617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 51045
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga interneta za 12/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2021 84,90 84,90 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge za informisanje organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2020 1123,20 11.06.2020 1123,20 "euroKapija" d.o.o.
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Zamjenski dijelovi za kompjutersku opremu (13012021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2021 3813,03 3813,03 PING d.o.o. Jukićeva 36, 71000 Sarajevo; ID:4200070010007
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kompjuterske opreme za LOT 1 - Kamera za percepciju dubine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2020 1515,95
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka telefonskih aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.06.2020 1129,05
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sa-gas Plan nabavki 2021 Plan nabavki 30.12.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - materijala za održavanje higijene Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2020 155,75 16.09.2020 1755,00 1755,00 Penny Plus d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_usluge osiguranja motornih vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 7009,07 ADRIATIC OSIGURANJE d.o.o. Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka OH asocijativnih karti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2020 215,14 215,14 215,14 Artresor naklada d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka opreme za monitoring kvalitete zraka LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.09.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka opreme za monitoring kvalitete zraka LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.09.2020
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluga izrade suvenira -ljiljana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2020 1700,00 1700,00 OR "Zlatar" Sarajevo, 4300630400005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga uramljivanja umjetničkih slika 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2020 200,00 200,00 Galerija "Sehara", Sarajevo, 4302334410006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/47/2020 - maske Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.12.2020 22815,00 Italgroup d.o.o. Sarajevo za LOT 2
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga verifikacije kcoriolisovih mjerila protoka gasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2020 2918,00 2918,00 Pluton electronic d.o.o., Beograd
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Izrade prijedloga postupka u rjesavanju statusa javnog dobra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2020 6786,00 6786,00 Re-Controling d.o.o., 4219010080009, Zenica
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge prevoza izložbe"Moj bijeg u slobodu" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2020 163,80 163,80 "ASR" doo, Ilidža, 4202517510005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 86/20 - Servis inkubatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 25.12.2020 2445,30 "MPSLab" d.o.o. Sarajevo
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja banera, plakata i promo materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2020 761,67 761,67 OD"D-GRAF", Sarajevo , 4303289140007
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku motornih sanki za snijeg sa pripadajućom opremom kucz Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.01.2021 99333,00 Beka Commerce d.o.o., Sarajevo, 4200721720008
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga uramljivanja umjetničkih slika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2020 980,00 980,00 Sor"ATELJE FAREKS", Sarajevo, 4302130680004
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 71/20 Mašine za vodomjernu službu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 07.01.2020 2054,08
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo naknada za pružanje pravnih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2020 645,00 645,00 Advokat Vedran Gavranović, Sarajevo, 4302634720007
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Najam aplikacije-PLUS (usluga prenosa podataka za fiskalni uređaj) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2020 9,36 9,36 Telethings doo, Gračanica , 4210300400000
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Godišnja ICOM INSTITUCIONALANA ČLANARINA ZA 2020 GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.01.2020 528,00 528,00 ICOM-Nacionalnai komitet BiH, 4201127270007
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme laptop i pripadajuća torba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2020 2220,00 2220,00 "Macline" doo, Sarajevo, 4200369400006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka kutija za suvenire sa logotipom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.01.2020 260,00 260,00 OD "Štampa.ba", Sarajevo, 4302435950001
JU OŠ Četvrta osnovna škola Poštanske usluge za 12/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 424,10 424,10 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, 4200682210005
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga odvoza otpada za 12/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 93,13 93,13 KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, 4200316890001
JU Srednjoškolski centar Hadžići adaptacija podova učionica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2020 4071,44
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Potrošnja prirodnog gasa za 12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 2658,86 2658,86 KJKP"SARAJEVOGAS" d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka opreme za monitoring kvalitete zraka LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.09.2020
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Potrošnja električne energije za 12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 1175,39 1175,39 ELEKTROPRIVREDA BIH
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Usluge dostave pošte za 12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 22,90 22,90 BH Pošta
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Komunalne usluge za 12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 327,60 327,60 KJKP"RAD" d.o,o.
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Usluga oglašavanja ispravke konkursa. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2020 188,37 188,37 Oslobođenje servis d.o.o.
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka komjuterske opreme. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2020 3275,42 3275,42 R&S d.o.o.
JU Srednja građevinsko-geodetska škola električnaa energija decembar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 364,35 364,35 PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO ID 4200225150030
JU Srednja zubotehnička škola Decembar 2020 usluga odvoza smeća Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 140,40 140,40 KJKP Rad
JU Srednja zubotehnička škola Kancelarijski materijal 12.2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 899,88 899,88 RIS
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Električna energija decembar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 540,12 540,12 PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO ID 4200225150030
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Slanje pošte decembar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 67,86 67,86 JP BH POŠTA D.O.O.SARAJEVO ID 4200682210005
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Električna energija decembar kotlovnica decembar 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 223,32 223,32 PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO ID 4200225150030
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Treset s prevozom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.12.2020 1989,00
JU Srednja zubotehnička škola Sredstva za higijenu 2020 decembar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 486,25 486,25 PENNY PLUS
JU Srednja zubotehnička škola Staklo za panoe Ugovaranje i realizacija 28.12.2020 313,40 313,40 FACTA d.o.o.
JU Srednja zubotehnička škola Kupovina knjiga za školsku biblioteku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 198,30 198,30 Svjetlostkomerc
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge snadbijevanja KCUS-a električnom energijom za 2021.godinu. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.12.2020 2164500,00 JP Elektroprivreda BiH- Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo -42002251500030
JU Srednja zubotehnička škola pretplata na časopis recko decembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2020 200,00 200,00 REC
JU Srednja zubotehnička škola Decembar 20 Pretplata na časopis Računovodstvo i poslovne finansije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 275,00 275,00 FEB d.d.
Ukupno po stranici 10.199,53 2.334.194,20 34.914,55