617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 53878
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge redovnog godišnjeg servisa i velikog servisa službenog vozila Škoda Octavia Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2021 873,00 873,00 Autoservis A-Auto, Sarajevo Novi Grad, 4302927310008
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge zamjene ljetnih guma na službenom vozilu Škoda Octavia Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2021 40,00 40,00 Autoservis A-Auto, Sarajevo Novi Grad, 4302927310008
Ministarstvo saobraćaja Ugovor o izvođenju radova-II na izgradnji kružne raskrsnice na raskrsnici ulica Ibrahima Ljubovića-M17-Bosanskih gazija" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 124981,33 Mevludin commerc doo, ID broj: 4200479500006 ; Općina Ilidža, ID broj: 4200319720000
Ministarstvo saobraćaja Ugovor o izvođenju radova na Izgradnji kružne raskrsnice na raskrsnici ulica ibrahima Ljubovića-M17-Bosanskih gazija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 473722,17 Mevludin commerc doo, ID broj: 4200479500006 ; Općina Ilidža, ID broj: 4200319720000
Ministarstvo saobraćaja Okvirni sporazum "Izgradnja kružne raskrsnice na raskrsnici ulica Ibrahima Ljubovića-M17-Bosanskih gazija" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 730339,03 Mevludin commerc doo, ID broj: 4200479500006 ; Općina Ilidža, ID broj: 4200319720000
Ministarstvo saobraćaja Ugovor br.1 "Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Adema Buće u dužini od cca 950m" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.04.2021 1067253,63 ORMAN doo Kiseljak, ID broj: 4236041830008 ; Općina Novi Grad Sarajevo, ID broj: 4200422060000
Ministarstvo saobraćaja Okvirni sporazum "Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Adema Buće u dužini od cca 950 m" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.01.2021 1272878,10 ORMAN doo Kiseljak, ID broj: 4236041830008 ; Općina Novi Grad Sarajevo, ID broj: 4200422060000
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka telefonskih usluga (fiksna i mobilna) 2021 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.03.2021 16738,21 12.05.2021 36000,00 BH TELECOM d.d. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2021 6031,60 6031,60 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2021 6222,87 6222,87 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - termalni papir za ctg aparate - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2021 4095,00 4095,00 SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - termalni papir za ctg aparate Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.04.2021 4095,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/18/2021 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.05.2021 52462,80 Rauche Medical d.o.o. - Mostar za LOT 1,2
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila autogume lot5 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.03.2020 7605,00 7605,00 Kare d.o.o., 4200273040009, Sarajevo31.03.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila autogume lot5 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.02.2020 7605,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila akumulatori lot4 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.03.2020 3127,00 2908,00 Kare d.o.o., 4200273040009, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila akumulatori lot4 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.02.2020 3127,00
KJKP Gras d.o.o. Lot 2023 Toneri za štampače I Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.11.2020 30303,00 08.03.2021 30303,00 DEFTER COMERC d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 2025 Sredstva za pranje i čišćenje I Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.12.2020 35684,18 12.03.2021 35684,18 Plan Plus d.o.o
JU Građevinski fakultet UNSA Radovi na postavljanju zidne i podne obloge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2021 1251,90 HETIG d.d.
JU Građevinski fakultet UNSA Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2021 1864,04 Nenoline enterijeri d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/13/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.05.2021 150614,10 Farmacija 2011 d.o.o. Bihać
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis čiščenja dimnjaka i dimnjača - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2021 6879,60 6879,60 ODR PLAMEN Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis čiščenja dimnjaka i dimnjača Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.04.2021 6879,60
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila Škoda lot 3 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.03.2020 3393,00 3158,00 Kare d.o.o., 4200273040009, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila Škoda lot 3 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.02.2020 3393,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Magnetne vezalice za pacijente - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2021 1893,06 1893,06 PANON TRADE d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Magnetne vezalice za pacijente Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2021 1893,06
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2021 1529,76 1529,76 BIOGNOST BH d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.04.2021 1529,76
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja radnih mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2021 2400,00 MOTOR CENTAR LOLO d.o.o. - 4202525880008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka isporuka i ugradnja rezervnih dijelova za angiografski aparat INFIX 8000C proizvođača Toshiba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2021 6903,00 BERG d.o.o. Sarajevo - 4200617230007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge popravke sanitetskog vozila Citroen Jumpy - zamjena seta kvačila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2021 847,69 BERLIJETA d.o.o. Sarajevo - 4218061370005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge vođenja stručnog nadzora (konstruktivna i elektro faza) na izgradnji pristupnog puta i temelja za spremnik tečnog kisika Podhrastovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2021 3510,00 EMNA d.o.o. Sarajevo - 420118843000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka isporuka i ugradnja rezervnog dijela za RTG aparat DX-600 proizvođača AGFA na Klinici za radiologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2021 6221,52 BERG d.o.o. Sarajevo - 4200617230007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka printera za labele za potrebe instalacije LIS-a na Kliničkoj biohemiji sa imunologijom i Kliničkoj mikrobiologiji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2021 6919,81 INFO-KOD d.o.o. Nova Bila - 4236107360008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka električnog postolja kompaktibilnog sa sistemom za elektrofiziologiju vida (Retimax advanced ) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2021 5850,00 MES d.o.o. Zenica , 4218047890004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge popravke fotoćelija na rampi na lokalitetu Jezero Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2021 105,30 SKAPI d.o.o. Sarajevo 4200583400005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluge popravka parkomata na lokalitetu Jezero Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2021 70,20 ARGON SISTEMI doo Sarajevo - 4202566720007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Isključenje transformatorskih stanica u vlasništvu KCUS-a za potrebe revizije, remonta i održavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2021 613,08 Podružnica ELEKTRODISTRIBUCIJA Sarajevo - 4200225150030
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka akumulatorskih baterija za mobilni RTG aparat za potrebe Discipline za ginekologiju i porodiljstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2021 5071,95 SHIMADZU d.o.o. Sarajevo - 4200419780000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga servisiranja uređaja VITEK 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2021 3774,00 TUZLA FARM d.o.o. - 4209034730009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluga izrade glavnog projekta instalacije kisika na Kožnoj klinici i izvedenog stanja na Staroj hirurgiji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2021 4680,00 PATERS d.o.o. Sarajevo 4200417810009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluga instaliranja digitalnih mjerača temperature na frižiderima za potrebe Kliničke apoteke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2021 3983,61 4ING d.o.o. Sarajevo -4201860620006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijelova-materijala (sondi za ezofagealni pHmetar - 4 kom i sredstva za kalibraciju sondi za ezofagealni pH metar ORION II MMS proizvođača Greenfield Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2021 6956,82 DERBY TRADE d.o.o Brčko, 4600044980004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, isporuka i ugradnja dva sistema za besprekidno napajanje UPS-ON LINE 3000 VA Tower Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2021 5194,80 ENERGOINVEST SUE Sarajevo . 4200420360006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge certifikacije radnika za rad sa posudama pod pritiskom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2021 2106,00 PROVING d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluge održavanja e-mail hostinga za KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2021 1544,00 Studio Mrak Sarajevo - 4302870530006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Špediterske usluge za uvoz FANTOM-a (donacija IAEA) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2021 548,00 INTERŠPED LOGISTICS d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka seta rezervnih gumica za poklopac rotora laboratorijske centrifuge koje se koriste za dijagnostiku Covid-a 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2021 494,85 LAB UNICA d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 111.247,81 4.086.838,80 41.235,89