Pretraga

Ukupno 34385
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga štampe (štampa plakata, afiša i drugo po potrebi) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.02.2019 15711,93
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Acetilen flam flot Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2019 175,00 175,00 Gasprodukt d.o.o Sarajevo 44201171170001
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga taxi prevoza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2019 351,00 351,00 Taksi prijevoznik Mirsad Operta 4300669790005 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka robe putem direktnog sporazuma-print na majici u boji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 905,58 905,58 OR "PRINTMANIA" 4302920140000 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Polaganje stručnog ispita iz oblasti bibliotekarstva 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2019 700,00 100,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH Sarajevo 4200260490005
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski zahtjev - Usluge prevoza ansambla Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.04.2019 10000,00 CENTROTRANS EUROLINES D.D.
JU Kamerni teatar 55 Usluge prevoz ansambla Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.02.2019 10000,00
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka robe putem direktnog sporazuma- scenografija-jastuci Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 175,00 175,00 "JYSK" d.o.o. 4201488880004 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka materijala za ciscenjee Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 3000,00 3000,00 HOŠE KOMERC d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tečnog deterdženta za liniju za pranje veša za automatsko doziranje 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.09.2019 47455,20 Gold Mignon d.o.o. Sarajevo ID: 4200199130009
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka materijala za ciscenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2019 3000,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tečnog sapuna za Marplast Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.09.2019 22211,28 Ošijan d.o.o. Sarajevo ID: 4200461630000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC posuda sa poklopcem Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.09.2019 16848,00 ENA d.o.o. Sarajevo ID: 4200037070002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka papirnih ubrusa i mikro fiber krpi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.09.2019 7005,96 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka goriva za potrebe službenih vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.08.2019 5200,00 5200,00 Energopetrol dd Sarajevo
JU OŠ "6. mart", Hadžići Usluga vrsenja obuke radnika iz protivpozarne zastit Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 508,80 508,80 PROTECT-ING d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka krpi, drški, unimop setova, pribora za brijanje, aluminijske folije i toalet papira Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.10.2019 30620,40 Defter d.o.o. Sarajevo ID:4200303990007
JU OŠ "6. mart", Hadžići Usluga vrsenja obuke radnika iz protivpozarne zastite Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.03.2019 508,80
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Verifikacija medicinske opreme 2019 Ugovaranje i realizacija 14.10.2019 1813,50 1813,50 Verlab d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavk kompjuterskog materijala libe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 1300,00 1300,00 LIBE d.o.o.
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka kompjuterskog materijala libe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2019 1300,00
JU OŠ "6. mart", Hadžići Pokretanje postupka za vrsenje usluga periodicnog pregleda hidrantske mreze, vatrodojavnog sistema i PP aparat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 498,25 498,25 PROTECT-ING doo
JU Gimnazija Dobrinja nabavka materijala za nastavu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2019 658,70 27.09.2019 658,70 658,70 SVJETLOSTKOMERC IDB 4200177160001
JU OŠ "6. mart", Hadžići Pokretanje postupka za vrsenje usluga periodicnog pregleda hidrantske mreze, vatrodojavnog sistema i PP aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.04.2019 498,25
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka materijala za tekuce odrzavanje seos Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 3500,00 3500,00 SEOS d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis vozila Fiat i Iveco 18 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.04.2018 4095,00 2464,00 SLT, 4218740350005, Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode-Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za zaštitu na radu 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.09.2019 46018,44 45489,60 Bihexo d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za zastitu na radu 18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2018 46018,44
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 28/19-P-1 - Muljna crpna pumpa (500-700 l/min; benzin; prenosiva) - 2 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2019 2340,00 "MANKO Velemotor" d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na sanaciji klizišta Mehtefcic, Opcina Vogosca (faza I) ponovljeni postupak Ugovaranje i realizacija
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe toneri i ketridzi 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavka Laboratorijskog namjestaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova sa ugradnjom u svrhu funkcionalnog osposobljavanja OCT aparata, proizvođača OPTOPOL na Klinici za očne bolesti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2019 4855,50 ĐAKOVIĆ d.o.o Banja Luka - 4403688920002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka deterdženta za veš 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.09.2019 23400,00 Gold Mignon d.o.o. Sarajevo ID: 4200199130009, R&S d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005 i Inter-Com d.o.o. Zenica ID: 4218087760006
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka kontrolnih reagensa za GC-MS aparat za toksikološku lab. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.07.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka gasova za medicinsku upotrebu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.09.2019 2116,64 2476,64 Messer Tehnoplin d.o.o. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge provjere sistema uprav. TS Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.06.2019 33454,98 17682,21 DVGW Service Consult Gmbh
JU Stomatološki fakultet Servis pegli i valjka za peglanje na Stomatološkom fakultetu sa klinikama 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Iznajmljivanje med.aparata za imunohemiju sa reagensima Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.06.2019 12501,45
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka higijenskog materijala iz blagajne Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.10.2019 5,40 5,40 5,40 "BINGO" d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - Usluge hemijskog čišćenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 3500,00
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka lijekova iz blagajne,,. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 18,24 18,24 18,24 PZU APOTEKA "AL - HANA"
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 129/19 Spojni materijal za montažu hidromehaničke opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 15.10.2019 19117,81
JU Kamerni teatar 55 Usluge hemijsko čišćenja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2019 3500,00
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE: TONERI ZA LASERSKE PISAČE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 2805,79 2805,79 R&S d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200056290005
JU Muzej Sarajeva Pravne usluge advokatske kancelarije Ugovaranje i realizacija 1942,20 17.09.2018 1942,20 1942,20 Advokatska kancelarija Potogija Emir, ID broj: 4301841650004
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-17-19 – NABAVKA TERMALNOG PAPIRA ZA PRINTER ULTRAZVUKA ZA POTREBE ZAVODA - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2019 4036,50 E N A D.O.O. SARAJEVO - 4200037070002 - SARAJEVO
JU OŠ "Hasan Kaimija" ,Nabavka i ugradnja kondenzacijskih gasnih uređaja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.08.2019 40001,86 40001,86 ELKOMONT D.O.O. 4200125790007
JU OŠ "Hasan Kaimija" Nabavka i ugradnja kondenzacijskih gasnih uređaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.07.2019 40001,86
Ukupno po stranici 154.783,08 321.517,22 131.071,77