Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Laboratorijska oprema: LOT 3 - Elisa Kit za detekciju ukupnih aflatoksina 04.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Laboratorijska oprema: LOT 2 - Spektrofotometar sa elektronskom jednokanalnom pipetom 04.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Laboratorijska oprema: LOT 1 - Poluautomatski vertikalni autoklav 04.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Odrzavanje informaticke opreme 19 04.02.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Dacia i Hyundai za potrebe Kantona Sarajevo u 2020. godini - LOT 1 04.02.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Dacia i Hyundai za potrebe Kantona Sarajevo u 2020. godini - LOT 2 04.02.2020
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, usluge štampanja blokova, priznanica i ostalog materijala 03.02.2020
JU Srednja elektrotehnička škola Adaptacija kancelarija 03.02.2020
JU Srednja elektrotehnička škola Školske zelene table 03.02.2020
JU Srednja elektrotehnička škola Računarsko mrežna oprema 2019 03.02.2020
JU Srednja elektrotehnička škola Kancelarijski i administrativni materijal 2019 03.02.2020
JU Srednja zubotehnička škola Zubarski potrošni materijal 03.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci biciklističke opreme 03.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Prečnica i kreda šumska - plava - 266/20 31.01.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Bar kod skener USB sa stalkom, alfa-numerički - 142/20 31.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka laboratorijskih centrifuga za potrebe Kliničke mikrobiologije i Kliničke biohemije sa imunologijom 31.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Radovi na ugradnji pokretne lift platforme za potrebe transporta pacijenata u invalidskim kolicima za potrebe Klinike za bolestri srca, krvnih žila i reumatizma 31.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka endoskopske kamere za potrebe Klinike za dječiju hirurgiju 31.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka blateksa za potrebe Klinike za ortopediju 31.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zamjenskog NAS servera KCUS-a 31.01.2020
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije 31.01.2020
JU OŠ Zajko Delić Odluka o izboru ponuđaca i dodjeli ugovora 31.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka obrazovnih pomagala za Ugostiteljsko stručnu školu (kuhari) za 2020. godinu 31.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci televizora 31.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge prevoza učenika šestih razreda osnovnih škola za potrebe realizacije "Škola skijanja" - LOT 2 31.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kontrolnih mjerila toplotne energije 30.01.2020
JU Gimnazija Obala Usluge organizovanje posjete pozoristu 30.01.2020
JU Gimnazija Obala Usluge štampanja GO 2019 30.01.2020
JU Gimnazija Obala Nabavka 4K TV i pratećih uređaja 30.01.2020
JU Gimnazija Obala Nabavka kancelarijskog materijala GO 2019 30.01.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog inventara -treskalica lot 2 30.01.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala -lot 1 30.01.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge održavanje IT opreme i LAN-a 30.01.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe- Kolor dopler UZ aparat 30.01.2020
JU Gimnazija Obala Nabavka računarskih potrepština 30.01.2020
JU Gimnazija Obala Nabavka matrijala za rasvjetu i LED panela 30.01.2020
JU Gimnazija Obala Nabavka namjestaja za opremanje učionica 30.01.2020
JU Gimnazija Obala Nabavka računarske opreme GO 19 30.01.2020
JU Gimnazija Obala Usluge cateringa GO 30.01.2020
JU Gimnazija Obala Rekonstrukcija parketa 2019 30.01.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka ostalle opreme 30.01.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka uslluge oglašavanja 30.01.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usll.prijevoza učenika 30.01.2020
JU Gimnazija Obala Krečenje prostorija škole 2019 30.01.2020
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Bezalkoholna pića 2019 29.01.2020
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama rezervnih dijelova i kartica 2019 29.01.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge stampe 19 29.01.2020
JU Sarajevska filharmonija 091-19 svečana garderoba za orkestar 29.01.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Osiguranje imovine 19 29.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME PROJEKAT ALL4R&D 29.01.2020