617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 53321
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/45/2020 - Klinika za ortopediju i traumatologiju II. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.04.2021 546530,40 Osteo Med d.o.o. Sarajevo za LOT 2, 3, 4
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/45/2020 - Klinika za ortopediju i traumatologiju II Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.04.2021 145550,34 Tuzlafarm d.o.o. - Tuzla za LOT 1
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja internet linka Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2021 6949,80 579,15 Logosoft d.o.o., Novo Sarajevo, 4200236190009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/5/2021-1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.04.2021 172060,20 Ortopedsko sanitetska kuca Cherka Company d.o.o. Mostar
Ministarstvo saobraćaja Analiza modaliteta transformacije kantonalne uprave u javno preduzeće, sa osvrtom na postojeće tehničke i ljudske kapacitete Direkcije za puteve Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.03.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III/2/2021 za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.04.2021 1243571,18 Diamedic d.o.o. - Sarajevo za LOT 1, 2
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL-29. 03. 2021. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2021 6887,79 6887,79 R&S d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200056290005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge provođenja kampanje podizanja svjesti o nitratnoj direktivi u okviru projekta RE LIVE WASTE Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.04.2021 8989,89 Centar za edukaciju i podizanje svjesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti - ENERGIS Sarajevo 4201536280006
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge pripreme i štampanja promotivnog materijala za potrebe projekta "Katunski putevi Crne Gore i Bosne i Hercegovine" Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.04.2021 6800,00 "TMP" Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo 4200207500007
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača: LOT 2. MULTIMETRI I BPK (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-08. 04. 2021. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.04.2021 32400,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču: LOT 1. POTROŠNI MATERIJAL I PIPETE (zajednička nabavka za Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Banjoj Luci-Erasmus+Projekat ECOBIAS)-08. 04. 2021. godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.04.2021 14413,76
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja fiskalnih uređaja za 12 mjeseci Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2021 479,98 IMTEC d.o.o. Sarajevo- 4200918780053
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 129/20- Održavanje radio stanica Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Instalacija telefonskog priključka - lokala u lab. A.P. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 02.03.2021 58,50 24.03.2021 58,50 58,50 INFOTEL d.o.o. Ilidža 4201317720009
JU Mašinski fakultet UNSA Boja za fasadu 15l - 1 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 10.03.2021 55,00 23.03.2021 55,00 55,00 HILSAF d.o.o. Sarajevo 4200466510045
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka specijalne mliječne formule Monogen Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2021 583,60 Evropa Lijek Pharma d.o.o. Sarajevo ID: 4201640770007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tjestenine za supu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2021 934,13 Klas d.d. Sarajevo ID: 4200495884876
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka suncokretovog ulja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2021 5554,57 Gemex d.o.o. Sarajevo ID: 4202699280000
JU Mašinski fakultet UNSA PLA Flament 1,75 mm, 750g. siva - 2 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 05.03.2021 128,00 12.03.2021 128,00 128,00 SNEA d.o.o. Sarajevo 4201162850008
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - mart 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2021 4958,90 4958,90 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - mart 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.03.2021 411,73 411,73 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - mart 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2021 5106,24 5106,24 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - usluge pranja zavjesa u Uredu GKT mart 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2021 73,71 73,71 ISS D.O.O., 4272104140003, Široki Brijeg
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 127/20-Materijal za montažu vodomjera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.04.2021
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge dizajna i razvoja višejezične web platforme za ADRION 5 SENSES Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.04.2021 7777,77
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge štampanja brošura za projekat RE LIVE WASTE Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.03.2021 1235,00 AD PLUS d.o.o. Sarajevo 4201406070000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za održavanje higijene za period od 6 mjeseci Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.04.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 140/20 - Rezervni dijelovi za putnička vozila VW Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.03.2020 09.04.2021 39127,14
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA usluge informiranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 356,85
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Usluge medija i javnog oglašavanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.03.2021 356,85
JU Željeznički školski centar Sarajevo Održavanje i ispitivanje kotlovnice GRIZELJ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2021 1113,84 01.04.2021 1113,84 1113,84 GRIZELJ GROUP doo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja uređaja ATMOS 201 za potrebe Klinike za torakalnu hirurgiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2021 5265,00 INEL BH d.o.o. Maglaj - 4218528560008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kolica za transport boca medicinskih gasova i ljestvi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2021 6957,35
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Kompjuterska oprema (projekat HARISA) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.03.2021 20965,00 20965,00 ELUR d.o.o. Kiseljak, Žrtava domovinskog rata 2, 71250 Kiseljak ID: 4236110950005
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka mobilnih telefona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2020 2249,00 2249,00
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka školskih knjiga. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2020 6014,00 6014,00 KNJIŽARA SVJETLOST - SAN 4302530270000
JU OŠ Isak Samokovlija Usluge na području zdravstva. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2020 1790,00 1790,00 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U KANTONU SARAJEVO 4200187710000
JU OŠ "Avdo Smailović" Građevinski radovi na osnovnim školama. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2020 2259,50 2259,50 A - NOVA 4202384610001
JU OŠ "Avdo Smailović" Građevinski radovi na osnovnim školama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2020 6901,83 6901,83 GALBOLS DOO 4200562660007
JU OŠ "Avdo Smailović" Usluge na području zdravstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2020 3150,00 3150,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO 4200298890007
JU OŠ "Avdo Smailović" Klupe. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2020 3700,00 3700,00 R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005
JU OŠ "Avdo Smailović" Poštanske usluge. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2018 1737,00 1737,00 BH POŠTA Zmaja od Bosne 88, Sarajevo 4200682210021
JU OŠ "Avdo Smailović" Građevinske konstrukcije i materijali Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2020 2440,00 2440,00 A - NOVA 4202384610001
JU OŠ "Avdo Smailović" Nabavka klupa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 1516,32 1516,32 R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005
JU Mašinski fakultet UNSA Radna odjela muška i ženska Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 15.01.2021 928,98 23.03.2021 928,98 928,98 BADRO d.o.o. Sarajevo 4202526690008
JU OŠ Ćamil Sijarić Materijal za tekuce održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 1400,00 1400,00 ZEKA - COMERC D.O.O. 4209329610005
JU OŠ Ćamil Sijarić Sredstva za dezinfekciju. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 1200,00 1200,00 ZEKA - COMERC D.O.O. 4209329610005
JU OŠ Ćamil Sijarić Sredstva za tekuće održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 1496,44 1496,44 GRAFIKON DOO 4200251660003
JU OŠ Ćamil Sijarić Kompjuterska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2020 2499,96 2499,96 DISTI D.O.O. 4200077450002
JU Mašinski fakultet UNSA Ormarići za prvu pomoć- 20 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 15.01.2021 599,00 19.03.2021 599,00 599,00 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo 4200162210045
Ukupno po stranici 89.181,07 2.239.236,80 80.219,89