617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 53878
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje tlakomjera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.03.2021 2241,10
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka tlakomjera - 24 komada - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2021 4380,48 4380,48 Biomedia d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka tlakomjera - 24 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.04.2021 4380,48
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka mobilnog regulatora protoka za boce za medicinski kisik - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2021 7017,07 7017,07 Messer Tehnoplin d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka mobilnog regulatora protoka za boce za medicinski kisik Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.03.2021 7017,07
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge objavljivanja oglasa za prijem u radni odnos - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2021 1690,41 1690,41 Večernji list BH d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge objavljivanja oglasa za prijem u radni odnos Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.04.2021 1609,41
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge kontrole, ispitivanja i podešavanja sigurnosnih ventila na parnim kotlovima - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2021 1813,50 1813,50 VATROTEH INŽINJERING d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge kontrole, ispitivanja i podešavanja sigurnosnih ventila na parnim kotlovima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.04.2021 1813,50
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Nabavka lož ulja II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2020 5999,83 5998,83 GREEN OIL d.o.o.4200851420006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka usluga - Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.04.2021 7222,25 7222,25 DESINFECTA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka usluga - Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.02.2021 7222,25
JU Šumarski fakultet Kancelarijski namještaj 2021 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.04.2021
JU Šumarski fakultet Prozori,vrata i ostali artikli 2021 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.04.2021
JU Šumarski fakultet Usluge razvoja programske podrške za uređivanje web stranice 2021 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.04.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Albumini - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.04.2021 225865,34 225865,34 HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Albumini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2021 225865,34
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Prušanje usluga iz oblasti zaštite od požara na radu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 111150,00 Maher d.o.o.
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Vršenje usluga sistematskog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2021 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobračaju - Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dijagnostička sredstva za koagulaciju i imunohemiju - LOT 2 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.04.2021 110260,80 110260,80 Medichem d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dijagnostička sredstva za koagulaciju i imunohemiju - LOT 1 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.04.2021 24557,13 24557,13 BERG d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dijagnostička sredstva za koagulaciju i imunohemiju - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2021 110260,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dijagnostička sredstva za koagulaciju i imunohemiju - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2021 24557,13
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku, radiološku i ginekološku dijagnostiku - LOT 5 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.04.2021 12.04.2021 7018,77 7018,77 UNIFARM d.o.o. Lukavac
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku, radiološku i ginekološku dijagnostiku - LOT 4 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.04.2021 27846,00 27846,00 Stepmed d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku, radiološku i ginekološku dijagnostiku - LOT 2 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.04.2021 811,98 811,98 SEDŽAN INGENERING d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku, radiološku i ginekološku dijagnostiku - LOT 1 i LOT 3 - poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.04.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku, radiološku i ginekološku dijagnostiku - LOT 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.04.2021 7018,77
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku, radiološku i ginekološku dijagnostiku - LOT 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.04.2021 27846,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku, radiološku i ginekološku dijagnostiku - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.04.2021 811,98
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja i servisiranja bolničkih vozila - LOT 2 i LOT 3 - poništenje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.03.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja i servisiranja bolničkih vozila - LOT 1 - okvirni Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.04.2021 1578,53 1578,53 PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja i servisiranja bolničkih vozila - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.03.2021 1578,53
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje opreme za fizikalnu medicinu ENRAF NONIUS - okvirni Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.03.2021 17457,57 17457,57 NEDAX d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje opreme za fizikalnu medicinu ENRAF NONIUS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.03.2021 17457,57
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za medicinsko-biohemijske analizatore LOT 1 i LOT 2 i LOT 3 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.04.2021 191596,86 191596,86 DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za medicinsko-biohemijske analizatore LOT 1 i LOT 2 i LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.03.2021 191596,86
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.04.2021 40950,00 40950,00 Biomedia d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.03.2021 40950,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Isporuka medicinskih gasova - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.04.2021 175848,66 175848,66 Messer Tehnoplin d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Isporuka medicinskih gasova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.04.2021 175848,66
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka gotovog programa Media Desk d.o.o. Zagreb Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.05.2021 2288,32 Media Desk d.o.o. Zagreb
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Plan nabavki KZBPP za 2021.godinu Plan nabavki 05.03.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sitnog inventara (kapsova, dušeka, paravana, posuđa i dozatora za sapun) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.05.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka namirnica za period od 12 mjeseci Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.05.2021
JU Srednja mašinska tehnička škola nabavke materijala za održavanje čistoće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2020 426,90 426,90 Penny plus d.o.o Sarajevo
JU Srednja mašinska tehnička škola usluga na području zdravstva Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.10.2020 50,00
JU Srednja mašinska tehnička škola usluga informiranja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.10.2020 188,37
JU Srednja mašinska tehnička škola usluga medija i javnog oglašavanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.09.2020 672,75
JU Srednja mašinska tehnička škola usluga odvoza otpada 10/20 11/20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.10.2020 468,00
Ukupno po stranici 849.454,57 965.780,40 852.341,08