Pretraga

Ukupno 32319
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge čišćenja i održavanja kanalziacione mreže i objekata na kanalizacionim mrežama i otkrivanje i otklanjanje kvarova na podzemnim instalacijama vodovodne i hidrantske mreže za 2019/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2019 02.07.2019 7020,00 18.07.2019 7020,00 7020,00 Aida.commerce d.o.o. Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge kontrole dozimetara koji se koriste u zoni jonizirajućeg zračenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2019 03.07.2019 1960,00 22.07.2019 1960,00 1960,00 Zavod za Javno Zdravstvo FBIH,
Fond Memorijala Nabavaka usisivača za potrebe održavanja prostorija Fonda memorijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 25.04.2019 208,98 08.05.2019 208,98 208,98 DOMOD D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka kancelarijskih stolica i ladičara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 14.06.2019 1009,42 21.06.2019 1009,42 1009,42 R&S D.O.O SARAJEVO
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe SERDA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2019 8424,00 CROBOX d.o.o. Sarajevo 4200139070007
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje zgrade, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 1661,37 22.05.2019 1661,37 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge pregleda električnih PP i gasnih instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 1747,98 23.05.2019 1747,98 Tehnosigurnost d.o.o.
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka računarske opreme sa softverom za kabinet sa CNC tehnologijom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 4258,80
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Oprema za stomatološku stolicu Ambulanta Kovači Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2019 27.06.2019 4659,00 24.07.2019 4659,00 4659,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka radnih stolova za školsku kantinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1216,80
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka jednoručne baterije za školsku kuhinju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 152,10
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Monografija Safet Zec Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2019 252,72 252,72 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001
KJP ZOI 84 Ispitivanje sistema osnježenja na Bjelašnici s ciljem dijagnosticiranja nastalih kvarova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2019 6864,96 6864,96 SUPERSNOW S.A.
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka aqua Bianca vode 18,9 litara 19-9 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2019 55,00 55,00 "Corto" doo Sarajevo, 4201534230001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA za 2019. godinu, juli Plan nabavki 25.07.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge osiguranja radnika i kasko osiguranja vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 3268,00 06.05.2019 3268,00 Triglav osiguranje d.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge obaveznog osiguranja tri službena automobila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 1642,00 16.04.2019 1642,00 Sarajevo osiguranje d.d.
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka kompjutera 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2019 2639,52 2639,52 "Alda" doo Sarajevo, 4201645570006
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - BLADE SERVER, NADOGRADNJA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.07.2019 152041,50 152041,50 PING d.o.o. Sarajevo; Jukićeva 36, 71000 Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova sa ugradnjom u scrhu funkcionalnog osposobljavanja mobilnog RTG aparata Mobile Art Evolusion proizvođača SHIMADZU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2019 4680,00 SHIMADZU d.o.o. Sarajevo - 4200419780000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu nabavka i isporuka rezervnih dijelova sa ugradnjom u svrhu funkcionalnog osposobljavanja dijaliznog aparata Surdial X proizvođača NIPRO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2019 3313,46 D.MED HEALTHCARE BH d.o.o. Sarajevo - 4202133960003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka papira karton 190g Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2019 123,90 123,90 Pingi d.o.o. Sarajevo, ID 4200003090004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-34643 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2019 834,91 MEDICAL INTERTRADE doo, Ilidža, 4200000660004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 22 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2019 105,50 105,50 T.D. Marketi d.d. Sarajevo, ID 4200711170000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26239-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2019 2018,84 Sarajevofarm doo, Sarajevo, 4201103250005
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga pranja zavjesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 189,00 189,00 Ema O.D. Sarajevo, ID 4302549960007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-29935-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 1170,00 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-29937-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 2340,00 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-29938-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 707,62 ITALGROUP doo, Sarajevo, 4200552600006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-32499 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 694,98 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo, ID 4202263820009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-34642 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 3528,72 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-34705 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 6101,55 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-32498 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 6870,83 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o petoj (V) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 26.07.2019
Služba protokola Usluge štampanja i izrade šest zastava za flying banere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 561,60 561,60 Margo d.o.o. Istočno Sarajevo, 400592450006
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o Izmjeni Plana nabavki Uprave policije za 2019. Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke softvera i produženja licenci Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka za nabavku radnih stanica i računara Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke laboratorijskog mikroskopa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku digitalne mini fotolaboratorije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019 349830,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke dijelova za računarsku opremu _ MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga migracije postojećeg komunikacionog sistema, dogradnja postojeće telefonske centrale i drugo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 25.07.2019 238212,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji priključka hidrantske i sanitarne vode_objekat Grkarica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2019 16555,22
JU Gerontološki centar Nabavka usluga sanitarnih pregleda zaposlenika KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2019 3840,00 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka i isporuka proizvoda za prehranu za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2019 7020,00 VINOJUG DOO
JU Gerontološki centar Nabavka i isporuka proizvoda od mlijeka za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajev 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2019 7020,00 VINOJUG DOO
JU Gerontološki centar Nabavka i isporuka tonera za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 6211,65 R&S D.O.O. SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga prevoza korisnika usluga Gerontološki centar na relaciji Nedžarići-Vrelo Bosne- Nedžarići 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2019 200,00 200,00 KANTONALN O JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo nabavka i štampa promotivnog materijala u tri lot-a, LOT-3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.04.2019 41921,10
Ukupno po stranici 675.322,77 251.343,86 178.247,95