Pretraga

Ukupno 48357
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke_UP Pokretanje i tok postupka 11.11.2020
JU Sarajevska filharmonija 054-20 nabavka usluga servisa vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2020 300,00 TR Autoshop 2, Ilidža - 4300943100002
JU Sarajevska filharmonija 053-20 nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 82,13 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 052-20 nabavkaa usluga servisa kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 262,80 EA Servis d.o.o. Sarajevo - 4202290040007
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka opreme za praktičnu nastavu kozmetičara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 051-20 nabavka usluga servisa printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 118,75 EA Servis d.o.o. Sarajevo - 4202290040007
JU Sarajevska filharmonija 050-20 nabavka pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 22,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 049-20 nabavka usluga servisa printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2020 58,50 K-M Solution Sarajevo - 4202215180006
JU Sarajevska filharmonija 048-20 nabavkaa pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2020 22,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka mašine-aparata za čišćenje podnih povšina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2020 6840,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala,potrebština za praktičnu nastavu maš. struke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.10.2020 1249,56
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Celicne cijevi pribor i elektrode 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.08.2019 56121,15 48579,60 Treasure d.o.o., 4218068540003, Zenica
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Celicne cijevi pribor i elektrode 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.07.2019 56121,16
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 2828,50 T.R. "AS HONDAS 1" VL. STOČEVIĆ HAJRUDIN
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Uslge prijevoza mašine za sanaciju kvara na vodovodnoj mreži u dvorištu područne škole u Dragoradima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2020 100,00 100,00 Autoprevoznik Mališević Đemal", Ilijaš, Sarajevo ID 4303071600006
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka kompjuterskog materijala-OŠ Srednje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2020 775,00 TR Enter Computers Sarajevo, ID broj: 4301447320007
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 9.- Ostali medicinski potrošni materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 8. - Ulja i puderi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 7: - Infuzioni sistemi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 5. - Kateteri Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 4.- Igle Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 3.-Rukavice, higijenske maramice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 2.-Sanitetski materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2020
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Prva dopuna plana javnih nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 02.11.2020
KJP ZOI 84 KANCELARIJSKI Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.11.2020 17550,00 Svjetlostkomerc d.d.
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radovi na uređenju prilaza u PŠ "Ljubnići" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.11.2020 6961,50
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Tehnicki pregled, registracija i preventivni peh. pregled-ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.10.2020 5792,67 5792,67 Centotrans eurolines ID:4200153220003
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Tehnicki pregled, registracija i preventivni peh. pregled Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.09.2020 5792,67
KJP ZOI 84 NABAVKA AUTO GUMA. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.11.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-41-20 - USLUGA SERVIS GORIONIKA I MJERENJE POLUTANATA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2020 990,99 990,99 ELKOMONT DOO - 4200125790007 - ILIDZA
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge čišćenja i odrzavanja higijene u PTO Butila DS-20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2020 6984,90 7018,83 Atalian Global d.o.o., 4201071460002, Sarajevo
JU Pravni fakultet web kamere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2020 5572,00 IT SYSTEMS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2020 5258,44 5920,20 Sanitacija 3D, 4202033660002, Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” SERVIS KOTLOVNICE 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2020 468,00 468,00 BATISTUTI OD 4300641780004
JU OŠ “Druga osnovna škola” SERVIS KOTLOVNICE 2020. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.10.2020 468,00
Služba za skupštinske poslove Usluge stručnog osposobljavanja WEBINAR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2020 100,00 09.11.2020 100,00 FEB d.d. Sarajevo
Direkcija za robne rezerve KS 3-10 Čišćenje magacinskog prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2020 424,12 424,12 OBRTNIČKA DJELATNOST INVICTUS VL. SUBAŠIĆ EMINA
Služba za skupštinske poslove Usluge objave posljednjeg selama i pozdrava Gološ Seadu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2020 98,00 05.11.2020 98,00 Avaz-roto press
JU OŠ “Druga osnovna škola” PAPIR I OBRASCI-20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 578,82 578,82 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku roba: Laboratorijske stolice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2020 2339,42 2339,42 R&S Igmanska bb,71230 Vogošća br. ID 4200056290005
JU OŠ “Druga osnovna škola” PAPIR I OBRASCI Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.10.2020 578,82
JU OŠ “Druga osnovna škola” PAPIR ZA FOTOKOPIRANJE -20. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2020 969,74 969,74 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci računara i skenera_UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.11.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” PAPIR ZA FOTOKOPIRANJE 20. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.10.2020 969,74
JU OŠ “Druga osnovna škola” USLUGE POPRAVAKA, ODRŽAVANJA OPREME. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 597,87 597,87 EA SERVIS DOO SARAJEVO 4202290040007
JU OŠ “Druga osnovna škola” USLUGE POPRAVAKA, ODRŽAVANJA OPREME Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.10.2020 597,87
JU OŠ “Druga osnovna škola” PAUŠAL 10/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2020 117,00 117,00 GAMA AA DOO SARAJEVO 4201829970007
JU OŠ “Druga osnovna škola” usluge vanredne derat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 100,00 100,00 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Kantona Sarajevo 4200329950003
JU OŠ “Druga osnovna škola” usluge vanredne der. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.10.2020 100,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ..Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/21/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2020 65214,30 Biosistemi d.o.o. - Sarajevo za LOT 4 i 8
Ukupno po stranici 79.877,32 172.782,92 75.061,44