Pretraga

Ukupno 35175
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Pružanje usluga provođenja jednodnevnog seminara o primjeni sistema upravljanja kvalitetom i provođenju internog audita, za uposlenike ministarstava i službi Kantona Sarajevo, prema ISO 9001:2015 (UK) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 5265,00 15.10.2019 5265,00 5265,00 TUVADRIA d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Šalovanje, armiranje, nabavka, transport i ugradnja betona MB30 u prostoru gdje će biti smješten novi CT simulator na Onkologiji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2019 6512,22 EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo - 42012995600007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka roba i usluga za servis aparata SINTION 2 za podstanicu za obradu infektivnog otpada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2019 4796,93 MES d.o.o. Zenica , 4218047890004
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 150/19- Servis monitoringa na objektima vodovoda Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.10.2019 5818,64
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka šestougaonog stola za potrebe Škole Ugovaranje i realizacija 26.09.2019 257,40 TRISTAR-INN doo, Sarajevo, id broj:4200324560002
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje rEDOVNO ODRŽAVANJE SISTEMA VATRODOJAVE ZA 2019. GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2019 300,00 Supernova d.o.o. Dolina, Zavidovići, ID broj: 428627970005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 133/19 - Grijalice i električni konvektori za grijanje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 30.10.2019 21053,64
JU OŠ “Druga osnovna škola” ŠTAMPA OBRAZACA DIPLOMA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 447,53 447,53 Rimigraf SOR 4301859510005
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka medicinskog alkohola oktobar 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.10.2019 1995,43
JU OŠ “Druga osnovna škola” ŠTAMPA OBRAZACA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.07.2019 447,53
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje žaluzine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 308,82 308,82
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka interface kablova za povezivanje sistema za intenzivno mjerenje pritiska Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2019 2778,75 MEDICHEM d.o.o. Sarajevo - 4200647060009
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Papir za Odsijek tekstilnog dizajna Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2019 247,34 247,34 PINGI D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200003090004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala i rezervnih dijelova za redovno i interventno održavanje rashladnih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2019 2445,02 Servis Jelić d.o.o. Široki brijeg 4272033700002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava Šito Hanija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2019 82,50 82,50 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge rada auto-korpe na orezivanju drveća u krugu KCUS i vanjskim Oj, skupljanje orezanih grana, utovar i odvoz na gradsku deponiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2019 5015,56 KJKP PARK d.o.o. Sarajevo - 4200258320003
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja elektro-instalacija u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo - zamjena opreme na rasvjetnim tijelima u hodnicima KTKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 1951,82 0,00 OD ELEKTRO CILOVIĆ, Hadžići, 4301497690000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava konkursa za izbor u zvanje vanredni profesor za oblast Prehrambene tehnologije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2019 269,10 269,10 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Kotizacija za učešće na seminaru računovodstveno finansijske radnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2019 80,00 80,00 FEB d.d Sarajevo Sarajevo ID broj: 4200566060004
JU OŠ “Druga osnovna škola” ISPITIVANJE INSTALACIJA UG Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 1200,00 1200,00 MAHER DOO SARAJEVO 4200555370001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nastavni materijal za Tekstilni dizajn Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2019 222,60 222,60 svjetlostkomerc Sarajevo ID BR: 4200177160001
JU OŠ “Druga osnovna škola” ISPITIVANJE INSTALACIJA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.06.2019 1200,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 142/19 - Podne obloge (itisoni, tepisi, staze) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 11.11.2019 19593,99
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge servisiranja biohemijskog aparata Dimension x pand plus Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.09.2019 3913,96
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Papir i boja za grafiku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2019 255,06 255,06 PINGI D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200003090004
JU OŠ “Druga osnovna škola” GRAĐ.MATERIJAL UG Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2019 875,86 875,86 PENNY PLUS 4200162210002
JU OŠ “Druga osnovna škola” GRAĐ.MATERIJAL Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.07.2019 875,86
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATER ZA ČIŠĆENJE 10/19 UG Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2019 841,60 841,60 R&S DOO SARAJEVO 4200056290005
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATER ZA ČIŠĆENJE 10/19 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.07.2019 841,60
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga protuprovalne i protupožarne tehničke zaštite objekata odjeljenja suda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 6739,20 AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE GLOCK SIGURNOST D.O.O. SARAJEVO
JU OŠ “Druga osnovna škola” EHO 2019 ug Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 1201,59 1201,59 Rimigraf SOR 4301859510005
JU OŠ “Druga osnovna škola” EHO 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.07.2019 1201,59
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku radova"nabavka i ugradnja aluminijumske stolarije" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2019 7018,83 7018,83 "METALOTEHNIKA" d.o.o. Sarajevo br.ID 4200703740026
JU OŠ “Druga osnovna škola” EKSKURZIJA 2019 UG Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 1285,00 1285,00 GRAND TURS DOO 4218843080006
JU OŠ “Druga osnovna škola” EKSKURZIJA 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2019 1285,00
KJP ZOI 84 “ Periodičnog čišćenja dimnjaka i dimnog kanala i mehaničko čišćenje kotla u kotlovnici zgrade direkcije KJP ZOI'84 OCS d.o.o Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2019 1544,40 1544,40 PLAMEN Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” usluge Dan škole UG Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2019 610,00 610,00 MRKULIĆ COMPANY 4200673570040
JU OŠ “Druga osnovna škola” usluge Dan škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.05.2019 610,00
KJP ZOI 84 Izvođenje radova na izgradnji nove ski staze i proširenje postojećeg tehnološkog puta na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.10.2019 405580,85 405580,85 BOSMAN d.o.o.
KJKP Gras d.o.o. Lot 1611 Materijal za štampariju II Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.04.2019 35762,22 07.08.2019 35762,22 Fortuna comerc d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 2012 Stakla za vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.03.2019 48301,00 24.06.2019 48301,11 KA TIRE d.o.o
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku obrazovnog materijala za 2019.g i ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2019 2936,36 Elsa trade doo
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka jn obrazovnog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.10.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku školske knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2019 37,44
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka jn školske knjige Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.10.2019 37,44
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga nadzora proširenja parkinga na groblju Vlakovo - II faza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 1989,00 0,00 Arting BH d.o.o., Đoke Mazalića 2, Sarajevo ID: 4201906550008
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluga o "Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2020. - 2022. god." Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.10.2019
Fond KS za izgradnju stanova Klimatizacijski ureðaji Fond 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2019 783,95 783,95 AS-GAS o.d. Sarajevo, 4300899870008
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka vozila za posebne namjene Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka forenzičke i računarske opreme (LOT 1 - 5) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.10.2019
Ukupno po stranici 148.202,90 547.943,06 428.120,03