Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja zubotehnička škola Ciklon dezinfekcija 08 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge izrade obuće za potrebe JU NPS - 48 06.10.2020
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka projektora za potrebe kabineta muzičke kulture 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge hotelskog smještaja za gostujuće umjetnike u JU NPS - 47 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge fotokopiranja za potrebe JU NPS - 46 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge popravke šivaćih mašina za JU NPS - 45 06.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Fotokopiranje 09 2020 06.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-37/20 - NAPLATA CESTARINE NA AUTOCESTAMA U FBIH 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za JU NPS - 44 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metražne robe za kostimografiju u JU NPS - 43 06.10.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge popravke i održavanje vatrogasne opreme ,hidranske mreže i vatrodojave 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog materijala za JU NPS - 42 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka dojavljivača požara za JU NPS - 41 06.10.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge dezinfekcije,desinsekcije i deratizacije 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja muzičkih instrumenata u JU NPS - 40 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka donjeg veša za kostimografiju u JU NPS -39 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pozamanterije za JU NPS - 38 06.10.2020
Služba za protokol i press Razglas i distribucija zvuka na manifestaciji obilježavanja godišnice masakra građana sarajeva kod Gradske tržnice 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka uske tkanine, pozamanterije za potrebe JU NPS - 37 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za pozamanteriju za JU NPS -36 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kompjuterskog materijala za JU NPS - 35 06.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja vozila za JU NPS-34 06.10.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka materijala za krečenje. 06.10.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Periodični ljekarski pregled uposlenika kucz 05.10.2020
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Nabavka usluga redovnog servisa aparata za laboratoriju - hematološki za 2020. godinu 05.10.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Štampanje materijala za potrebe Erasmus+Bugi projekta 05.10.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Oprema za spašavanje sa vertikalnog transporta kucz 05.10.2020
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Nabavka usluga redovnog servisa dejonizatora za vodu za 2020. godinu 05.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Kancelarijska stolica AT 05.10.2020
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja i marketinga za 2020 05.10.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 27/20 Releji 05.10.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka konvektora 4 05.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Dezinfekcija 09.2020 05.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Konkurs 03 05.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Protupožarni alarm 05.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Dezinfekcija škole 01 20 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka dizel goriva za JU NPS - 33 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge popravke i održavanja centralnog grijanja za JU NPS - 32 05.10.2020
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge osposobljavanja gromobranske instaacije na zgradi IMK-a 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za održavanje čistoće u JU NPS - 31 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka krupne rekvizite za JU NPS - 30 05.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola 08 Sredstva za dezinfekciju 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge popravke fiksne telefonije za JU NPS 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka boja i lakova za JU NPS -28 05.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Nabvka matične knjige, zadaćnica 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sitne rekvizite za JU NPS -27 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka bravarskog alata za scenske radnike u JU NPS - 26 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove odjeće za JU NPS - 25 05.10.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Usluge osiguranja radnika i imovine 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka krupne rekvizite za potrebe JU NPS - 24 05.10.2020