617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 54320
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .,Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2021 16380,00 Farmacija 2011 d.o.o. Bihać za LOT 77
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu :Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2021 30204,72 Mark Medical d.o.o. Sarajevo za LOT 82
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ..Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2021 705276,00 Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo za LOT 79, 80, 81
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2021 266,76 Farmis d.o.o. Sarajevo za LOT 5
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2021 11318,58 Pharma Maac d.o.o. Sarajevo za LOT 48
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a: Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2021 29457,78 Phoenix Pharma d.o.o. - Bijeljina za LOT 2, 4, 11, 12, 21, 23, 30, 43, 68
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2021 408330,00 Licentis d.o.o. Sarajevo za LOT 1, 16, 24, 51, 54, 55
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2021 58690,29 Farmavita d.o.o. Sarajevo za LOT 9, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 52, 58, 63, 64, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2021 98738,41 Unifarm d.o.o. - Lukavac za LOT 13, 14, 22, 31, 62
Općinski sud u Sarajevu Nabava suluga zakupa 6/21 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.06.2021 5061,42 5061,42 Općina Novi Grad Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga pošte 6/21 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2021 157374,90 157374,90 BH pošta doo Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 6/21 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2021 12334,72 12334,72 KJKP Toplane doo Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vodovoda ikanalizacije 6/21 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2021 3981,73 3981,73 KJKP Vodovod i kanalizacija
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 6/21 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2021 193,28 193,28 KJKP Rad doo Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga električne energije 6/21 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2021 1741,47 1741,47 Elektrodistribucija Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava stakla float 6/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2021 218,94 218,94 Rama glas d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog potrošnog materijala 6/21' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2021 77,73 77,73 Penny d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga seminara 6/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2021 80,00 80,00 FEB d.d. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog potrošnog materijala 6/21* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2021 16,50 16,50 I novine BH d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog potrošnog materijala 6/21. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2021 68,00 68,00 DM d.oo Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga povezivanja lokacija-VPN lin 6/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2021 5896,80 5896,80
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja 6/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2021 518,31 518,31 Oslobođenje servisi
Općinski sud u Sarajevu Nabava ključeva 6/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2021 165,00 165,00 Key servis d.o.o.Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava tehničkog pregleda i registraciej službenih vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2021 1662,00 1662,00 Autocentar BH d.oo Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog potrošnog materijala 6/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2021 14,00 14,00 VHB DEMS d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga izrade potvrde 6/21_ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2021 10,00 10,00 Centrotrans Eurolines
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga izrade potvrde 6/21, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2021 20,00 20,00 Centrotrans Eurolines
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga izrade potvrde 6/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2021 30,00 30,00 Centrotrans Eurolines
Općinski sud u Sarajevu Nabava krojačkih usluga 6/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2021 12,00 12,00
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2021 3917,16 Dezitox Sanitarci
Kantonalni sud u Sarajevu NAbavka usluge spajanje TV-a u sudnici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2021 468,00 Manah Solution
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge odrzavanje i servisiranje PP aparata i hidrantskih izvora za potrebe kantonalnog suda u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2021 851,76 30.06.2021 851,76 Vatrosistemi d.o.o.
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe-USB slusalice sa mikrofinom za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2021 1200,00 01.07.2021 1200,00 PC Plus d.o.o. sarajevo
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe -Gorivo za sluzbena vozila Kntonalnog suda u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2021 3837,60 27.07.2021 3837,60 PetrolBH Oil Company
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja sistema za nadzor procesnih parametara SMonitor za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.07.2021 3956,71 SYSTECH d.o.o. Sarajevo - 4201306950002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Zamjena monitora na aparatu Quintus 5 PART 71165 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2021 2045,16 SANAM STYRKA d.o.o.- 4200253360007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje aparata/sistema proizvođača General Electric koji se koriste na klinikama KCUS-a Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 04.06.2021 175500,00 06.08.2021 175500,00 MEDICAL d.o.o. Mostar - 4227010880008
JU OŠ "Avdo Smailović" Usluge prijevoza djece Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2021 3220,00 3220,00 AUTOPREVOZNIK "AJNUR TOURS" Sarajevo 4303244800006
JU OŠ Isak Samokovlija Prijevoz djece. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2021 2380,00 2380,00 HARE d.o.o. Sarajevo 4201187330009
JU OŠ Ćamil Sijarić Prijevoz djece Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2021 5000,00 5000,00 AMSA TRAVEL d.o.o Sarajevo 4202507710006
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe kompjuterski materijal toneri Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.02.2021 57819,00 57819,00 R&S d.o.o. sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga pripreme I usvajanja DVGW regulative – oblast Primjena gasa – široka potrošnja LOT 2 2020 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.11.2020 40306,50 40306,50 IGT d.o.o., 4200008480005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga pripreme I usvajanja DVGW regulative – oblast Primjena gasa – široka potrošnja LOT 2 20 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 40306,50
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge audio video snimanje Ugovaranje i realizacija 25.05.2021 15,21 12.07.2021 15,21 Middle point electronic
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga pripreme I usvajanja DVGW regulative – oblast Transport I distribucija gasa – LOT 1 2020 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.11.2020 12097,80 12097,80 IGT d.o.o., 4200008480005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga pripreme I usvajanja DVGW regulative – oblast Transport I distribucija gasa – LOT 1 20 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 12097,80
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka bezolovnog benzina - 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2021 998,00 998,00 Energopetrol d.d. Sarajevo, MAršala Tita 36
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka usluga štampe karti čitalaca - 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.07.2021 351,00 351,00 Grafika "Šaran" d.o.o., Srđana Aleksića 28
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - Malik d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2021 494,00 494,00 Malik books d.o.o., Sulejmana Filipovića 6a
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila - 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2021 266,00 266,00 ASA assistance d.o.o. Trg međunarodnog prijateljstva 25
Ukupno po stranici 296.013,03 1.800.659,08 312.409,10