Pretraga

Ukupno 30452
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge pranje službenog automobila 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2019 20,00 20,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo usluga osiguranja od odg.obavlj. zaštitarske djelatnosti Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.04.2019 900,00 Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, 4200326930001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava konkursa za izbor u zvanje za oblasti Akvakultura i Mljekarstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2019 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje kotlova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2019 6600,20 6435,00 Elkomont d.o.o., 4200125790007, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Polog gotovine u trezor banke Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.06.2018 2808,00 2605,00 UniCredit Bank d.d., 4227162980008, Mostar
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti i loma strojeva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.04.2019 2892,60 Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, 4200326930001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja u okviru realizacije projekta MCP Cost Mikrobi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2019 1275,00 1275,00 OR Print Studio "Student line" Sarajevo 4302864210008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Kolektivno kombinovano osiguranja radnika--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.04.2019 43200,00 Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, 4200326930001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kalkulatora Canon sa trakom MP-1211 LTSC Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2019 211,19 211,19 R&S d.o.o Sarajevo 4200056290005
JU Mašinski fakultet UNSA Radna ploča drvena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 28.03.2019 449,28 07.05.2019 449,28 449,28 Primus Balkan d.o.o. Sarajevo 4200420440000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka pića za održavanje degustacije vina i voćnih rakija u okviru Erasmus projekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2019 248,60 248,60 Imtech d.o.o Sarajevo 4201355490009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka lož ulja-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.04.2019 28800,13 Hifa petrol d.o.o. Sarajevo, 4200999090005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka lož ulja-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.07.2018 28800,13
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bezolovnog benzina BMB-95 EN-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.04.2019 28226,42 Hifa petrol d.o.o. Sarajevo, 4200999090005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bezolovnog benzina BMB-95 EN-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.07.2018 28226,42
JU Gimnazija Dobrinja UGOVOR O OBAVLJANJU SISTEMATSKIH LJEKARSKIH PREGLEDA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
JU Gimnazija Dobrinja UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 959,40 VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Dobrinja UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA ODRŽAVANJU LIFTOVSKOG POSTROJENJA U ŠKOLSKOM OBJEKTU JU GIMNAZIJA DOBRINJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 KA BEST group d.o.o.
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija pića 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2019 100,50 100,50 Etko Tours d.o.o Sarajevo 4202173670032
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka bambusovih kolaca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 879,99 879,99 Zemax d.o.o Gradačac 4210279440004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja promotivnog materijala 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 87,75 87,75 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poslovno-informacijskog sistema Softvera-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.04.2019 134550,00 Next Vision d.o.o. Sarajevo, 4201190120007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poslovno-informacijskog sistema Softvera-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2019 134550,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za MB-Unimog--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2019 117000,00 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka dva autosmećara-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.04.2019 467415,00 TEHNIX d.o.o. Donji Kraljevec, Hrvatska, 3542521
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka dva autosmećara-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2019 467415,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga nabavke hrane i pića za školski iftar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 795,00
JU Srednja građevinsko-geodetska škola klompe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2019 228,15 228,15 Imsa d.o.o. Sarajevo ID 4202639890003
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku usluga"Smještaj studenata" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 2223,00 2223,00 Prenoćiste "Kod Keme" br.ID 4301193470003 Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betona--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.04.2019 161460,00 ALMY d.o.o. Zenica, 4218149030000
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga objavljivanja javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos u školskoj 2018/2019. godini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 518,31
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku roba "Kuter kolica" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 2737,80 2737,80 KEFO D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO 4403208220006 Istočna Ilidža
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za izradu stolova DM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.03.2019 181,48 07.05.2019 181,48 181,48 TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 4218057690003
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoz smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2019. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2019 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka Security licence CISCO ISR1100 4P Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2019 810,81
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2019. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2019 692,00 692,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVOSarajevo Novi Grad, 4200055640002
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrebnih lijekova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 1521,00 27.05.2019 1521,00 1521,00 PZU MGM Apoteke Kakanj
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2019. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2019 3148,48 3148,48 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola radni mantil Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2019 204,75 204,75 Imsa d.o.o. Sarajevo ID 4202639890003
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Ručni rezni i mejrni alat 19 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.03.2019 35080,10 35080,10 Inter Com d.o.o., Zenica
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Ručni rezni alat 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.02.2019 35080,10
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sredstava i pribora za održavanje higijene Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2019 6836,89 6836,89 Lala i Laćo d.o.o. Bijeljina, 1.Maj 14, ID: 4400304760004
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke auto-dijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2019 8170,11
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.06.2019 19656,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Transport novca iz Centra za komunalne usluge Vogošća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 2948,40 1708,20 Securitas d.o.o., 4227417480004, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prijevoz gotovine do ban Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.07.2018 7020,00 4680,00 Securitas d.o.o., 422741780004, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prijevoz gotovine do banke Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.06.2018 21060,00
JU Gimnazija Dobrinja popravak školskog zvona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 163,80 163,80 ČIP-SISTEMI 4200104280009
JU Gimnazija Dobrinja hrana i piće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2019 24,60 24,60 MA-PRO IDB 4202413810007
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge čiščenja i održavanja hig. u PTO Butile Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.09.2019 47870,00 35903,00 Atalian global service BH d.o.o., Sarajevo
Ukupno po stranici 747.233,64 1.109.735,54 108.416,59