Pretraga

Ukupno 30576
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe oružara u JU NPS - 59 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 158,20 158,20 PENNY PLUS 4200162210002
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis vozila Man 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 31.05.2018 4879,84 01.06.2018 4879,84 Auto Truck Trade d.o.o
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kapa i šešira za JU NPS - 60 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 86,16 86,16 KID ZONE 4202313270005
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sitne rekvizite za JU NPS - 61 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 354,35 354,35 PENNY PLUS 4200162210002
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove odjeće za JU NPS - 62 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 330,00 330,00 ALMES MODA 4200260220008
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka baletnih mekanih patika za JU NPS - 63 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2019 4799,00 4799,00 BACKSTAGE 4303194510001
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge štampe na posebnom materijalu za JU NPS - 64 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 1170,00 1170,00 GONG 4200465540005
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabvka kompjuterskog materijala za potrebe JU NPS - 65 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 1074,90 1074,90 SVJETLOST KOMERC 4200177160001
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge iznajmljivanja video opreme za JU NPS -66 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 680,94 680,94 BLOW UP 4201413280001
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge koktela za JU NPS -67-1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 09.04.2019 11700,00 11700,00 ZLATNI LAV 4300548490004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-12083-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2019 1872,00 Medichem d.o.o., Sarajevo, 4200647060009
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge koktela za JU NPS -67 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.03.2019 11700,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-21648 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 3012,75 APOMEDICAL doo, Ilidža 4200325610003
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Čelične, poliesterske priveznice i ostali nosivi elementi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 24.05.2018 6433,83 30.05.2018 6433,83 6433,83 Uže commerce d.o.o Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-20572 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 6435,00 PLUS MEDICALdoo, Tuzla, 4210308300004
JU Narodno pozorište Sarajevo Advokatske usluge za potrebe JU NPS -68 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 5265,00 5265,00 Zajednička advokatska kancelarija Gavrankapetnović, Koldžo, Kukić 4300109730007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-15444 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2019 6844,50 Medichem d.o.o., Sarajevo, 4200647060009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka dva desktopa PC kompleta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za izradu kulisa u JU NPS - 70 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 911,99 911,99 SANNY GENNY 4200539250004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-7023 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2019 1209,20 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Akademija likovnih umjetnosti Izmjena/dopuna Plana JN za 2019. godinu Plan nabavki 28.05.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za izradu kulisa u JU NPS - 71 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 814,00 814,00 SANNY GENNY 4200539250004
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga organizacije B2B susreta u okviru sajma ENERGA 2019 za projekat BITNET (Evropska poduzetnička mreža) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 4680,00 TUZLANSKI SAJAM d.o.o. Tuzla 4209990980005
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pozamanterije za JU NPS - 72 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 356,00 356,00 SANNY GENNY 4200539250004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-7672 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2019 7014,15 Sono Medical doo, Sarajevo, 4200102400007
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge izrade obuće za potrebe predstava u JU NPS - 73 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 1590,00 1590,00 O.R. LEJLA 4302065500001
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge iznajmljivanja rasvjetne opreme za JU NPS - 74 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 3510,00 3510,00 K-LIGHT 4201079010006
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci usluge - Oglašavanje u dnevnim novinama Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.06.2019 2316,60 2316,60 "Oslobođenje servisi", Branilaca Sarajeva 25, 71000 Sarajevo, ID: 4202263820009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge printanja i uveza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2019 45,12 45,12 copy.ba o.d. Sarajevo, ID 4302656700000
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za Pozorište-75 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 205,35 205,35 SVJETLOST KOMERC 4200177160001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sitne rekvizite u JU NPS-76 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 120,00 120,00 EURO BICCO 4200159930002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka digitalnog mjerila i glodalice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2019 196,93 196,93 Gradiz d.o.o. Sarajevo, ID 4200153570004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-1110 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2019 814,32 Đaković doo, Banja Luka, 4403688920002
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog materijala za održavanje zgrade JU NPS-77 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 825,00 825,00 SPEED LIGHT 4201772920032
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Nabavka robe - Interaktivne table Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-17035 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2019 5265,00 Medi Frey doo, Sarajevo, 4200022710005
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka štampača za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 1059,43 1059,43 KM SOLUTION 4202215180006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka slikarskog materijala za potrebe JU NPS - 79 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 702,00 702,00 GRAFIKON 4200251660003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog i bravarskog materijala za izradu scenografije u JU NPS - 80 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 162,37 162,37 PENNY PLUS 4200162210002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-20486 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2019 309,58 FARMAVITA doo, Vogošća, 4200075750009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka stručnog seminara 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2019 100,00 100,00 Feb d.d. Sarajevo, ID 4200566060004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - popravka i održavanje vatrogasne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2019 3111,03 3111,03 Proving d.o.o., Milana Preloga bb. 71000 Sarajevo, ID: 4200289800003
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge iznajmljivanja video opreme za potrebe JU NPS - 81 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 680,94 680,94 BLOW UP 4201413280001
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Dodjela ugovora o nabavci robe - Interaktivne table Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.06.2019 Printex d.o.o.
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pozamanterije za potrebe JU NPS -82 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 527,50 527,50 SANNY GENNY 4200539250004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-19791 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 4740,84 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kapa i šešira za potrebe JU NPS -83 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 183,99 183,99 SANNY GENNY 4200539250004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za iizradu kulisa u JU NPS - 84 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 485,99 485,99 SANNY GENNY 4200539250004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za izradu scenografije za JU NPS-85 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 184,64 184,64 LEDER s.z.o.t.r. 4301466460006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-12083 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 1591,20 Medichem d.o.o., Sarajevo, 4200647060009
Ukupno po stranici 23.013,67 98.809,64 50.141,26