Pretraga

Ukupno 35159
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Hadžići Nabavka četverodijelog plakara od iverala sa ugrađenim bravicama za zaključavanje dimenzija 900x2600x650 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2019 1848,60 1848,60 "INEA" d.o.o. Hadžići - Sarajevo 4201429790000
JU OŠ Hadžići IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI ZA 2019. GODINU Plan nabavki 25.10.2019
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje zgrade: Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2019 394,60 394,60 TR "COLOR" Hadžići - Sarajevo 4302380100003
JU OŠ Hadžići Nabavka raznog kancelarijskog materijala i potrepština; Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 480,00 480,00 TR "CASPER 2" Hadžići - Sarajevo 430291247000
JU OŠ Hadžići Nabavka papira i obrazaca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 291,00 291,00 TR "CASPER 2" Hadžići - Sarajevo 430291247000
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge prevoza na relaciji Hadžići – Visoko - Hadžići Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2019 351,00 351,00 "KONJICTRANS" d.d. Konjic 4227231890008
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja dom 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2019 1210,79 1210,79 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU Željeznički školski centar Sarajevo gas 10-19 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2019 3430,94 3430,94 KJKP SARAJEVOGAS
JU Željeznički školski centar Sarajevo voda škola 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2019 108,50 108,50 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JU Željeznički školski centar Sarajevo odvoz smeća 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2019 397,80 397,80 KJKP RAD
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezačice za asfalt Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2019 2551,98 22.08.2019 2551,98 2551,98 Prox d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga umnožavanja i reprodukcije pisanog materijala-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2019 1404,00 07.10.2019 1404,00 RACIONAL d.o.o. Sarajevo, 4200012750009
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za scenografiju u JU NPS - 193 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2019 3000,00 3000,00 SANNY GENNY 4200539250004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ručnih mašina: brusilica, bušilica..... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.08.2019 2247,44 05.09.2019 2247,44 Unis komerc d.d. Sarajevo, 4200409120001
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja šivaćih mašina za JU NPS - 194 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2019 117,00 117,00 KOMAS KOMERC 4200232280003
JU Narodno pozorište Sarajevo Iznajmljivanje video opreme za JU NPS - 195 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2019 292,50 292,50 BLOW UP 4201413280001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betonskih gabiona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2019 2297,30 30.07.2019 2297,30 Stanišljević promet d.o.o. Banja Luka, 4404156530008
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove odjeće za JU NPS - 196 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2019 734,70 734,70 B&B NEW LOOK 4227272060001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka krupne rekvizite - lusteri za JU NPS - 197 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 3150,08 3150,08 EGLO 4209710530034
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka lafeta, spona i navrtki za MULTICAR-FUMO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2019 7005,14 07.08.2019 7005,14 7005,14 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za JU NPS - 198 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2019 109,80 109,80 DEICHMAN 4201813030004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog materijala za zgradu JU NPS - 199 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2019 865,90 865,90 SPEED AUTO 4201772920008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka HTZ cipela dubokih-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.09.2019 8994,34 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog materijala za zgradu JU NPS - 200 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2019 796,80 796,80 SPEED AUTO 4201772920008
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe JU NPS-203 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 192,50 192,50 SVJETLOST KOMERC 4200177160001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila FORD - 19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.09.2019 20615,13 KARE d.o.o. Sarajevo, 4200273040009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila FORD - 19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2019 20615,13
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za računare u JU NPS - 204 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 576,00 365,00 SVJETLOST KOMERC 4200177160001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog i bravarskog alata za JU NPS - 205 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 395,23 395,23 GRAFIKON 4200251660003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka slikarskog materijala za potrebe JU NPS -206 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 510,12 510,12 GRAFIKON 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila IVECO - 19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.09.2019 35100,00 Autoelektra d.o.o. Sarajevo, 4200234140004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sitne rekvizite za JU NPS-207 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 315,08 315,08 GRAFIKON 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila IVECO - 19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2019 35100,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za pneumatiku -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.09.2019 52650,00 FIM doo Sarajevo, 4200481230008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za pneumatiku -19 Pokretanje i tok postupka ograničeni postupak 01.07.2019 52650,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-49156-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2019 1181,47 DIA PROM doo, Posušje 4272198020006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-52949 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2019 68,80 MIKRO+POLO doo, Sarajevo, 4201572320006
JU Šumarski fakultet klimatizacijski uređaji 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.05.2019 20.06.2019 14975,00 25.10.2019 17521,93 IMTEC d.o.o Sarajevo 4200918780002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-49158 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2019 3697,20 DIA PROM doo, Posušje 4272198020006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-49158-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2019 3697,20 DIA PROM doo, Posušje 4272198020006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-53278 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2019 3276,00 Sarajevo-farm doo, Sarajevo, 4201103250005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-53279 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2019 421,20 Mediline doo, Sarajevo; 4200146950004
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba"Prostirka za farmu" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2019 1673,00 1673,00 "ITC" Zenica d.o.o. br. ID 4218146790003
JU Mašinski fakultet UNSA Odluka o izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2019.g. Plan nabavki 24.10.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 132/19 - Mašinsko-bravarski alati Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 08.11.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba"Multiplex PCR kit" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2019 2246,40 2246,40 BOSNA-VET DOO 4218160510005 Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-50972 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2019 877,50 INEL MED doo, Mostar, 4227082520006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-52953 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2019 2951,33 SEMIKEM doo, Sarajevo 4200003250001
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka hidraulične korpe za čišćenje oluka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 163,80 Eco Kaljić o.d.
KJP ZOI 84 Lot 3 -Usluge održavanja službenog vozila tip Toyota Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.11.2019
Ukupno po stranici 138.845,99 190.210,10 32.834,46