Pretraga

Ukupno 26583
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Usluge nadzornog centra - april Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 117,00 "Securitas" Agencija za zaštitu ljudi i imovine Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Toneri - zbornica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 92,01 92,01 "Ecoton" d.o.o. Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka sitnog inventara. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 4532,70 25.12.2018 4532,70 4532,70 Penny plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka uniformi za kuhare i spremačice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 1149,00 25.12.2018 1149,00 1149,00 Tekstil-plus o.d.
JU Mašinski fakultet UNSA Uljani radijator IH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 22.11.2018 126,09 11.01.2019 126,09 126,09 SILK-TRADE d.o.o. Tešanj 4218222990009
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Održavanje čistoće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 131,63 131,63 "Svjetlost-sars" d.d. Sarajevo
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski postupak - usluge štampe za potrebe teatra Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.04.2018 BLIC DRUK
JU Kamerni teatar 55 Usluge štampe za potrebe teatra Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski postupak - usluge smještaja za gostujuće umjetnike Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.04.2018 BOSNIA HOTELI
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka vrtne garniture Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 929,00 929,00 929,00 Penny plus d.o.o.
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Prevoz radnika za april 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2018 1473,00 1473,00 KJP "Gras" Sarajevo
JU Kamerni teatar 55 Usluge smještaja za gostujuće umjetnike Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - usluge keteringa za premijere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka računarske opreme, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 2128,90 31.12.2018 2128,90 2128,90 Allied VTM d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Usluge keteringa za premijere Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski postupak - prevoz scenografije i kostimografije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.04.2018 ECOMATIC D.O.O.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka vrtne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 2097,00 26.12.2018 2097,00 2097,00 Unior tehna d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Prevoz scenografije i kostimografije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.03.2018
JU Kamerni teatar 55 Direktni postupak - usluge hemijskog čišćenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Usluge za hemijsko čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski postupak - usluge prevoza ansambla Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.04.2018 CENTROTRANS EUROLINES D.D.
JU Mašinski fakultet UNSA Uljani radijator Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 09.01.2019 224,70 09.01.2019 224,70 224,70 DOMOD d.o.o. Sarajevo 4201952400061
JU Kamerni teatar 55 Usluge prevoza - autobus Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.03.2018
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka bijele tehnike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1450,00 31.12.2018 1450,00 1450,00 Mea Stil d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje vozila, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 45,00 45,00 45,00 Motorex d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka namirnica za ishranu korisnika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.12.2018 13831,35 31.12.2018 13831,45 TPDC „Sarajevo“ d.d.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje zgrade.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 6913,46 18.12.2018 6913,46 6913,46 Penny plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka opreme za rekreaciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 5720,81 24.12.2018 5720,81 5720,81 Prowellness BH d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Diretkni sporazum - materijal za šminku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 SUPRACOLOR
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Plan nabavki 2019. godina Plan nabavki 06.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka namještaja.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 7000,00 14.12.2018 7000,00 7000,00 Mea Stil d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka za materijal za šminku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Diretkni sporazum - materijal za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 HOŠE KOMERC
JU Kamerni teatar 55 Nabavka za materijal za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 SVJETLOSTKOMERC D.D.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka za kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - nabavka materijala za izradu kostimografije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 SANNY GENNY
JU Kamerni teatar 55 Nabavka za kostimografiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - nabavka materijala za izradu scenografije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 6000,00 INTER-COM d.o.o. Zenica
JU Kamerni teatar 55 Materijal za scenografiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga noćenja sa doručkom i punim pansionom Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.02.2019 79800,00
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga za preuređenje prostorije za rad na trijaži Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2019 1877,85 1877,85 OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo, ID 4200784300009
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka usluga krečenja prostorija Službe Novi Grad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2019 3088,80 3088,80 OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo, ID 4200784300009
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga dostavljanja časopisa Računovodstvo i poslovne finansije za 2019 godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 275,00
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka tonera.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 992,16 992,16 992,16 ALL 4 OFFICE d.o.o.
JU OŠ Šesta osnovna škola Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) u školu. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.01.2019 23166,00 23166,00 MBA Centar d.o.o. 4200644390008
JU OŠ Šesta osnovna škola Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) u školu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2018 23166,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge fiksne telefonije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.12.2018 10338,17 BH TELECOM dd Sarajevo, 4200211100005
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 1498,24 18.12.2018 1498,24 1498,24 ALL 4 OFFICE d.o.o.
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog materijala. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2018 18683,38 18683,38 DEFTER DOO 4200303990007
Ukupno po stranici 151.879,41 113.606,35 83.319,73