617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 53321
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluge računovodstva 2021 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.03.2021 7020,00
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za održavanje čistoće službenih prostorija 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2021 3359,99 3359,99 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za održavanje čistoće službenih prostorija 2021 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.03.2021 3359,99
JU Šumarski fakultet usluge osiguranja od nesreća uposlenici 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 29.10.2020 3480,00 31.12.2020 3480,00 Adriatic osiguranje d.d 4200213140004
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usluga: servis telefonske centrale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2021 3790,80 3790,80 INTELS d.o.o. Zmaja od Bosne 90 , 71000 Sarajevo, br. ID 4200583310006
JU Šumarski fakultet Plan J.N Šumarski Fakultet 2021 Plan nabavki 18.03.2021
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o javnoj nabavci robe: LOT 1. OPREMA ZA SPEKTROFOTOMETRIJSKU ANALIZU (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-13. 04. 2021. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.04.2021 9000,00 9000,00 „MIKRO+POLO“ d. o. o. Pijačna 14K, 71000 Sarajevo ID: 4201572320006
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci robe: LOT2. AGREGAT (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-19. 04. 2021. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.04.2021 17880,00 17880,00 „MICOM BH“ d. o. o. Sarajevo Bačići 58, 71000 Sarajevo ID: 4201551590003
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci robe: LOT1. MREŽE I UZORKIVAČI DNA (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-16. 04. 2021. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.04.2021 8389,00 8389,00 D. o. o. „EURO LAB“ Bijeljina Filipa Višnjića 22, 76300 Bijeljina ID: 4400375860000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/6/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a., Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 78787,80 Unifarm d.o.o. - Lukavac za LOT 7
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Lijekovi I/6/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 210908,41 Hercegovinalijek d.o.o. - Mostar za LOT 8
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/6/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.04.2021 23400,00 Farmacija 2011 d.o.o. Bihać za LOT 1
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/6/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 1379,42 Farmavita d.o.o. Sarajevo za LOT 4 i 5
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o javnoj nabavci robe: OPREMA ZA RAD NA VODI (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-16. 04. 2021. godine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.04.2021 6758,40 6758,40 D. o. o. „EURO LAB“ Bijeljina Filipa Višnjića 22, 76300 Bijeljina ID: 4400375860000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC flaša i kontejnera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.04.2021 7531,29 Defter d.o.o. Sarajevo ID:4200303990007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka baby flašica 125 ml Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.04.2021 643,50 Cospex d.o.o. Zenica ID:4218991860002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ofingera za garderobu i PVC boxa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.04.2021 643,50 MAX Trgovine d.o.o. Zenica ID: 4218959970009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dozatora za sapun i rolo papir Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.04.2021 7569,90 Inter-Com d.o.o. Zenica ID: 4218087760006
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o javnoj nabavci robe: HEMIKALIJE (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-13. 04. 2021. godine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.04.2021 13353,50 13353,50 „MIKRO+POLO“ d. o. o. Pijačna 14K, 71000 Sarajevo ID: 4201572320006
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja klima uređaja u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2021 4539,60 4539,60 IMTEC DOO SARAJEVO, 4200918780053, Ilijaš
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dječije hrane za period od 15 mjeseci Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - usluge štampanja imena za vrata - april 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2021 60,00 60,00 OR ATELJE "DUGA" SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4300353720005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - razni materijal za tekuće pdržavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2021 52,85 52,85 PENNY PLUS, Sarajevo Centar, 4200162210045
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - PVC podmetač za obuću Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2021 23,80 23,80 PENNY PLUS, Sarajevo Centar, 4200162210045
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku roba: tečni azot kada za horizontalnu elektroforezu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2021 7020,00 7020,00 UNAVET d.o.o. Bihaćka br.7 ,Sarajevo br. ID 4200245340005
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku radova:krečenje laboratorija, holova, te ostalih prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2021 3600,00 3600,00 Obrtnička djelatnost O.D „EL-FRIGO“ Safeta Zajke 42, 71000 Sarajevo br. ID 4302489290007
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usluga: iz oblasti računovodstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2021 6985,82 6985,82 Agencija za knjigovodstveno-računovodstvene poslove „S-KONTO“ z.o.d. Muhameda Kantardžića 3,71 000 Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku :roba: zaštitna obuća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2021 2248,55 2248,55 INTERSPORT BH d.o.o. Ložionička 16,71 000 Sarajevo br.ID 4202156400005
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku GIS licence Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2021 3808,35 3808,35 Innovation &Technology d.o.o. Džemala Bijedića 185,71 000 Sarajevo br. ID 4202476900006
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku razni materijal (molersko-farbarski i vodomaterijal: Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2021 2627,42 2627,42 MUREX d.o.o D.Špionica bb,75 358 Donja Špionica br. ID 4209013570001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje linearnog akceleratora ONCOR proizvođača SIEMENS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2021 7018,83 SIEMENS MEDICINA d.o.o. Sarajevo -4202082010005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/11/2021-Klinika za ortopediju i traumatologiju I Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 175397,04 Inel-Med d.o.o. - Mostar
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Plan JN za 2021.godinu Plan nabavki 14.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/58/2020 - materijal za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju III Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 174938,40 Tuzlafarm d.o.o. - Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III/4/2021-1 za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 337128,48 ERKONA d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kisele salate, namaza, pirea, mlijeka i dr. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2021 40996,94 Redex d.o.o. Banovići ID: 4209069440003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka soli, šećera i kafe Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2021 8143,20 Bosna-Kom d.o.o. Gračanica ID: 4209252300008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka putera i margarina Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2021 61074,00 TP Distributivni Centar d.d. Sarajevo ID: 4200115050005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge popravke kopir aparata Canon IR-2520 u pisarni i konferencijskoj sali april 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2021 857,61 857,61 RACIONAL D.O.O., Novo Sarajevo, 4200012750009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/1/2021 - Elektrostimulatori srca za djecu za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2021 228733,83 Tuzlafarm d.o.o. - Tuzla za LOT 1, 2, 3
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Plan JN za 2021 Plan nabavki 22.03.2021
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2021. GODINU-12. 04. 2021. GODINE Plan nabavki 12.04.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 122/20- Filterska ispuna za postrojenje za proizvodnju vode za piće Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.01.2021 20592,00 30.04.2021 20592,00 Analitika d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020: Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.02.2021 20475,00 Medichem d.o.o. - Saarajevo za LOT 11, 12
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu :Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.02.2021 92207,70 Globex d.o.o. - Zenica za LOT 3, 6, 9, 10
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.02.2021 4680,00 Adrialine d.o.o. - Banja Luka za LOT 8
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020,, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.02.2021 2925,00 Semikem d.o.o. - Sarajevo za LOT 7
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020., Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.02.2021 19445,40 Tuzlafarm d.o.o. - Tuzla za LOT 5
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .,Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.02.2021 17550,00 Minerva Medica d.o.o. za LOT 4
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/44/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.02.2021 39780,00 Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo za LOT 2
Ukupno po stranici 34.451,99 1.679.785,33 94.355,69