Pretraga

Ukupno 35236
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Gerontološki centar Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 201-2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.11.2019 205349,04 VINOJUG DOO
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka tonera i ketridža 19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.01.2019 47314,80 47346,30 Exclusive, 4218000400009, Zenica
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 58/19 - Periodični pregled Dreger aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 08.11.2019 895,05 "Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje" d.o.o. Tuzla
JU Gerontološki centar Nabavka usluga umjeravanja vege u ambulanti KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2019 163,80 163,80 Rolvaga doo Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 149/19 - "Rezervni dijelovi za specijalno kombinovana vozila" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.09.2019 318064,50
JU Gerontološki centar Nabavka raznih prehrambenih proizvoda za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2019 56901,78 VINOJUG DOO
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sistem za lasersku detekciju curenja gasa 19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.10.2019 120000,00 Fasek Engineering and Trading, HR12310313467, Zagreb
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sistem za lasersku detekciju curenja gasa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.08.2019 120000,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Vozila sa pogonom na dizel gorivo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.08.2019 54849,60 54849,60 Porsche Inter Auto, 4202574310004, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Vozila sa pogonom na dizel gor Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.07.2019 54849,60
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Održavanje AIS, BIS, eOsa sistema i ostali moduli IS Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.08.2019 885393,29 07.10.2019 885393,29 885393,29 MEDIT d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Vozila sa pogonom na CNG i benzin Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.08.2019 207090,00 TRIAB d.o.o., 4201827680001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Vozila sa pogonom na CNG i be Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.07.2019 207090,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge ocitanja mjerača gas 19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2019 289224,00 45688,00 MHS d.o.o., 4201277750007, Sarajevo
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Iznajmljivanje printera i štampe Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.08.2019 74131,20
JU Mašinski fakultet UNSA Softver za kameru HDMIGMDPX Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 02.09.2019 1661,40 11.09.2019 1661,40 1661,40 EMeding d.o.o. Sarajevo 4200934120004
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge ocitanja mjeraca gasa 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.07.2019 289224,00
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Usisivači Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2019 4945,03 4945,03 Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Čišćenje podnih prostirki Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 2970,00 2970,00 Obrtnička djelatnost „Aquaclean“
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Uništivač dokumentacija (rezač) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2019 3861,00 3861,00 Architeklengruppe 571 d.o.o. (Conrad)
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku i ugradnju betonskih ploča Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2019 HIDROM doo
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke i ugradnje betonskih ploča Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.10.2019 982,80
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku radova na postavljanju trotoara oko zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke radova na postavljanju trotoara oko zgrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.10.2019 499,59
Ministarstvo finansija nabavka usluga prodaje sudskih taksenih maraka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 0,10 0,10 DUHANPROMET d.o.o. Sarajevo4200342970005
Ministarstvo finansija nabavka usluga prodaje sudskih taksenih maraka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 0,10 0,10 DUHANPROMET d.o.o. Sarajevo4200342970005
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.09.2019 15710,00
Ministarstvo finansija nabavka usluga nadogradnje IT sistema za centralizirani obračun plaća - Funkcionalna i tehnička podrška za potrebe Kantona Sarajevo u 2019., 2020. i 2021. god. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.10.2019 642868,20 642868,20 OCEAN d.o.o. Travnik 4236007060007
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.09.2019 15710,00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Ugovor o kupoprodaji Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.10.2019 18380,70 18380,70 DESIGN OFFICE DOO
JU Građevinski fakultet UNSA Nabavka briojača prometa na bazi Doplerovog efekta Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.10.2019 5773,95 5773,95 MIBO komunikacije d.o.o.
JU Građevinski fakultet UNSA Sistematski i sanitarni pregled 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 6753,24 5590,00 JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-24/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2019 22,50 22,50
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju i ugovor za nabavku kompijutersog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 1470,69 EA servis doo
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke kompijuterskog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2019 1470,69
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga rada specijalnog vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.10.2019 262,81
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka seta bubnjeva Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.10.2019 84,40
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka kopči za kosu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.10.2019 441,70
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci folije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.10.2019 120,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci sintetičke pletenice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.10.2019 76,05
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci flaute Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.10.2019 27,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka led trake Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.10.2019 38,25
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 124/19 Lot 2- Hladni napici Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.11.2019 13596,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga servisiranje kotlovnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.10.2019 351,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga transporta scenografije za predstavu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.10.2019 643,50
JU Pozorište mladih Sarajevo Plaćanje sudske takse Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.10.2019 160,00
JU Mašinski fakultet UNSA Reprezentacija 18.10.2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 17.09.2019 218,75 30.10.2019 218,75 218,75 HOŠE KOMERC d.o.o. Sarajevo 4200442500006
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 155/19 Lot 2- Opravka vozila Renault Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.11.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka SSD diska sa ugradnjom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2019 390,00 390,00 Macline d.o.o. Sarajevo, ID 4200369400006
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 9 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 518,31 518,31 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo, ID 4202263820009
Ukupno po stranici 2.000.806,53 2.557.015,33 1.720.641,03