Pretraga

Ukupno 39062
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o izboru Deratizer Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.01.2020 920,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODL O POKRETANJU Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.01.2020
JU Gerontološki centar Nabavku Priručnika o Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i upustva o postupanju sa radnom knjižicom za potrebe Službe pravnih i općih poslova KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2020 28,00 "Rec" doo Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Laboratorijska oprema: LOT 3 - Elisa Kit za detekciju ukupnih aflatoksina Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.02.2020 12490,00 12490,00 EUROTEST D.O.O., ul. Čobanija 17/III, 71000 SARAJEVO; ID: 200787740000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka filca za valjak, trake za valjak i platna za industrijske prese Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.02.2020 7523,10 Vizum d.o.o. Visoko ID:4218072490002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka konaca, igli, PVC kecelja i papuča i ostalog krojačkog materijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.02.2020 6759,09 Cospex d.o.o. Zenica ID:4218991860002
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Laboratorijska oprema: LOT 1 - Poluautomatski vertikalni autoklav Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.02.2020 11800,00 11800,00 KEFO D.O.O., ul. Ćorovićeva 1A, 71123 ISTOČNO SARAJEVO; ID: 4403208220006
JU Gerontološki centar Nabavka goriva za potrebe KJU"Gerontološki centar" Sarajevo 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2020 5349,09 "Hifa petrol" doo Sarajevo
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR -MIKADO Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2019 6270,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODLUKA O Dodjela ugovora MIKADO Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2019 6270,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluja o pokr. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovvor Centrotrans eurolines Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 31.12.2019 13822,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odl.o izboruoru Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 27.12.2019 13822,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -STRUČNO USAVRŠAVANE Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 09.12.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR--EL TARIK OIL Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.01.2020 7022,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Dodjela ugovoraE LTARIK OIL Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.01.2020 6000,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/21/19-lotovi 1-6 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2020 1718945,49 FARMAVITA doo, Vogošća, 4200075750009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/6/19-lot 1,2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.02.2020 24915,15 Medi Frey doo, Sarajevo, 4200022710005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/29/19- s najmom aparata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.02.2020 123837,48 LKB doo, Sarajevo; 4200306070006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka dijelova za traktor: Viljuška kardana i krst kardana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 470,00 470,00 Zlatno polje d.o.o Gračanica 4209034900001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge catering-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2020 1030,00 1030,00 U.R. Superfood Sarajevo, ID 4302441250003
JU OŠ “Druga osnovna škola” HRANA ZA PRODUŽENI BORAVAK 2019-2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.01.2019 17550,00 15098,14 MBA CENTAR DOO VOGOŠĆA 4200644390008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka časopisa za računovodstvo 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2020 275,00 275,00 Feb d.d. Sarajevo, ID 4200566060004
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 11 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.01.2020 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo, ID 4202263820009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka i ugradnja elektromaterijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 999,18 999,18 Klaus Lehman GmbH d.o.o. Gračanica, ID 4209296770001
JU Akademija likovnih umjetnosti Servisni pregled sistema tehničke zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 117,00 117,00 Unilab d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema i sredstva za zastitu od opasnih meterija 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.10.2019 34777,00 34777,00 CETEOR d.o.o., 4200110840008, Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” HRANA ZA PROD.BORAVAK 2019. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.12.2018 17550,00 28.01.2019 MBA CENTAR DOO VOGOŠĆA 4200644390008
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema i sredstva za zastitu od opasnih materija 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.09.2019 34777,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izrada i printanje materijala u okviru realizacije projekta RE-LIVE Waste Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2020 2116,00 2116,00 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Fizičko-hemijska analiza meda 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2020 110,00 110,00 Euro inspekt d.o.o Sarajevo 4200330020001
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge prevoza učenika drugih razreda srednjih škola u Memorijalni centar - Potočari, Srebrenica - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.01.2020 69827,94
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge prevoza učenika drugih razreda srednjih škola u Memorijalni centar - Potočari, Srebrenica - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.01.2020 69827,94
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2020 16738,00 0,00 Sarajevo osiguranje dd, Maršala Tita 29, ID: 4200326930001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku hladnih i toplih napitaka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2020 5111,75
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci inventurnih pločica - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga osiguranja motornih vozila Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.02.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka sitnog inventara 56/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 330,00 330,00 "PENNY PLUS" d.o.o. Poslovni centar Velešići, ul. Halida Kajtaza bb, Sarajevo, JIB 4200162210045
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo regulaciono mjerni setovi rekon 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.07.2019 285552,50 232876,80 Unis Fagas d.o.o., 4200580560001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Regulaciono mjerni setovi rekon 19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.04.2019 285552,50
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC.POTR. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 695,76 695,76 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC. POTREPŠT.-19. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2019 695,76
JU OŠ “Druga osnovna škola” PATRONI. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 799,98 799,98 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- objava teksta konkursa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 672,75 672,75 OSLOBODZENJE SERVIDI, ID 4202263820009
JU OŠ “Druga osnovna škola” PATRONI Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2019 799,98
JU OŠ “Druga osnovna škola” PAPIR FOTOKOP. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 850,00 850,00 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU OŠ “Druga osnovna škola” FOTOKOP. PAPIR Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2019 850,00
JU OŠ “Druga osnovna škola” HRANA-PROJEKAT Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2019 810,00
JU OŠ “Druga osnovna škola” HRANA-PROJ. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 810,00 30.12.2019 810,00 810,00 MBA CENTAR DOO VOGOŠĆA 4200644390008
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- dezinsekcija, dezinsekcija i deratizacija skolskog prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 631,80 631,80 CIKLON d.o.o Sarajevo, ID 4200490490004
Ukupno po stranici 540.738,87 2.276.529,22 317.306,26