Pretraga

Ukupno 45535
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Građevinski fakultet UNSA Administrativno kancelarijsko poslovanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2020 2654,34 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Građevinski radovi na zgradama vezanim za obrazovanje i istraživanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2020 6914,00 NAB d.o.o. Kakanj
Fond Memorijala Popravka sistema vatrodojave na lokaciji Ratna džamija na Igmanu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 03.09.2020 411,26 14.09.2020 411,26 Unilab d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga apaciranja namještaja u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2020 1535,00 0,00 ''AMKO'', Vogošća, 4301744700005
JU Srednja građevinsko-geodetska škola sudskka taksa Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 09.09.2020 10,00 10,00 iNovine BH doo Sarajevo 4201964320683
JU Srednja građevinsko-geodetska škola sudska taksa Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.09.2020 15,00 15,00 iNovine BH doo Sarajevo 4201964320683
JU Srednja građevinsko-geodetska škola vodovod i kanalizacija august zaj3 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.08.2020 3,09 3,09 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA " SARAJEVO 4200151950004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola vodovod i kanalizacija august zaj2 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.08.2020 3,09 3,09 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA " SARAJEVO 4200151950004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola vodovod i kanalizacija august zaj1 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.08.2020 33,74 33,74 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA " SARAJEVO 4200151950004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola el energija august3 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 2,70 2,70 PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO 4200225150030
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka dijelova sa ugradnjom za Bolničku signalizaciju proizvođača Promon Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.08.2020 33437,01
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka računara za potrebe više OJ KCUS-a - 2020. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.07.2020 178057,62
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 51/20 - Čelični profili, limovi i cijevi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.03.2020 15.09.2020 85410,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. HTZ oprema i druga zaštitna oprema - 2353/20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.09.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. HTZ oprema za sjekače - 2353/20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.09.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Potrošni materijal za motorne pile, bušače i čistaće - 2129/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2020 6966,76 Sajmir d.o.o. Vogošća
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - ŠU Srednje, ŠGP Bistričko, GJ Vučja Luka, Odjel 10 (sječa i izrada šum. drvnih sort., animalna vuča-pr., lifranje-pr., traktorska vuča sa i bez pr. i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.789 m3 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 09.09.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka Željeznica, Odjel 58 (sječa i izrada šum. drvnih sortvuča-pr., lifranje-pr., traktorska vuča sa i bez pr. i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca ., animalna 2.957 m3 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 09.09.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka Željeznica, Odjel 57 (sječa i izrada šum. drvnih sort., animalna vuča-pr., lifranje-pr., traktorska vuča sa i bez pr. i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.607 m3 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 09.09.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka puls oksimetara sa senzorom za prst univerzalni ( za odrasle i djecu) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.08.2020 10881,00 11.09.2020 10881,00 INEL d.o.o. Mostar 4227189240006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga DDD za potrebe KCUS-a Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.07.2020 27963,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_nabavka usluga vanredne dezinfekcije_MUP KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.09.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_ pokretanje postupka nabavke motornog vozila_MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.09.2020
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Sistematski pregled radnika za školsku 2020/2021. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.08.2020 2585,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja vozila MAZDA - lot 6 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.07.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja vozila FORD - lot 5 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.07.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja vozila VW - lot 4 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.07.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja vozila HYUNDAI - lot 3 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.07.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: up-grade servera u režiji dnevnog programa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2020 6996,60 AVC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja vozila RENAULT - lot 2 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.07.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja vozila MAN - lot 1 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.07.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka paljene žice na kalemu debljine Ø3,1 mm -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.07.2020 2445,30
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: održavanje A/V opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2020 7020,00 AVC d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-38069 Lijekovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 1978,83 1978,83 Farmavita d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-37471 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2020 322,92 322,92 Inel d.o.o. - Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-32383 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2020 4680,00 4680,00 Đaković d.o.o. Banja Luka
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-27821 Lijekovi. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2020 58,50 58,50 Hercegovinalijek d.o.o. - Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-35838 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2020 6084,00 6084,00 Sarajevofarm d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-34387 Reagensi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2020 5265,00 5265,00 Biosistemi d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-34384 Reagensi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2020 5967,00 5967,00 Biosistemi d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-35959 Lijekovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2020 1301,51 1301,51 Hercegovinalijek d.o.o. - Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-34386 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2020 1474,20 1474,20 Tuzlafarm d.o.o. - Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-36196 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2020 7002,45 7002,45 Sarajevofarm d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-36436 Lijekovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2020 386,10 386,10 MGM Farm d.o.o. - Kakanj
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28422. Medicinska sredstva.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2020 1088,10 1088,10 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge sistematskog pregleda radnika za školsku 2020/21. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 3035,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka regulaciono mjernih setova lot 2 2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.04.2020 287729,33 Unis Fagas d.o.o., 4200580560001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka regulaciono mjernih setova lot 2 20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.02.2020 287729,33
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka regulaciono mjernih stanica lot 1 2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.03.2020 273800,45 203395,00 Unis Fagas d.o.o., 4200580560001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka regulaciono mjernih stanica lot 1 20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.02.2020 273800,45
Ukupno po stranici 905.754,97 640.584,97 239.071,23