Pretraga

Ukupno 22690
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP ZOI 84 Godišnje ispitivanje i podešavanja sigurnosnih ventila na posudama pod pritiskom u dvorani Zetra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 819,00 819,00 2. Inspekt RGH d.o.o.
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Potrošni materijal za vozni park za 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.09.2018 20.09.2018 24554,79 05.11.2018 24554,79 24554,79 DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
KJP ZOI 84 Ispitivanje posuda pod pritiskom u dvorani Zetra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 2246,40 2246,40 Inspekt RGH d.o.o.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kalibracionih plinskih mješavina i najam kalibracionih boca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 2562,95 2562,95 MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma- posluživanje hranee i pića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2018 513,01 513,01 KNOCK-KNOCK d.o.o. Sarajevo, 4200019090004
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga najma vozilaa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 175,50 175,50 “RING” d.o.o, Put života 1., 71000 Sarajevo ID broj: 42019130900004
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga najm projektora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 5265,00 5265,00 “Pal-e” d.o.o, Terezije bb.. 71000 Sarajevo ID broj: 4202058900008
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma - trake za akreditaciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2018 877,50 877,50 CROBOX DOO,sa sjedištem u Sarajevu, ul. Franjevačka 6., ID broj: 4200139070007
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga-snimanje i montaža predstava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 5733,00 5733,00 Obrtnička djelatnost „ SPEKTROOM OD“, Kotromanića 48, ID broj: 4302608990004
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga u području odnosa s javnošću Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2018 4680,00 4680,00 “Bejtovic Communications”, Hiseta 15 71000 Sarajevo ID: 4302363510001
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma- posluživanje hranee Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 4212,00 4212,00 “TAPAS”, d.o.o Zenica ID:421843695000
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga najma vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2018 5265,00 5265,00 “TIME” doo, Mula Mustafe Bašeskije 63.. 71000 Sarajevo ID broj: 4201754430001
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma- promotivni štand Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2018 251,55 251,55 Oxygen publishing i printing company, Salke Lagumdžije 13., 71000 Sarajevo
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma-scenografijaa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2018 2104,15 2104,15 „Penny plus“ d.o.o Sarajevo, Igmanska bb, 71320 Vogošća.,ID broj: 4200162210002
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma- usluge izrade PRES zida sa štampom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2018 2577,51 2577,51 Oxygen publishing i printing company, Salke Lagumdžije 13., 71000 Sarajevo
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-najam prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2018 789,75 789,75 Obala Art centar, Hamdije Kreševljakovića 13. 71000 Sarajevo, ID: 4200212410008
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Nabavka usluga najma tehničke opreme- rasvjeta za potrebe JU „MES-Međunarodni teatarski festival Scena-MESS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2018 5835,96 5835,96 “PRVA VOJVOĐANSKA CYBER AGENCIJA” D.O.O, PRERADOVIĆEVA 59/A, PETROVARADIN, Mat.br : 20815434
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba puetm direktnog sporazuma- nagradne plakete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2018 1842,75 1842,75 „NeonHeart“ d.o.o ulica Rogatička 33A, 71 0000 Sarajevo, ID broj: 4200129270008
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavke roba putem direktnog sporazuma-materijal za odjecu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2018 225,00 225,00 Sanny Genny“, Modna metraža, galanterija, pozamanterija, dekorativne tkanine, Hamdije Kreševljakovića 63., 71 000 Sarajevo, ID broj: 4200539250004
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavke usluga iznajmljivanja prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2018 585,00 585,00 „KRITERION INDUSTRY“ d.o.o, Obala Kulina Bana 2, 71 000 Sarajevo, ID broj: 4201536440003
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade idejnog rješenja i štampa brošura Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 7014,15 7014,15 BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje softverskih usluga pri ugradnji rezervnih dijelova za pumpu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 257,40 257,40 ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Mostar
JU Djeca Sarajeva Usluge održavanja kuhinjskih i ostalih aparata - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2018 1164,73 23.10.2018 1164,73 1164,73 Danform d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka opreme za vatrodojavu - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2018 1957,62 22.10.2018 1957,62 1957,62 Vatrosistemi d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Usluge popravki i održavanja vozila - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 1421,84 08.10.2018 1421,84 1421,84 Hyundai auto BH
JU Djeca Sarajeva Nabavka klompi za odgajatelje - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2018 6975,84 03.10.2018 6975,81 6975,81 WINK Sport d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Servisiranje i održavanje informatičke opreme - hardvera, softvera i mrežnog okruženja - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2018 4212,00 28.09.2018 4212,00 4212,00 FixIT d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka materijala za popravku i održavanje - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2018 6916,85 12.09.2018 6916,85 6916,85 Adazal d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Nabavka narodne nošnje za djecu - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 5500,00 11.09.2018 5500,00 5500,00 SK Izrada i dorada narodnih odijela
JU Djeca Sarajeva Usluge nadzora nad ugradnjom stolarije u vrtićima Dječiji grad, Aprilski cvjetovi i Mašnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 2106,00 07.09.2018 2106,00 2106,00 I.D.E.A. d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Usluge mašinskog čišćenja tepiha - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2018 5826,60 03.09.2018 5826,60 5826,60 Analian Global Services BH d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Usluge odvoza kabastog otpada iz vrtića Radost Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 3004,56 04.09.2018 3004,56 3004,56 KJKP Rad Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Nabavka led panela - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.08.2018 6990,40 08.08.2018 6990,40 6990,40 Saša-Trade d.o.o. Mass-Light d.o.o. Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge objave obavještenje za odbranu doktorske disertacije mr. Mirze Tvica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2018 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka higijenskih kapa, natikača i rukavica za uposlenike - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2018 6850,64 10.08.2018 6850,64 6850,64 Inel d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka lego kocki - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.07.2018 7005,84 01.08.2018 7005,84 7005,84 Solidex d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Nabavka krin igrački - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.07.2018 6997,77 01.08.2018 6997,77 6997,77 Birotim d.o.o. Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja promotivnog materijala za potrebe Bugi Erasmus projekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2018 206,84 206,84 OR Print Studio Student Line Sarajevo 4302864210008
JU Djeca Sarajeva Nabavka videonadzora - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.07.2018 6429,99 31.07.2018 6429,99 6429,99 Gama AA d.o.o.
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijskog materijala i pribora 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 1392,08 1392,08 Obrt za proizvodnju laboratorijskog stakla "Šurlan" Medulin 45608235209
JU Djeca Sarajeva Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2018 2745,66 25.07.2018 2745,66 2745,66 Advokatski ured Sanel Nezirić
JU Šumarski fakultet usluge osiguranja 2018 ( uposlenici) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
JU Djeca Sarajeva Sanacija vanjske fasade stepeništa u vrtiću Mašnica - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2018 4393,23 20.07.2018 4393,23 4393,23 Kolinvest d.o.o.
JU Šumarski fakultet Usluge osiguranja od nesreća 2018 ( studenti) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
JU Djeca Sarajeva Usluge izrade glavnog projekta za zamjenu stolarije u vrtiću Dječiji grad - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2018 2340,00 20.07.2018 2340,00 2340,00 Idea d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Usluge nadzora nad izvođenjem radova sanacije i rekonstrukcije dvorišta vrtića Labudovi - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2018 1755,00 20.07.2018 1755,00 1755,00 Idea d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji i rekonstrukciji kotlovnice vrtića Šareni voz - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2018 1287,00 29.06.2018 1287,00 1287,00 Paters d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 639/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2018 43,48 PHOENIX PHARMA doo, Bijeljina, 4400375940003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 638/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2018 135,95 PHOENIX PHARMA doo, Bijeljina, 4400375940003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 637/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2018 5986,54 PHOENIX PHARMA doo, Bijeljina, 4400375940003
Ukupno po stranici 110.436,36 172.222,17 166.056,20