Pretraga

Ukupno 45779
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Ugovor o pružanju usluga protuprovalne zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2020 1684,80 1684,80 Unilab doo Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine 4200054160007
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Ugovor o nabavci materijala čišćenje Ugovaranje i realizacija 05.06.2020 1404,00 1404,00 R&S doo Sarajevo 4200056290005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Premještanje korištenog CT aparata iz prostorija Odjeljenja za radiologiju u prostorije novog Izolatorija za COVID-19-Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.04.2020 19679,40 19679,40 MEDIT d.o.o., ID 4201342080006
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Ugovor o vršenju usluga sistematskih pregleda radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 1280,00 1280,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Premještanje korištenog CT aparata iz prostorija Odjeljenja za radiologiju u prostorije novog Izolatorija za COVID-19 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.09.2020 19679,40
JU Željeznički školski centar Sarajevo nabavka leđne prskalice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2020 25,60 25,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VIZIR PET-G 05-1.000 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.04.2020 8250,00 8250,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VIZIR PET-G 05-1.000 komada Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.09.2020 8250,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Portabilni bronhoskop sa integrisanim LCD monitorom-1 komad-Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 18.05.2020 68877,90 68877,90 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo ID 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Portabilni bronhoskop sa integrisanim LCD monitorom-1 komad Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.09.2020 68877,90
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pacijent monitori-10 komada i Centralna monitoring jedinica kompatibilna sa pacijent monitorom- 1 komad-Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 18.05.2020 76986,00 76986,00 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo ID 4200256540006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pacijent monitori-10 komada i Centralna monitoring jedinica kompatibilna sa pacijent monitorom- 1 komad Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.09.2020 76986,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Feromoni za potkornjake - 1671/20 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.09.2020 27062,10 Grube d.o.o Banja Luka
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponđača LOT 2 telekomunikacijske usluge mobilne telefonije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020 29266,22
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za LOT3 telekomunikacijske usluge interneta Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020 17384,04
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku LOT 1 Telekomunikacijske usluge fiksne telefonije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020 31,93
Fond KS za izgradnju stanova Namještaj Fond 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2020 766,35 766,35 Comp-it d.o.o. Sarajevo, 4201114700002
Fond KS za izgradnju stanova Klimatizacijski uređaji 2020. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2020 5555,07 5555,07 AS-GAS o.d. Sarajevo, 4300899870008
Fond KS za izgradnju stanova Geodetske usluge Fond 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.07.2020 409,50 409,50 BNpro d.o.o. Sarajevo, 4201307760002
Fond KS za izgradnju stanova Popravka službenog vozila Fond 2020. I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2020 394,74 394,74 Unitrade d.o.o. podružnica Sarajevo, 4272095990007
Fond KS za izgradnju stanova Proizvodi srodni s građevinskim materijalima Fond 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2020 789,20 789,20 Penny plus d.o.o. Sarajevo, 4200162210002
Fond KS za izgradnju stanova Popravka službenog vozila Fond 2020. II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2020 433,81 433,81 Unitrade d.o.o. podružnica Sarajevo, 4272095990007
Fond KS za izgradnju stanova Medicinska oprema Fond 2020. I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2020 120,00 120,00 Privatna apoteka "Stup", 4302058040003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" 201--NcOV IGg/IG, Rapid Test 40 test/kit-25 pak. (Brzi testovi za otkrivanje COVID-19) Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 19.05.2020 22815,00 CEE-MED d.o.o. Sarajevo, ID 4210007440005
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka arhivskih ormara za potrebe škole - kancelarija pedagoga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2020 346,66 346,66 "R&S" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200056290005
JU Pravni fakultet DL platforma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2020 2340,00 2340,00 IDEGO d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo NABAVKA USLUGA SANITARNI PREGLED UPOSLENIKA ZAVODA ZA 2020. GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2020 220,00 220,00 JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KS
Direkcija za robne rezerve KS 2-32 Usluga servisiranja klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2020 494,91 494,91 SES D.O.O.
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Druga izmjena plana javnih nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 04.09.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 38/20 - Održavanje i servisiranje dekantera i trakastih uguščivača ALFA LAVAL Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.03.2020 16.09.2020
Direkcija za robne rezerve KS 2-14 Usluge osiguranja motornih vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2020 1430,50 1430,50 Triglav osiguranje D.D. Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Kancelarijski namještaj - Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 09.03.2020 2800,00 27.07.2020 3501,81 3501,81 Konjuh d.d u stečaju Živinice 4209045770002
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Zdravstvene usluge(sistematski pregled radnika za 2020/2021) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2020 1950,00 1950,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SATAJEVO
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Usluge interneta za 08/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 59,90 69,90 d.d. BH TELECOM
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Uslga lokalne telefonije za 08/2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 98,65 98,65 d.d. BH TELECOM
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Usluga lokalne telefonije za 08/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 20,30 20,30 d.d. BH TELECOM
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 1720,80 1720,80 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
JU Željeznički školski centar Sarajevo slanje pošte 07-2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 14,60 14,60 JP BH POŠTA DOO SARAJEVO
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Potrošnja prirodnog gasa za 08/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 35,10 35,10 KJKP"SARAJEVOGAS" d.o.o.
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Potrošnja električne energije za 08/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 192,67 192,67 ELEKTROPRIVREDA BIH
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Usluge dostave pošte za 08/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 6,30 6,30 JP BH POŠTA d.o.o.
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave obavještenja o dodjeli ugovora za postupak nabavke električne energije 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 98,00 98,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, Novo Sarajevo, 4200226120002
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Usluga mobilne telefonije za 08/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.08.2020 60,00 60,00 AVDIĆ 3A d.o.o. ID:4200601070000
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Zaštitna oprema i sredstva za dezinfekciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 660,64 660,64 R&S d.o.o.
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja elektro-instalacija u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo – ugradnja rasvjetnih tijela i polaganje kablova u arhivi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u objektu Radio-televizije Bosne i Hercegovine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2020 269,10 269,10 OD ELEKTRO CILOVIĆ, Hadžići, 4301497690000
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Materijal za čišćenje- škole. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2020 79,20 79,20
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Komunalne usluge za 08/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 327,60 327,60 KJKP"RAD" d.o,o.
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Materijal za čišćenje škole. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2020 341,90 341,90 HOŠE KOMERC d.o.o.
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Medicinska pomagala. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2020 109,98 109,98 R&S d.o.o.
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Potrošnja vode za 08/20. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2020 54,80 54,80
Ukupno po stranici 223.275,49 250.966,89 201.099,79