Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Toneri za printere 1 30.06.2020
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Mašine uredjaji i alati 30.06.2020
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja PP Aparati 30.06.2020
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Kotlovnica 30.06.2020
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Higijenski materijal 1 30.06.2020
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Štampanje-homosporticus 30.06.2020
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Izrada web stranice-homosporticus 30.06.2020
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Promotivni film 1 30.06.2020
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Usluge reprezentacije - organizacija iftara 30.06.2020
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Računarska oprema 1 30.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga vanredne dezinfekcije 30.06.2020
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku usluga osiguranja imovine 30.06.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” usluge dostavljanja hrane (cetering) u škole 29.06.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge nagrađivanja učenika škole 29.06.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka mater. za održavanje 29.06.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka knjiga za škol.biblioteku 29.06.2020
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga iz Anexa II dio B ZJN- Usluge cateringa 29.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_nabavka usluga servisiranja kancelarijskih mašina 29.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_nabavka usluga servisiranja it opreme i dr._MUP KS 29.06.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka posebnog materijala - zaštitnih rukavica 17-11-8627-2 29.06.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka usluga postavljanja i programiranja wireless mreže 29.06.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka opreme za postavljanje i programiranje wireless mreže 29.06.2020
JU Univerzitet u Sarajevu POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRAVNE USLUGE - 2020 26.06.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 20/20- Podešavanje numeričkih zaštita transformatora, sa izdavanjem atesta - Butila 26.06.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke robe - Aparat za razlijevanje podloga u Petri posude 26.06.2020
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga iz Anexa II dio B ZJN-usluge hotelskog smještaja za potrebe Festivala u 2020. godini 26.06.2020
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga: obuka radnika iz oblasti zaštite od požara 26.06.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 11/20 - Nabavka protivpožarne opreme i aparata 26.06.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 06/20 - Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje za Opštinu Centar 26.06.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema (SETOF) 26.06.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Softver za geografski informacijski sistem 26.06.2020
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga štampanja materijala za potebe Ugvornog organa tokom 2020 godine 25.06.2020
JU Univerzitet u Sarajevu POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA HOTELSKE USLUGE-PROJEKAT IPBES 25.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka Licenci za softver OS Windows i MS OFFICE za potrebe osnovnih i srednjih škola u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS 25.06.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Urađaji za ispitivanje UGI 19 25.06.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kuglasti ventili za podzemnu ugradnju 19 25.06.2020
JU Pravni fakultet Pružanje usluga oglašavanja 25.06.2020
JU Pravni fakultet Pružanje usluga osiguranja zaposlenika 25.06.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavještenje o nabavci :Molekularni dijagnostikumi za pretragu na COVID-19 25.06.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka namirnica tokom tri mjeseca 25.06.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Toneri i ketridži LOT 2 25.06.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka kancerarijskog materijala LOT 1 25.06.2020
JU Pravni fakultet Opravke i održavanja lifta u zgradi 25.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka policijske opreme - motocikli, motociklističke uniforme, balistički prsluci, baterijske lampe 25.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci stalnih sredstava u obliku prava_MUP KS 25.06.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekta "Trezora" u ul. Maršala Tita 62 (22078) 25.06.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga iznajmljivanja termalnih kamera za potrebe Kantona Sarajevo (21604) 25.06.2020
JU Stomatološki fakultet Servisiranje kopira aparata 24.06.2020
JU Stomatološki fakultet Nabavka lijekova i medikamenata za antišok terapiju 24.06.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge kontrole sjemenskih objekata i rasadnika - 1645/20 24.06.2020