617 Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje digitalnog mamografa proizvođača HOLOGIC koji se koristi na Klinici za radiologiju KCUS-a | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje digitalnog mamografa proizvođača HOLOGIC koji se koristi na Klinici za radiologiju KCUS-a

Organizacija: 
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
pregovarački postupak sa objavom obavještenja
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
08.07.2021
JRN/CPV: 
33100000 Medicinska oprema
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
50000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
893-3-1-465-3-344/21
Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka: 
44/2021
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Ostale ponude firmi: 
MEDIAL GRUPA d.o.o. Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
58500,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
MEDIAL GRUPA d.o.o. Sarajevo
Datum unosa: 
23.08.2021
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva