Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o ponistenju postupka nabavke Lab pribor i posudje LOT 3 01.10.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka obrazovnog materijala za kozmetičare 01.10.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o ponistenju postupka nabavke Lab pribor i posudje LOT 2 01.10.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Higijenski materijal 2019 01.10.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Usluge servisiranja vozila Zavoda VWT5 i VWT6 01.10.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Usluge obavještenja javnih nabavki 01.10.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Punjenje kisik boca 2019 01.10.2019
Stručna služba Vlade Usluge oglašavanja konkurs (namještenici) 01.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga dezinfekcije i dezinsekcije u objektima MUP-a KS 01.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga kontrole emisije štetnih gasova, servisiranja kotlova i dr. 01.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku peleta_MUP KS 01.10.2019
Stručna služba Vlade Usluge oglašavanja konkursa 01.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka usluga popravke motocikla marke BMW 01.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga servisiranja kotla_PS Centar 01.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku sportske odjeće i opreme 01.10.2019
Stručna služba Vlade Usluge oglašavanja - konkurs 01.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku suvenira s obilježjima MUP-a KS 01.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci lož ulja za potrebe MUP-a KS 01.10.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o vršenju usluga izrade projektne dokumentacije na nivou urbanističkog projekta za Planinsku botaničku baštu Trebević ZPPKS 01.10.2019
Stručna služba Vlade Nabavka usluga oglašavanja 01.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku promotivnog materijala_MUP KS 01.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga servisiranja kancelarijskih mašina i opreme za prenos podataka i glasa 01.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga servisiranja motornih vozila_MUP KS 01.10.2019
Služba za skupštinske poslove Nabavka usluga objave Javnog oglasa za upražnjene pozicije predsjednika i dva člana NO KAP 01.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga održavanja sistema PPZ 01.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještanja o nabavci s jednim ponuđačem 01.10.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Usluga sistematskog pregleda radnika za šlosku 2019/2020 30.09.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka tonera i ketridza 2019-Ugovor 30.09.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge izrade studija: ,,Saobraćajno transportno uvezivanje šumskog potencijala KS" - 2150/17 30.09.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Boce za kisik 30.09.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 1(jedan) poluautomatski defibrilator 30.09.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 5 automatskih defibrilatora 30.09.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Kancelarijski materijal8 30.09.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka elektronske opreme/SMART table 30.09.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot2-Hladni napitci 30.09.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot1-Topli napitci 30.09.2019
JU Stomatološki fakultet Stomatološka oprema 2019 30.09.2019
JU Stomatološki fakultet Nabavka i ugradnja armstrong ploča sa pratećom podkonstrukcijom i rasvjetnim tijelima - poništeni postupak 2019.god 30.09.2019
JU Stomatološki fakultet Nabavka i ugradnja armstrong ploča sa pratećom podkonstrukcijom i rasvjetnim tijelima 2019 - poništeni postupak 30.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju nabavke rekonstrukcije i sanacije na više objekata_MUP KS 30.09.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku bagera rovokopača/utovarivača 30.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju nabavke usluga servisiranja klima uređaja 30.09.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: dva motorna vozila 27.09.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Navavka školski ruksaka za prvačiće 27.09.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka đačkih užina za prvo polugodiše školske 2019/20 27.09.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga prevoza učenika na đačku ekskurziju 27.09.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge za realizaciju projekta: Izrada zapreminskih i sortimentskih tablica za vrste drveća: Jela, Smrča, Bukva na području Kantona Sarajevo - 2527/19 27.09.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Realizacija projekta: Primjena GIS i GPS tehničko-tehnoloških dostignuća u projektovanju u šumarstvu - 2319/19 27.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Dodatne količine antivirus licen. 19 26.09.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 6 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci robe - LABORATORIJSKA SAOBRAĆAJNA OPREMA: Globalni sistemi navigacije i pozicioniranje 26.09.2019