Pretraga

Ukupno 29780
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Fakultet zdravstvenih studija Molersko-farbarski radovi i radovi na vodovodnim instalacijama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.05.2019 6904,17 6904,17 "VH-GRADNJA" d.o.o. Fojnica ID: 4236030390006
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Pokretanje postupka usluga sistematskog pregleda radnika SSODD 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.04.2019 2000,00
JU Mašinski fakultet UNSA Fotelja 4 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.01.2019 884,52 28.02.2019 884,52 884,52 Konjuh dd u stečaju Živinice 4209045770002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola papirni ubrussi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 118,50 118,50 Konzum dd Sarajevo 4200918600004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola toalettni papir Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 74,25 74,25 Konzum dd Sarajevo 4200918600004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola mat za ččišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 436,00 436,00 Konzum dd Sarajevo 4200918600004
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Realizacija postupka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije SSODD 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 819,00 Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Pokretanje postupka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije SSODD 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.03.2019 819,00
JU Mašinski fakultet UNSA Ultrazvučni mjerač protoka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 15.01.2019 2381,89 24.01.2019 2381,89 2381,89 AMT-METRIKS d.o.o. Tešanj 4218119710006
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka laboratorijskih testova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2019 1170,00 11.04.2019 1170,00 1170,00
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Sistematski pregled uposlenika OŠ"SSK" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.05.2109
JU Fakultet zdravstvenih studija Usluge preseljenja i prevozne usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 6995,43 6995,43 "AGS" d.o.o. Sarajevo, ID:4200429580009
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka laserkih i multifunkcionalnih printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 1000,00 04.04.2019 1000,00 937,17 Zangro d.o.o
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti MJERENJE EMISIJE ŠTETNIH POLUTANATA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2019 117,00 117,00 ELKOMONT D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200125790007
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterskog i ostalog materijala za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – nabavka 5 externih HDD diskova 3 TB 2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2019 1521,00 0,00 R&S D.O.O. SARAJEVO, Vogošća, 4200056290005
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge javnog oglašavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 672,75 22.03.2019 672,75 672,75 Oslobođenje servisi
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti USLUGA OGLAŠAVANJA-OBJAVA PROMJENE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 30,00 30,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge dezinsekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2019 117,00 04.03.2019 117,00 117,00 "Sanacija 3D" društvo za sanitarnu i ekološku zaštitu d.o.o Sarajevo
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti pRETPLATA NA ČASOPIS "NAŠA ŠKOLA" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2019 60,00 60,00 UDRUŽENJE NASTAVNIKA F BIH IDBR. 4200821350003
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Obrazovne usluge ,stručno usavršavanje,novine i stručni časopisi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2019 120,00 04.03.2019 120,00 120,00 Udruženje nastavnika F BIH
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Pretplata na časopis "Računovodstvo i poslovne finansije" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2019 275,00 275,00 FEB D.D. SARAJEVI IDB. 4200566060004
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge informisanje,novine i stručni časopisi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2019 500,00 04.03.2019 500,00 500,00 Privredna štampa doo
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Odluka o izuzeću nabavke o d primjene Zakona o javnim nabavkama BIH Plan nabavki 04.03.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Oprema AM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 15.01.2019 401,75 18.02.2019 401,75 401,75 KOMEL d.o.o. Sarajevo 4200491890006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Materijal za nastavu,kancelarijski,kompjuterski materijal, obrasci i papir Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2019 1733,50 1733,50 Svjetlostkomerc Sarajevo IDB. 4200177160001
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika za period 01.05.2019 - 30.04.2020 godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 1247,40 06.05.2019 1247,40 ADRIATIC OSIGURANJE DD SARAJEVO, UL. TRG MEĐUNARODNOG PRIJATELJSTVA BR. 20 ID BR. 4200213140080 (POLICA)
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Slavine za vodu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 97,50 97,50 WOLF KOMERC d.o.o. Sarajevo IDB. 4200462100004
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Ugovor o kupoprodaji roba materijal za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 1500,00 R&S d.o.o. Sarajevo, Vogošća
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Ugovor o kupoprodaji roba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 2532,00 Franex-Trade d.o.o. Sarajevo
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala i tonera ZPPKS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.05.2019 7289,10 7289,10 EXCLUSIVE d.o.o. Zenica
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala i tonera ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.04.2019 7289,10
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka održavanja sistemske mreže Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6879,60 15.05.2019 6879,60 6879,60 s.o.d."GOIT"
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga izrade projekta vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na području Zaštićenog pejzaža "Trebević" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 3486,60 3486,60 ARTING BH d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluga iznajmljivanja i servisiranja eko-toaleta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1989,00 1989,00 "EKO MOBIL GROUP" d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka bb, ID 4201823180004
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka za nabavku, transport i isporuku građevinskog materijala za pripadnike bor.pop. KS za 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.05.2019
KJP ZOI 84 PLAN NABAVKI / 2019 Plan nabavki 12.02.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sijalice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 117,99 117,99 ENERGOREKORD D.O.O. SARAJEVO IDBR.4200405990001
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge odvoza smeća za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.09.1998 4422,60 1474,20 KJKP "Rad" d.o.o., Sarajevo ID 4200316890001
JU Druga gimnazija Plan nabavki za 2019 JU Druga gimnazija Sarajevo Plan nabavki 04.03.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 30/19 Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje za Općinu Stari Grad Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.03.2019 21.05.2019 175032,00
JU Mašinski fakultet UNSA Klima uređaj EK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 09.01.2019 1398,00 14.01.2019 1398,00 1398,00 Trgovačka radnja AS 4302845180009
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka higijenskog materijala, ,deterdženata, vreće za otpatke, tekući sapun i td. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 427,70 427,70 HOŠE KOMERC D.O.O. IDB. 4200442500006
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga hotelskog smještaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – smještaj za v.d. GKT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 322,40 322,40 HTP "Neum" - Grand hotel Neum, Neum, 4227162390006
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Gornja Rakitnica, odjel 37 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.225 m3 - 705/19 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.05.2019 42432,97 Olip d.o.o. Sarajevo - Ilidža
JU Mašinski fakultet UNSA Programiranje savremenih CNC mašina, programiranje CNC mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 30.01.2019 49,00 14.02.2019 49,00 49,00 SLADABONI d.o.o Knjižara KULTURA Banja Luka 4400965310099
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- VATROSITEMI Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.05.2019 1085,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 28/19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.03.2019 20.05.2019 21730,97
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti bEZALKOHOLNA PIĆA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 98,75 98,75 HOŠE KOMERC D.O.O. IDB. 4200442500006
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 24/19 Tehnički plinovi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.03.2019 21.05.2019 11210,94
JU Mašinski fakultet UNSA Prikupljanje podataka za studije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 09.05.2019 1500,00 14.05.2018 1500,00 1500,00 Institut za saobraćaj i komunikacije Sarajevo 4200766310005
Ukupno po stranici 237.488,92 102.122,37 49.058,77