617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 51045
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja baterija za UPS uređaj PW 9355-30SN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2021 6963,84 ENERGOINVEST SUE Sarajevo . 4200420360006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Projektovanje sistema zaštite u novom nuklearnom bunkeru u objektu CMB-a KCUS-a u skladu sa do sada urađenim projektima zaštite soba Radiologije i Brahiterapije, finansiranim od strane USA Agencije za radiologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2021 2223,00 ELECTRA d.o.o. Sarajevo - 4200964200002
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka (zamjena) Ipad Apple Air za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2020 650,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje hematološkog analizatora Quintus 5 DIFF Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2021 474,20 SANAM STYRKA d.o.o.- 4200253360007
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i ugradnja etisona za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2020 4357,08 16.09.2020 4357,08 4357,08 "GRANIP" d.o.o. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Građevinski radovi na distributivnom GS ug br.2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.03.2020 896395,50 721086,00 Dzekos d.o.o., 4200385190003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Gorivo i mazivo ug.br. 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.04.2020 77941,90 48679,00 Hifa Petrol d.o.o., 4200999090005, Vogošća
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Povremene popravke na vozilima ug.br. 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.01.2020 15970,50 Bunjo d.o.o., 4200127900004, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Povremene popravke na vozila ug.br.1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.12.2018 11700,00 12230,00 Bunjo d.o.o., 4200127900004, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Povremene popravke na vozilima OS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.10.2018 27670,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe organa Kantona Sarajevo 17-11-33556 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2020 1392,30 14.09.2020 1392,30 1392,30 DEFTER KOMERC DOO
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka eksternog memorijskog diska Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.09.2020 533,52
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Strucno usavrsavanja u skladu sa usvojenim tehničkim pravilima 2020 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 06.11.2020 34866,00 34866,00 IGT d.o.o., 4200008480005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Strucno usavrsavanje u skladu sa usvojen tehničkim pravilima 20 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 11.10.2020 34866,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Elekronski korektori 2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.09.2020 643418,00 643418,00 Unis Fagas d.o.o., 4200580560001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Elektronski korektori 20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.07.2020 643418,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Hardwer 2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.06.2020 151304,00 134661,00 Fixit d.o.o., 4202048930006, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Hardwer 20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.04.2020 151304,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja OP lampi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.12.2020 23362,33
JU Stomatološki fakultet Servis kopir aparata Stomatološki fakultet Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.07.2020 1500,00 Facit doo
JU Stomatološki fakultet Lokalna kompjuterska mreža - I faza - Stomatološki fakultet Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.12.2020 3100,15 City Group doo
JU Stomatološki fakultet Kpiranje i uvezivanje Stomatološki fakultet August 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.10.2020 8530,00
JU Stomatološki fakultet Kpiranje i uvezivanje Stomatološki fakultet Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.07.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Telekominikacijske usluge za 2020. godinu - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2019 7020,00 5980,02 BH Telecom d.d., Direkcija Sarajevo, 200211100005
JU Stomatološki fakultet Hotelski smještaj za 2020.god Stomatološki fakultet Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.03.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga obavezne deratizacije, dezinsekcije i vanredne dezinfekcije poslovnih prostorija Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2021 6762,60 0,00 EKO-TIM DOO SARAJEVO, 4201793500009, Vogošća
JU Stomatološki fakultet Grijanje hlađenje vjetrenje Stomatoloski fakultet Septembar 2020 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.09.2020
JU Stomatološki fakultet Grijanje hlađenje vjetrenje Stomatoloski fakultet Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.08.2020
JU Stomatološki fakultet Električna energija Stomatoloski fakultet Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.05.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Telekominikacijske usluge za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.01.2020 7020,00
JU Stomatološki fakultet Usluge dezinfekcije deratizacije i dezinsekcije maj 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.05.2020
JU Stomatološki fakultet Boce sa medicinskim kisikom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.08.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Odorant THT 2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.05.2020 93528,00 65134,00 Elob d.o.o., 90957063004, Zagreb
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Odorant THT 20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.04.2020 93528,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka deterdženta za mašinsko pranje tepiha Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2020 230,00
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge servisa motornog vozila Sang Yong Musso Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 779,75
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge odrzavanja GIS softwera 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.10.2020 18299,00 18299,00 Gauss d.o.o., 4209049840005, Tuzla
JU Stomatološki fakultet Nabavka roba motorni benzin Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2020 Hifa Petrol doo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge odrzavanja GIS softwera 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.10.2020 18229,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU-Odluka o poništenju postupka zajedničke javne nabavke robe: KOMPJUTERSKA OPREMA - Erasmus + Projekat BUGI - 13. 01. 2021. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.01.2021
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU-Odluka o poništenju postupka zajedničke javne nabavke robe: KOMPJUTERSKA OPREMA - Erasmus + Projekat BUGI - 13. 01. 2021. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.01.2021
JU Stomatološki fakultet Usluge anestezije juni 2020 Plan nabavki
JU Stomatološki fakultet Usluge anestezije Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka posebnog materijala (zaštitne maske) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.08.2020 1755,00 17.08.2020 1755,00 1755,00 "EURO VEZ" d.o.o. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za radio sistem 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.11.2020 35089,47 35089,47 Mibo komunikacije d.o.o., 4200470540005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za radio sistem 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.09.2020 35089,47
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kuglasti ventili za nadzemnu ugradnju 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.05.2020 53135,55 53135,55 Fasek d.o.o., OIB 12310313467, Zagreb
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kuglasti ventili za nadzemnu ugradnju 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.04.2020 53135,55
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka sredstava za dezinfekciju za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2020 4328,29 06.07.2020 4328,29 4328,29 "BOSNALIJEK" d.d. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka respiratora za ventilaciju odraslih i djece ( 9 kom) za potrebe KCUS-a Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.11.2020
Ukupno po stranici 1.101.648,29 2.080.054,38 1.784.410,71