617 Ugovor II za radove " Rekonstrukcija regionalne ceste R445 Semizovac-Ilijaš-Visoko dionica: od mosta na rijeci Bosni u Malešićima do skretanja za Bioču u Starom ilijašu sa odvodnjom oborinske i fekalne kanalizacije do recipijenta, dužine L=1300m" | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovor II za radove " Rekonstrukcija regionalne ceste R445 Semizovac-Ilijaš-Visoko dionica: od mosta na rijeci Bosni u Malešićima do skretanja za Bioču u Starom ilijašu sa odvodnjom oborinske i fekalne kanalizacije do recipijenta, dužine L=1300m"

Organizacija: 
Ministarstvo saobraćaja
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
MGBH doo Sarajevo, ID broj:4201764310004 i Općina Ilijaš
Datum potpisivanja ugovora: 
07.06.2021
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
1279508,33
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
201-1-3-28-5-74/20
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
10.06.2021
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo saobraćaja