Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Šumarski fakultet Hidranti 2019 05.07.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Adaptacija-rekonstrukcija pasivne mreže (ponovljeni postupak) 05.07.2019
Ministarstvo saobraćaja Održavanje mostova na području Kantona Sarajevo za period od 2019-2023 godine 05.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke građevinskog materijala i pridruženih artikala 05.07.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova rehabilitacije dijela saobraćajnice u ulici Muje Šejte u dužini od 900m, Faza I i Faza II 05.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke opreme za spašavanje na vodi i pod vodom 05.07.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka licenci za softver Windows 7+ i MS Office 2010 za potrebe osnovnih i srednjih škola u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 05.07.2019
Ministarstvo saobraćaja Izrada projekata sigurnosne odbojne ograde KS 05.07.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pkretanju postupka javne nabavke zapružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje st. potreba boraca-branitelja i pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za finansiranje programa - ponovljeni 05.07.2019
Ministarstvo saobraćaja Održavanje ograda i nastrešnica od INOX materijala AISI 304 visoki sjaj na stajalištima javnog prevoza putnika na području Kantona Sarajevo 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka zamrznute ribe za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 04.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka zamrznutog i konzerviranog povrća za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 04.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka sanitetskog i medicinskog materijala za potrebe KJU "GERONTOLOŠKI CENTAR" Sarajevo 2018 04.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka lijekova za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 04.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka prirodnih i gaziranih sokova i ostalih napitaka za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 04.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka svježeg mesa (junećeg i telećeg) za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 04.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka sredstava za pranje i održavanje higijene za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 04.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka opreme, sitnog alata i potrošnog materijala za unutrašnje i vanjsko uređenje objekata za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 04.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka pelena za inkontinenciju (za odrasle) KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 04.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka Hljeba i ostalih pekarskih proizvoda za potrebe KJU "Geronološki centar" Sarajevo 2018 04.07.2019
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga organizacije događaja u okviru 2Women in Business" projekta 04.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje termoizolaterskih usluga i usluga izrade fleksibilnih spojnih elemenata LOT 2 - Pružanje usluga izrade fleksibilnih spojnih elemenata 04.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje termoizolaterskih usluga i usluga izrade fleksibilnih spojnih elemenata LOT 1 - Pružanje termoizolacijskih usluga 04.07.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor centrotranseurolines prevoz ucenika 04.07.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odl.o dodjeli ugovora prevoz ucenika 04.07.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odl.opokr.postupka -prevoz ucenika 04.07.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Roba za potrebe domara 03.07.2019
JU Šumarski fakultet Usluge održavanja i popravka programske podrške 2019 03.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja i masti za potrebe asfaltne baze -19 03.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka masti za podmazivanje -19 03.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za hidrauliku -19 03.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge servisa vozila Mitsubishi -19 03.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - ŠU ,,Trnovo" ŠGP ,Trnovsko", GJ ,,Gornja Rakitnica", Odjel 58 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 5.627 m3 - 3277/18 03.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge srvisa vozila Mercedes Benz i Mercedes Benz Unimog-19 03.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijskog pribora Projekat PAM-Atomac 03.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Analitička vaga, Digitalna sušnica i Peć na žarenje 03.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka bespilotne letjelice (Dron) 03.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Sanitarna sječa - ŠU ,,Trnovo", ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Gornja Rakitnica", Odjel 27 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrjevnog drveta) cca 300 m3 - 3439/18 03.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Sanitarna sječa - ŠU ,,Trnovo", ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Crna Rijeka Željeznica", Odjel 78 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cjepanog drveta) cca 350 m3 - 3439/18 03.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko GJ Gornja Rakitnica, Odjel 25 (sječa, izrada, animalna vuča i lifranje - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje ogrjevnog drveta) cca 1.286 m3 - 3428/18 02.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. ŠU Srednje, VŠPP Bistričko, GJ Vučija Luka, Odjeli 8 i 9 (sječa, izrada, animalna vuča- priprema i direktno, traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 3.970 m3 - 3428/18 02.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka Željeznica, Odjeli 54 (odsjek a i b) i 55 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrjevnog drveta) cca 3.722 m3 - 3428/18 02.07.2019
JU Šumarski fakultet Frižideri i zamrzivači 2019 02.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. ŠU Trnovo ŠGP Trnovsko GJ Crna Rijeka Želejznica, Odjel 45 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, lifranje-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrjevnog drveta) cca 2.967 m3 - 3428/18 02.07.2019
JU Šumarski fakultet soboslikarski radovi 2019 02.07.2019
JU Šumarski fakultet Kompjuterska oprema i potrepštine 2019 02.07.2019
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga rezervacije, obezbjeđivanja i isporuke avionskih karata vazduhoplovnih prevoznika za potrebe Ugovornog organa u toku 2019. godine 01.07.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Posteljine i madraci za dječije krevete 01.07.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Dječiji kreveti 01.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskog materijala za 12 mjeseci 01.07.2019