Pretraga

Ukupno 29758
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka matičnih kjniga i obrazaca Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.05.2019 839,48
JU Prva bošnjačka gimnazija Sistematski pregledi za radnike 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 6000,00 6000,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prevoza učenika na proljetni kros Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.04.2019 220,00
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge organizacije "Kursa grafičkog dizajna za gluhe i nagluhe osobe" 2/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 1000,00 1000,00 Interlingua d.o.o. Sarajevo 4200204310002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija hrane i pića 10 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2019 210,50 210,50 Druga kuća d.o.o Sarajevo 4201691410005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija hrane i pića 9 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2019 65,50 65,50 Druga kuća d.o.o Sarajevo 4201691410005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge osiguranja VW kombi vozila/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2019 399,00 399,00 Triglav osiguranje DD 4200247470003
JU Gimnazija Dobrinja štampanje zastava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2019 117,00 117,00 GRAFIKA ŠARAN IDB 4200400760008
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka motorne kosilice. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 1099,00 1099,00 Partner d.o.o. Bijeljina 4400323470009
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usl.oglašavanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2019 518,31
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo poljoprivredni materijal 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 733,30 14.05.2019 733,30 733,30 Agromarket Murta doo iz Sarajeva ID:4202027770009
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka nastavnih pomagala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.04.2019 175,50
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Servis i baždarenje PP aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 990,30 10.05.2019 990,30 990,30 Vatrosistemi doo iz Sarajeva ID: 4200117260007
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka edukativne CNC mašine-glodalice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.05.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci robe za kostimografiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.05.2019 631,20
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Maz. za odrzavanje zgrade 19/02 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2019 243,99 21.04.2017 243,99 243,99 T.R. DURIĆ 64 iz Sarajeva ID:4302297620003
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o edukaciji radnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2019 80,00
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Edukacija,seminari za zaposlene Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 100,00 11.04.2019 100,00 100,00 Centar modernih znanja Banja Luka ID: 4404000790000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o kupoprodaji robe - laptop Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2019 2399,00 22.04.2019 2399,00 2399,00 ALLIED VTM D.O.O. SARAJEVO, UL. HIFZI BJELAVCA 34. ID BR. 4201764400003
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o drugoj (II) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019.godinu Plan nabavki
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izvođenja istražnih radova i izrade elaborata inženjersko geološkim osobinama terena za potrebe izrade regulacionog plana gradskog groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.05.2019 16962,66 16962,66 Design&QC d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 25-D, ID: 4201327100009
Fond KS za izgradnju stanova Usluge oglašavanja I 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.05.2019 216,45 216,45 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga inventarizacije gljiva na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2019 4000,00 4000,00 Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge smještaja u pansionu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 1259,20 1259,20 KANDILJ 4301477150009
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Kotizacija za učešće na EMYA konferenciji - jedna osoba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2019 245,00 245,00 Fondacija Muzej ratnog djetinstva,Sarajevo, 4202602970007
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 5. Usluge održavanja telekomunikacijskih instalacija - 3249/18 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.03.2019 3668,18 Silnica d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Prve izmjene i dopune Plana JN za 2019. godinu Plan nabavki 24.04.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Komponente elektronične Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 29.01.2019 204,64 28.03.2019 204,64 204,64 KOMEL d.o.o. Sarajevo 4200491890006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Akrilne boje za slikanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2019 94,00 94,00 PJ UMJETNIČKA RADIONICA "PALETA" SARAJEVO ID BR. 4200134190039
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Boja za zidove i molerski pribor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 402,00 402,00 UNOKO D.O.O. SARAJEVO ID BR. 4200047030009
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Bakarni lim Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 713,44 713,44 GRADUR TGI d.o. o. SARAJEVO, IDBR 4200250420009
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci: kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 1200,00 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Servisiranje i održavanje informatičke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 1640,00 FIXIT D.O.O. SARAJEVO, IDB. 4202048930006
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabvci robe: sredstva za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 3000,00 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 80,00 80,00 Feb d.d., Sarajevo, ID 4200566060004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Dezin. škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 58,50 58,50 Ciklon d.o.o., Sarajevo ID 4200490490004
JU Kamerni teatar 55 Izmjene i dopune plana javnih nabavki_2019 Plan nabavki 22.04.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Pročep. kanala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 169,03 169,03 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Sarajevo ID 4200151950004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Objavlj. oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2019 672,75 672,75 Oslobođenje servisi, Sarajevo, ID 4202263820009
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Seminar. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 80,00 80,00 Feb d.d., Sarajevo, ID 4200566060004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Objavljiv. oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2019 672,75 672,75 Oslobođenje servisi, Sarajevo, ID 4202263820009
JU Kamerni teatar 55 Materijal za kostimografiju_2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 5966,66 SANNY GENNY
JU OŠ “Druga osnovna škola” OPREMA-2019 UG Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 1663,20 1663,20 GORENJE COMMERCE 4200100960005
JU OŠ “Druga osnovna škola” OPREMA-2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2019 1663,20
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Pretplata na časopis Naša škola za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 60,00 60,00 Udruženje nastavnika FBiH, Sarajevo ID 4200821350003
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Pretplata na list Banke u BiH za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 120,00 120,00 Poslovni glasnik d.o.o., Sarajevo ID 4201287390009
JU Kamerni teatar 55 Materijal za izradu kostimografije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2019 5966,66
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Pretplata na pravo i finansije za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 250,00 250,00 Refam creative solutions-REC d.o.o., Sarajevo ID 4200545220001
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Pretplata na sl. list za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 240,00 240,00 JP NIO Službeni list BIH, Sarajevo ID 4200226120002
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČENIKA-KROS-UG Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 90,00 90,00 HUKIĆ TURS 4200323590005
Ukupno po stranici 14.765,58 57.086,05 41.611,21