617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 54320
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/17/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.06.2021 1746505,80 Farmavita d.o.o. Sarajevo za LOT 1, 2, 3, 4
JU Mašinski fakultet UNSA Servis kotlova i gorionika, mjerenje emisije polutanata za kotlovnicu MF Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 23.09.2020 4760,24 16.03.2021 4760,24 4760,24 ELKOMONT d.o.o. Ilidža 4200125790007
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2021. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2021 396,92 396,92 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/5/2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.06.2021 947290,50 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge godišnje registracije domena ukcs.ba 2021.godina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2021 35,10 ĐIKIĆ d.o.o. Sarajevo 4200008640002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka licence za CorelDRAW Graphics Suite 2021 Enterprise License trajna za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. Plan nabavki 16.06.2021
JU Mašinski fakultet UNSA CIP i ISNB - Kotlovi, ložišta i pećći - zbirka zadataka NH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 08.06.2021 80,00 14.06.2021 80,00 80,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 4200260490005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga hotelskog smještaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. Plan nabavki 01.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi i raličitih grupa po ATC klasifikaciji I/20/2021 - Imunoglobulin za s.c. prijenu za potrebe Klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.06.2021 138423,17 Hercegovinalijek d.o.o. - Mostar za LOT 1
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na izradi instalacija slabe struje za Odjel Intenzivne njege Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizma Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.05.2021 25285,95 18.06.2021 25285,95 ELECTRA d.o.o. Sarajevo - 4200964200002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/9/2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.06.2021 430946,10 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Avdo Smailović" Nabavka laptopa i računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 2500,00 2500,00 IMTEC d.o.o.; ID: 4200918780053
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/18/2021 iz različtih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.05.2021 467216,10 Zefarm d.o.o. Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/2/2021 - Elektrostimulatori srca za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.06.2021 256698,00 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo za LOT 3
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge popravke printera Lexmark MS-810 u pisarni Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2021 292,50 292,50 RACIONAL D.O.O., Novo Sarajevo, 4200012750009
JU Mašinski fakultet UNSA Klima uređaji - 8 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 30.04.2021 5440,00 19.05.2021 5440,00 5440,00 TR AS Vogošća 4302845180009
JU Mašinski fakultet UNSA Ugradnja klime 8 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 28.05.2021 1465,00 03.06.2021 1440,00 1465,00 O.D.IMAMOVIĆ Ilidža 4302278160000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka suncokretovog ulja 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2021 1461,91 TP Distributivni Centar d.d. Sarajevo ID: 4200115050005
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - broj 2 Izvođenje radova na rehabilitaciji i rekonstrukciji ulice Avde Palića Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.05.2021 324612,41 Grakop doo Kiseljak , ID broj:4236047100001 ; Općina Novi Grad Sarajevo, ID broj: 4200422060000
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - broj 1 Izvođenje radova na rehabilitaciji i rekonstrukciji ulice Avde Palića Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.10.2020 706465,45 Grakop doo Kiseljak , ID broj:4236047100001 ; Općina Novi Grad Sarajevo, ID broj: 4200422060000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Isporuka goriva i maziva za potrebe bolničkih vozila - okvirni Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.06.2021 16914,69 16914,69 HIFA d.o.o. Tešanj
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka roba - Isporuka goriva i maziva za potrebe bolničkih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.04.2021 16914,69
JU Mašinski fakultet UNSA Torba za Laptop AH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 04.04.2021 122,85 10.06.2021 122,85 122,85 R&S d.o.o. Vogošća 4200056290005
Ministarstvo saobraćaja Okvirni sporazum "Izvođenje radova na rehabilitaciji i rekonstrukciji ulice Avde Palića" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.09.2020 1031077,89 Grakop doo Kiseljak , ID broj:4236047100001 ; Općina Novi Grad Sarajevo, ID broj: 4200422060000
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum LOT2 toneri i ketridži Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.04.2021 12285,00 3568,20 ALF-OM d.o.o.
JU Mašinski fakultet UNSA Mrežni switch 3 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 27.04.2021 6996,60 24.05.2021 6996,60 6996,60 TeleNet d.o.o. Sarajevo 4200412850002
JU Mašinski fakultet UNSA Izmjena izgorene opreme u glavnom razvodnom ormaru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 06.05.2021 657,94 08.06.2021 657,94 657,94 OD Elektro Cilović Tarčin 4301497690000
JU Kamerni teatar 55 Osiguranje radnika Teatra_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 2352,00 Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Ugovor XXX za usluge : Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije saobraćajnice i pješačkih staza, dionica: Drvenija-Austrijski trg ( cca 450m) i trolejbuska okretnica ( cca 200m), L= cca 650 m, faza: trasa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.06.2021 10461,01 IPSA INSTITUT doo Sarajevo, ID broj: 4200032270003
Ministarstvo saobraćaja Ugovor III za radove nabavke i postavljanja nedostajuće saobraćajne signalizacije i opreme putana području Trnovo 1- planinski uslovi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.06.2021 17969,32 Grakop doo Kiseljak , ID broj:4236047100001
Ministarstvo saobraćaja Ugovor II za radove " Rekonstrukcija regionalne ceste R445 Semizovac-Ilijaš-Visoko dionica: od mosta na rijeci Bosni u Malešićima do skretanja za Bioču u Starom ilijašu sa odvodnjom oborinske i fekalne kanalizacije do recipijenta, dužine L=1300m" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.06.2021 1279508,33 MGBH doo Sarajevo, ID broj:4201764310004 i Općina Ilijaš
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/15/2021 - umjetna pužnica Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2021 208494,00 Widex Slušni aparati d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Ugovor VI za usluge nadzora na "Realizaciji Ugovora III za izrada saobraćajne signalizacije na području općine Ilidža" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.06.2021 1481,81 Institut za građevinarstvo IG doo Banja Luka, ID broj: 4400918310005
Ministarstvo saobraćaja Ugovor V za uslugu nadzora na "Realizaciji ugovora IV za radove izrade i obnove horizontalne saobraćajne signalizacije od jednokomponentne boje na području četiri gradske općine za 2021.godinu" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.06.2021 1603,88 Institut za građevinarstvo IG doo Banja Luka, ID broj: 4400918310005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 3 i 5 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.06.2021 23660,91 23660,91 SPEKTROLAB d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 3 i 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2021 23660,91
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lot 11 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.05.2021 17898,66 17898,66 ITR d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lot 11 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2021 17898,66
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 2,6 i 9 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.05.2021 185276,52 185276,52 INEL MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 2,6 i 9 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2021 185276,52
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Plan javnih nabavki JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu Plan nabavki 18.02.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 7 i 8 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.06.2021 9823,32 9823,32 ENA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 7 i 8 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2021 9823,32
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 10 i 12- poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2021
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici lotovi 1,4,13 i 14 - okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.05.2021 60416,86 60416,86 TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici lotovi 1,4,13 i 14 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2021 60416,86
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge čišćenja i konzerviranja kotlova, zamjena 2 kotla za kotlovnica MF Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 20.05.2021 2808,00 27.05.2021 2808,00 2808,00 OD PLAMEN Vogošća 4300019400008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka HTZ cipela (radne i zaštitne obuće) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zaštitnih kecelja, odijela, okovratnika i pregača Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.06.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Mrežna oprema. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 07.05.2021 1624,00 17.05.2021 1624,00 1624,00 T.R. PC Express Ilidža 4302172330003
Ukupno po stranici 363.231,54 7.951.283,74 344.703,21