Pretraga

Ukupno 32321
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka usluge održavanja birotehničke opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.06.2019 3404,70
JU Historijski arhiv Sarajevo usluga obezbeđenja objekata putem sistema elektronske zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2019 351,00 351,00 DSC d.o.o. Sarajevo
JU Historijski arhiv Sarajevo vršenje usluga obezbeđenje objekta putem sistema elektronske zaštite Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.06.2019 351,00
JU Historijski arhiv Sarajevo Nabavka o vršenju usluga ispitivanje i kontrole protiv požarne opreme i hidrant mreže Ugovaranje i realizacija 15.07.2019 2223,00 2223,00 DSC d.o.o. Sarajevo
JU Historijski arhiv Sarajevo Nabavka o vršenju usluga održavanje vatrogasne opreme i hidrantne mreže Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.06.2019 2223,00
JU Historijski arhiv Sarajevo Ugovor o vršenju knjigovodstvene i računovodstvene usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2019 7020,00 7020,00
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka o vršenju knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.06.2019 7020,00
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga speleoloških istraživanja neistraženih pećinskih hodnika, istraživanja ekoloških parametara pećinskih staništa u užem kompleksu bijambarskih pećina na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.07.2019 3986,00 3986,00 ENOVA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma_MUP KS Ugovaranje i realizacija 31.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke radne uniforme za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.08.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga provjere vjerodostojnosti javne isprave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 50,00
JU Kantonalni centar za socijalni rad JAVNA NABAVKA-servis opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.07.2019 11653,20 11653,20 Bosnian Busines Systems DOO SARAJEVO, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-servisiranje i održavanje računarske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.05.2019 9960,00
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka tonera kcsr Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.08.2019 14083,41 DEFTER DOO, ID 4200303990007
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka - toneri Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.06.2019 14083,41
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-stručno usavršavanje seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2019 175,00 175,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS -REC DOO, ID 4200545220001
JU Historijski arhiv Sarajevo Ugovor osiguranje imovine ilica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2019 3906,10 3906,10 Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo ID 4200213140004
JU Historijski arhiv Sarajevo nabavka osiguranje imovine i lica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2019 3906,10 3906,10 Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo ID 4200213140004
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka usuga osiguranja imovine i lica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.07.2019 3906,10
JU Historijski arhiv Sarajevo Odluka o davanju saglasnosti na Plan nabavki za 2019.godinu Plan nabavki 30.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/15/19 lot 13 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2019 110260,80 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/15/19 lot3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2019 6879,60 ITALGROUP doo, Sarajevo, 4200552600006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/15/19 lot 2,10,11,12,16 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2019 99087,30 ENA doo, Sarajevo, 4200037070002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/15/19-lot 1,5,7,15 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2019 80170,74 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju j.n.usluga opravki i održavanja opreme i ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 3000,00 ENTER TR
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge opravki i održavanja opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.06.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za j.n.radova sanacije podova i ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 5265,00 TTI doo
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka j.nabavke radova sanacije podova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.03.2019 5265,00
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku radova na održavanju zgrade i ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 4947,63
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o nabavci radova na održavanju zgrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2019 4947,63
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi goriva 02-03-739/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2019 5499,88 "GREEN OIL" d.o.o. Sarajevo
KJKP Gras d.o.o. Lot 1503 Rezervni dijelovi za prugu i pružna postrojenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 3613,21 18.06.2019 3613,21 DIV d.o.o
KJKP Gras d.o.o. LOT 3021 Angažovanje građevinskih mašina III Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 3159,00 07.06.2019 3159,00 KJKP PARK d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 3110 Usluge servisiranja specifične računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 6435,00 14.06.2019 6435,00 FACIT d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 4361 Usluge košenja trave između i unutar tramvajskih šina II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2019 6997,22 07.06.2019 6997,22 KJKP PARK d.o.o
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka usluge obrade metala - tokarenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2019 6669,00 OR Metal Sarajevo, 301304560007
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga tehničkog pregleda motornih vozila - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.08.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Izmjena Plana javnih nabavki - 3 Plan nabavki
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o šestoj (VI) izmjeni Plana javnih nabavki za 2019.godinu Plan nabavki
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge čišćenja i održavanja Muzej i poslovnih prostorija 19-7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2019 440,00 440,00 OD "AQUACLEAN" Sarajevo, 4303062440004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Godišnja ICOM institucionalana članarina za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2019 528,00 528,00 ICOM-Nacionalni komitet BiH, 4201127270007
JU Kantonalni centar za socijalni rad nabavka plina JUKCSR Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.07.2019 27000,00 KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo ID 4200158020002
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Odluka o utvrđivanju izmjena i dopuna plana nabavki i Izmjene plana nabavki za 2019. godinu - 2782/18 Plan nabavki 15.07.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga centralnog grijanja Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.07.2019 16000,00 KJKP Toplane Sarajevo ID 4200353740001
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka vode i usluga prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.07.2019 5100,00 5100,00 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo ID 4200151950004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka električne energije Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.07.2019 31000,00 JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, ID 4200225150005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoz smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2019 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisiranja 2 printera HP P1102 Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2019 70,20 70,20 KIM TEC-SERVIS D.O.O., Vitez, 4236484820005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – smrtovnica za majku kolegice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2019 44,00 44,00 Avaz roto press d.o.o., Sarajevo Centar, 4200934630002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/10/19 lotovi 3,4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.07.2019 14522,39 SANAM STYRKA doo, Sarajevo, 4200253360007
Ukupno po stranici 71.415,27 484.406,96 39.816,78