Pretraga

Ukupno 25437
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za dekoraciju u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2018 138,09 138,09 KJKP PARK 4200258320003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove odjeće za opernu predstavu u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2018 910,00 910,00 ALMES MODA 4200260220008
JU Porodično savjetovalište NABAVKA STRUČNE LITERATURE 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 65,00 65,00 "Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo 4200177160001 Sarajevo Centar
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka boja i lakova za dramsku premijeru u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2018 334,73 334,73 CONTI PRO 4201189460007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka boja i lakova za premijeru baleta u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2018 630,22 630,22 CONTI PRO 4201189460007
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA STRUČNOG SAVJETOVANJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 185,00 185,00 AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU "APKE" 4302447020000 SARAJEVO Novi Grad
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka tapetarskog materijala, spužve i mebl štofa za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2018 2567,94 2567,94 SANNY GENNY 4200539250004
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE OSIGURANJA 2018/11 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.11.2018 88,00 88,00 ADRIATIC INTERNACIONAL d.o.o 4200213140080 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog materijala za zgradu JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 4156,30 4156,30 INVEL 4200348070006
JU Porodično savjetovalište NABAVKA NAJLONA ZA PRIKRIVANJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.11.2018 4,50 4,50 BILPROM D.O.O SARAJEVO 4200344240004 Stari Grad
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kuhinjskog posuđa za predstave u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2018 139,70 139,70 KID ZONE 4202313270005
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KABLOVA ZA PUNJENJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 24,00 24,00 MOTOREX doo GRAČANICA Podružnica Iliđa -Blažujski drum bb 4209388460238 Iliđa
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova medicinske opreme - Lot 3- nabavka rezervnog dijela i funkcionalno osposobljavanje šejvera APS II proizvođača Arthrex za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018 4680,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka perika za potrebe premijere baleta u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2018 2451,98 2451,98 BEM COMMERCE 4200047460003
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE HEMIJSKOG ČIŠĆENJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 29,65 29,65 HEMIJSKA ČISTIONA "BOSS" OR 4300603420002 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova medicinske opreme - Lot 2- nabavka rezervnog dijela sa ugradnjom i kalibracijom za RTG aparat proizvođača Shimadzu za potrebe Klinike za radiologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018 39557,70
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog-bravarskog materijala za radnike u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 207,09 207,09 BAU&GARTEN 4200488080001
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA HOSTING PLANA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.11.2018 139,00 139,00 SD GENESIS 4363888540008 CAZIN
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge oštrenja i servisiranja stolarskih mašina za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 500,00 500,00 OŠTRO 4201632830009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova medicinske opreme - Lot 1- Nabavka rezervnog dijela sa ugradnjom za servisiranje aparata IABP intraaortalna balon pumpa proizvođača Arrow za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018 5499,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metraže za JU NPS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.11.2018 16379,24 16379,24 PROFITEX 4218111220000
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metraže za potrebe kostima za JU NPS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.10.2018 16379,24
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluge održavanja programa za Računovodstvo za kalendarsku 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 421,20
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sitne rekvizite za premijeru Gazi Husrev Beže u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 409,50 409,50
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada elektroinstalacija jake i slabe struje za potrebe parking prostora na lokalitetu Jezero Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 6569,55 ELEKTRIKA S d.o.o. Sarajevo - 4201493700006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka tonera za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 961,70 961,70 SVJETLOST KOMERC 4200177160001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka baterije i dijelovi za UPS za funkcionalno osposobljavanje medicinskih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 3470,50 RS ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo - 4200042400002
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluga prevoza za potrebe škole za kalendarsku 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1755,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala, izrada i montaža spuštenog stropa tipa amstrong sa ispunom od ploča Scalacoustic Board Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 6993,44 EKOTEH d.o.o. Sarajevo - 4201279290003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za frizerske radionice za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2018 149,25 149,25 KID ZONE 4202313270005
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Nabavka stalnih sredstava, računari Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.12.2018 18252,00 24.12.2018 18252,00 18252,00 TAČKA DOO SARAJEVO, UL. TEŠANJSKA 24a, ID BR. 4202242070000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka stručnog seminara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 100,00 100,00 FEB d.d. Sarajevo, ID 4200566060004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka šperploče 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 1368,39 1368,39 fructas d.o.o. Sarajevo, ID 4200387640006
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o nabavci računarske opreme - 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 4553,78 05.12.2018 4553,78 4553,78 TAČKA DOO SARAJEVO, UL. TEŠANJSKA 24a, ID BR. 4202242070000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 196,56 196,56 Vinarija Buntić Ljubuški, ID 372378840006
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Nabavka promotivnog materijala Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 1178,78 26.12.2018 1178,78 1178,78 TAČKA DOO SARAJEVO, UL. TEŠANJSKA 24a, ID BR. 4202242070000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kopir aparata 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 2369,11 2369,11 C Servis d.o.o. Sarajevo, ID 4200023360008
JU OŠ "Peta osnovna škola" Konkurentski postupak za usluge dostavljanja pripremljene hrane u školu. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.01.2018 14610,96 14610,96 MBA Centar d.o.o. 4200644390008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka projektora 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 3155,49 3155,49 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU OŠ "Peta osnovna škola" Konkurentski postupak za usluge dostavljanja pripremljene hrane u školu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.01.2018 14610,96
KJKP Gras d.o.o. Reparacija dizni Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.09.2018 6996,60 23.11.2018 6996,60 GENEL d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Konsultanske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2018 5600,00 14.11.2018 6552,00 ZAMM d.o.o
KJKP Gras d.o.o. LOT 1903 Svježe voće i povrće II Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.08.2018 3009,35 16.11.2018 3009,35 VINOJUG d.o.o. Sarajevo
KJKP Gras d.o.o. LOT 1910 Potrošni materijal za kuhinju II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.08.2018 1737,25 02.11.2018 1737,25
KJKP Gras d.o.o. LOT 3021 Angažovanje građevinskih mašina II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 3159,00 30.11.2018 2700,00 KJKP PARK d.o.o
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, isporuka i ugradnja/zamjena PIN Izvora Ge-68 za kalibraciju PET/CT aparata Discovery 600 proizvođača General Electrics za potrebe Klinike za nuklearnu medicinu i endokrinologiju Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 08.01.2019 28899,00 MEDICAL d.o.o. Mostar - 4227010880008
Fond Memorijala Završni zantski radovi na elektro-instalacijama u prostorijama za muzejsku postavku u objektu Memorijalnog centra Kovači Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.01.2018 11.12.2018 81520,56 26.12.2018 81520,56 81520,56 NERIMARI D.O.O.
Fond Memorijala Naknadne usluge osiguranje motornog vozila-viša klasa Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 23.01.2018 25.12.2018 1356,10 26.12.2018 1356,10 1356,10 SARAJEVO OSIGURANJE D.D.
Fond Memorijala Nabavka pomoćne građevine za smještaj unutrašnje službe Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.01.2018 06.12.2018 29910,00 24.12.2018 29910,00 29910,00 HYDRO-METAL D.O.O.
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Otvoreni postupak za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.11.2018 61059,45 61059,45 VEGA-PAK d.o.o. 4201273500006
Ukupno po stranici 240.176,52 317.029,76 250.102,07