Pretraga

Ukupno 31666
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Gerontološki centar Nabavaka usluga I nadzornog audita sistema upravljanja kvalitetom prema Međunarodnog standarda ISO 9001:2015 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 3685,50 TUVADRIA DOO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga popravke agregata za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 48,50 MANKO VELEMOTOR D.O.O. SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka profesionalnih usisivača za potrebe Službe servisnih usluga KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 6865,00 KAMER COMMERCE D.O.O.
JU Gerontološki centar Nabavka usluga štampanja i kopiranja za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 3510,00 TMP DRUŠTVO ZA ZAPOŠLJAVA NJE SLIJEPIH I SLABOVIDNIH LICA D.O.O SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga dezinsekcije za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 1960,00 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga dezinfekcije i deratizacije za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 2940,00 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka samopreslikavajućeg papira za potrebe Službe materijalnofinansijskih i računovodstvenih poslova KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 737,10 TMP DRUŠTVO ZA ZAPOŠLJAVA NJE SLIJEPIH I SLABOVIDNIH LICA D.O.O SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka slatkih i slanih namaza i začina za potrebe kuhinje KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 7020,00 TPDC SARAJEVO DD
JU Gerontološki centar Nabavka rezervnih dijelova za popravku mašina u vešeraju KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2019 7020,00 TOFI D.O.O SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka rezervnih dijelova za popravku uređaja u kuhinji KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2019 7020,00 TOFI D.O.O SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga okoštavanja, sušenja i izrade mesne prerađevine sudžuka od kurbanskog mesa za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 7020,00 "OČUZ", obrt, proizvodnja i promet suhomesnatih proizvoda
JU Gerontološki centar Nabavka rezervnih dijelova za popravku liftova za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 7020,00 OTIS LIFTOVI DOO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga servisiranja sterilizatora za potrebe Ambulante KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2019 117,00 SONO MEDICAL DOO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga obaveznog i kasko osiguranja službenih vozila KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 4785,78 "GRAWE OSIGURANJE" D.D. SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga posredovanja pri registraciji i tehničkom pregledu službenih vozila KJU "Gerontološki centar" Sarajevo tokom 2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 2230,87 GRAWE NEKRETNINE d.o.o. Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka usluga prisustva seminaru iz oblasti radnih odnosa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 400,00 REVICON DOO SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga pregleda i ispitivanja liftova u KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2019 526,50 TEHNOINSPE KT D.O.O. SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka usluga zastupanja i pružanja pravne pomoći advokatice Džema H.Milaimi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 7020,00 Advokat Džema Hasanagić - Milaimi
JU Gerontološki centar Nabavka usluga zastupanja i pružanja pravne pomoći Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 7020,00 Advokat Džema Hasanagić - Milaimi
JU Gerontološki centar Nabavka namaza i dodataka za jela i kolače Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2019 6603,13 TPDC SARAJEVO DD
JU Gerontološki centar Nabavka radova na ugradnji priključaka za vodovonde instalacije za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2019 6985,53 VEDDI INVEST DOO
JU Gerontološki centar Nabavka dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2019 724,00 AVAZ ROTO PRESS D.O.O.
JU Gerontološki centar Nabavka usluga Izrade mjernog mjesta za pogon postrojenja na plin za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2019 585,00 ELKOMONT DOO
JU Gerontološki centar Pretplate na časopis „Računovodstvo i poslovne finansije“ za 2019. godinu za potrebe Službe materijalnofinansijskih i račun. poslova KJU „Gerontološki centar“ 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2019 275,00 Feb dd Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka usluga kotizacije za seminare za 2019. godinu za potrebe Službe materijalnofinansijskih i računovodstvenih poslova za 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2019 1989,00 Feb dd Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka dnevnih novina "Oslobođenje" za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.01.2019 358,02 IPRESS D.O.O
JU Gerontološki centar Nabavka usluga ispitivanja i atestiranja gromobranskih i elektro instalacija 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.01.2019 994,50 MAHER D.O.O. SARAJEVO
JU Gerontološki centar Nabavka svježeg pilećeg mesa za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.04.2019 71337,24 AKOVA IMPEX D.O.O.
JU Gerontološki centar Nabavka svježeg pilećeg mesa za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2019 71337,24
JU Gerontološki centar Nabavka mesnih prerađevina za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.04.2019 121340,70 0,00 AKOVA IMPEX D.O.O.
JU Gerontološki centar Nabavka mesnih prerađevina za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.02.2019 121340,70
JU Gerontološki centar Nabavka namaza i dodataka za jela i kolače za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2019 157704,19 0,00 LALA I LAĆO DOO BIJELJINA
JU Gerontološki centar Nabavka namaza i dodataka za jela i kolače za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.12.2018 157704,19
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-22097 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 2285,01 Proma doo, Sarajevo, 4200174650008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-31234 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 2223,00 Đaković doo, Banja Luka, 4403688920002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-30506-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 1544,40 DERBY TRADE doo, Brčko, 4600044980004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-27634-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2019 515,97 Globex d.o.o. Zenica 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-21647 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2019 4504,50 ENA doo, Sarajevo, 4200037070002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26236 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2019 760,50 ENA doo, Sarajevo, 4200037070002
JU Gimnazija Dobrinja usluge keteringa u ustanovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 1000,00 17.06.2019 1000,00 1000,00 JU STUDENSKI CENTAR SARAJEVO IDB 4200458760008
JU Gimnazija Dobrinja kupovina školske knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2019 727,68 24.06.2019 727,68 727,68 BUYBOOK IDB 4200228840002
JU Gimnazija Dobrinja kupovina školskih knjiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2019 174,10 22.06.2019 174,10 174,10 SVJETLOSTKOMERC IDB 4200177160001
JU Gimnazija Dobrinja usluge posluživanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 560,00 19.06.2019 560,00 560,00 RIBLJI RESTORAN BLAGAJ IDB 4227072130021
JU Gimnazija Dobrinja usluge u restoranu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 207,50 17.06.2019 207,50 207,50 MRKVA IDB 4201280030031
JU Gimnazija Dobrinja antivirusni paket Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2019 779,88 14.06.2019 779,88 779,88 IMTEC IDB 4200918780053
JU Gimnazija Dobrinja obilazak grada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2019 346,00 21.06.2019 346,00 346,00 JP SARAJEVO IDB 4202276050008
JU Gimnazija Dobrinja Stručno vođenje kroz Muzej Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2019 106,00 12.06.2019 106,00 106,00 ZEMALJSKI MUZEJ BIH IDB 4200395820005
JU Gimnazija Dobrinja usluge prijevoza putnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 500,00 22.06.2019 500,00 500,00 HARE d.o.o. IDB 4201187330009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-29936 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2019 6996,88 PHOENIX PHARMA doo, Bijeljina, 4400375940003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-30506-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2019 4827,42 ENA doo, Sarajevo, 4200037070002
Ukupno po stranici 354.783,29 473.901,40 4.401,16