Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga prevoza u zemlji 24.07.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga objave oglasa javne nabavke 24.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Gume za putnička i teretna vozila - 3390/18 24.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Industrijske gume i zračnice za šumsku i građevinsku mehanizaciju - 3390/18 24.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku softvera i licenci 24.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma 24.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku policijskih traka 24.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku komparativnog mikroskopa 23.07.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala ZPPKS 23.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga servisiranja kopir aparata - UP 23.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci motociklističkih kaciga - UP 23.07.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Outdoor oglašavanje, LCD display 2019 22.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluge osiguranja imovine 22.07.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje 22.07.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Izrada glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije Ledene dvorane 22.07.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2018. godinu 22.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03-19 - NABAVKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODIN 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za rampe NICE-19 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka reflektirajućih prsluka i klompi za higijeničarke-19 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ostalih građevinskih materijala i opreme-19 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka obojenih metala-19 19.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-02-19 - NABAVKA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi hidraulike za građevinske mašine BOMAG-19 19.07.2019
KJP ZOI 84 NABAVKA HRANE, PIĆA I SRODNIH PROIZVODA ZA UGOSTITELJSTVA 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za proizvodnju SRF-a za preradu otpada - usitnjavanje otpada 19.07.2019
KJP ZOI 84 Kancelarijskog materijala. 19.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge kalibracije analizatora za monitoring kvalitet zraka 19.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke vertikalni laboratorijski frižider i frižider za duboko zamrzavanje 19.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke-inkubatori 19.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke-Poluautomatski vertikalni autoklav 19.07.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe Hemikalije 2019 19.07.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe Laboratorijski pribor i i posudje 19.07.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Vanredni organizovani prevoz 19.07.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga osiguranja imovine i osoba 19.07.2019
Ministarstvo saobraćaja Vanjska kontrola prilikom izvođenja radova izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije (sanacije) puteva, (labaratorijska ispitivanja) 19.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke građevinskog materijala i pridruženih artikala 19.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2 - Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Razni programski paketi i kompjuterski sistemi 18.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1 - Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Laboratorijska optička i precizna oprema 18.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: Mape za diplome - 18. 07. 2019. godine 18.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: Papir i štampanje obrazaca originala i kopija diploma I, II i III ciklusa studija - 18. 07. 2019. godine 18.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Reagensi za DR/2000 HACH spektofotometar 18.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kancelarijiski namještaj 18.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka ketridža, tonera i ribona 2019 18.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija 2019 18.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-01-19 - NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU 18.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Grafička štampa, blokovi i obrasci 2019 18.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot6-Lancete za krv 18.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot1-Alkoholi-Dezinfekciona sredstva 18.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot3-Antiseptici-dezinfekciona sredstva 18.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot2-Dezinficijensi-Dezinfekciona sredstva 18.07.2019