Pretraga

Ukupno 30452
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Usluge transporta i špediterske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2019 24.05.2019 4896,20 4896,20 "Maxšped" doo Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva I/24/18-lot 2, 4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2019 278694,00 MARK MEDICAL doo, Sarajevo, 4200292770000
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nabavka ISO standarda i BAS metoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 22.03.2018 1496,00 27.03.2018 1496,00 1496,00 Institut za standarizaciju BiH
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izvođenje radova na javnoj rasvjeti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 3095,82 08.04.2019 3095,82 3095,82 STEP d.d. Sarajevo, 4200095860005
JU Mašinski fakultet UNSA Argon, tehnički plin za zavarivanje, čistoća 4.8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 16.04.2019 214,99 10.05.2019 214,99 214,99 Messer Tehnoplin d.o.o. Sarajevo 4200350720000
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Obrasci i tiskanice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 22.03.2018 4385,51 26.03.2018 4385,51 4385,51 Svjetlost BH print d.o.o Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servisiranje plinskih aparata, toplotnih stanica i kalolifera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2019 6943,95 17.04.2019 6943,95 6943,95 CLIMA TRADE d.o.o. Sarajevo, 4200097130004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/3/19-lot 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2019 335836,80 "Tuzla-Farm" d.o.o. Tuzla 4209034730009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva II71718-lotovi 2, 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.03.2019 515007,32 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka jutanih vreća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 1530,00 11.04.2019 1530,00 1530,00 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo, 4200162210002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka Sim Code za Vogele Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 4675,32 08.04.2019 4675,32 4675,32 RO-TEHNOLOGIJA d.o.o. Lukavac, 4209216440002
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Toneri za nove prontere pod garancijom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 22.03.2018 5729,61 22.03.2018 5729,61 5729,61 Alf om d.o.o Banja Luka
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja protivpožarnih aparata i opreme--- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.04.2019 4323,85 Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo, 4201922590001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o vršenju usluga obavljanja predrevizorskih radnji i revizije finansijskog izvještaja-19- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.04.2019 11700,00 GRANT THORNTON d.o.o. Banja Luka, 4403514340007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o vršenju usluga obavljanja predrevizorskih radnji i revizije finansijskog izvještaja-19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2018 11700,00
JU Mašinski fakultet UNSA Izvođenje sanacionih građevinskih i molerskofarbarskih radova u istočnoj zgeadi MF Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 04.04.2019 1335,48 05.04.2019 1335,48 1335,48 INTERMING doo Sarajevo 4201112590005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis monitoringa na objektima vodovoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 20.03.2018 2460,74 26.03.2018 2460,74 2460,74 Controlmatik BH d.o.o Sarajevo
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga web hostinga za porodicno.ba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 139,00 139,00 SD "GENESIS"vl.Prošić Irnad 4364202430003
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 3 - Analizator dimnih plinova i Analizator dimnih O2, CO,NO i SO2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 21.03.2019 11824,49 18.04.2019 11824,49 11824,49 Primotronic doo Sarajevo 4200152500002
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis rovokopača CAt 3 kom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 16.03.2018 5850,00 21.03.2018 5850,00 5850,00 Teknoxgroup d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis rovokopača JCB 5 kom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 12.03.2018 6376,52 26.03.2018 6376,52 6376,52 Terra BiH d.o.o
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 2 - Kompresor,Mjerač buke, Phmetar,Indikator za praćenje vjetra s alarmima Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 21.03.2019 13226,21 18.04.2019 13226,31 13226,21 Primotronic doo Sarajevo 4200152500002
JU Peta gimnazija USLUGE OBJAVLJIVANJA IZMENE PODATAKA U REGISTRU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 30,00 06.06.2019 30,00 30,00 JP NOVINSKO IZDAVAČKA ORGANIZACIJA SLUŽBENI LIST BIH ID BROJ:4200226120002
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis i opravka vozila VW Passat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2019 14.03.2018 5806,06 20.03.2018 5806,06 5806,06 AC Quatro d.o.o
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_4_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 11,00 11,00 UR ĆEVABDŽINICA "PETICA FERHATOVIĆ" 4300136380000 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_3_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 15,00 15,00 KENNA d.o.o. 4200544250004 Sarajevo Centar
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis viljuškara 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 19.02.2018 5033,27 16.03.2018 5033,27 ''Parkelj'' d.o.o
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge reprezentacije_2019_2 Ugovaranje i realizacija 29.04.2019 153,91 153,91 BINGO D.O.O. EXPORT IMPORT 42092553450003 Tuzla
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga pratenje novca za naplatni centar Vogošća-19- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.04.2019 5557,50 Agencija za zaštitu ljudi i imovine “Securitas” d.o.o. Sarajevo, 4227417480004
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge reprezentacije_2019_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 372,00 372,00 ETKO tours doo Sarajevo 4202173670032 Sarajevo Centar
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga pratenje novca za naplatni centar Vogošća-19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.01.2019 5557,50
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge objave posljednjeg pozdrava_2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2019 44,00 44,00 AVAZ ROTO PRESS D.O.O. 4200934630002 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka kancelarijskih satova _1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2019 18,80 18,80 BINGO D.O.O. EXPORT IMPORT 42092553450003 Tuzla
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge uvezivanja _1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2019 15,50 15,50 TORUS d.o.o Sarajevo 4200627970009 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka materijala za potrebe održavanja motornog vozila 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 45,30 45,30 BAU&GARTEN D.O.O 4200488080001 Iliđa Bosna i Hercegovina
JU Mašinski fakultet UNSA Rusak za laptop ĐBH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 08.05.2019 195,00 28.03.2019 195,00 195,00 BALU d.o.o. Živinice
JU Porodično savjetovalište nabavka USB-kabla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2019 10,00 10,00 TR "HUS-TEL" 4301790560005 Stari Grad Bosna i Hercegovina
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke šatora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.06.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zaštitnih kaciga za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.06.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - Štampanje паloga za postavljanje naprave za blokiranje točkova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2019 696,15
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zaštitna radna odjeća, obuća i zaštitna oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.06.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke uniformi za članove štaba Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.06.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PP-10-01-19 - USLUGA PREMJEŠTANJA MAMOGRAFSKOG SISTEMA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.06.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KS ZA 2019. Plan nabavki 06.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Opravka vozila VW UP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 10.06.2019 4260,04
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis vozila VW UP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 10.06.2019 2409,12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Periodični pregled oruđa i uređaja za rad 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 04.06.2018 5733,00 08.06.2018 5733,00 Zavod za zaštitu na radu
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Usluge popravke i održavanja precizne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2018 05.06.2019
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Usluge programiranja i softverskih rješenja/INGEB 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 12.04.2019 3693,60 15.06.2019 3693,60 Dijal M
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Usluge odvoza specifičnog otpada INGEB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 07.05.2019 4,68 07.05.2019 4,86 Aida Commerce doo
Ukupno po stranici 114.263,06 1.246.480,71 80.896,41