617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 54320
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-22539 Lijek Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2021 6346,08 6346,08 Unifarm d.o.o. - Lukavac
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-15331 Medicinska sredstva; Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2021 2118,87 2118,87 Plus Medical d.o.o. Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-11-18373 Dijagnostičko medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2021 1228,50 1228,50 Berg d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-22544 Lijek Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2021 5616,00 5616,00 Farmacija 2011 d.o.o. Bihać
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13130 Reagens dijagnostičko medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2021 1642,68 1642,68 Broma Bel d.o.o. Banja Luka
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13130 Test Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2021 821,34 821,34 Broma Bel d.o.o. Banja Luka
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-4-21302 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2021 2896,45 2896,45 Medical Vision d.o.o.
Ministarstvo saobraćaja Ugovor VII za usluge nadzora na Realizaciji radova nabavke i postavljanja nedostajuće saobraćajne signalizacije i opreme puta na području Trnovo I-planinski uslovi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.06.2021 185,51 Institut za građevinarstvo IG doo Banja Luka, ID broj: 4400918310005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-11-18366 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2021 4146,25 4146,25 Adrialine d.o.o. - Banja Luka
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-22549 Hemikalija anorganska Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2021 351,00 351,00 Semikem d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-22535 Hemikalija organska Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2021 4680,00 4680,00 Semikem d.o.o. - Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Ugovor V za radove Izvođenje radova na obilježavanju debeloslojne horizontalne signalizacije od plastične materije na period od 4 godine ( 2020-2024.) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.06.2021 205005,51 SACOM doo Ilijaš; ID broj: 4200814900006
JU Građevinski fakultet UNSA Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete)_2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2021 2237,50
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servis DIHR profesionalnih mašina za pranje posuđa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2021 1535,04 DANFORM d.o.o. Sarajevo - 4200021660004
JU Građevinski fakultet UNSA Laboratorijska ispitivanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2021 3451,50 O-mega-III d.o.o.
JU Građevinski fakultet UNSA Dijagnosticiranje kvara na kidalici i izrada zaštitnog poklopca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2021 1404,00 Code system d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge godišnjeg pregleda fukcionalnosti i sigurnosno tehničke kontrole mašine srce-pluća S5 sa pratećom opremom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2021 6903,00 MINERVA MEDICA d.o.o. Sarajevo- 4201627240007
Ministarstvo saobraćaja Ugovor V za radove "Rehabilitacija (sanacija) ulice Marka Marulića L=330m" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.06.2021 390957,07 KJKP RAD doo Sarajevo, ID broj: 4200316890001
KJKP Gras d.o.o. Lot 3070 Lisanti gibnjevi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.12.2020 19653,43 12.03.2021 19653,43 DRR AUTO d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 3010 Regeneracija i opravka izmjenjivača toplote I Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.12.2020 16883,10 25.03.2021 16883,10 DRR AUTO d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 3011 Mehanička obrada i regeneracija dizel motora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.12.2020 18369,00 25.03.2021 18369,00 DRR AUTO d.o.o
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/8/2021 - Klinika za radiologiju; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.06.2021 363168,00 Mark Medical d.o.o. Sarajevo za LOT 3,4,5
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/8/2021 - Klinika za radiologiju, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.06.2021 208260,00 Omnia Medic d.o.o. - Zenica za LOT 1,2,7
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/8/2021 - Klinika za radiologiju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.06.2021 35100,00 Stepmed d.o.o. za LOT 8
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/8/2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.06.2021 4092,66 Mikro+Polo d.o.o. - Sarajevo za LOT 5
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/19/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.06.2021 53890,20 Farmis d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala koji se nabavlja putem blagajne Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - sijalica za službeno vozilo Hyundai ix35 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2021 13,50 13,50 "BILLY" d.o.o. Sarajevo, Novo Sarajevo, 4200036420000
KJKP Gras d.o.o. Lot 1403 Rezervni dijelovi mašinski za trolejbuse Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.12.2020 49257,00 25.03.2021 49257,00 DRR AUTO d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 3029 Osiguranje režijskih vozila II Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.09.2020 13467,00 11.03.2021 13467,00 CENTRAL OSIGURANJE d.d.
KJKP Gras d.o.o. Lot 3028 Osiguranje minibusa I Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.09.2020 32627,00 11.03.2021 32627,00 CENTRAL OSIGURANJE d.d.
KJKP Gras d.o.o. Lot 3026 Osiguranje turističkih autobusa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.09.2020 11358,00 11.03.2021 11358,00 CENTRAL OSIGURANJE d.d.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC flaša 2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.06.2021 17550,00 Plan Plus d.o.o. Zenica ID:4227372790007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tečnog deterdženta za suđe i RF kanti za smeće Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.06.2021 16686,54 Penny Plus d.o.o. Sarajevo ID: 4200162210002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aluminijske folije i kartonske ambalaže Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.06.2021 19677,06 Inter-Com d.o.o. Zenica ID: 4218087760006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC posuđa i PVC nitrilnih rukavica Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.06.2021 9013,68 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka licence za CorelDRAW Suite 2021 Enterprise License trajna za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2021 1850,94 1850,94 BHS INFORMATIKA D.O.O., Novi Grad, 4201355810003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka traka za valjak, voska za industrijski filc i platna za industrijske prese Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.05.2021 5826,60 Vizum d.o.o. Visoko ID: 4218072490002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka filca za veliki Girbau Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.05.2021 4680,00 Artika d.o.o. Sarajevo ID: 4200258910005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka konaca, dugmadi, igala i ostalog krojačkog materijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.05.2021 3506,50 Inter-Com d.o.o. Zenica ID: 4218087760006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zaštitnih rukavica 2021 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.05.2021 2327,13 Derby Trade d.o.o. Brčko ID:4600044980004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga štampanja časopisa Medicinski žurnal 2021 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.05.2021 6552,00 Kopikomerc s.p. Istočno Sarajevo ID: 4501490640006
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge čišćenja digitalnog snimača i sve prateće opreme video nadzora u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2021 561,60 561,60 UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE, Novo Sarajevo, 4200054160007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje aparata/sistema proizvođača DORNIER lociranih na klinikama KCUS-a - poništenje Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 27.05.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge digitalizacije (skeniranja) arhivske projektno- tehničke dokumentacije za potrebe Mašinske službe Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.05.2021 8073,00 06.07.2021 8073,00 PRINT SHOP d.o.o. Istočno Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka blendera, fena i električnog rešoa za potrebe više OJ KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2021 417,79 DOMOD d.o.o. - 4201952400002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tehničkog normativa ( standarda) BAS EN 12599:2013 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2021 96,00 Institut za standardizaciju BiH - 4402553460005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluga servisiranja kopir aparata Konika Minolta C227 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2021 117,00 EMADO d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge hotelskog smještaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - XIX Savjetovanje iz krivično pravne oblasti 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2021 600,00 600,00 HTD"ZENIT-BRO" d.o.o., Neum, 4227187890003
JU Mašinski fakultet UNSA Hidroizolaterski radovi na krovu istočnog dijela zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 25.05.2021 1677,48 04.06.2021 1677,47 1677,48 ELING-S doo Sarajevo 4200479090002
JU Porodično savjetovalište Nabavka higijenskog materijala 2021/1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2021 858,99 858,99 DEFTER DOO SARAJEVO 4200303990007 Sarajevo Novi Grad
Ukupno po stranici 171.365,01 1.567.737,49 35.409,68