Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka telefonske opreme za potrebe KS 11.09.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 2 11.09.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 1 11.09.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Javna nabavka radova na sanaciji devastirane lokacije Regionalnog centra za upravljanje otpadom "Smiljevići" 11.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka vrećastih i apsolutnih filtera klima komora operacionog bloka 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka konekcionih kablova insuflatora CO2 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mikrogel kartice 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga sanitarne deratizacije -19 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rashladni ormar dupla vrata 1400 lit. za mlijeko i mliječne proizvode 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada SOS instalacije na I spratu 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Data majleri za printanje platnih listi - 9600 komada 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ovlaživač za kisik sa metalnim navojem - 4 komada 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dva uređaja za mjerenje hlora sa reagensima 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga ispitivanja sredstava za rad i davanje upotrebne dozvole -19 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rukavica za komunalnog i građevinskog radnika -19 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Godišnji preventivni servis aparata za hemokulturu BACTEC 9050 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka aparata za topljenje parafina 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava Javnog oglasa u dnevnim novinama Dnevni avaz 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka trihloretilena -19 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje antidekubitalnih dušeka - 28 komada 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka aditiva za hladni asfalt /interline/-19 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Destilator za vodu - 1 komad 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka višekratnih silikonskih crijeva za respiratore - 3 kompleta 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa i otkrivanje ALO-AUTO antitijela 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka profesionalnih stolica za vađenje krvi - 3 komada 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal laboratorijski, hematološki 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka makaza za zavoj - 20 komada 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Posteljina za Odjeljenje pedijatrije 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odbojne ograde sa ugradnjom -19 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolesničke pidžame i papuče 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka aparata za topljenje parafina 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kante i kolica za Odjeljenje pedijatrije 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava Javnog oglasa u dnevnim novinama Večernji list 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge obavljanja stručnog nadzora - Sanacija toplotne podstanice P50 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada dva INOX korita sa radnom pločom 10.09.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga prevoza 10.09.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka roba keramičke ploče 10.09.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci usluga transporta 10.09.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku robe: Mape za diplome - 09. 09. 2019. godine 10.09.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku robe: Papir i štampanje obrazaca originala i kopija diploma I, II i III ciklusa studija - 09. 09. 2019. godine 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka saobraćajne signalizacije, znakova -19 09.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sekunarna ednoproteza kuka - 1 komad za pacijenticu N.Alibegović 09.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitni inventar za Kuhinju 09.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka dozatora za kisik - 8 komada 09.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zamjena stare izolacije kanala klimatizacije 09.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni mater. za vešeraj i šnajderaj 09.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bankar. usluge 09.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servis pločastog izmjenjivača toplote u Podstanici P1203 09.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontrola, ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila na parnim kotlovima K1, K2 i K3 09.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni servis acidobaznog analizatora Cobas b221 09.09.2019