
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka opreme za laboratorijske vježbe iz elektrotehnike 25.01.2021
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - službeno putovanje M.K. 25.01.2021
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - službeno putovanje N.S. 25.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora- Platforma za skladištenje podataka 22.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli Ugovora u postupku javne nabavke robe - Audiovizuelna oprema LOT 1 22.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora - Usluge podrške za mrežne uređaje 22.01.2021
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluga-objava sjećanja 22.01.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 112/20 Ležajevi i semerinzi 22.01.2021
JU Stomatološki fakultet Stomatološka oprema 21.01.2021
JU Stomatološki fakultet Sanitetski materijal - Septembar 2020 21.01.2021
JU Stomatološki fakultet Sanitetski materijal - Juni 2020 21.01.2021
JU Stomatološki fakultet Sanitetski materijal - April 2020 21.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Suzuki i Hyundai Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 1 21.01.2021
JU Srednja elektrotehnička škola Elektronske komponente za lab. rad 21.01.2021
JU Srednja elektrotehnička škola Računarsko mrežna oprema 2020 21.01.2021
JU Srednja elektrotehnička škola Kancelarijski i administrativni materijal 2020 21.01.2021
JU Srednja elektrotehnička škola Multimedijalna oprema 21.01.2021
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom LOT 2 - Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Prilep-Sivac ili ekvivalent 21.01.2021
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odbiru ponuđača za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom LOT 1 - Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Marmara ili ekvivalent 21.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci ROBE: SOFTVER ZA DETEKCIJU PLAGIJARIZMA-20. 01. 2021. godine 20.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga pretplate na bazu Paragraf lex za 2021. godinu 20.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: KOMPJUTERSKA OPREMA-LOT 1. Kompjuterska oprema i konfiguracije - Erasmus + Projekat ESTA - 18. 01. 2021. godine 20.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: KOMPJUTERSKA OPREMA-LOT 2. Audiovizuelna/multimedijalna oprema - Erasmus + Projekat ESTA - 18. 01. 2021. godine 20.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: LABORATORIJSKA OPREMA - Erasmus + Projekat ESTA - 18. 01. 2021. godine 20.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 6 20.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga održavanja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini LOT 5 20.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: LABORATORIJSKI PRIBOR I POSUĐE - Erasmus + Projekat ESTA - 18. 01. 2021. godine 20.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Mrežna i telekomunikacijska oprema za uspostavljanje lokalne računarske mreže - LAN i WLAN članice akademske mreže UNSA, pilot projekat 20.01.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Masinski radovi na zamjeni i odrzavanju MRU 20 20.01.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Toneri i ketridzi 20 20.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo u 2021. godini - LOT 1 19.01.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za daljinsko ocitanje 20 19.01.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 59/20-P-1- Rezervni dijelovi za podizne naprave na PPOV Butila 19.01.2021
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Revizija stručne dokumentacije radnog mjesta na kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo 19.01.2021
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka nabavke higijensko-potrošnog materijala 19.01.2021
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku pogonskog goriva 19.01.2021
JU Stomatološki fakultet Redovni godišnji servis CAD/CAM opreme 19.01.2021
JU Stomatološki fakultet Reprezentacija restorana 19.01.2021
JU Stomatološki fakultet Redovni godišnji servis stomatoloških stolica 19.01.2021
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge eksterne revizije 20 19.01.2021
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke radova – adaptacija i uređenje prostorija dekanata Veterinarskog fakulteta Sarajevo 18.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2021. godini - LOT 1 18.01.2021
JU Stomatološki fakultet Usluge organizacije seminara 18.01.2021
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku radova:građevinsko zanatski radovi na objektu 3 Veterinarskog instituta 18.01.2021
JU Stomatološki fakultet Nabavka robe - Namještaj - Septembar 2020 18.01.2021
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke radova:ADAPTACIJA OBDUKCIONE SALE KATEDRE ZA PATOLOGIJU 18.01.2021
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Nabavka alata i sitnog inventara 18.01.2021
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka šećera i srodnih proizvoda za potrebe bife-a Kantona Sarajevo 18.01.2021