Pretraga

Ukupno 27627
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka plinskog bojlera za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2019 2913,30 2913,30 ITG d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka hrane za učesnike kulturne manifestacije 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 196,56 196,56 Klas d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka hrane za učesnike kulturne manifestacije 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 856,44 856,44 Klas d.d. Sarajevo
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Ispitivanje elektro, gromobranske instalacije i lifta. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2019 650,00 "TEHNOINSPEKT" d.o.o.Sarajevo IDB. 4200134940003
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka sredstav za higijenu za 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2019 3898,00 T.R "MARKET IN" Tarčin, IDB 4301769100002
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Ugovor o pružanju usluga dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2019 1144,40 JU "Zavod za javno zdravstva" Kantona Sarajevo IDB 4200329950003
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka drvenog peleta za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2019 7015,26 "EURO STIL" d.o.o.Doboj IDB 4403636700004
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka meterijala za održavenje objekta i potrošnog materijala za potrebe škole za 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 4592,30 687,60 "SEOS" d.o.o. Pazarić, Hadžići ID broj: 4200385600007
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka kancelarijskog materijala i pribora za potrebe škole za 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 2118,87 "LIBE" d.o.o. Sarajevo, ID 4201857590007
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Čišćenje dimnjaka, dimnog kanala i mehaničko čišćenje plameno dimne strane kotla na lož ulje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2019 700,00 "ČAĐO" Obrtnička dimnjačarska djelatnos, Sarajevo ID broj. 4301422410001
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Plan javnih nabavki JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu Plan nabavki 26.02.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Stočna hrana - 189/19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.01.2019 132998,58
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku gorionika i prateće opreme - poništen Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.12.2018 584766,00
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Plan nabavki za 2019. godinu JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Tarčin. Plan nabavki 15.02.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge stručnog usavršavanja 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 750,00 750,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 40260490005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge stručnog usavršavanja 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 1010,00 1010,00 Travel-Trans d.o.o Sarajevo 4200233500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge održavanja softverskog programa 1-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 1263,60 1263,60 Japet d.o.o Sarajevo 4200222720005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zdravstvene usluge 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 40,00 40,00 Poliklinika Senasa Sarajevo 4200349800008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge izrade vizit kartica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 1053,00 1053,00 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Stočna hrana - 2855/18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.10.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja banera i postera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 100,00 100,00 OR Print Studio "Student line" Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Vakumski uređaj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 938,00 938,00 UNA-Promet d.o.o Cazin 4263092390000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka sredstava za čišćenje 1-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 3274,15 3274,15 Bingo d.o.o Tuzla 4209253450003
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. Nafta i naftni derivati fcco benzinska pumpa - 2794/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.02.2019 193486,35 94172,31 Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Plan javnih nabavki za 2019. Plan nabavki 04.02.2019
JU Gimnazija Dobrinja USLUGE ZA TELEFONIJU 2019. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2019 2049,00 01.01.2019 2049,00 2049,00 BH TELECOM-DIREKCIJA SARAJEVO,ID BROJ 4200211100021
JU Gimnazija Dobrinja USLUGA ODVOZA SMEĆA 2019. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2019 3510,00 01.01.2019 3510,00 3510,00 KJKP"RAD" d.o.o SARAJEVO,ID BROJ 4200316890001
JU Gimnazija Dobrinja NABAVKA VODE 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2019 12000,00 01.01.2019 12000,00 12000,00 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O SARAJEVO,ID BROJ 4200151950004
JU Gimnazija Dobrinja CENTRALNO GRIJANJE 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2019 70131,00 01.01.2019 70131,00 70131,00 KJKP TOPLANE SARAJEVO,ID BROJ 4200353740001
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 4. Osiguranje odgovornosti iz djelatnosti za štete pričinjene trećim licima i stvarima i odgovornost za štete pričinjene vlastitim uposlenicima - 2592/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.02.2019 12548,33 Sarajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 3. Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti, osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, osiguranje životinja od uginuća i prinudnog klanja - 2592/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.02.2019 16024,01 Adriatic Osiguranje d.d. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja (mjesečna premija po jednom zaposleniku) - 2592/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.01.2019 32758,83 Adriatic Osiguranje d.d. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. Obavezno osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (automobilska odgovornost) i kasko osiguranje radnih mašina i motornih vozila - 2592/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.02.2019 27763,16 Adriatic Osiguranje d.d. Sarajevo
JU Gimnazija Dobrinja NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE 2019. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2019 20000,00 01.01.2019 20000,00 20000,00 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO ID BROJ 4200225150030
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Plan nabavki 2019 PPF Plan nabavki 11.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga stručnog usavršavanja uposlenika Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – seminari i obuke – stručno usavršavanje stručnog savjetnika za javne nabavke Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 145,00 145,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O., Sarajevo Centar, 4200545220001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručnog časopisa "Pravna misao" za 2019. godinu za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 120,00 120,00
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka startera i prigušnica za rasvjetu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2019 108,00 108,00 ENERGOREKORD D.O.O. SARAJEVO IDBR.4200405990001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Ugovor o monitoringu protivprovalnog alarma i usluzi interventne službe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2019 1200,00 UNILAB d.o.o. Sarajevo, IDBr. 4200054160007
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Nabavka kompjuterske opreme + Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2018 6437,70 6437,70 IMTEC DOO 4200918780053
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoz smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - februar 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2019 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
JU OŠ "Peta osnovna škola" Usluge ispitivanja sistema vatrodojave i zamjena neispravnih komponenti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 3215,16 3215,16 GAMA AA d.o.o Agencija za zaštitu ljudi i imovine 4201829970007
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge servisiranja i kontrola vaga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2500,00 14.02.2019 2500,00 INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o izboru ponuđača za radove na proširenju Aleje veterana - I faza Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.02.2019 197437,50
Ministarstvo za boračka pitanja Otvoreni postupak za nabavku i isporuku ogrijeva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2019 256410,00
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nastavak radova na proširenju parkinga na groblju Vlakovo - II faza Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2019 111150,00
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku feromonskih preparata za zaštitu šuma ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2019 1811,16
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku feromonskih preparata za zaštitu šuma ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2019 1811,16
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Iverice brave vodomaterijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2018 6084,00 6070,00 BAU GARDEN d.o.o., 4200488080001, Sarajevo
JU Gimnazija Dobrinja POŠTANSKE USLUGE 2019. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2019 800,00 01.01.2019 800,00 800,00 BH POŠTA d.o.o SARAJEVO, ID BROJ 4200682210005
Ukupno po stranici 1.398.427,40 442.755,60 232.255,00