Pretraga

Ukupno 31644
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge štampanja antebolonja diploma, djelovodnika i matičnih knjiga za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2019 7020,00 "Kemigrafika-Trade" d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Fileri za proizvodnju asfalta--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.05.2019 23400,00 MGBH d.o.o. Sarajevo, 4201764310004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvene oplate, vodootporne--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2019 2269,80 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo, 4200162210002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja i masti za potrebe asfaltne baze -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.05.2019 3306,42 VALVOSON d.o.o. Busovaca, 4236138320004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja i masti za potrebe asfaltne baze -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.03.2019 3306,42
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka masti za podmazivanje -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.05.2019 8541,00 BIOL d.o.o. KONJIC, 4227825760007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka masti za podmazivanje -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.12.2018 8541,00
JU Mašinski fakultet UNSA Prevoz nastavnog osoblja i studenata katedre za OT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 26.04.2019 300,00 26.04.2019 300,00 300,00 Vildan tours d.o.o Sarajevo 4200243640001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26232 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2019 4554,43 Biomedica d.o.o., Ilidža, 4201349680009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26234 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2019 6093,36 Biomedica d.o.o., Ilidža, 4201349680009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za hidrauliku -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 10648,17 BIOL d.o.o. KONJIC, 4227825760007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za hidrauliku -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.12.2018 10648,17
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga prevoza studenata za potrebe nastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 2340,00 "Hare" d.o.o. Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Analiza goriva NH - 25 analiza Plan nabavki direktni sporazum 28.02.2019 03.04.2019 5850,00 16.04.2019 5850,00 5850,00 Inspekt d.o.o Sarajevo 4200115990008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka separatora za prečišćavanje otpadnih voda-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 5265,00 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša, 4263443950007
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja - Seminari 02-03-115-6/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2019 440,00 440,00 AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU "APKE"
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zdravstvene usluge 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2019 01.07.2019 6528,60 6528,60 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata KS 4200098290005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklopaca za šahtove sa ramom - daktilini liv-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 16422,12 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša, 4263443950007
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluga organizacije cateringa za učesnike projekta "Benefit" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 3000,00 3000,00 "Zlatni lav" d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskih materijala- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 35100,00 SENIGOR d.o.o. Sarajevo, 4200909100007
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - ŠU ,,Trnovo" ŠGP ,Trnovsko", GJ ,,Gornja Rakitnica", Odjel 58 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 5.627 m3 - 3277/18 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 22.01.2019 182365,44 Olip d.o.o. Sarajevo - Ilidža
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge servisa vozila Mitsubishi -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 2808,00 SLT d.o.o. Zenica, 4218740350005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge servisa vozila Mitsubishi -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.03.2019 2808,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge srvisa vozila Mercedes Benz i Mercedes Benz Unimog-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 17627,22 STARLINE d.o.o. Sarajevo, 4201823260008
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - ŠU ,,Trnovo" ŠGP ,Trnovsko", GJ ,,Gornja Rakitnica", Odjel 58 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 5.627 m3 - 3277/18 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 29.11.2018 182365,44
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge srvisa vozila Mercedes Benz i Mercedes Benz Unimog-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.03.2019 17627,22
JU Sarajevska filharmonija 057-19 nabavka vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2019 22,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge turističkog vodića za goste CASEE konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2019 140,40 140,40 M-97 d.o.o Sarajevo 4200591250004
JU Sarajevska filharmonija 055-19 nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2019 110,88 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 054-19 nabavka vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 55,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Kalibracija uređaja za analizu izduvnih gasova kod dizel i benziskih motora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 28.02.2019 505,32 22.04.2019 505,32 505,32 UNIJAL-AC d.o.o Čapljina 4227125940004
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranj - Lot 3. ŠU Trnovo,ŠGP Trnovsko,GJ Crna Rijeka Željeznica,odjjeli 80,81 i 82 (sječa i izrada šumskih drvnih sortim.,animalna vuča-priprema,lifranje-priprema,traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 4.884- 705/19 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 20.05.2019 154407,98 Rakitnica d.o.o. Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge prevoza gostiju CASEE konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 468,00 468,00 Hukić turs d.o.o Sarajevo 4200323590005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izrada materijala za 10th CASEE konferenciju 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2019 354,39 354,39 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava konkursa za izbor u zvanje za oblast Prehrambene tehnologije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2019 269,10 269,10 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijskog pribora Projekat PAM-Atomac Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.07.2019 1055,34
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PP-10-01-19 - USLUGA PREMJEŠTANJA MAMOGRAFSKOG SISTEMA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA - UGOVOR Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 24.06.2019 18720,00 18720,00 SIEMENS MEDICINA D.O.O. - 4202082010005 - Sarajevo Novi Grad
JU Mašinski fakultet UNSA Protočni bojler II sprat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 01.04.2019 153,70 18.04.2019 153,70 153,70 IMAS d.o.o Sarajevo 4200035290005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26231 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2019 6093,36 Biomedica d.o.o., Ilidža, 4201349680009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26233 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2019 2059,08 Biomedica d.o.o., Ilidža, 4201349680009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Analitička vaga, Digitalna sušnica i Peć na žarenje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.07.2019 6821,10
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-25625 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2019 813,62 Sarajevofarm doo, Sarajevo, 4201103250005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-17820 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2019 5428,80 Tuzla-Farm doo, Tuzla, 4209034730009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-27632 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2019 4001,40 Tuzla-Farm doo, Tuzla, 4209034730009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor- Nabavka bespilotne letjelice (Dron) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.06.2019 3625,41 3625,41 Robert's plus d.o.o Sarajevo 4200924910007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka bespilotne letjelice (Dron) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.05.2019 3625,41
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. Sanitarna sječa - ŠU ,,Trnovo", ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Gornja Rakitnica", Odjel 27 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrjevnog drveta) cca 300 m3 - 3439/18 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 22.02.2019 9989,46 Olip d.o.o. Sarajevo - Ilidža
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. Sanitarna sječa - ŠU ,,Trnovo", ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Crna Rijeka Željeznica", Odjel 78 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cjepanog drveta) cca 350 m3 - 3439/18 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 22.02.2019 13333,32 Olip d.o.o. Sarajevo - Ilidža
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Sanitarna sječa - ŠU ,,Trnovo", ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Gornja Rakitnica", Odjel 27 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrjevnog drveta) cca 300 m3 - 3439/18 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 19.12.2018 9989,46
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Sanitarna sječa - ŠU ,,Trnovo", ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Crna Rijeka Željeznica", Odjel 78 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cjepanog drveta) cca 350 m3 - 3439/18 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 19.12.2018 13333,32
Ukupno po stranici 266.929,90 564.242,90 40.542,80