Pretraga

Ukupno 25445
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Behaudin Selmanović Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova za sanaciju mokrih čvorova/ Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.11.2018 11530,35 11530,35 COSPEX d.o.o. 4218991860002
JU OŠ Behaudin Selmanović Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova za sanaciju mokrih čvorova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.10.2018 11530,35
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kompjuterske opreme/ Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.11.2018 18171,27 18171,27 PRINTEX d.o.o. 4200597450005
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kompjuterske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.09.2018 18171,27
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nastavna oprema I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 3466,13 3466,13 "INTERCOMP" D.O.O VISOKO ID 4218100820002
JU Željeznički školski centar Sarajevo dostava pošte Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.12.2018 63,30 63,30 JP BH POŠTA DOO SARAJEVO
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka obrazovne opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2018 3466,13
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Radovi na izgr.prostorije u školi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 3198,94 3198,94 "ILMEX" ILIJAŠ ID 4302375590002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova na izgradnji prostorije u školi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2018 3198,94
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka paketića za djecu radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 2340,00 2340,00 KID ZONE d.o.o. Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Knjige za biblioteku 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 4999,30 4999,30 "BOOKS.BA" D.O.O.SARAJEVO ID 4201710060002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava Mujanović Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 85,00 85,00 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja*- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.11.2018 19983,37 19983,37 HIFA PETROL d.o.o. 4200999090005
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Đačke užine za 9,10,11,12.mjecec 2018.. Ugovaranje i realizacija 03.09.2018 1907,00 1907,00 MBA CENTAR d.o.o.
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja* Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.10.2018 19983,37
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Đačke užine za 9,10,11,12.mjecec 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.09.2018 1907,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka knjiga za bibilioteku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2018 4999,30
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.10.2018 3062,45 3062,45 HIFA PETROL d.o.o. 4200999090005
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.08.2018 30062,45
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja 12 dom Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.12.2018 1578,48 1578,48 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU Željeznički školski centar Sarajevo STRUJA ŠKOLA 12 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.12.2018 1501,10 1501,10 ELEKTROPRIVREDA BIH
JU Željeznički školski centar Sarajevo GAS 12 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2018 19402,47 19402,47 KJKP SARAJEVOGAS
JU Željeznički školski centar Sarajevo smeće 12 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.12.2018 397,80 397,80 KJKP RAD
JU Željeznički školski centar Sarajevo voda 12 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.12.2018 132,95 132,95 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka destop računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 5461,55 5461,55 At Store d.o.o. Sarajevo, ID 4201813620006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka analitičke vage 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 2281,50 2281,50 Mikro+Polo d.o.o. Ilidža, ID 4201572320006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka analitičke vage Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2018 3065,40 3065,40 Mikro+Polo d.o.o. Ilidža, ID 4201572320006
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.05.2018 35085,14 35085,14 Eurologistic d.o.o. 4201809940004
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2018 35085,14
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka sanitarne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 737,69 737,69 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka avreća za otpatke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 156,00 156,00 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Adaptacija -podne i zidne obloge" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 6947,95 6947,95 ALPROM DOO 4200053940009 Novo Sarajevo
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 668,46 668,46 Fortuna Comerc d.o.o. ID 4200062850004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka elektromaterijala 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 504,29 504,29 Elsatrade d.o.o. Sarajevo, ID 4200044520056
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka platna Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 665,00 665,00 Zlatna nit d.o.o. Goražde, ID 4245049640002
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke usluga-servisiranje vozila Mazda 6" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 1495,00 1495,00 CONNECTA D.O.O. SARAJEVO 4201473260000 Sarajevo Novi Grad
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka prozora 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 963,49 963,49 Dom-a d.o.o. Ilidža, ID 4201248060000
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka revizorskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 3744,00 24.12.2018 3744,00 3744,00 Chronos doo Zenica
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku "HTZ opreme" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 5382,00 5382,00 SALTEKS D.O.O. br.ID 4200506750001 Sarajevo Centar
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 5557,50 5557,50 Sanitacija d.o.o. Sarajevo, Malta 17, ID: 4200256030008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pravnih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 6903,00 6903,00 Advokatski ured Krešimir Zubak, Jadranska bb, ID: 4301032200006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade koncepta saobraćajnice na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2019 6844,50 6844,50 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
Služba protokola Ugostiteljske usluge Novogodišnje druženje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2018 134,00 134,00 Armena s doo Restoran Pivnica, ID 4201973820001
Ministarstvo saobraćaja Privremeni plan nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 09.01.2019
Kabinet premijera Ugovor o pruzanju ugostiteljskih usluga I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 1235,00 1235,00 Restoran Park prinčeva
Kabinet premijera Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača I Pokretanje i tok postupka 25.12.2018 1055,57
Kabinet premijera Odluka o pokretanju postupka javne nabavke I Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.12.2018 1055,57
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hortikuturnog uređenja grobljanskih površina Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.01.2019 274365,00 274365,00 OZ Bios p.o. Visoko, Gornja vratnica bb ID: 4218401220003
Ministarstvo saobraćaja Usluge revizije projekata Ilidža- Hrasnica i S krivina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2019
Služba protokola Nabavka čestitki za Novu godinu i dva Božića (500kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2018 500,00 500,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo, 42002199260001
Ukupno po stranici 134.259,09 454.516,38 454.516,38