Pretraga

Ukupno 35975
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Zavod za informatiku i statistiku KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga interneta za 2020. godinu za organe uprave KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2019
Zavod za informatiku i statistiku KS Odluka o pokretanju postupku javne nabavke za nabavku licenci za Data Centar organa uprave KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka štampanih koverti sa povratnicom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača_nabavka usluga dezinfekcije i dezinsekcije u objektima MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.11.2019 6018,48
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka o izboru najboljeg ponuđača - forenzičke i računarske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka elektronske opreme za balistiku - Integrisani sistem za identifikaciju balistike Pokretanje i tok postupka 15.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka fotoaparata i kamera - poništenje postupka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg opnuđača i dodjeli okvirnog sporazuma - tehnički pregled motornih vozila Pokretanje i tok postupka 19.11.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga - ORGANIZACIJA DOGAĐANJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2019 7016,49 7016,49 Blow Up d.o.o br. ID 4201413280001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka deterdženta za pranje posuđa u profesionalnim mašinama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2019 581,59 Alper Group d.o.o. Sarajevo ID: 4201821130000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka propilen vreća 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2019 315,00 Alper Group d.o.o. Sarajevo ID: 4201821130000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge transporta uzoraka krvi prema Ljubljani Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2019 1068,32 DHL International d.o.o. Sarajevo ID: 4200054590001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/27/19 lot 14 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.11.2019 2328,30 ENA doo, Sarajevo, 4200037070002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/27/19 lotovi 11,13 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.11.2019 70148,52 SANAM STYRKA doo, Sarajevo, 4200253360007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/27/19 lot 9 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.11.2019 14075,10 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/27/19 lot 8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.11.2019 34959,60 DERBY TRADE doo, Brčko, 4600044980004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/27/19 lotovi 4,5,6 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.11.2019 95523,89 PHOENIX PHARMA doo, Bijeljina, 4400375940003
JU Željeznički školski centar Sarajevo usluge održavanja-popravak mašine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2019 122,85 122,85 TOFI DOO SARAJEVO
JU Željeznički školski centar Sarajevo usluge održavanja-presvlačenje sprava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2019 526,50 526,50 NDAK DOO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/27/19 lotovi 1,2,3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.11.2019 59231,25 Medichem d.o.o., Sarajevo, 4200647060009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugostiteljske usluge-Dostavljanje pripremljene hrane (catering)-2019 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lot 230 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 5787,76 FARMAVITA doo, Vogošća, 4200075750009
JU OŠ "Osman Nakaš" Usluge ugradnje i popravka oštećene mreže, Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 2000,70
JU OŠ "Osman Nakaš" Usluge ugradnje i popravka oštećene mreže., Ugovaranje i realizacija 30.05.2019 2000,70 2000,70 Instalater d.o.o. 4201964830002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lot 109 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 877,50 Medichem d.o.o., Sarajevo, 4200647060009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lotovi 46,219 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 2295,95 SANAM STYRKA doo, Sarajevo, 4200253360007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lotovi 4,6,8-10,12,14,18,148 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 30315,64 SPEKTROLAB doo, Banja Luka, 4400873110000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lotovi 2,3,5,20,45,80,144,150,152,154,156,158-163,167,172,220,241,243,248,249 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 88713,61 SEMIKEM doo, Sarajevo 4200003250001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lotovi 100,101,106 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 12386,05 MEDICOM doo, Bijeljina, 4400441670004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lotovi 81,82,89,92,93,97,99,102-105,108,111-113 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 241389,29 Biomedica d.o.o., Ilidža, 4201349680009
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Dva teretna motorna vozila(furgon) za potrebe zavoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lotovi 49,87,122,123,126,128,129,131,134-137,139,176,178 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 201513,46 Tuzla-Farm doo, Tuzla, 4209034730009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lotovi 44,95,96 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 18382,10 DIAHEM doo, Zenica, 4218796490004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lotovi 42,215,216,217,223 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 38703,60 BIOSISTEMI doo, Sarajevo 4201648160003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lotovi 37,39,40,52-55,59-61,175,242 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 69758,91 Sedžan ingenering doo, Sarajevo, 4200256540006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lotovi 15,17,19,21,23-31,34,117,118,120,121,125,127,130,132,141-143,147,149,151,157,166,168,225,228,229,247 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 193782,19 ENA doo, Sarajevo, 4200037070002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/11/19 lotovi 1,7,11,13,22,41,47,48,51,56,62,64,65,67,68,71,72,73,74,78,90,91,116,146,155,173,240 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2019 105217,16 BROMA BEL doo, Banja Luka, 4400839360005
JU OŠ "Fatima Gunić" Nabavka zaštitne mreže za sportsku salu. Ugovaranje i realizacija 11.04.2019 1280,00 1280,00 "EURO-BLICCO" d.o.o. 4200159930002
JU OŠ "Fatima Gunić" Nabavka zaštitne mreže za sportsku salu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1280,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 45/19-P Laboratorijsko posuđe i pribor Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 20.11.2019 26325,00
JU OŠ "Fatima Gunić" Nabavka i ugradnja terminala za kontrolu radnog vremena. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2019 2110,68 2110,68 Unilab d.o.o. 4200054160007
JU OŠ "Fatima Gunić" Nabavka i ugradnja terminala za kontrolu radnog vremena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 2110,68
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke kamion - kiper Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovaranje i realizacija 31.10.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga monitoringa zemljišta na području ZP "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2019 1410,00 1410,00 Federalni zavod za agropedologiju
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju saobraćajne signalizacije za ograničenje saobraćaja na području ZP "Trebević" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2019 3834,67
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka lož ulja za kotlovnicu 2019 - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.10.2019 17550,00 Hifa Petrol d.o.o. Vogošća
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka lož ulja za kotlovnicu 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.09.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora 2019 - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.10.2019 46800,00 Forma Nuova d.o.o. Tuzla
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.09.2019
Ukupno po stranici 41.569,53 1.366.172,01 14.467,22