Pretraga

Ukupno 34389
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga izrade idejnog projekta za uređenje posjetiteljske infrastrukture u užem kompleksu bijambarskih pećina na području ZP "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 2000,00 2000,00 STUDIO ARH d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor- nabavka vanrednih obroka Ugovaranje i realizacija 04.09.2019 8400,00 8400,00 "Ćevabdžinica Zmaj" Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji peleta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 "FARANG TSC" d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka baterija za vatrogasne lampe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 656,70 656,70 RS Electronic Sarajevo 4200882140001
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji sportske odjeće i opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 4293,34 "SPORT VISION" d.o.o. Bijeljina
JU Gerontološki centar Nabavka usluga održavanja službenog vozila KJU "Gerontološki centar" Sarajevo marke "Renault" 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2019 2925,00 GUMA M d.o.o. - podružnica Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka mliječnih namaza za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 7499,38 VINOJUG DOO
JU Gerontološki centar Nabavka svježeg sira za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 7020,00 VINOJUG DOO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga periodičnih zdravstvenih pregleda zaposlenika KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 4950,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga organizovanja Kurs za sticanje znanja o higijeni životnih namirnica, sirovina namijenjenih za proizvodnju životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe i o ličnoj higijeni (Kurs sanitarnog minimuma) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 1800,00 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća oSIGURANJE UČENIKA ŠKOLE MP. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 4525,00 4525,00 Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje roletarskih radova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.09.2019 7000,00
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Osiguranje ucenika skole. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.08.2019 4525,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja Studijske ribarske osnove Općine Bužim Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 252,00 252,00 OR Print studio Student line Sarajevo 4302864210008
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge objavljivanja poništenja dijela javnog konkursa (format 1/8 stranice – CB) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2019 188,37 188,37 “OSLOBOĐENJE SERVISI“ d.o.o. Sarajevo 4202263820009
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge servisiranja mašine za čišćenje tvrdih površina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2019 166,14 166,14 "SQ" d.o.o. Sarajevo 4236375290004
JU OŠ Hadžići Nabavka raznog kancelarijskog materijala i potrepština, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2019 472,50 472,50 TR "CASPER 2" Hadžići - Sarajevo 430291247000
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje zgrade' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2019 115,50 115,50 TR "COLOR" Hadžići - Sarajevo 4302380100003
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka školskog namještaja za biblioteku. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2019 2989,35 2989,35 TIMBERMAS d.o.o. ID:4202647210003
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje zgrade; Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2019 89,00 89,00 “PENNY PLUS” d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka školskog namještaja za biblioteku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.10.2019 2989,35
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana javnih nabavki IV 2019.g.g. Plan nabavki 14.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za liniju za pranje veša , model 50/10 sa sistemom za doziranje deterdženata i valjka sa slagačicom, model PC120 proizvođača Girbau za potrebe Službe vešeraja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.09.2019 58498,80
JU OŠ Hadžići Nabavka pedagoške dokumentacije. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2019 380,66 380,66 "IZDAVAŠTVO I PROMET" d.d.. Sarajevo 4200191820081
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za čišćenje; Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2019 999,75 999,75 „HOŠE KOMERC“ d.o.o. Sarajevo 4200442500006
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge objavljivanja javnog konkursa za prijem radnika (format 1/2 stranice – CB) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2019 672,75 672,75 “OSLOBOĐENJE SERVISI“ d.o.o. Sarajevo 4202263820009
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke-sredstva za održavanje čistoće Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.10.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju nabavke-destilovana voda Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.10.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke-održavanje web stranice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2019 1404,00 Fixit d.o.o.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga rezervisane dostave-preuzimanje elektronskog pisma, štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava istog u vidu pismonosne pošiljke Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.02.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Kovačko-potkivački materijal - 3181/18 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.10.2019 9126,00 Drvoplast d.o.o. Busovača
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku male kancelarijske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2019 147,42 Svjetlost SARS d.d.
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke male kancelrijske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.09.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke zaštitnih kaciga za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.10.2019
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 16.10.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga banke za kratkoročni kredit na revolving osnovi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.05.2019 11400,00 11400,00 UnicreditBank dd Kardinala Stepinca bb, Mostar, ID 4227162980008
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga izrade projektne dokumentacije na nivou urbanističkog projekta za Planinsku botaničku baštu Trebević ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ministarstvo saobraćaja Održavanje postojećih parking površina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka digitalnog angiografskog RTG sistema sa pratećom opremom za potrebe Klinike za bolesti srca,krvnih žila i reumatizam Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.05.2019 1169649,00
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo osiguranje učenika za školsku 2019 20. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2019 1415,00 1415,00 Sarajevo osiguranje d.d.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Osiguranje učenika za školsku 2019/20.godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.08.2019 1415,00
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi projektovanja stambeno-poslovnog objekta u ul. Braće Mulić Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.04.2019 128500,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Atestiranje zavarivača 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 6994,80 6663,00 ENERGOINVEST IMQ, 4200725630003, Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca za nabavku knjiga" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2019 3625,00 3625,00 Print line d.o.o ,Rogina 15 71000 Sarajevo br.ID 4200217480004
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Radiografsko ispitivanje 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 6630,00 4186,00 ENERGOINVEST IMQ, 4200725630003, Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjiga Gradska poljoprivreda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 528,12 528,12 Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 7602345044
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poljoprivrednog materijala 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 169,40 169,40 Agricom d.o.o Sarajevo 4200079820001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge održavanja računarske i telefonske mreže 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 1899,14 1899,14 Ćosićpromex d.o.o Žabljak-Usora 4218273630007
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prijevoz radnika 18 kup Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2018 5172,00 2154,00 Centrotrans Eurolines d.d., 4200153220003, Sarajevo
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - mabavka ugostiteljskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 6000,00 ETKO TOURS d.o.o.
Ukupno po stranici 1.372.577,15 104.906,32 53.947,38