617 Odabir najpovoljnijeg ponuđača za vršenje jedinstvene usluge preuzimanja i izrade elektronskog pisma, te prijema, prijenosa i dostave pismonosnih pošiljki za usluge KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo (usluge odvoza smeća za fizička i pravna lica) -20- | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Odabir najpovoljnijeg ponuđača za vršenje jedinstvene usluge preuzimanja i izrade elektronskog pisma, te prijema, prijenosa i dostave pismonosnih pošiljki za usluge KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo (usluge odvoza smeća za fizička i pravna lica) -20-

Organizacija: 
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
25.06.2021
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
299000,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
83-1-2-599-5-87/21
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
05.08.2021
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Napomena:
Okvirni sporazum broj: 05-03-04-..................../21, od ........................
/ I UGOVOR / -10226/21

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
05.08.2021