Pretraga

Ukupno 25437
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge kopiranja i uvezivanja tekstova za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 120,00 120,00 EKO COPY 4302806520005
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka šešira za potrebe premijere u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 390,00 390,00 SOR DENDI 4300098510000
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gaze za potrebe predstave u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 84,60 84,60 EUROVITA PHARMACIA 4227118220233
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kapa za potrebe premijere u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 737,10 737,10 USLUŽNOST 4200043550008
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka boja i lakova za potrebe predstave u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 543,10 543,10 PENNY PLUS 4200162210002
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka Dental RVG senzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 5590,00 25.12.2018 5590,00 5590,00 Denta-De doo Sarajevo ID:4200076560009
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga kablovske televizije II polugodiste 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 113,68 113,68 Telemach d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 5000,00 4225,00 O.R. SERVIS CENTAR Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga praćenja medija 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2018 4048,20 4048,20 KLIPING BH d.o.o. Sarajevo
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sitnog inventara za predstave u Pozorištu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 272,80 272,80 PENNY PLUS 4200162210002
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavaka bravarskog materijala za izradu scene u Pozorištu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 192,25 192,25 PENNY PLUS 4200162210002
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka kopir uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 2099,00 2099,00 2099,00 Imtec doo Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dnevnog lista "Dnevni avaz" 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 3000,00 2099,96 AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka čarapa za potrebe predstava u Pozorištu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 68,10 68,10 DOLCE 4200394340000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - decembar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2018 9996,10 9996,10 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove odjeće za Pozorište Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 793,00 793,00 TEXTIL HOUSE 4200566570002
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dnevnog lista "Oslobođenje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1718,09 1692,90 OSLOBIĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za oružara u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 904,08 904,08 SOSR RADNJA LAZOVIĆ 4300648870009
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge hemijskog čišćenja kostima za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 500,00 500,00 INDEX OR 4300603180044
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci željeznih cijevi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.10.2018 94,04
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge fotokopiranja za Pozorište Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 108,40 108,40 EKO COPY 4302806520005
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za Pozorište Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 566,92 566,92 ATEX d.o.o. 4201869840009
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala-gotova odjeća za Pozorište Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 128,00 128,00 TEXTIL HOUSE 4200566570002
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka spužve za Pozorište Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 215,00 215,00 LEDER s.z.o.t.r. 4301466460006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog materijala u Pozorištu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 383,26 383,26
JU Srednjoškolski centar Hadžići Objavljivanje sjećanja na Mušić Kemala i Begović Nijaza Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 230,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka cvjeća za premijerne predstave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 158,00 158,00 KJKP PARK 4200258320003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog alata za potrebe Pozorišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 179,45 179,45 CONTI PRO 4201189460007
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge Revizije finan.poslovanja za 2018.g Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.12.2018 4680,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Odlukak o stručnom osposobljavanju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.06.2018 100,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge validacije aparata Agilent HS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.12.2018 5791,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka boje, lakova i ljepila za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 762,32 762,32 CONTI PRO 4201189460007
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka IT opreme 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.11.2018 1891,97
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o izmirivanju računa prema bh telecomu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2018 336,25
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za šminkersku radionicu u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 2007,36 2007,36 BEM COMMERCE 4200047460003
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge održavanja IT sistema, mreže i web stranice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2018 81,90
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge rekonstrukcije toaleta u gardarobi JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 4701,06 4701,06 OKI UPRAVITELJ 4200784300009
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o kupovini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2018 179,21
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka hrane i pića za tekući repertoar u Pozorištu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 500,00 500,00 EM COMERC 4200628190007
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka nabavke Inox suđa- Lot4- Ramovi od nehrđajućeg čelika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka mebl štofa za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 191,69 191,69 SANNY GENNY 4200539250004
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka nabavke Inox suđa-Lot3- Metalni stalak od nehrđajućeg čelika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.11.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga printanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 49,14 49,14 Urbangraf od Sarajevo, ID 4301410240003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka čarapa i donjeg veša za tekući repertoar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 1099,45 1099,45 DOLCE 4200394340000
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o nabavci i isporuci Inox suđa- Lot2- Kolica od nehrđajućeg čelika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.11.2018 5569,20 ARTIKA d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200258910005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka sredstava za čišćenje 7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 697,15 697,15
JU Šumarski fakultet Mjerni instrumenti 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2018 30.11.2018 5322,56 13.12.2018 5322,56 Grube d.o.o 4403513020009
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o nabavci i isporuci Inox suđa- Lot1- Korpe od nehrđajućeg čelika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.12.2018 6598,80 SEMIKEM d.o.o. Sarajevo, ID broj:200003250001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka tonske opreme za pozorište Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.12.2018 10438,74 10438,74
JU Šumarski fakultet zaštitna oprema 2018 Plan nabavki direktni sporazum 22.11.2018 23.11.2018 6874,10 13.12.2018 6874,10 Grube d.o.o 4403513020009
Ukupno po stranici 33.270,03 82.720,70 56.655,81