Pretraga

Ukupno 45930
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge gradjevinskog nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2020 936,00 936,00 AR.CH. d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa i održavanja građevinskih mašina - lot 4 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.07.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa i održavanja građevinskih mašina - lot 3 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.07.2020
JU Srednja zubotehnička škola Sistematski za zaposlenike 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.06.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa i održavanja građevinskih mašina - lot 2 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.07.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka mat.za krečenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2020 66,00 66,00 HILSAF D.O.O.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa i održavanja građevinskih mašina - lot 1 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.07.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge fotokopiranja i plastificiranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 111,50 111,50 EUROCOPY D.O.O.
Ministarstvo saobraćaja Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Virus transfer-10 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2020 2925,00 2925,00
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Kontrola PPaparata i hidrantske mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2020 339,30 339,30 UDRUŽENJE VATROGASNO DRUŠTVO " VRATNIK"
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Virus transfer-10 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 2925,00
Ministarstvo saobraćaja Izrada projektne dokumenrtacije za potrebe rušenja i uklanjanja objekata u cilju izgradnje, rekonstrukcije ili rehabilitacije saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.08.2020
Ministarstvo saobraćaja "Izvođenje radova na projektu rehabilitacije saobraćajnice u ulici Ahatovića, od P10 do P33, dužine cca 430m" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka neinvazivnih ventilacijskih (NIV) maski-komada 5-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2020 1551,42 1551,42 Hercegovinalijek d.o.o. Mostar, ID 4227015090005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka neinvazivnih ventilacijskih (NIV) maski-komada 5) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 1551,42
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka termalnog papira za CTG aparate Fetal monitor Mediana za potrebe Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2020 4914,00 4914,00 Sono Medical d.o.o. Sarajevo, ID 4200102400007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka termalnog papira za CTG aparate Fetal monitor Mediana za potrebe Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 4914,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka ugradnje- Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2020 1500,00 1500,00 AS GAS Obrtnička djelatnost Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka ugradnje uređaja za hlađenje Garderobe za presvlačenje pacijenata na prijemnom Odjeljenju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 1500,00
JU Srednja zubotehnička škola Osiguranje učenika 2020/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2020 3500,00 3500,00
JU Historijski arhiv Sarajevo Usluge osiguranja imovine i lica za 2020.godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2020 351,00 351,00 Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo ID 4200213140004
JU Historijski arhiv Sarajevo Vršenje usluga osiguranja imovine i lica za 2020.godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.07.2020 4001,84
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja novog hladnjaka klima komore za I i II operacionu salu sa pratećom armaturom i automatikom-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2020 5263,24 5263,24 Clima-Trade d.o.o. Sarajevo, ID 4200097130004
JU Historijski arhiv Sarajevo elektronska zaštite objekata za 2020.godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2020 351,00 351,00 DSC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja novog hladnjaka klima komore za I i II operacionu salu sa pratećom armaturom i automatikom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 5263,24
JU Historijski arhiv Sarajevo Usluge elektronske zaštite objekata za 2020.godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.07.2020 351,00
JU Historijski arhiv Sarajevo vršenje usluga održavanje vatrogasne opreme i hidrantne mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2020 2223,00 2223,00 DSC d.o.o. Sarajevo
JU Historijski arhiv Sarajevo Vršenje usluga održavanja vatrogasne opreme i hidrant mreže za 2020.godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.07.2020 1900,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge pratnje novca za KJKP RAD -20- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.08.2020 22522,50 Flek d.o.o. Tuzla, 4600039630003
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova na projektu rehabilitacije dijela saobraćajnice Blagvac-Tihovići u dužini od 650m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.06.2020 484321,50
JU Srednja zubotehnička škola 2020 Zubarski potrošni materijal - nabavka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2020 5999,49
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ložišta za grijanje termalnog ulja i razvodnih cijevi na Asfaltnoj bazi KJKP "RAD" -20- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.07.2020 12285,00 MC AUTOMETAL d.o.o. Višegrad, 4403598850005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za Odjeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2020 7020,00 7020,00 Ital Group d.o.o. Sarajevo, ID 4200552600006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Robe za Odjeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 7020,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rukavice nesterilne, puderisane u količini od 40000 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2020 7020,00 7020,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rukavice nesterilne, puderisane u količini od 40000 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 7020,00
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba – Real-Time PCR / Quantitative PCR (qPCR) platforma Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2020 74880,00
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba – biohemijski dijagnostikumi,reagensi,enzimi i sredstva za analitiku i mikrobiologiju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.09.2020 15690,29
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor-Nabavka hemikalija 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.08.2020 6224,40 6224,40 Sineks Laboratorija d.o.o Banja Luka 4400833670002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.07.2020 6224,40
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluge održavanje opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.09.2020 42,94
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka SSL certifikata za servere Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.09.2020 778,05
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava teksta Javnog oglasa za prijem u radni odnos u JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš" u dnevnim novinama "Dnevni avaz" na 2 stranice-format 1/1-6752/20-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2020 1930,50 1930,50 Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo, ID 4200934630002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava teksta Javnog oglasa za prijem u radni odnos u JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš" u dnevnim novinama "Dnevni avaz" na 2 stranice-format 1/1-6752/20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 1930,50
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba –hematološki dijagnostikumi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.09.2020 27190,80
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba – laboratorijski pribor,jednokratno posuđe i oprema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2020 19412,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka UPS uređaja 3000VA-kom 1 6127/20-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2020 2455,30 2455,30 Energoinvest SUR d.d. Sarajevo, ID 4200420360006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka UPS uređaja 3000VA-kom 1 6127/20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2020 2455,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka UPS uređaja 3000VA-kom 1-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2020 2455,30 2455,30
Ukupno po stranici 669.372,58 91.943,95 51.136,96