Pretraga

Ukupno 35975
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci, isporuci i instaliranju sistema videonadzora na području SP "Vrelo Bosne" i nadogradnji postojećeg sistema videonadzora na području ZP "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 6165,31 6165,31 SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vatrootpornih i sigurnosnih ormara i ostale sigurnosne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2019 4890,00 0,00 ProTim d.o.o. Sarajevo, Dobrinjske bolnice 1A, ID: 4202459050007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača LOT2 Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Prilep-sivac ili ekvivalent Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.10.2019 356756,40
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka laptopa za potrebe kabineta engleskog jezika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2019 648,99 648,99 "IMTEC" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200918780045
JU OŠ "Pofalići" Nabavka interaktivnog seta (tabla,projektor i prateće opreme) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 3999,06
JU OŠ "Pofalići" ,Nabavka interaktivnog seta (tabla,projektor i prateće opreme) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2019 3999,06 3999,06 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Peta gimnazija Izmjene i dopune plana nabavki 04.12.2019. godine Plan nabavki 04.12.2019
JU Treća gimnazija Usluge štampanja časopisa "GIMNAZIJALCI SA VILSONOVA". Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2019 3276,00 3276,00 Tipografija d.o.o. 4201038760009
JU Treća gimnazija Usluge štampanja časopisa "GIMNAZIJALCI SA VILSONOVA", Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 3276,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog otpada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 819,00 25.04.2019 819,00 819,00 JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš" Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu I Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 15.03.2019
JU Treća gimnazija Usluge izrade godišnjaka škole za 2019/2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 2771,50
JU Treća gimnazija ,Usluge izrade godišnjaka škole za 2019/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2019 2771,50 2771,50 Pingi d.o.o. 4200003090004
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga servisiranja, pregleda i održavanje sistema tehničke zaštite, vatrodojave i protivpožarne opreme u zgrada u ul. Trg oslobođenja Alija Izetbegović br. 1 i Skenderija br. 70. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2019 973,21 "VATROSISTEMI" d.o.o., ul. Safeta Zajke br. 304, 71000 Sarajevo
JU Ekonomski fakultet Nabavka aparata za gašenje požara u zgradi Ekonomskog fakulteta u Sarajevu u ul. Skenderija br. 35, 71000 Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2019 637,65 "VATROSISTEMI" d.o.o., ul. Safeta Zajke br. 304, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu TV PRENOS manifestacije „Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu“ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2019 4354,74 4354,74 JP Televizija Kantona Sarajevo d. o. o. Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo ID: 4200556770003
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-06/19 – OSIGURANJE IMOVINE I LICA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2019
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Plan nabavki za 2019. godinu izmjne Plan nabavki 27.11.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne - zidni sat za Ured GKT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2019 19,85 19,85 "TELEOPTIC" d.o.o. Sarajevo- P.J. Prodavnica 1., Sarajevo Centar, 4200219930074
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne - osvježavajuća limenka cherry za auto Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2019 6,40 6,40 ANTUNOVIĆ AGS d.o.o., Benzinska crpka, Orašje, Orašje, 4254008950039
JU Treća gimnazija ,Usluge sistematskog pregleda za uposlenike, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2019 2205,00 2205,00 JU zavod za medicinu kantona Sarajevo 4200298890007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Iznajmljivanje, montaža i demontaža plazma monitora Sony 55' za promociju u Zetri 7.12.2019. god Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2019 167,00 167,00 Proevent d.o.o Sarajevo 4200915330006
JU Treća gimnazija Usluge sistematskog pregleda za uposlenike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 2205,00
JU Gimnazija Obala Ugovor za nabavku knjiga za bilingvalnu nastavu 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2019 7004,73 7004,73
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sitne kompjuterske opreme za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Plan nabavki 29.11.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - usluge parkinga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 4,00 4,00 JKP ''KOMRAD'' D.O.O. BIHAĆ, Bihać, 4263371940001
JU Gimnazija Obala Nabavka knjiga za bilingvalnu nastavu 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2019 7004,73
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - izrada ključa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2019 3,00 3,00 Ćurić Almasa, samostalna bravarska radnja "AS" Sarajevo, Sarajevo Centar, 4300874290007
JU Treća gimnazija Usluge štampanja časopisa "GIMNAZIJALCI SA VILSONOVA" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 3369,60
JU Treća gimnazija ,Usluge štampanja časopisa "GIMNAZIJALCI SA VILSONOVA" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2019 3369,60 3369,60 Tipografija d.o.o. 4201038760009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/26/19-lot 1,2,3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.11.2019 423842,09 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU OŠ Zajko Delić II Izmjene i dopune Plana nabavki za 2019 Plan nabavki 26.09.2019
JU Treća gimnazija ,Nabavka interaktivne opreme za školu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 4000,00 4000,00 Imtec d.o.o. 4200918780045
JU Treća gimnazija Nabavka interaktivne opreme za školu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 4000,00
KJP ZOI 84 PREVOZA POLAZNIKA SKI ŠKOLA I UPOSLENIH Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.12.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 66/19 - Pregled i ispitivanje ventila sigurnosnih na PPOV Butila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 27.11.2019 2000,70 "Vatrosistemi" d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge limara - 3362/19 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.12.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci produženja licence za cellebrite ufed touch ultimate (LOT 1) Ugovaranje i realizacija 23.09.2019 24570,00 24570,00 SHOT d.o.o. Zenica
Zavod za informatiku i statistiku KS Javna nabavka usluga interneta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2019 7012,98 7012,98 "Logosoft" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200236190009
Zavod za informatiku i statistiku KS Javna nabavka antena i switch-eva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 1360,20 1360,20 "Kamer Commerce" d.o.o. Ilidža , ID broj:4200086440001
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka switch-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2019 1510,00 1510,00 "Imtec" d.o.o. Ilijaš, ID broj: 4200918780002
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga dostavljanja pripremljenih obroka za zadržane osobe lišene slobode - UP Ugovaranje i realizacija 31.10.2019 Restoran POPAY Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci motornih vozila - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2019 91060,00 91060,00 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci žaluzina - roletni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2019 2507,00 2507,00 PERFECT.dizajn o.d.
Ministarstvo saobraćaja Nabavka računarske opreme za potrebe Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.12.2019
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka Standard paketa usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 7011,23 "QSS" d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200103980007
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci i ugradnji uređaja za nadzor i kontrolu vozila u saobraćaju - presretači Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.11.2019 210366,00 210366,00 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Štampanje odobrenja i parking naljepnica za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.12.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja relaizacije ugovora/okvirnog sporazuma - UP Ugovaranje i realizacija 03.12.2019
Zavod za informatiku i statistiku KS Usluga Drupal podešavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2019 1872,00 "Pauza" d.o.o. Sarajevo, ID broj:420130650008
Ukupno po stranici 384.201,29 818.427,24 377.200,36