Pretraga

Ukupno 38797
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usaluge opravke hladnjaka-; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.12.2019 39195,00 AUTOHLADNJAK GABELJIĆ d.o.o. Sarajevo, 4200540000003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke i tapaciranja sjedišta i kabina-; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.12.2019 9126,00 Nurija Zeljkovic o.t.d.d. Sarajevo, 4300761170005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke turbo punjača-; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.12.2019 35100,00 AUTOHLADNJAK GABELJIĆ d.o.o. Sarajevo, 4200540000003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga obrade radilica, glava motora i ubacivanje klipova sa karikama u košuljice motora-; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.12.2019 9915,75 OMC d.o.o. Vogošća, 4200185000005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga obrade metala i izrada gumenih brisača kod autosmećara-; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.12.2019 35100,00 OMC d.o.o. Vogošća, 4200185000005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad linije za peglanje uniformi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2019 262080,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 03/20 - Servis mašine za suđe Plan nabavki direktni sporazum 17.01.2020 07.02.2020 580,73 "MPSLab" d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Redovan servis i interventno održavanje agregata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.12.2019 34839,09
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 137/19 - Poliesterske cijevi, spojni materijal i ogranci za priključke Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 07.02.2020 700953,32
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tegova sa čičak trakom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2020 1160,64 Cospex d.o.o. Zenica ID:4218991860002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka nosača urinarnih kesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2020 1111,50 Defter d.o.o. Sarajevo ID:4200303990007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka M4 obrazaca 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2020 555,75 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo ID: 4200177160001
JU Srednja muzička škola Nabavka roba- usisivač i pribora za usisivač Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 263,02 263,02 "DOMOD" d.o.o. Sarajevo, 4201952400002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka personalnih dosijea Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2020 3217,50 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo ID: 4200177160001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Excel aplikacije za izradu godišnjeg izvještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2020 210,60 Ekonomika d.o.o. Cazin ID: 4263000530005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke hidrauličnih cilindara-; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.12.2019 19733,22 TERMIKA d.o.o. Zenica, 218028670001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cipela za komunalne redare i za uposlenike RJ saobraćaj u mirovanju-; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.12.2019 13162,50 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zamjenske opreme za sistem nadzora klima komora KL8-11 objekat DIP-a sa ugradnjom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.12.2019 75628,53
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uniformi za radnike obezbjeđenja--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2019 21563,10 KIMEEL d.o. Sarajevo, 4201509550000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka dolomitnog agregata na skladištu kupca -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2019 20475,00 BOSMAN d.o.o.Sarajevo, 4200329520009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka dolomitnog agregata na skladištu kupca -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.10.2019 20475,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 98/19-P Rezervni dijelovi za Netzch pumpe Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 07.02.2020 24833,33
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 78/19 - Industrijska so Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 31.01.2020 782,73
Ministarstvo finansija nabavka usluga stručnog osposobljavanja uposlenika ugovornog organa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2020 200,00 200,00 REVICON d.o.o. Sarajevo 4200491380008
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za nabavku zdravstvenih usluga u 2020. godini Pokretanje i tok postupka 04.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja u 2020. godini Pokretanje i tok postupka 04.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja u BiH i inostranstvu u 2020. godini Pokretanje i tok postupka 04.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv z nabavku usluga liječenja službenih pasa u 2020. godini Pokretanje i tok postupka 04.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za nabavku usluga prijevoza motornih vozila specijalnim vozilom "PAUK" u 2020. godini Pokretanje i tok postupka 04.02.2020
JU OŠ "6. mart", Hadžići nabavka opreme -veš mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 445,23 445,23 ''PENY PLUS''DOO SARAJEVO
JU OŠ "6. mart", Hadžići nabavka opreme -usisivač Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 175,00 175,00 ''PENY PLUS''DOO SARAJEVO
JU OŠ "6. mart", Hadžići nabavka hrane i pića za reprezentaciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 82,15 82,15 ''HOŠE KOMERC'' DOO
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke robe - Kompjuterska oprema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2020 12661,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 155/19-P-1 Lot 2- Opravka vozila Renault Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.12.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 155/19-P-1 Lot 1 Servis vozila Renault Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.12.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići nabavka lajsni za tekuće održavanjeI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 55,05 55,05 ''PENY PLUS''DOO SARAJEVO
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Rješenje za izvještavanje, analizu i pregled sistemskih i mrežnih resursa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.02.2020 13893,09 13893,09 NETWORK D.O.O. SARAJEVO, ulica Skendera Kulenovića 69, 71320 Vogošća; ID broj: 4201033530005
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge dopune ACC tag uređja na službenim vozilima Kantonalnog suda u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2020 200,00 JP Autoceste FBiH
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka poštanskih usluga za jan 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.02.2020 5722,40 JP POŠTA
Kantonalni sud u Sarajevu nABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE JAN 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.02.2020 9102,95 JP elektroprivreda
Kantonalni sud u Sarajevu NAbavka toplotzne energije za jan 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.02.2020 21441,60 TOPLANE
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe -dnevne novine Oslobođenje za jan 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2020 30,00 I Press Široki Brijeg
JU OŠ "6. mart", Hadžići usluge tekućeg održavanja sistema videonadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 949,60 949,60
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i imovine za 2020. godinu - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.01.2020 19831,50 SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo, 4200445860003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i imovine za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.01.2020 19831,50
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge provođenja revizije za projekat Challenge to Change Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.01.2020 2796,30
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 5 – drugi prehrambeni artikli i napici za 2020. godinu - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.01.2020 53388,27 Redex d.o.o. Banovići, 4209069440003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 5 – drugi prehrambeni artikli i napici za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.11.2019 53388,27
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 4 - hljeb i drugi proizvodi od hljeba za 2020. godinu - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.12.2019 6862,05 Ecovision d.o.o., Hadžići, 4201646030005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 4 - hljeb i drugi proizvodi od hljeba za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.11.2019 6862,05
Ukupno po stranici 1.250.845,34 307.134,98 16.063,14