Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava oglasa za izbor u zvanje asistent i za prijem u radni odnos higijeničarka 02.10.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluge IT podrške i konsaltinga septembar 2020 02.10.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola printanje i uvez Godišnjeg plana i programa 02.10.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Servisiranja kopir/ploter uređaja 02.10.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola utikači i utičnice sa gumenim kontaktom 02.10.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola kabel P/L i HDMI kabel 02.10.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga posredovanja i zaključivanje osiguranja za registraciju prikolice 1 02.10.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola monitoring i intervencije septembar 2020 02.10.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola tinta za jastuče 02.10.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka materijala za zaštitu na radu. 02.10.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola tonr štampač lexmark 02.10.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka materijala za zaštitu na radu.. 02.10.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Fizičko - hemijska analiza meda 2 02.10.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge štampanja.. 02.10.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge stručnog obrazovanja-seminari 02.10.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka tonera 2020 02.10.2020
JU Pravni fakultet antivirusni programski paket za potrebe Fakulteta 02.10.2020
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge sistematskog i sanitarnog pregleda uposlenika 02.10.2020
JU Pravni fakultet razni prog. paketi i komp. sistemi 02.10.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge informisanja-strucni casopis 02.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka računarske opreme i potrepštine 02.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC flaša se čepom 1l 02.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge transporta uzoraka seruma do grada Zagreba 02.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termo papira za UZ aparat 02.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka deterdženata za tunel mašinu (hitna nabavka - suzbijanje širenja virusa) 02.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rolni za perkomate 02.10.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku i ugradnju pleksiglas stakla 02.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-34/20 - ZAŠTITNE RUKAVICE ZA POTREBE ZAVODA 02.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge popravke i verifikacije uređaja za mjerenje mase - Lot 3 02.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge mjerenja sadržaja produkata sagorijevanja iz stacionarnih izvora ložišta u atmosferu - Lot 1 02.10.2020
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge revizije seta finansijskih izvještaja za 2020. godinu 02.10.2020
KJP ZOI 84 NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA STARE SKI LIFTOVE... 01.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Osiguranje studenata za 2020/2021 01.10.2020
KJP ZOI 84 LOT 4.-Usluge servisiranja i održavanja službenog vozila Toyota 01.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ,.,Lijekovi I/6/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a 01.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .,Lijekovi I/6/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a, 01.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu -Lijekovi I/6/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a 01.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ,Lijekovi I/6/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a. 01.10.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 17/20 - Rezervni dijelovi za telemetrijski sistem na PPOV BUTILA 01.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .,Lijekovi I/6/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a 01.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ..Lijekovi I/6/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a 01.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Lijekovi I/6/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a.. 01.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/6/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a.. 01.10.2020
JU OŠ "Hašim Spahić" Sanitarno-higijenski minimum radnika na održavanju čistoće (spremačica) 01.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/6/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a. 01.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/6/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a 01.10.2020
Fond Memorijala Usluge izrade i nabavke promidžbenih materijala za potrebe manifestacije Odbrana BiH - Igman 2020 01.10.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge organizacije i provođenja treninga u okviru projekta KNOWING IPR 01.10.2020
Fond Memorijala Usluge servisiranja protivpožarnih aparata u 2020. godini i izrada zapisnika o stručnom nalazu prostorije video nadzora 01.10.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 3. Usluge servisiranja vozila Škoda Octavia - 822/20 01.10.2020