Pretraga

Ukupno 25437
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na izgradnji sanitarne plohe na sarajevskom odlagalištu otpada- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.11.2018 157707,81 BOSMAN d.o.o.Sarajevo, 4200329520009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na izgradnji sanitarne plohe na sarajevskom odlagalištu otpada Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.10.2018 157707,81
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički materijal 14/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 895,05 BROMA BEL doo, Banja Luka, 4400839360005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 13/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 234,00 Sarajevo-farm doo, Sarajevo, 4201103250005
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluga prevoza radnika na relaciji Hadžići-Srebrenica-Hadžići Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 643,50
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 12/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 2045,16 OMNIA MEDIC doo, 4218443140000, Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 11/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 463,32 FARMA doo, Sarajevo, 4200801670001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 10/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 880,43 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe arhivske kutije za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2019 3334,50 3334,50 Kabas d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 9/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 5990,40 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge tehničkog održavanja fiskalnog uređaja u sistemu fiskalizacije, a u skladu sa Zakonom o fiskalnom sistemu FBiH na godišnjem nivou Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2019 240,00 IMTEC d.o.o. Sarajevo -4200918780053
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Referentni sojevi" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 4545,45 4545,45 Bosna-vet doo Zenica br. ID 4218160510005
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka usluga elektro-instalaterskih radova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.01.2019 170,82
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka usluga izrade vizuelne pregrade u kabinetu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2019 3250,00 3250,00 Drvodom d.o.o.
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 61/18-P - Tehnički pregled vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.01.2019 26983,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 118/18-P - Obojeni metali Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.01.2019 29619,55
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stalak za infuziju - 30 komada za potrebe Odjeljenja za hirugiju i Odjeljenja za neuropsihijatriju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 4035,50 4035,50 EMEDING d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stalak za infuziju - 30 komada za potrebe Odjeljenja za hirugiju i Odjeljenja za neuropsihijatriju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.10.2018 4035,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Optički kabal – 1 komad i crijeva za pumpu – 9 komada za artroskopski stub „Conmed“ za potrebe Odsjeka za operativne zahvete i sterilizaciju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 1889,61 1889,61 TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Optički kabal – 1 komad i crijeva za pumpu – 9 komada za artroskopski stub „Conmed“ za potrebe Odsjeka za operativne zahvete i sterilizaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.12.2018 1889,61
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe- MREŽNA OPREMA - 14. 01. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.12.2018 58481,28
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. Odluka o poništenju postupka za nabavku robe - Standalone server - 14. 01. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe-NAS uređaj - 14. 01. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 23294,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi – Vitamini, minerali i ostali lijekovi za liječenje digestivnog sistema i metabolizma, Antikoagulanski i antihemoragici, ostali lijekovi sa djelovanjem na srce, Anestetiti, Nazalni preparati - Okvirni sporazum na 2 godine Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 03.11.2018 776605,98 HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi – Vitamini, minerali i ostali lijekovi za liječenje digestivnog sistema i metabolizma, Antikoagulanski i antihemoragici, ostali lijekovi sa djelovanjem na srce, Anestetiti, Nazalni preparati Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 20.09.2018 776605,98
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe-SAN uređaj - 14. 01. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2018 58441,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 2,4,9,10,31,33,64,68,74,78,11,29,30,35,44,46,57,60,63,66,76,80 i 85 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 12, 18, 26, 38, 42, 51 i 54 - Okvirni sporazum na 2 godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.09.2018 287366,94 MGM FARM d.o.o. Kakanj
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 12, 18, 26, 38, 42, 51 i 54 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.04.2018 287366,94
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluge organizacije konferencije Innovative Smart Grid Technologies Europe 2018 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 10.10.2018 18158,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi -lotovi: 27,32,40,45,50,62,65,83 i 84 - Okvirni sporazum na 2 godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.09.2018 349083,50 LICENTIS d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi -lotovi: 27,32,40,45,50,62,65,83 i 84 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.04.2018 349083,50
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluga organizacije gala večere za učesnike konferencije Innovative Smart Grid Technologies Europe 2018 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 17.05.2018 20900,00
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 089-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 85,23 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka prevoza za orkestar 088-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 4550,00 Centrotrans-Euroline dd Sarajevo - 4200153220003
JU Sarajevska filharmonija nabavka potrošnog materijala za orkestar 087-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 4050,43 Artist d.o.o. Banja Luka - 4400841930005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih sastavnih dijelova za medicinsku opremu proizvođača General Electric Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2018 51653,75
JU Sarajevska filharmonija nabavka kanclarijskog materijala 086-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 383,29 Harlequin doo Zenica - 4218004570006
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 084-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 101,64 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert 085-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 120,00
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 083-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 22,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 082-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 22,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 081-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 108,57 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge smještaja i organizacija keteringa za učesnike konferencije Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 03.05.2018 93800,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tableta za mašinsko pranje posuđa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 1120,28 Libe d.o.o. Sarajevo ID: 4201857590007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 1,13,20,23,24,28,34,36,37,39,53,55,71 i 86 - Okvirni sporazum na 2 godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.09.2018 446906,14 ZEFARM d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 1,13,20,23,24,28,34,36,37,39,53,55,71 i 86 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.04.2018 446906,14
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 6, 8, 14, 15, 16, 48, 52, 61, 72, 75, 82 I 87 - Okvirni sporazum na 2 godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.09.2018 538303,10 HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka 5 komada laptopa za potrebe IKT sektora Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2019 2340,00 2340,00 Zerick d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 6, 8, 14, 15, 16, 48, 52, 61, 72, 75, 82 I 87 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.04.2018 538303,10
Ukupno po stranici 2.947.379,98 2.587.237,17 25.503,72