Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja elektrotehnička škola Osiguranje učenika 2019 17.09.2019
JU Srednja elektrotehnička škola Sistematski pregled uposlenika 2019 17.09.2019
JU Srednja elektrotehnička škola Nabavka zadaćnica i sveski 17.09.2019
JU Srednja elektrotehnička škola Stručna ekskurzija nastavnika - ljetna 17.09.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja za potrebe KS 17.09.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Rekonstrukcija elektro instalacija Centralne zgrade Kantona Sarajevo 17.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Matrij.od PVC, zavojni i ostali 16.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC, zavojni i ostali 16.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rastvori i potrošni materijal za venovensku hemodijafiltraciju (CVVHDF) 16.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada namještaja: police i ormari, nabavka radnih stolova i kancelarijskih stolica 16.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska i nemedicinska oprema za Odjeljenje pedijatrije 16.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska oprema za Odjeljenje pedijatrije 16.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke klima uređaja 16.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke laboratorijskog mikroskopa 16.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke aktivne mrežne opreme_MUP KS 16.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_ nabavka usluga servisiranja liftova i platformi za prevoz invalidnih lica u objektima MUP-a KS 16.09.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke robe - Javna nabavka SWITCH DATA CENTAR 13.09.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku roba "Hematološki dijagnostikumi" 13.09.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Rezervacija i obezbjeđenje avionskih karata za potrebe fakulteta 13.09.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke zaštitnih vatrogasnih kaciga 13.09.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: internet konekcija i hosting web portala 12.09.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: internet konekcija i hosting web portala (LOT 3 - usluga mobilne internet konekcije za direktne prijenose) 12.09.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: oglašavanje na LED dispjelu na lokaciji Marijin Dvor 12.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/pribora/ potrošnog materijala za medicinske aparate (aspiratore, dozatore/regulatore medicinskih gasova i dr.) 12.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-04-19 - NABAVKA RTG FILMOVA I PRATEĆEG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU 12.09.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka opreme za kuhinju 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje i nadzor sistema tehničke zaštite 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate - 300 kom. 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neonatalne vitamin K injekcije - 1780 komada 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hidrantska oprema 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i ugradnja kuhinje, polica, ormara i prostora za infektivni otpad u Odjeljenju pedijatrije 12.09.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku roba " Laboratorijska oprema-BIOPAC sistem" 12.09.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku usluga"Sistematski pregled zaposlenika" 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Klima uređaji - split sistemi - 4 komada 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vrećasti i apsolutni filteri klima komora nove Porođajne sale 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški mantili - 150 komada i Hirurški kompleti - 75 komada 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Urološke košuljice TUR resektoskopa - 1 komad 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Namještaj za Odjeljenje za pedijatriju 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka radnih stanica i desktop računara" 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg opnuđača "Nabavka motocikala" 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga tehničkog pregleda motornih vozila 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka motornih vozila" 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju "Nabavka laboratorijskog mikroskopa" 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka "Nabavka klima uređaja" 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavk programa i produženje licenci" 12.09.2019
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Kancelarijski materijal za OŠ "SSK" 11.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka itisona u kancelarijama 11.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Registracija i redovno kasko osiguranje vozila hitne pomoći - 2 komada 11.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Fentanyl injekcije - 1200 komada 11.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge cateringa za 100 osoba povodom Dana Bolnice 11.09.2019