Pretraga

Ukupno 31666
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Špediterske i usluge carinskog posredovanja za uvoz korištene/rabljene opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2019 1113,84 INTERŠPED LOGICTICS d.o.o. Sarajevo - 4202186900002
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU I - 10. 07. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.07.2019 58499,91
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja i funkcionalnog osposobljavanja aparata za vidno polje - perimetar proizvođača OPTOPOL na Klinici za očne bolesti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2019 5733,00 ĐAKOVIĆ d.o.o Banja Luka
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge održavanja i unapređenja aplikacijskog softvera "Elektronski dnevnik" za potrebe osnovnih škola u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.07.2019
JU Šumarski fakultet Patrone s tonerom 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.04.2019 3550,00
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba"Test kit za detekciju prion proteina" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.07.2019 70112,25 70112,25 BOSNA-VET DOO 4218160510005 Zenica
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dodatne čelične cijevi i hamburški lukovi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 10.07.2019 55758,69
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kablovski pribor Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 10.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada i preprema tehničke dokumentacije za sanaciju WC-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 16.04.2019 409,50 25.06.2019 409,50 409,50 INTERMING doo Sarajevo 4201112590005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Piksovanje krana na bageru Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 10.07.2019 6961,50
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Redovno ispitivanje i servis specijalnih vatrodojavnih instalacija i centrala na biogas i prirodni gas Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 10.07.2019 6739,20
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nabavka i ugradnja različitih vrsta stakla i lajsni Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.07.2019 10.07.2019 17321,85
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za ventilaciju/klimu 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 10.07.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje IKT usluga za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2019. godine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.06.2019 20606,50 Logosoft d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje grafičkih usluga za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.06.2019 18720,00 Comesgrafika d.o.o. Banjaluka
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za nabavku ličnih zaštitnih sredstava i opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.03.2018 41107,55 16.05.2018 41107,55 40397,87 KIMEEL d.o.o. Sarajevo
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja škola 06 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2019 778,72 778,72 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja dom 06 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2019 1552,59 1552,59 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU Željeznički školski centar Sarajevo voda dom 06 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2019 224,15 224,15 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JU Željeznički školski centar Sarajevo gas 06 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2019 70,20 70,20 KJKP SARAJEVOGAS
JU Željeznički školski centar Sarajevo odvoz smeća 06 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2019 397,80 397,80 KJKP RAD
JU Željeznički školski centar Sarajevo servis klima uređaja 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2019 845,00 845,00 IMTEC DOO ILIJAŠ
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku predizoliranih cijevi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.04.2018 37323,00 07.05.2018 37323,00 33930,00 TD NOVA TRGOVINA - S d.o.o. Kakanj
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku materijala za remont 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.04.2018 21700,17 04.07.2018 21700,17 18786,02 SENIGOR d.o.o. Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke radova"Adaptacija klinika" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.05.2019 62378,55
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku boja i lakova 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.04.2018 15830,45 22.05.2018 15830,45 15827,76 ADAZAL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vodomaterijala 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.05.2018 16368,79 12.06.2018 16368,79 13724,97 SENIGOR d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-06-19 - NABAVKA USLUGA - SERVISIRANJE KLIMA KOMORE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2019 566,28 566,28
JU Gimnazija Obala Ugovaranje za edukaciono pracenje standarda nastavnih procesa i edukacija nastavnika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.07.2019 9000,00 9000,00 BUENA VISTA doo Zenica
JU Gimnazija Obala Edukaciono praćenje standarda nastavnih procesa i edukacija nastavnika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.03.2019 430,00
JU Gimnazija Obala I Izmjena Plana nabavki za 2019. godinu GO Plan nabavki 20.03.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.05.2018 70139,63 14.06.2018 70139,63 64930,72 MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za nabavku sigurnosnih i ostalih ventila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.05.2018 23397,66 12.06.2018 23397,66 23079,42
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku acetilena i kisika 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.05.2018 19439,20 26.06.2018 19439,20 15772,32 MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.07.2018 46390,50 15.08.2018 46390,50 46390,50 DENOX d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radnih vatrogasnih uniformi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o nastavku postupka javne nabavke personalnih kompjutera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radnih vatrogasnih uniformi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o nastavku postupka javne nabavke personalnih kompjutera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka gasa za juni 2019. godine za četiri mjerna mjesta Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2019 4408,11 KJKP "SARAJEVOGAS " D.O.O. SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga isporuke električne energije za juni 2019.godine za tri mjerna mjesta Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2019 3774,57 3774,57 JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVR EDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka vršenja usluga popravke mašina i alata (kosilica, trimer, mašina za čišćenje snijega i motokultivator za snijeg) koji se koriste za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 1170,00 MANKO VELEMOTOR D.O.O. SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga čišćenja kanalizacionih odvoda KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2019 5850,00 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA " D.O.O.
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-15/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2019 51,28 51,28 "Kuća prirode" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-14/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2019 42,12 42,12 "ApiMed"
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga objavljivanja ispravke javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos u školskoj 2018/2019. godini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 356,85
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga nabavke hrane i pića za potrebe školskog izleta za zaposlenike škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 700,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga nabavke, transporta i ugradnje podnih obloga-laminata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 556,26
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga nabavke izrade i montaže aluminijskih vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 690,30
JU Šumarski fakultet usluge održavanja fotokopirnih uređaja 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2018 20.06.2019 1062,32
Ukupno po stranici 507.111,88 437.122,86 360.664,04