Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja i oštrenje profilisanih noževa - 1580/20 24.06.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal i alat za zaštitu od požara - 1606/20 24.06.2020
Ministarstvo saobraćaja Postavljanje cijevi odvodnje pruge ispod stajališta Otoka smjer A i elektroinstalacija na tramvajskim stajalištima Otoka smjer A i Nedžarići smjer B 24.06.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Masinski i građ zanatski radovi na izgradnji UGI 19 24.06.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zaštitnih kecelja, odijela, okovratnika, naočala i mobilnog stalka 24.06.2020
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA OSIGURANJA UČENIKA 2020/2021 24.06.2020
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku - nabavka i isporuka ogrijeva za socijalno najugroženije pripadnike boračke populacije 24.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga oglašavanja za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 24.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje hotelskih usluga za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 24.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje restoranskih usluga za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 24.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga stručne edukacije zaposlenika Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 24.06.2020
KJP ZOI 84 NABAVKA GORIVA I LOŽ ULJA 24.06.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Transport nasipnog materijala za realizaciju projekata - 1603/20 24.06.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka računara, kopir aparata, servera i back-up sistema za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo; LOT 2 - Kopir aparat 23.06.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka računara, kopir aparata, servera i back-up sistema za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo; LOT 1 - Računari, server i back-up sistem 23.06.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci ROBE: VIDEO KONFERENCIJSKA OPREMA ZA UMREŽAVANJE - 23. 06. 2020. godine 23.06.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2020. 23.06.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2020. 23.06.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka licenci za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2020. 23.06.2020
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga softvera za antiplagijarizam za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 23.06.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavještenje o nabavci :"Kancelarijski materijal" 23.06.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 4361 Košenje trave između šina 23.06.2020
JU Pravni fakultet Usluge opravke i održavanja lifta 23.06.2020
JU Pravni fakultet Video nadzor 23.06.2020
JU Pravni fakultet Protupožarni alarmni sistemi 23.06.2020
JU Pravni fakultet Stalni pristup Internetu 23.06.2020
JU Pravni fakultet Vatrogasna oprema 23.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR ADRIJATIC OSIGURANJE 22.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo DODJL.UG.ZA TEHN,PREGLED M.VOZILA 22.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo POKRET. J.N. REGISTRACIJE M.VOZILA 22.06.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" IZVOĐENJE VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE 22.06.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka papirnih čaša 17-11-10445-4/20 19.06.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Sredstvo za dezinfekciju - koncentrat - 907/20 19.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci meta za gađanje 19.06.2020
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o pokretanju i prihvatanju ponude za usluge sistematskog pregleda zaposlenih 19.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga revizije Glavnog projekta dogradnje IV PU PS Novi Grad 19.06.2020
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:kancelarijski materijal za 2020. 19.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR SA C SERVISOM 19.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo DODJ.UGOVORA C SERVIS 19.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo POKR.USLUG.PRINTANJA 19.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR ZA HIGJ. DEFTER 19.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo DODJELA UGIOVORA ZA HIGJENU 19.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo NABAVKA SREDS.ZA ODR.HIGJENE 19.06.2020
JU Gimnazija Dobrinja odluka o pokretanju i prihvatanju ponude o nabavci materijala za održavanje zgrade 19.06.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka kancelarijkih potrepština, administrativnog materijala 19.06.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka sredst. za čišćenje 19.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Ugovor za Sistem.pregled 19.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Dodjel.Ugov. sist.pregled 19.06.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ZDRAVSTVENE .USLZUGE 19.06.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Laboratorijska oprema 18.06.2020