Pretraga

Ukupno 45535
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka obrazaca za nastavu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.08.2020 650,52 25.08.2020 650,52 650,52 SVJETLOST SARS d.d SARAJEVO IDB:4200191820081
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija, mobilna internet konekcija i e-mail hosting (LOT 4 - e-mail hosting) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.08.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija, mobilna internet konekcija i e- mail hosting (LOT 2 - stalna internet konekcija 100/5 Mbs) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.08.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija, mobilna internet konekcija i e-mail hosting (LOT 1 - stalna internet konekcija 100/100 Mbs) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.08.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi koji se izdaju na recept Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 13,35 13,35 13,35 JU Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge - ljekarski pregled. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2020 16,00 16,00 16,00 Univerzitetski klinički centar Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka povratnih karata za Sarajevsku zičaru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2020 54,00 54,00 54,00 JP Sarajevo d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge - ljekarski pregled Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2020 50,00 50,00 50,00 JU Zavod zdravstvene zaštite MUP-a Sarajevo
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka zemlje za cvijeće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2020 28,00 28,00 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje 12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2020 99,72 99,72 Farb-Ex d.o.o. Sarajevo, ID 4200147840008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka građevinskog materijala 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2020 212,73 212,73 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge servisiranja tri printer-fax-skener aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2020 337,08 337,08 337,08 Racional d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - materijal potreban za popravku odvodnih cijevi u veseraju. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 21,45 21,45 21,45 Penny Plus d.o.o.
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka laptopa 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2020 1669,00 1669,00 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 58/20- Poluproizvodi od drveta Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.09.2020 50000,00
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog materijala 15 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 52,50 52,50 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo, ID 4200177160001
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 69/20- Monitoring otpadnih i procjednih voda na PPOV Butila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.09.2020 28764,00
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Ugovor o nabavci robe - denzitometri za mjerenje gustoće inokuluma sa dodatnom opremom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 5806,71 Analitika d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - materijal potreban za popravku odvodnih cijevi u veseraju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 7,10 7,10 7,10 Inter Tehna d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene i dopune Plana nabavki MUP-a KS za 2020. godinu Plan nabavki 07.09.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal potrošni za lab. MPI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 20.07.2020 1168,12 30.07.2020 1168,12 1168,12 ET ENERGOTERM d.o.o. Brod 4403301860007
JU OŠ "Treća osnovna škola" EDUKACIJA UPOSLENIKA LMS PLATFORME Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 900,00 900,00
JU OŠ "Treća osnovna škola" INTERNET 04/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2020 59,90 59,90
JU Gimnazija Dobrinja nabavka usluge oglašavanja konkursa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2020 672,75 17.08.2020 672,75 672,75 OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o IDB:4202263820009
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - sistematski pregled Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2020 5738,00 5738,00 JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-A KS , ID 4200084310003
JU Željeznički školski centar Sarajevo gas 07-2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 70,20 70,20 KJKP SARAJEVOGAS
JU Mašinski fakultet UNSA Adapteri 3 kom. kabinet 414 EDž. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 22.07.2020 443,65 23.07.2020 443,65 443,65 MACLINE d.o.o. Sarajevo 4200369400006
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja škola 07-2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 368,27 368,27 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja dom 07-2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 505,98 505,98 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - servisiranje računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2020 6879,60 6879,60 BBS DOO, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - osiguranje lica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.06.2020 15362,38 15362,38 SARAJEVO OSIGURANJE DD, ID 4200326930001
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U. ZZJZKS Ugovor za javnu nabavku, instalaciju i puštanje u rad robe - Inkubator CO2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.08.2020 14022,45 Analitika d.o.o.
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - osiguranje lica i imovine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.05.2020 9400,10
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U. ZZJZKS Ugovor za NABAVKU I ISPORUKU ROBE-Potrošni materijal i reagencije za PCR StepOnePlusTM Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.08.2020 60926,58
JU Željeznički školski centar Sarajevo Materijal za održavanje 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2020 14,50 14,50 ATRAKTIV
JU Željeznički školski centar Sarajevo oglas za vanredne 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.08.2020 518,31 518,31 OSLOBOĐENJE
JU Željeznički školski centar Sarajevo usluge oglasa za prijem radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.08.2020 672,75 672,75 OSLOBOĐENJE
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge servisa, napojna jedinica sala 403 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 01.07.2020 245,75 24.07.2020 245,75 245,75 Disti d.o.o. Sarajevo 4200077450002
JU OŠ "Treća osnovna škola" OPRAVKA MODEMA I INTERNET KONEKCIJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 354,75 354,75 FIKSIT DOO
JU OŠ "Treća osnovna škola" SREDS ZA DEZINFEK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 156,70 156,70 APOTEKA AL HANA
JU OŠ "Treća osnovna škola" NABAVKAREDSTAVA ZA DEZINF. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 104,00 104,00 APOTEKA AL HANA
JU OŠ "Treća osnovna škola" PRETPLATA NA ČASOPIS NAŠA ŠKOLA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 60,00 60,00 UDRUŽENJE NASTAVNIKA FBIH
JU OŠ "Treća osnovna škola" PRETPLATA NA PORESKI SAVJETNIK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 200,00 200,00 REVICON DOO
JU OŠ "Treća osnovna škola" POŠTARINA 03/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2020 3,10 3,10
JU OŠ "Treća osnovna škola" ULTRA KARTICE 03/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 60,00 60,00 AVDIĆ 3 A d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - materijal potreban za popravku vrata veseraja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2020 31,40 31,40 31,40 Penny Plus d.o.o.
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja video nadzora Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2020 292,50 292,50 UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE, Novo Sarajevo, 4200054160007
JU Mašinski fakultet UNSA CIp za knjige MT, SM, EK, MT, VH. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 16.06.2020 160,00 30.06.2020 160,00 160,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 4200260490005
JU OŠ "Treća osnovna škola" UTROŠAK VODE DO 16 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 621,55 621,55
JU OŠ "Treća osnovna škola" ODVOZ SMEĆA 03/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2020 356,14 356,14 KJKP RAD
Ukupno po stranici 92.035,27 119.987,49 39.231,75