Pretraga

Ukupno 45930
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge popravke 2 (dva) parna kazana u prostoru Centralne kuhinje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2020 1443,78 NEW PAGE d.o.o. Sarajevo - 4201870000006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sijalica za medicinske aparate za potrebe Klinike za očne bolesti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2020 5054,40 DERBY TRADE d.o.o Brčko, 4600044980004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije-LOT 2 i LOT 8 -Poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.09.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada kupatila za Izolatorij - Podhrastovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2020 6988,64 VD Mašinske instalacije d.o.o. Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenika škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.06.2020 2898,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije-LOT 4, LOT 5, LOT 6 i LOT 7-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.08.2020 2754,52 2754,52
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Procjena tržišne vrijednosti aparta CT APARAT 4 SCEPS, CT APARAT 64 Sl. SPED LIGHT i MAGNET TRIO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2020 2980,00 Stalni sudski vještak Pita Zahid, dipl.ing.maš.
JU Muzej Sarajeva POPRAVKA I REKONSTRUKCIJA KLIZNIH VRATA NA BRUSA BEZISTANU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2020 2925,00 17.06.2020 2925,00 2950,00 KEMODOORS DOO SARAJEVO
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka nafte i naftnih destilata za potrebe Kantona Sarajevo u 2021. godini - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hamikalije LOT 3-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.08.2020 16075,80 16075,80 V GROUP PALIS d.o.o., Brčko, ID 4600113030005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije-LOT 1-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.08.2020 409,50 409,50 MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo, ID 4201572320006
JU Muzej Sarajeva STUDIJSKO FOTOGRAFISANJE I ELEKTRONSKA OBRADA 200 FOTOGRAFIJA UMJETNIČKIH DJELA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2020 3750,00 15.07.2020 3750,00 3750,00 O.D. BORAGOO
JU Muzej Sarajeva zanatski radovi na kancelarijei računovodstva i restauratorskoj radionici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2020 1581,68 24.03.2020 1581,68 1581,68 MONT GRADNJA DOO SARAJEVO
JU Muzej Sarajeva javni konkursi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 1036,62 1036,62 1036,62
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije- LOT 1. LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6 i LOT 7 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.09.2020 19239,82
JU Muzej Sarajeva plan javnih nabvki Plan nabavki 17.07.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vaskularne proteze, konci i kateteri po Fogarty-u za vaskularnu hirurgiju za period do 31.12.2020.godine LOT2-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.09.2020 4633,20 4633,20 Sarajevo-Farm d.o.o. Sarajevo, 4201103250005
JU Mašinski fakultet UNSA Softwere Dž.K Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 02.07.2020 805,80 10.07.2020 805,80 805,80 Energija Skopje MK4030005552142
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vaskularne proteze, konci i kateteri po Fogarty-u za vaskularnu hirurgiju za period do 31.12.2020.godine LOT1-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.08.2020 42097,41 42097,41
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vaskularne proteze, konci i kateteri po Fogarty-u za vaskularnu hirurgiju za period do 31.12.2020.godine-LOT1 i LOT2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2020 46760,61
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka posuda za hranu 500 ml (hitna nabavka - suzbijanje širenja virusa) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2020 3481,92 Alper Group d.o.o. Sarajevo ID: 4201821130000
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma_UP Pokretanje i tok postupka 15.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu: LOT 6, LOT 8, LOT 13, LOT 14 i LOT 15 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu: LOT12 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2020 56158,73 56158,73 Medimax d.o.o. Banja Luka, ID 4403783830002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu: LOT1, LOT 2 i LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.08.2020 8972,73 8972,73 Ena d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu: LOT 5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.09.2020 23400,00 23400,00 Semikem d.o.o. Sarajevo, ID 4200003250001
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 48/20 - "Dijagnostička sredstva" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 48/20 - Dijagnostička sredstva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu: LOT 7, LOT 9 i LOT 10 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.08.2020 28085,85 28085,85 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo ID 4200256540006
Fond KS za izgradnju stanova Radovi na podizanju zgrada (objekat E u naselju Rosulje Vogošća) Fond 2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.09.2020 5059980,00 ITC d.o.o. Zenica, 4218146790003
Fond KS za izgradnju stanova Radovi na vanjskom uređenju oko objekta kolektivnog stanovanja (oznaka objekta ''E'') , iskopom i uređenjem građevinske parcele iza objekata B1-B i B1-A i izgradnjom saobraćajnice u sklopu Regulacionog plana ''Rosulje'' u naselju Rosulje u Vogoš Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.09.2020 1735230,00 BOSMAN d.o.o. Sarajevo, 4200329520009
Fond Memorijala Usluge servisa UPS uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 09.09.2020 292,50 16.09.2020 292,50 Energoinvest Sue d.d. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu: LOT4 i LOT 11 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.08.2020 7092,54 7092,54 BROMA BEL d.o.o. Banja Luka , ID 440083960005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2020 123684,22
JU Srednja građevinsko-geodetska škola federalna taksa za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 17.09.2020 15,00 15,00 FIA Finansijsko informatička agencija 4202153990006
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 59/20- Rezervni dijelovi za podizne naprave na PPOV Butila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.09.2020
JU Peta gimnazija NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2020 6996,13 15.09.2020 6996,13 6996,13 DEFTER KOMERC D.O.O., 71000 SARAJEVO, ID BROJ:4200535260005
JU Srednja građevinsko-geodetska škola kante pvc Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2020 26,75 26,75 Penny plus doo Sarajevo 4200162210002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola kanister sa česmom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2020 31,80 31,80 Penny plus doo Sarajevo 4200162210002
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Oprema za sakupljanje sjemena - 2424/20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.09.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka radioaktivnog iridijuma - Izvor Ir192 za HDR aparat GammaMed - 2020. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.07.2020 105183,00
JU Peta gimnazija NABAVKA BESKONTAKTNOG TOPLOMJERA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2020 98,70 14.09.2020 98,70 98,70 JU APOTEKE SARAJEVO, ID BROJ:4200280090267
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitna odijela-6.000komada i Nazuvice-6.000 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 24.04.2020 315900,00 315900,00 PREVENT CEE d.o.o. Sarajevo, ID 42185022170007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitna odijela-6.000komada i Nazuvice-6.000 komada Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.09.2020 315900,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnog dijela sa ugradnjom za servisiranje MRI Sistema SIGNA HD 1.5 T proizvođača General Electric Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 02.09.2020 21372,39 MEDICAL d.o.o. Mostar - 4227010880008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka UZ kardio sonde za ultrazvučni aparat PHILIPS za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.08.2020 6411,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Testovi za otkrivanje Corona virusa-30 pakovanja-Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 21.04.2020 62976,65 62976,65 Diamedic d.o.o. Sarajevo, ID 4200072730007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Testovi za otkrivanje Corona virusa-30 pakovanja Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.09.2020 62976,65
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pregled ispravnosti i funkcionalnosti PP klapni, PP vrata i obuke zaposlenih iz oblasti ZNR i ZOP- Lot 2- Obuka zaposlenih iz oblasti ZNR i ZOP - 2020. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.08.2020 5970,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pregled ispravnosti i funkcionalnosti PP klapni, PP vrata i obuke zaposlenih iz oblasti ZNR i ZOP- Lot 1- Periodični pregled i ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti PP klapni i PP vrata -2020. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.08.2020 6620,99
Ukupno po stranici 713.131,32 7.422.648,04 585.849,41