Pretraga

Ukupno 35954
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Ormarici za RMS 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.02.2019 125701,88 56316,00 Unis Fagas d.o.o., 4200580560001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Ormarici za RMS 19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.01.2019 125701,88
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kancelarijski pribor 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.01.2019 45294,21 32336,50 Svjetlostkomerc d.d., 4200177160001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kancelarijski pribor 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.01.2019 45294,21
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za potrebe projekta RE LIVE WASTE lot 3 nabavka dozatora za reagense Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2019 77643,32 WINTEC D.O.O. Sarajevo 4201997170008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za potrebe projekta RE LIVE WASTE lot 2 nabavka separatora Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2019 50226,75 WINTEC D.O.O. Sarajevo 4201997170008
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za potrebe projekta RE LIVE WASTE lot nabavka miksera i pumpi1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2019 87092,89 WINTEC D.O.O. Sarajevo 4201997170008
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelar. ormara sa punim vratima Lot 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 151,05 151,05 Fis d.o.o. Vitez 4236020240138
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskog ormara sa policama Lot 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 450,00 450,00 Yisk 4421488880004
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka metalnog arhivskog ormara Lot 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2019 351,00 351,00 Protim d.o.o. sarajevo 4202459050007
JU Veterinarski fakultet UNSA DRUGA DOPUNA PLANA NABAVKE ZA 2019 Plan nabavki 18.07.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA ODLUKA O DOPUNI PLANA MAJ-2019 Plan nabavki 28.05.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka sitnih pomagala za nastavu tjelesnog odgoja Lot 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2019 540,60 540,60 Kid Zone do.o.o. Sarajevo 4202313270005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka rekvizita za nastavu tjelesnog odgoja Lot 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2019 460,70 460,70 Intersport BH d.o.o. Sarajevo 4202156400005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje urgentnih i prioritetnih sanacija kosih krovova - limarski i pokrivački radovi za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 27.11.2019 58500,00 GALBOLS d.o.o. Sarajevo - 4200562660007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskih stolica (3 kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 594,00 594,00 Yisk d.o.o. 4201488880004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izrada elektronske prezentacije za polaznike radionice 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 696,00 696,00 OR Print studio Student line Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zamjena filtera plina-gasa na vozilu Škoda Yeti 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2019 48,00 48,00 Marko gas d.o.o Žabljak-Usora 418530380009
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja vatrodojavnog sistema Ugovaranje i realizacija 03.09.2019 409,50 409,50 Supernova d.o.o. 4218627970005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka umjetničke slike, poklon Veterinarskom fakultetu Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2019 350,00 350,00 Tugra d.o.o Sarajevo 4200210980028
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-22-19 - AUTOGUME ZA SLUŽBENO VOZILO POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 423,44 423,44
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka data majlera - platnih listi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2019 1146,60 1146,60 Crobox d.o.o. Sarajevo ID: 4200139070007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka parking naljepnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2019 128,70 128,70 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo ID: 4200177160001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija hrane i pića 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2019 85,00 85,00 Druga kuća d.o.o Sarajevo 4201691410005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga posredovanja i zaključivanje osiguranja za registraciju vozila Hyundai Tuscon 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2019 679,00 679,00 OD Osiguran.ba za zastupanje u osiguranju Sarajevo 4302554290001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga posredovanja i zaključivanje osiguranja za registraciju vozila Passat 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2019 762,50 762,50 OD Osiguran.ba za zastupanje u osiguranju Sarajevo 4302554290001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka BR. 2 telefona Panasonic KX-TS500FXB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2019 80,73 80,73 Teling Trade d.o.o Sarajevo 4200300030002
KJP ZOI 84 Periodičnog ljekarskog pregleda za uposlenike KJP ZOI 84 OCS d.o.o.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 5850,00 5850,00 Javni Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 1050,60 1050,60 Office Support d.o.o Sarajevo 4202614040005
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-18-19 - POPRAVKA I ODRZAVANJE SLUZBENIH VOZILA - 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 633,68 633,68 OBRTNIČKA RADNJA AUTOSERVIS DEAS - 4300604660007 - VOGOSCA
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju usluge zamjene tri automatska detektora u sistemu vatrodojave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 333,45 333,45 Supernova d.o.o. 4218627970005
KJP ZOI 84 USLUGE FIZIČKE ZAŠTITE - OBEZBJEĐENJA OBJEKTA I ZAPOSLENIH U KJP ZOI’84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.11.2019 93600,00 93600,00 Sword Security d.o.o.
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge servisiranja audiometra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 234,00 234,00 New Technology d.o.o. Sarajevo 4200124470009
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge redizajna web stranice Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2019 292,50 292,50 Cetech d.o.o. Sarajevo 4202437590008
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge čišćenja dimnjaka i mehaničko čišćenje kotla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 415,35 415,35 SODD "ODŽAČAR" 4300849850006
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-12-19 - USLUGE OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA - 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2019 248,75 248,75 OSIGURAJ.BA - 4201410180006 - Sarajevo Centar
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za sistem osnježenja na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 28.11.2019 8908,30 8908,30 SUPERSNOW S.A.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-11-19 - TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJA VOZILA ZA POTREBE ZAVODA - 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2019 206,50 206,50 "osiguraj.ba" d.o.o. - 4201410180006 - SARAJEVO
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka guma za vw kombi vozilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2019 538,14 538,14 Makbel - Trade d.o.o. 4200250690006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka opreme i nadogradnja bežične mreže u objektima Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2019 2599,99 2599,99 BITS Computers d.o.o. Sarajevo 4202685490001
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-03-19 - NABAVKA SITNOG INVENTARA ZA TEKUCE I INVESTICIONO ODRZAVANJE -1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2019 110,26 110,26 FRUCTAS D.O.O. STUP-ILIDŽA - 4200387640006 - ILIDŽA
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-23-19 - NABAVKA ROBA STOLICE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2019 1950,00 1950,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-21-19 - SERVIS MEDICINSKE OPREME Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2019 772,20 772,20 BIOSISTEMI DOO SARAJEVO - 4201648160003 - SARAJEVO
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Prevoz roba za realizaciju projekta ,,Izgradnja PP puta Stupar-Strugovnica" - 3461/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2019 6996,60 Tenex d.o.o.Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Izvještaj o provedenom postupku nabavke namjestaja za uređenje klinika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.11.2019 20048,65 20048,65 R&S d.o.o Vogošća br.ID 4200056290005
JU OŠ "Velešićki heroji" Nabavka obroka za učenike korisnike usluga produženog boravka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 3464,59
JU OŠ "Velešićki heroji" .Nabavka obroka za učenike korisnike usluga produženog boravka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 3464,59 3464,59 MBA Centar d.o.o. 4200644390008
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisiranja servera Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2019 105,30 105,30 BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS, Sarajevo Centar, 4200298380009
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu (Nabavka i isporuka računara i računarske opreme) Plan nabavki 22.11.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka Microsoft Office uredskih paketa za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.11.2019
Ukupno po stranici 174.460,68 600.174,73 237.371,58