Pretraga

Ukupno 30452
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-8948 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 730,08 Globex d.o.o. Zenica 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-17822 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 208,38 SEMIKEM doo, Sarajevo 4200003250001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-17823 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 336,96 ENA doo, Sarajevo, 4200037070002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga sanacije krova na učeničkim radionicama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 2028,78 2078,78 " HAKE" D.O.O ILIJAŠ ID 4200834250008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-16012 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2019 5619,51 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-7673 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 703,52 Rauche Medical doo, Mostar, 4227654340004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-8946 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 819,00 OMNIA MEDIC doo, Zenica, 4218443140000
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2019 Plan nabavki 03.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-9758-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2019 905,58 Globex d.o.o. Zenica 4218000740004
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nab. edukativne CNC mašine- glodalice( ponovni postupak) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-1247 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 1111,50 Osteomed doo, Sarajevo; 4201331800007
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluga sistematskog pregleda Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 5840,00 5840,00 JU "Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo" Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 2, ID 420029889007
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Nabavka usluga najma rasvjetne, video, tonske opreme, elektromotora i prateće radne snage za potrebe realizacije predstava u sklopu Festivala MESS 2019. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.06.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za održavanje objekta - euro_metali Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 497,04
JU OŠ Ćamil Sijarić Kancelarijski materijal7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 2538,78 2538,78 AVDIĆ 3A D.O.O. 4200601070000
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS UGOVOR ZA NABAVKU USLUGE PORUČIVANJA, SKLADIŠTENJA I DISTRIBUCIJE VAKCINA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 7008,30 JAVNA USTANOVA "APOTEKE SARAJEVO"
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Elektromaterijal za vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2018 12.06.2019 12283,71
JU Mašinski fakultet UNSA Matične knjige MS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 09.05.2019 871,65 03.05.2019 871,65 871,65 KEMIGRAFIKA TRADE d.o.o. Sarajevo 4200107460008
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje opreme za zaštitu od požara ( PP aparati i hidrantska mreža) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2019 12.06.2019 4095,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dijagnostička sredstva 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2018 12.06.2019 23911,29
JU Šumarski fakultet Usluge pravnog zastupanja 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.05.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge osiguranja uposlenih u JU NPS -1-11 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.03.2019 3,94 3,94 ASA OSIGURANJE 4201261240009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tepiha 166x390 cm Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2019 165,00 Angel Group d.o.o. Sarajevo ID: 4209693850003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka data majlera platnih vrečica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 1064,70 Crobox d.o.o. Sarajevo ID: 4200139070007
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge osiguranja uposlenih u JU NPS - 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.02.2019 3,94
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka psiholoških testova i priručnika za rad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 4972,50 Jump Logistics Sarajevo ID: 4200746040001
JU Šumarski fakultet Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge smještaja gostujućih umjetnika za potrebe JU NPS -14-1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.03.2019 11377,08 11377,08 HOTEL BOSNIA 4200425240009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dvosjeda, fotelja i klub stolića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 2500,00 JYSK d.o.o. Sarajevo ID: 4201488880004
JU Šumarski fakultet Rebalans plana 2019 Plan nabavki 10.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge smještaja gostujućih umjetnika za potrebe JU NPS -14 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.03.2019 11377,08
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Ahenk tepiha Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 367,20 Angel Group d.o.o. Sarajevo ID: 4209693850003
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge prevoza učesnika za JU NPS -17-1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.03.2019 43,07 43,07 CENTROTRANS EUROLINES 4200153220003
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis vozila Mercedes Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 21.05.2018 4220,00 25.05.2018 4220,26 Starline d.o.o
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge prevoza učesnika za JU NPS -17 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.03.2019 43,07
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/18-lot 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2019 5614,83 MGM FARM doo, Kakanj, 4218227790008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/18-lot 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2019 10477,35 ZEFARM doo, ZENICA, 4218025060008
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog materijala za izradu scenografije za JU NPS -21-1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.03.2019 16379,24 16379,24 CONTI PRO 4201189460007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/18-lotovi 3,7,8,12,13,15,36,37,51,67,68,73,74,75 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2019 1417656,24 FARMACIJA 2011 doo, Bihać, 4263626870002
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nbavke opreme-racunari Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3000,02 3000,02 IMTEC D.O.O.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/18-lotovi 4,18,1920,30,31,32,35,48,49 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2019 1777019,40 LICENTIS doo, Hadžići, 4201876970007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog materijala za izradu scenografije za JU NPS -21 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.03.2019 16954,87
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/18-lotovi 6,55 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2019 4406,80 UNIFARM doo, Lukavac, 4209481750009
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka opreme,računari za kabinet informatike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2019 3000,02
JU Mašinski fakultet UNSA Polaroid 3D Filament AM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 02.04.2019 128,00 23.05.2019 128,00 128,00 SNEA d.o.o. Sarajevo 4201162850008
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metražne robe za premijere i održavanje kostimografije u JU NPS -22-1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.03.2019 28664,19 28664,19 PROFITEX 4218111220000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/18-lot 56 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2019 842,40 FARMAVITA doo, Vogošća, 4200075750009
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Alat za automehaničarsku radionicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 31.05.2018 4644,74 06.06.2018 4644,74 Pabos d.o.o
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/18-lotovi 72,76,77,78 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2019 321464,52 MARK MEDICAL doo, Sarajevo, 4200292770000
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metražne robe za premijere i održavanje kostimografije u JU NPS -22 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.03.2019 28664,19
Ukupno po stranici 110.694,60 3.643.733,52 70.924,75