Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Historijski arhiv Sarajevo vršenje usluga obezbeđenje objekta putem sistema elektronske zaštite 05.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo Nabavka o vršenju usluga održavanje vatrogasne opreme i hidrantne mreže 05.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka o vršenju knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga 05.08.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke radne uniforme za vatrogasce 05.08.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga provjere vjerodostojnosti javne isprave 03.08.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-servisiranje i održavanje računarske opreme 02.08.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka - toneri 02.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka usuga osiguranja imovine i lica 02.08.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge opravki i održavanja opreme 02.08.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka j.nabavke radova sanacije podova 02.08.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o nabavci radova na održavanju zgrade 02.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga tehničkog pregleda motornih vozila - UP 02.08.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Oprema za projekat 01.08.2019
JU Prirodno-matematički fakultet NOVOGODIŠNJI PAKETIĆI 01.08.2019
JU Prirodno-matematički fakultet ODRŽAVANJE LIFTOVA 01.08.2019
JU Prirodno-matematički fakultet OSIGURANJE RADNIKA II 01.08.2019
JU Prirodno-matematički fakultet OSIGURANJE STUDENATA PMF 01.08.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Čišćenje dimnjaka 3 01.08.2019
JU Prirodno-matematički fakultet ODRŽAVANJE KOTLOVSKIH POSTROJENJA 01.08.2019
JU Prirodno-matematički fakultet MOLERSKI RADOVI II 01.08.2019
JU Prirodno-matematički fakultet PERSONALNI DOSIJEI 01.08.2019
JU Prirodno-matematički fakultet ZDRAVSTVENE USLUGE II 01.08.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Tineri i ketridži 01.08.2019
JU Prirodno-matematički fakultet RENT A CAR 01.08.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Mikroskop 01.08.2019
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za mašine za uređenje ski staza 01.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke klima uređaja 01.08.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavka: pružanje usluga štampanja knjiga: 11. Juli u mom životu - više autora 01.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke specijalne policijske elektronske opreme 01.08.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kupovina knjiga Fotomonografija BiH - Ono najbolje 01.08.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka sredstava za održavanje higijene 31.07.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 1Reprezentacija 31.07.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, građevinskog materijala 30.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Oprema za server salu 30.07.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga fizičke zaštite lica i imovine JUKCSR 30.07.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga osiguranja lica imovine i vozila 30.07.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga fizičke zaštite ljudi i imovine JU KCSR 30.07.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka računarske opreme sa softverom za kabinet sa CNC tehnologijom 29.07.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka radnih stolova za školsku kantinu 29.07.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka jednoručne baterije za školsku kuhinju 29.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke laboratorijskog mikroskopa 29.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku digitalne mini fotolaboratorije 29.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke dijelova za računarsku opremu _ MUP KS 29.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga migracije postojećeg komunikacionog sistema, dogradnja postojeće telefonske centrale i drugo 29.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke softvera i produženja licenci 29.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji priključka hidrantske i sanitarne vode_objekat Grkarica 29.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka za nabavku radnih stanica i računara 29.07.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo nabavka i štampa promotivnog materijala u tri lot-a, LOT-3 26.07.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo nabavka i štampa promotivnog materijala u tri lot-a, LOT-2 26.07.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Krečenje 26.07.2019