617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga zakupa garažnog prostora za potrebe KZBPP u garaži KJP centra Skenderija doo Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga zakupa kancelarijskog prostora za potrebe KZBPP u poslovnoj zgradi KJP ZOI 84 i Ugovor o zakupu
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Registar propisa BiH za 2020 godinu
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga servisiranja
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga štampanja obrazaca i upisnika
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge štampanja vizit kartica
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručnog obrazovanja
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke Službenih novina FBiH i Službenih novina KS (pretplata za period januar-jun 2020.godine) putem direktnog sporazuma
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke sudskih dnevnika putem direktnog sporazuma
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Škoda 2019
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke časopisa Sudska praksa (I-XII 2019) putem direktnog sporazuma
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke časopisa ZIPS (I-XII 2019) putem direktnog sporazuma
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Komentar Zakona o radu FBiH i Komentar Zakona o upravnom postupku putem direktnog sporazuma
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke obaveznog osiguranja i registracije putničkog motornog vozila
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke Službenih novina Federacije BiH i Službenih novina Kantona Sarajevo (pretplata za period januar-jun 2018.godine) putem direktnog sporazuma
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Komentar Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge hotelskog smještaja putem direktnog sporazuma
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke časopisa Sudska praksa (I-XII 2018) putem direktnog sporazuma
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke časopisa ZIPS (I-XII 2018) putem direktnog sporazuma
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Objavljivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje Direktora Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke za usluge hotelskog smještaja putem direktnog sporazuma
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju nabavke usluga zakupa kancelarijskog prostora za potrebe KZBPP u Poslovnoj zgradi KJP ZOI 84 OCS doo Sarajevo, koji je izuzet od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju javne nabavke usluga zakupa garažnog prostora za potrebe KZBPP ugaraži KJP Centra Skenderija doo Sarajevo koji je izuzet od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju javne nabavke knjige evidencije o zaposlenim radnicima i knjige o radnom vremenu putem direktnog sporazuma
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju javne nabavke usluge štampanja vizit kartica
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga uvezivanja službenih novina
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju javne nabavke usluge štampanja upisnika i obrazaca
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke ultra dopuna putem direktnog sporazuma
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke Prijemna knjiga (list) Obrazac P-3/M
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Objavljivanje rješenja o imenovanju Direktora Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sudskih dnevnika za pravne zastupnike putem direktnog sporazuma
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata ZBPP
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga prevođenja
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke Službenih novina FBiH i Službenih novina KS (pretplata za period jul-decembar 2018.godine) putem direktnog sporazuma