Pretraga

Ukupno 35893
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" T-Lijekovi za potrebe Odjeljenja za pedijatriju - Ugovor - LOT 6,15 i 23 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.10.2019 6255,99 LICENTIS d.o.o. Sarajevo, 4201876970007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje tapetarskih radova za potrebe KCUS-a - PP bez objave Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 19.11.2019 7020,00 TAPETAR d.d. Sarajevo - 4200682130001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" T-Lijekovi za potrebe Odjeljenja za pedijatriju - Ugovor - LOT 5, 10, 16, 19 i 22 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.10.2019 5878,53 PHOENIX PHARMA d.o.o. Bijeljina, 4400375940003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" T-Lijekovi za potrebe Odjeljenja za pedijatriju - Ugovor - LOT 1, 2, 4, 7, 13, 14, 17 i 21 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2019 9516,52 PTD MGM FARM d.o.o. Kakanj, 4218227790008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" T-Lijekovi za potrebe Odjeljenja za Pedijatriju - LOT 3,8, 9, 11, 12, 18, 20 i 24 poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" T-Lijekovi za potrebe Odjeljenja za Pedijatriju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019 26273,75
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinski potrošni materijal za Odjeljenje Pedijatrije - LOT 7 i 8 - poništenje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.07.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinski potrošni materijal za Odjeljenje pedijatrije - Ugovor - LOT 6 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.10.2019 468,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinski potrošni materijal za Odjeljenje pedijatrije - Ugovor - LOT 3, 4, 5, 9, 10 I 11 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.10.2019 19021,28 GLOBEX d.o.o. Zenica, 4218000740004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinski potrošni materijal za Odjeljenje pedijatrije - Ugovor - LOT 1 i 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.10.2019 1859,13 MEDICAL VISION d.o.o. Tuzla, 4210310110000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinski potrošni materijal za Odjeljenje pedijatrije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.07.2019 21348,41
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva - Ugovor - LOT 4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.10.2019 2632,50 SARAJEVO-FARM d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva - Ugovor - LOT 1, 2 i 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2019 50876,35 INEL-MED d.o.o. Mostar, 42270825220006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.07.2019 53508,85
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Intervent. održavanje med.opreme proizvođača PHILIPS - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 15.10.2019 14368,53 MEDPOINT d.o.o. Sarajevo, 4200134860000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Intervent. održavanje med.opreme proizvođača PHILIPS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.06.2019 14368,53
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje med.opreme proizvođača GENERAL ELECTRIC - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.10.2019 23400,00 MEDICAL d.o.o. Mostar, 4227010880008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje med.opreme proizvođača GENERAL ELECTRIC Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 01.07.2019 23400,00
Zavod za informatiku i statistiku KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga interneta za 2020. godinu za organe uprave KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2019
Zavod za informatiku i statistiku KS Odluka o pokretanju postupku javne nabavke za nabavku licenci za Data Centar organa uprave KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka štampanih koverti sa povratnicom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača_nabavka usluga dezinfekcije i dezinsekcije u objektima MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.11.2019 6018,48
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka o izboru najboljeg ponuđača - forenzičke i računarske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka elektronske opreme za balistiku - Integrisani sistem za identifikaciju balistike Pokretanje i tok postupka 15.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka fotoaparata i kamera - poništenje postupka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg opnuđača i dodjeli okvirnog sporazuma - tehnički pregled motornih vozila Pokretanje i tok postupka 19.11.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga - ORGANIZACIJA DOGAĐANJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2019 7016,49 7016,49 Blow Up d.o.o br. ID 4201413280001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka deterdženta za pranje posuđa u profesionalnim mašinama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2019 581,59 Alper Group d.o.o. Sarajevo ID: 4201821130000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka propilen vreća 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2019 315,00 Alper Group d.o.o. Sarajevo ID: 4201821130000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge transporta uzoraka krvi prema Ljubljani Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2019 1068,32 DHL International d.o.o. Sarajevo ID: 4200054590001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/27/19 lot 14 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.11.2019 2328,30 ENA doo, Sarajevo, 4200037070002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/27/19 lotovi 11,13 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.11.2019 70148,52 SANAM STYRKA doo, Sarajevo, 4200253360007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/27/19 lot 9 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.11.2019 14075,10 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/27/19 lot 8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.11.2019 34959,60 DERBY TRADE doo, Brčko, 4600044980004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/27/19 lotovi 4,5,6 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.11.2019 95523,89 PHOENIX PHARMA doo, Bijeljina, 4400375940003
JU Željeznički školski centar Sarajevo usluge održavanja-popravak mašine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2019 122,85 122,85 TOFI DOO SARAJEVO
JU Željeznički školski centar Sarajevo usluge održavanja-presvlačenje sprava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2019 526,50 526,50 NDAK DOO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/27/19 lotovi 1,2,3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.11.2019 59231,25 Medichem d.o.o., Sarajevo, 4200647060009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugostiteljske usluge-Dostavljanje pripremljene hrane (catering)-2019 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lot 230 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 5787,76 FARMAVITA doo, Vogošća, 4200075750009
JU OŠ "Osman Nakaš" Usluge ugradnje i popravka oštećene mreže, Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 2000,70
JU OŠ "Osman Nakaš" Usluge ugradnje i popravka oštećene mreže., Ugovaranje i realizacija 30.05.2019 2000,70 2000,70 Instalater d.o.o. 4201964830002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lot 109 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 877,50 Medichem d.o.o., Sarajevo, 4200647060009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lotovi 46,219 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 2295,95 SANAM STYRKA doo, Sarajevo, 4200253360007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lotovi 4,6,8-10,12,14,18,148 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 30315,64 SPEKTROLAB doo, Banja Luka, 4400873110000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lotovi 2,3,5,20,45,80,144,150,152,154,156,158-163,167,172,220,241,243,248,249 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 88713,61 SEMIKEM doo, Sarajevo 4200003250001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lotovi 100,101,106 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 12386,05 MEDICOM doo, Bijeljina, 4400441670004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lotovi 81,82,89,92,93,97,99,102-105,108,111-113 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 241389,29 Biomedica d.o.o., Ilidža, 4201349680009
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Dva teretna motorna vozila(furgon) za potrebe zavoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lotovi 49,87,122,123,126,128,129,131,134-137,139,176,178 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 201513,46 Tuzla-Farm doo, Tuzla, 4209034730009
Ukupno po stranici 146.918,72 1.012.474,20 9.666,54