Pretraga

Ukupno 22906
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Fond KS za izgradnju stanova Televizijske usluge I 2018. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2018 1146,60 JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Sarajevo, 4200556770003
Fond KS za izgradnju stanova Kontejneri na točkovima 2018. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 3040,00 3040,00 Alternativa d.o.o. Sarajevo, 4200378810004
Fond KS za izgradnju stanova Radovi na kanalizacijskoj mreži Fond 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 3919,50 Hidroinvest d.o.o. Sarajevo, 4200005890008
Fond KS za izgradnju stanova Mašine za kopiranje 2018. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 5382,00 5382,00 Konica Minolta poslovna rješenja BH d.o.o. Sarajevo, 4201294680004
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka usluge periodičnog ljekarskog - specijalističkog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 5865,00 Poliklinika Mimo Medical 4200476310001, Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Kupovina komponenti bežične komunikacione mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 1670,98 1670,98 Seeed Development Limited China
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Proksimalni femoralni čavao – dugi – 8 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2018 6926,40 6926,40 "INEL-MED" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Proksimalni femoralni čavao – dugi – 8 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2018 6926,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stranica 1/1 KB u publikaciji „100 najvećih“ u BiH - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 1170,00 1170,00 POSLOVNE NOVINE d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stranica 1/1 KB u publikaciji „100 najvećih“ u BiH Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.09.2018 1170,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Održavanje trafostanica 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.11.2018 12.11.2018 161833,27
JU Univerzitet u Sarajevu NABAVKA AUDIO OPREME ZA PROJEKAT iMARECULTURE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2018 2562,07 2562,07 R&S Vogošća, Igmanska bb, ID broj: 4200056290005
JU Peta gimnazija USLUGE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE 31.10. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 479,70 12.11.2018 479,70 479,70 VATROSISTEMI D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ:4200117260007
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Predizolovane če cijevi i fitinzi bez Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.03.2018 87704,37 87833,07 Treasure d.o.o., 4218068540003, Zenica
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Kompjuterske usluge Izmjena na Web stranici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 100,00 100,00 OD Scodes 4302685470005
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Predizolovane če cijevi i fitinzi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2018 87704,37
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Projektantski nadzor – monitoring nad izvođenjem radova ( Porođajno i pedijatrija) - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 5500,00 5500,00 Arhitektonska Agencija MEGARON - Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Projektantski nadzor – monitoring nad izvođenjem radova ( Porođajno i pedijatrija) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2018 5500,00
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" REDOVNI SISTEMATSKI PREGLED RADNIKA 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 1887,00 1887,00
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" REDOVNI SISTEMATSKI PREGLED RADNIKA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2018 1887,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada novih vrata na sobi za Opservaciju u Odjeljenju za urgentnu medicinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 3393,00 3393,00 "TADIĆ STOLARIJA" d.o.o. Istočno Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada novih vrata na sobi za Opservaciju u Odjeljenju za urgentnu medicinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.10.2018 3393,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet usluge štampanja materijala za treći studentski kongres Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 1595,93 1595,93 Štamparija Fojnica d.d Fojnica 4236045660000
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2018 2340,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2018. i 2019. godinu - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.10.2018 11700,00 BDO BH d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2018. i 2019. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.08.2018 11700,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018 GODINU NA OSNOVU PRERASPODJELE SOPSTVENIH PRIHODA Plan nabavki 06.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugostiteljske usluge 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 432,00 432,00 Paper Moon 4201978540015
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge iznajmljivanja konferencijske sale 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 630,00 630,00 Laurus company d.o.o Živinice 4210319760007
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka alata i potrepština za krečenje i farbanje školskog hola Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2018 188,97
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" ISCRTAVANJE LINIJA ZA ŠKOLU RUKOMETA I ODBOJKU 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 2500,00 2500,00 TOP-FLOOR
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Cvijeće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 2700,84 2700,84 T.R. "KAKTUS" ul: Alipašina 6c; ID: 4300855310005; 71000 Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 4 valjka za laserski štampač i popravke štampača Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2018 531,90
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" ISCRTAVANJE LINIJA ZA ŠKOLU RUKOMETA I ODBOJKU Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2018 2500,00
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA FOTOKOPIR APARATA I PRINTERA 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 5135,00 5135,00 IMTEC D.O.O.
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava Galijašević Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 85,00 85,00 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - pića i kolača u povodu obilježavanja 8. marta-međunarodnog dana žena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.03.2018 251,90
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA FOTOKOPIR APARATA I PRINTERA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2018 5135,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - membranske pumpe za kotao W-DK 2/02 sa uslugom ugradnje, puštanja u rad i izdavanje zapisnika o izvršenim radovima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2018 480,00
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA ĐAČKIH UŽINA ZA SOCIJALNO UGROŽENE UČENIKE 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 1570,00 1570,00 MBA CENTAR
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA ĐAČKIH UŽINA ZA SOCIJALNO UGROŽENE UČENIKE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.09.2018 1570,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo SAGAS REBALANS 2018 Plan nabavki 09.11.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" OSIGURANJE UČENIKA 2018/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2018 2260,00 2260,00 SARAJEVO -OSIGURANJEM
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" OSIGURANJE UČENIKA 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.09.2018 2260,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-06/18 - OSIGURANJE IMOVINE I LICA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka računara PC S510 SFF (2 kom)- Namjenski donirana sredstva MEDIS INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo za Kliniku za gastroenterohepatologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 1872,00 PRINTEX d.o.o. Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka konvektora 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2018 129,01 129,01 Imtec d.o.o Sarajevo 4200918780380
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" III IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU Plan nabavki 27.09.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava oglasa za izbor akademskog osoblja u sva zvanja: Mikrodiologija, Fiziologija biljaka, Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije i Anatomija i fiziologija domaćih životinja Ugovaranje i realizacija 17.10.2018 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Periodični pregled PP aparata 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 315,90 315,90 Vatrosistemi d.o.o Sarajevo 4201935490006
Ukupno po stranici 295.851,51 162.029,15 137.654,75