617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 51045
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pristupu akademskoj bazi HeinOnline-31. 12. 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 8018,90 8018,90 HeinOnline Support Williams S. Hein&Co, Inc 2350 North Forest Road, Getzville, New York, United States ID: 160878492
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pristupu akademskoj bazi EBSCO-31. 12. 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 66871,78 66871,78 EBSCO Headquarters, 10 Estes Street, Ipswich, Massachusets, United State ID: 2000028313382
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku atomskog apsorpcijskog spektrometra, ostalog pribora i opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.03.2020 56628,00 16.11.2020 56628,00 56628,00 ALPHACHROM d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Weishaupt gorionike-LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27729,00 18.08.2020 27729,00 ELCOM d.o.o. Tuzla
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za kotlovska postrojenja 2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.05.2020 52527,20 52527,20 Poliko International d.o.o., 4201234190008, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za kotlovska postrojenja 20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.04.2020 52527,20
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Grindfos pumpe Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Grundfos pumpe-PONIŠTEN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2020
Ministarstvo saobraćaja "Izvođenje radova na rehabilitaciji lokalne ceste u naselju Kobilja Glava, L= 260m" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mjernih instrumenata-PONIŠTEN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.10.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sistema održavanja pritiska 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.07.2020 35094,15 28.08.2020 35094,15 35094,15 VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Mitsubishi, Sony i termo papira za CTG aparate Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.12.2020 57676,32 Emeding d.o.o. Sarajevo ID: 4200934120004
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Odvoz otpada za 12-2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 141,45 141,45 KJKP "RAD" doo Sarajevo, Sarajevo, ID broj: 4200316890001
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el.energije za decembar 2020. -objekat Nišići Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 8,07 8,07 JP Elektoroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka GE MAC, SCHILER i termo papira za EKG aparate Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.12.2020 30157,92 ENA d.o.o. Sarajevo ID: 4200037070002
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el.energijedecembar 2020. godine - područna škola Dragoradi Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 125,90 125,90 JP Elektoroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el.energije za decembar 2020. godine- područna škola Kamenica Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 43,16 43,16 JP Elektoroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el.enegije za decembar 2020. godine-područna škola Gajevi Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 60,78 60,78 JP Elektoroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka stručnih usluga za dodjelu certifikata za lift Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 263,25 30.12.2020 263,25 263,25 TEHNOINSPEKT d.o.o. Sarajevo IDB:4200134940003
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el.energije za decembar 2020. godine- centralna škola u Srednjem Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 350,47 350,47 JP Elektoroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka opreme za kancelarijski kontejner na Kompleksu Ratna džamija na Igmanu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 11.12.2020 1511,60 24.12.2020 1511,60 1511,60 Bingo d.o.o. Export-Import Tuzla
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Centralno grijanje decembar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 8230,28 8230,28 KJKP TOPLANE SARAJEVO D.O.O. ID 4200353740001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Gas decembar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 5293,63 5293,63 KJKP SARAJEVOGAS D.O.O. SARAJEVO ID 4200158020002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Usliuge fiksne telefonije novembar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 309,85 309,85 DD BH TELECOM SARAJEVO-DIREKCIJA SARAJEVO ID 4200211100021
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Usluge fiksne telefonije decembar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 270,85 270,85 DD BH TELECOM SARAJEVO-DIREKCIJA SARAJEVO ID 4200211100021
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Usluge interneta decembar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 59,90 59,90 DD BH TELECOM SARAJEVO-DIREKCIJA SARAJEVO ID 4200211100021
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Vodovoddi kanalizacija decembar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.12.2020 46,88 46,88 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO ID 4200151950004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Usluge IT podrške i konsaltinga decembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 315,90 315,90 Bits Computers d.o.o. Sarajevo ID 4202685490001
Ministarstvo saobraćaja „Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine na području: 1. općine Ilidža i 2. općina Hadžići, Trnovo i Ilidža - planinski uslovi“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020 8896159,66
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada pečeta za potrebe pošiljki BH pošte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 24.12.2020 40,95 08.01.2021 40,95 40,95 FRANEX-TRADE d.o.o. Sarajevo 4200024170008
Ministarstvo saobraćaja Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine ( LOT 8. Održavanje puteva na području općine Vogošća ) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020 4504154,85
Ministarstvo saobraćaja Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine ( LOT 7. Održavanje puteva na području općine Ilijaš) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020 5604157,03
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 100/20 Rezervni dijelovi za vakum. hlor aparate proizvođača JESCO Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.03.2020 11.01.2021 202941,41
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-02/20 - UZ APARATI SA TRI SONDE ZA RAD U GINEKOLOGIJI, AKUŠERSTVU I RADIOLOGIJI ZA POTREBE ZAVODA - UGOVOR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.11.2020 140400,00 140400,00 SONO MEDICAL DOO - 4200102400007 - Novo Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine (LOT 6. Održavanje puteva na području općine Trnovo - planinski uslovi 2) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020 4504296,65
Ministarstvo saobraćaja Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine ( LOT 5. Održavanje puteva na području općine Trnovo - planinski uslovi 1) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020 5285675,66
Ministarstvo saobraćaja Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine ( LOT 4. Održavanje puteva na području općina Hadžići, Trnovo i Ilidža - planinski uslovi ) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sitnog alata 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.08.2020 25513,02 02.10.2020 25513,02 25513,02 INTER-COM d.o.o. Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/19/2020 - II. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2020 32713,20 Krajinagroup d.o.o. Banja Luka za LOT 2
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/19/2020 - II Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2020 56160,00 Italgroup d.o.o. Sarajevo za LOT 1
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka parking usluga BR:1812125705179 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 5,00 5,00 BBI centar ID:4201082310002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga pranje vozila i zamjena guma BF:1678 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10,00 10,00 "HD" Autopraonica Sarajevo, ID:4203238070004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka radnog mantila i odijela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2020 497,25 497,25 Uslužnost d.o.o. Sarajevo, ID 4200043550008
Ministarstvo saobraćaja Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine (LOT 3. Održavanje puteva na području općine Hadžići ) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020 4398196,14
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/30/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2020 253890,00 Medical d.o.o. Mostar za LOT 1
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga pranje vozila i zamjena guma 416/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25,00 25,00 SOR "MAJA" ID:300272130009
Ministarstvo saobraćaja Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine ( LOT 2. Održavanje puteva na području općine Ilidža ) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
Ministarstvo saobraćaja „Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine“ ( LOT 1 Održavanje puteva na području općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020 10890403,99
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 412/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 353,35 353,35 SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo ID: 4200158020002
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Izmjene Plana nabavki za 2020. Plan nabavki 08.01.2021
Ukupno po stranici 44.485.292,56 861.343,01 403.016,57