Pretraga

Ukupno 35419
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 53/19 - Nabavka usisivača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 08.11.2019 5199,99 "Kamer Commerce" d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja stropnog klimatizera sa instalacijom distributivnih tlačnih i odsisnih kanala u prostoru CT simulatora - CMB etaža 02 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.11.2019 16805,88
Fond Memorijala Nabavka stolica za VIP salu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 16.10.2019 1768,86 30.10.2019 1768,86 1768,86 STANDARD FURNITURE FACTORY D.O.O.
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka hrane i pića 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.09.2019 122,40
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka hrane i pićaa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.09.2019 120,70
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka jogi dušeka, antidekubitalnih dušeka, dušeka sa nepropusnom navlakom, nepromočivih plahti i mušema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.11.2019
Fond Memorijala Izvođenje radova na sanaciji postavljenih betonskih i kamenih staza, platoa i ivičnjaka na mezarjima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 30.10.2019 2051,77 11.11.2019 2051,77 2051,77 BALKAN KAMEN D.O.O.
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvenih kućica - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.10.2019 30420,00 30420,00 Kapetanović d.o.o. Vareš
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvenih kućica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.09.2019
Fond Memorijala Nabavka grijalice-konvektor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 07.11.2019 55,90 12.11.2019 55,90 55,90 BINGO EXPORT IMPORT D.O.O.
Fond Memorijala Servisiranje i popravka agregata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 29.10.2019 132,00 31.10.2019 132,00 132,00 PROX D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka kuhinjskog inventara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 07.11.2019 297,00 12.11.2019 297,00 297,00 BINGO EXPORT IMPORT D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka ukrasnog grmlja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 07.11.2019 160,00 11.11.2019 160,00 160,00 BAMBUS D.O.O.
JU Apoteke Sarajevo Kupovina kancelarijskog i higijenskog materijala 18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.01.2019 67259,18 R&S d.o.o. Sarajevo; ID: 4200056290005
Fond Memorijala Nabavka farbe i potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 21.10.2019 560,70 28.10.2019 560,70 560,70 MITHAT D.O.O.
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o kupovini kancelarijskog i higijenskog materijala 18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.10.2018 67259,18
Fond Memorijala Izrada kratkih audio vodića i instaliranje prateće opreme za očitavanje kodova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 04.10.2019 5500,00 21.10.2019 5500,00 5500,00 LE PETIT D.O.O.
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Plan nabavki za 2019 - Dopunjeni - Novembar2019 Plan nabavki 02.11.2019
Fond Memorijala Tehnički pregled vozila i troškovi registracije za motorno vozilo Škoda Octavia reg oznaka M40-T-601 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 16.10.2019 226,38 21.10.2019 226,38 226,38 OSING OSIGURANJE D.O.O.
Fond Memorijala Stručna obuka za 24 radnika unutrašnje službe zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 14.10.2019 480,00 28.10.2019 480,00 480,00 POLICIJSKA AKADEMIJA SARAJEVO
Fond Memorijala Nabavka sjemena za cvijeće i potrošnog materijala za hortikulturalno uređenje mezarja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 14.10.2019 379,60 21.10.2019 379,60 379,60 AGRICOM D.O.O.
Fond Memorijala Izrada fotografija, dijela stalne izložbene postavke SK Tunel D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 01.10.2019 5814,90 16.10.2019 5814,90 5814,90 MAKRO IMPACT D.O.O.
Fond Memorijala Zamjena ulaznih vrata u prizemlju upravne zgrade Fonda memorijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 04.10.2019 1287,00 14.11.2019 1287,00 1287,00 FADŽ COMPANY D.O.O.
Fond Memorijala Obavljanje redovnog kontrolnog zdravstvenog pregleda za 18 lica angažovanih na poslovima unutrašnje službe zaštite lica i imovine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 23.09.2019 1440,00 03.10.2019 1440,00 1440,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
Fond Memorijala Organizacija Okruglog stola za potrebe manifestacije "Odbrana BiH-Igman 2019." na temu "Značaj i uloga maloljetnih dobrovoljaca u odbrani BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 23.09.2019 5849,16 03.10.2019 5849,16 5849,16 SAVART PRINT D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka medija za sigurnosnu pohranu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 30.09.2019 411,85 04.10.2019 411,84 411,84 REBUS D.O.O.
JU Apoteke Sarajevo Predrevizija i revizija finansijskih izvještaja 18 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.01.2019 11700,00 11700,00 ZUKO D.O.O. SARAJEVO, ID: 420066210007
JU Željeznički školski centar Sarajevo stručno usavršavanje sekretar 11 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2019 145,00 145,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS- REC
JU Željeznički školski centar Sarajevo namještaj - stolice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2019 1347,13 1347,13 R&S DOO SARAJEVO
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o nabavci usluga predrevizije i revizije finansijskih izvještaja za 2018. g. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018 11700,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga kalibracije otporničkih termometara 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 420,00 420,00 INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH
Fond Memorijala Nabavka i isporuka kancelarijske stolice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 07.07.2019 250,00 10.10.2019 250,00 250,00 JYSK D.O.O.
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o pružanju usluge baždarenja (verifikacije) vaga Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2018 4070,43
Fond Memorijala Servis plinskih bojlera 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 23.09.2019 537,03 09.10.2019 537,03 537,03 ELIN ELEKTRO D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka tableta za potrebe JU Fonda Memorijala KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 26.07.2019 4039,20 06.08.2019 4039,20 4039,20 IMTEC D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka i isporuka pribora za održavanje higijene Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 01.10.2019 501,95 08.10.2019 501,95 501,95 BINGO EXPORT IMPORT D.O.O.
Fond Memorijala Izrada i postavljanje pragova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 03.10.2019 499,99 14.11.2019 499,99 499,99 BALKAN KAMEN D.O.O.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za serijsko montiranje-poklapanje preparata-mikroskopskih pločica - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.11.2019 70200,00 MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo, 4201572320006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za serijsko montiranje-poklapanje preparata-mikroskopskih pločica Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.10.2019 70200,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Električni kiper 80 litar, inox - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.11.2019 7839,00 7839,00 EUROGAST INTERNATIONAL d.o.o. Čitluk, 4227028150007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Električni kiper 80 litar, inox Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.09.2019 7839,00
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba:Hiruški konci Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2019 1486,49 1486,49 Arnika veterina S.A.Veterina Sarajevo br.ID 4201176640006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antibakterijska dugodjelujuća staza za dekontaminaciju - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2019 130162,50 PROMA d.o.o. Sarajevo, 4200174650008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antibakterijska dugodjelujuća staza za dekontaminaciju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.10.2019 111250,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na ugradnji separacionih jama Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.09.2018 33800,48 24.10.2018 33800,48 27911,70 MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Taktilne vodilje i upozorenja za slijepe osobe - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.11.2019 15737,32 ASISTANSIA d.o.o. Sarajevo, 4201386610002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Taktilne vodilje i upozorenja za slijepe osobe Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.08.2019 13450,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Materijal od PVC, zavojni i ostali - poništenje - LOT 3, 4, 5 i 6 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.08.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Materijal od PVC, zavojni i ostali - Ugovor - LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.10.2019 421,20 OMNIA MEDIC d.o.o. Zenica, 4218443140000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Materijal od PVC, zavojni i ostali - Ugovori - LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.10.2019 5850,00 STEPMED d.o.o. Banja Luka, 4402947160007
Ukupno po stranici 368.862,06 414.231,57 113.512,60