Pretraga

Ukupno 27739
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o dodjeli ugovora KANCELARISKI MATERIJAL Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.03.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo POKRETANJE POSTUPKA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.02.2019
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka lož ulja u 2019. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.03.2019 16426,80
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Građevinski i izolacioni materijal i keramičke pločice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 19.03.2019 103727,81
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Posebna odluka br.6 Plan nabavki 19.03.2019
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Advokatske usluge zastupanja, konsultovanja i savjetovanja za 2019.g-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 7020,00 Feđad Začiragić, advokat iz Sarajeva, ul. Koševo 10, ID broj: 4301434180001
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Advokatske usluge zastupanja, konsultovanja i savjetovanja za 2019.g Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.02.2019 7020,00
JU Željeznički školski centar Sarajevo voda 02-19 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.02.2019 169,00 169,00 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JU Prva bošnjačka gimnazija Usluge održavanja dimnjaka za 2019. goodinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 585,00 585,00 Ekodimnjačar
JU Prva bošnjačka gimnazija DDD usluge za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 2000,00 2000,00 Kristal d.o.o.
JU Gimnazija Obala Ugovor za nabavku vješalica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 1044,81 1044,81 "R&S" doo Vogošća
JU Gimnazija Obala Nabavka vješalica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2018 1044,81
JU Gimnazija Obala Ugovor za nabavku katedre i stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 3726,45 3726,45 "R&S" doo Vogošća
JU Gimnazija Obala Nabavka katedre i stolica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2018 3726,45
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda ADR-a i ispitivanje statičkog elektriciteta vozila 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 1350,00 1350,00 AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Obala Treća dopuna plana nabavki Plan nabavki 19.12.2018
KJP ZOI 84 Nabavka optičkog kabla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 3790,80 3790,80 TOTAL d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka rutera, 3 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.03.2019 750,00
JU OŠ "Hašim Spahić" Ugovor o nabavci usluga - dezinfekcija, dezinskecija i deratizacija prostorija škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2019 1392,30 "SANACIJA 3D" d.o.o. ID broj: 4202033660002
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju nabavke balističkih prsluka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.03.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Revizija Glavnog projekta sanacije i projekta Monitoringa za klizište "Dreskovača", Općina Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nadogradnja parking sistema - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.12.2018 14977,00 14977,00 Process Control d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Hadžići IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI ZA 2018. GODINU BROJ 3. Plan nabavki 31.12.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge organizovanja pozorišne predstave za 60 osoba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 720,00 720,00 JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO 4200566570002
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge učešća učenika OŠ „Hadžići“ na Zimskom kampu za nadarene matematičare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 60,00 60,00 UDRUŽENJE MATEMATIČARA KANTONA SARAJEVO 4202191060004
JU OŠ Hadžići Nabavka ručnog sata (poklon radniku za odlazak u penziju) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 170,00 170,00 “TIME OUT” d.o.o Sarajevo 4200552190002
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka mobilijara za dječije igralište - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.12.2018 42489,70 42489,70 Alper Group d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Štampani materijal 2018 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.11.2018 Best Solution Company d.o.o.
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskog materijala 2018 - dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.03.2018 Cospex d.o.o. Zenica
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektromaterijala 2018 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.12.2018 17.12.2018 Penny Plus d.o.o.
JU OŠ Hadžići Nabavka LCD projektora, rez. 1280x800, lum. 3,600 - 1 komad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 1243,00 1243,00 "IMTEC" d.o.o. Sarajevo 4200918780053
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku "Štampanje knjige" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 3978,00 3978,00 PRINT-LINE D.O.O. 4200217480004 Stari Grad
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge edukacije radnica na održavanju čistoće iz oblasti sanitarno – higijenskog minimuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 300,00 300,00 JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO 4200329950003
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge objavljivanja oglasa o izdavanju školske kuhinje pod zakup (format 1/6 stranice – CB) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 269,10 269,10 “OSLOBOĐENJE SERVISI“ d.o.o. Sarajevo 4202263820009
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge objavljivanja javnog konkursa za prijem radnika (format 1/3 stranice – CB) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 518,31 518,31 “OSLOBOĐENJE SERVISI“ d.o.o. Sarajevo 4202263820009
JU OŠ Hadžići Nabavka proizvoda za čišćenje, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 849,20 849,20 „HOŠE KOMERC“ d.o.o. Sarajevo 4200442500006
JU OŠ Hadžići Nabavka drvenog peleta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 7016,31 7016,31 “PENNY PLUS” d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU OŠ Hadžići Nabavka loživog ulja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2018 7016,15 7016,15 “PROMING” d.o.o. Bugujno 4236026280000
JU Peta gimnazija USLUGE OBJAVLJIVANJA TENDERA I OGLASA 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 2250,00 14.02.2019 2250,00 672,75 OSLOBOĐENJE D.O.O. SARAJEVO, IB BROJ: 4202263820009
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Usluge instaliranja kompjutera u učionicama za e-dnevnike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 1170,00 1170,00 Ekskluziv evita Sarajevo 4200339750002
JU Peta gimnazija USLUGE POPRAVKE KUPOLE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 3300,00 11.03.2019 3300,00 3300,00 OD DRINA ILIDŽA, ID BROJ: 4302974580005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka HTZ cipela KCUS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.03.2019 8190,00 Vizum d.o.o. Visoko ID:4218072490002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka hirurških odijela i mantila, teget uniformi, prsluka i jakni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.03.2019 86580,00 Uslužnost d.o.o. Sarajevo ID:4200043550008
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge finan reviz ugovor br.2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.12.2018 17550,00 17550,00 BDO BH d.o.o., 4202095420008, Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC vezica 30 cm Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2019 1153,62 Libe d.o.o. Sarajevo ID: 4201857590007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sigurnosne torbe za nošenje novca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2019 1556,10 Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo ID: 4200270450001
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o isporuci robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija- Lot2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.03.2019 9354,15 BIOSISTEMI d.o.o, ID:4201648160003
JU OŠ “Druga osnovna škola” PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019.G. Plan nabavki 08.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” TREĆA IZMJENA PLANA JN ZA 2018. Plan nabavki 26.12.2018
JU Gimnazija Obala Ugovor za usluge reprezentacije GO 2108 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 1500,00 1500,00 UR "RESTORAN BENTBAŠA" SARAJEVO
Ukupno po stranici 138.245,87 233.289,00 116.465,58