Pretraga

Ukupno 34234
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku godišnje pretplate za Office 365 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.04.2019 13478,40 24.05.2019 13478,40 13478,40 PRINTEX d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računara 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.03.2019 41944,50 14.06.2019 41944,50 41944,50 DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mašina za čišćenje kotlovskih cijevi, usisivača za čišćenje kotlova i kosilica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.04.2019 23049,00 22.05.2019 23049,00 23049,00 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku propan butan Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2019 5990,40 5990,40 Liquivex d.o.o. Usora, ID: 4218489210002
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Izvođenje radova na sanaciji padine i konstrukcije mosta na lokalitetu Hakije Kulenovića (faza I i faza II) Ugovaranje i realizacija
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.10.2019
Stručna služba Vlade ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI Plan nabavki 02.10.2019
KJP ZOI 84 Nabavka materijala za tekuće održavanje i izgradnju objekta Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.10.2019 49000,00 49000,00 PENNY plus d.o.o.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku servera 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.03.2019 29217,24 24.04.2019 29217,24 29217,24 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/16/19 lot 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.09.2019 58351,41 MIKRO+POLO doo, Sarajevo, 4201572320006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/16/19 lot 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.09.2019 52907,40 SEMIKEM doo, Sarajevo 4200003250001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II-4-19 lotovi 4,5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.09.2019 226371,60 Medi Frey doo, Sarajevo, 4200022710005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II-4-19 lotovi 1,2,3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.09.2019 1393704,00 Sarajevofarm doo, Sarajevo, 4201103250005
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku roba "Kit Horst Brain" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 4375,80 4375,80 BOSNA-VET DOO 4218160510005 Zenica
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke radovi"Podopolagacki radovi" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2019 1434,31 1434,31 ELPI comerce d.o.o SARAJEVO br.ID 420061890007
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci promotivnog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.09.2019 612,45
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o plaćanju sudkse takse Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.09.2019 160,00
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku usluga" Izrade dizajna naslovne strane Monografije" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 3510,00 3510,00 ARCH DESIGN D.O.O SARAJEVO br.ID 4200160860000
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za nabavku rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature Danfoss Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.05.2019 6976,71 26.06.2019 6976,71 6976,71 VENTCOMMERCE d.o.o. sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature Siemens Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.05.2019 3457,12 26.06.2019 3457,12 3457,12 4ING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Wilo pumpe-LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2019 22510,80 19.06.2019 22510,80 22510,80 WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za priključke i PE cijevi 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 03.10.2019 877351,41
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga licenciranja Adobe Acrobat Pro DC-LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.05.2019 2218,32 10.07.2019 2218,32 2218,32 ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo
JU Peta gimnazija USLUGE UNAJMLJIVANJA ATLETSKE STAZE 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2019 1000,00 27.09.2019 1000,00 1000,00 ATLETSKI KLUB SARAJEVO, ID BROJ: 4201668940005
Fond Memorijala Nabavka i isporuka usisivača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 09.09.2019 331,90 24.09.2019 331,90 331,90 KAMER COMMERCE D.O.O.
Fond Memorijala Sanacija sadržaja i popravke objekata na Spomeničkom kompleksu Tunel D-B (sanacija stepenica) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 11.09.2019 1288,11 23.10.2019 1288,11 1288,11 NEIMARI D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka eksternih diskova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 03.09.2019 713,70 09.09.2019 713,70 713,70 REBUS D.O.O.
Fond Memorijala Servis kafe aparata 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 13.10.2019 117,00 25.09.2019 117,00 117,00 AGS gastro sistem d.o.o.
Fond Memorijala Nabavka i isporuka zastava za 2019.g. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.02.2019 04.04.2019 14004,90 16.09.2019 14004,90 14004,90 EURO VEZ D.O.O. TEŠANJ
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Weishaupt gorionike 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.04.2019 29245,32 29.05.2019 29245,32 29245,32 WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga licenciranja Auto Cad v 2020 LT-LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.05.2019 20270,25 15.07.2019 20270,25 20270,25 GEOINOVA INFORMATIČKI INŽENJERING d.o.o. Banja Luka
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Viessmann gorionike 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.04.2019 23394,38 29.05.2019 23394,38 23394,38 ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Izvođenje građevinskih radova na bojenju dimnjaka Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.04.2019 58500,00 31.05.2019 58500,00 58500,00 VATROSTALAC d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. Usluge kontrole sjemenskih objekata i rasadnika - 1371/19 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.09.2019 10296,00 Šumarski fakultet Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom provođenju postupka nabavke usluga tehničkog pregleda motornih vozila Pokretanje i tok postupka 02.10.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 3. Usluge laboratorijske analize sjemena - certificiranje sjemena - 1371/19 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.09.2019 1029,60 Šumarski fakultet Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. Usluge na determinaciji i kvantifikaciji ulova potkornjaka - 1371/19 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.09.2019 4659,52 Šumarski fakultet Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. Kamion kiper -nov - 979/19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.09.2019 114543,00 SLT d.o.o. Zenica
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterskog i ostalog materijala za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - BitDefender GravityZone Business Security GOV Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2019 230,71 230,71 IMTEC DOO SARAJEVO, 4200918780053, Ilijaš
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoz smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2019. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2019 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga izrade projekta i nadzor nad izvođenjem radova na rušenju objekta I Interne klinike (K008) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.09.2019 6900,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga izrade projekta i nadzor nad izvođenjem radova na rušenju objekta I Interne klinike (K008) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.09.2019 6900,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga izrade projekta i nadzor nad izvođenjem radova na rušenju objekta I Interne klinike (K008) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.09.2019 6900,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga izrade projekta i nadzor nad izvođenjem radova na rušenju objekta I Interne klinike (K008) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.09.2019 6900,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga izrade projekta i nadzor nad izvođenjem radova na rušenju objekta I Interne klinike (K008) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.09.2019 6900,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga izrade projekta i nadzor nad izvođenjem radova na rušenju objekta I Interne klinike (K008) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.09.2019 6900,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga izrade projekta i nadzor nad izvođenjem radova na rušenju objekta I Interne klinike (K008) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.09.2019 6900,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga izrade projekta i nadzor nad izvođenjem radova na rušenju objekta I Interne klinike (K008) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.09.2019 6900,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga izrade projekta i nadzor nad izvođenjem radova na rušenju objekta I Interne klinike (K008) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.09.2019 6900,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga izrade projekta i nadzor nad izvođenjem radova na rušenju objekta I Interne klinike (K008) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.09.2019 6900,00
Ukupno po stranici 1.238.841,51 2.218.535,58 356.673,05