Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala za JU NPS -23 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka boja i lakova za potrebe JU NPS -22 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka bravarskog materijala za potrebe JU NPS -21 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge registracije vozila za JU NPS -20 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge osiguranja motornih vozila za JU NPS - 19 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Održavanje i popravka kompjuterske opreme za JU NPS - 18 05.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Objavljivanje konkursa 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala za JU NPS - 17 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja zgrade JU NPS -16 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja lifta za JU NPS -15 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge popravke i održavanja vatrogasne opreme za JU NPS - 14 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Uslube web hostinga za JU NPS -13 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge praćenja medijskih objava za JU NPS -12 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo OSIGURANJE UPOSLENIH U JU NPS 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge štampe za potrebe JU NPS-9 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge štampe na posebnom materijalu - scenografija za potrebe JU NPS - 8 05.10.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka rezervni dijelovi 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge dezinfekcije za potrebe JU NPS-7 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge iznajmljivanja elektromotora za potrebe JU NPS-6 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za potrebe JU NPS -5 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za održavanje obuće za JU NPS - 4 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka torbi za potrebe JU NPS -3 05.10.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci Usluge dubinskog čišćenja podova sa nanošenjem zaštitnog sjaja - 01. 10. 2020. godine 05.10.2020
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove odejeće za JU NPS -2 05.10.2020
KJP ZOI 84 USLUGE REVIZIJE POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA PERIOD 25.06.2019.godine -12.06.2020.godine.. 05.10.2020
Fond KS za izgradnju stanova Memorijska kartica za fotoaparat Fond 2020 05.10.2020
KJP ZOI 84 Nabavke sajle za ski liftove 02.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka potrošnih materijala za održavanje vozila i mehanizacije;;-- 02.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka boja i lakova za motorna vozila i građevinsku mehanizaciju;;-- 02.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka štampanih parking karata, naljepnica, upozorenja i propusnica;;-- 02.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge organizovanja periodične provjere sposobnosti rukovanja vatrenim oružjem za 2020.godinu 02.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka priznanica za naplatu;;-- 02.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za mjenjače -19-- 02.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kamenog materijala od tvrde stijene na skladištu prodavca - lot 8 -20- 02.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tampona za šljemovanje na skladištu kupca - lot 4 -20- 02.10.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Panoi i oznake na CNG punionici 02.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvenog uglja i brezovih metli;;-- 02.10.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Iudaci za usluge održavanja( instalacija i konfiguracija mrežne opreme) 02.10.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge odvoza otpada, septembar 2020. 02.10.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo voda škola 09-2020 02.10.2020
JU Građevinski fakultet UNSA Građevinska stolarija 2020 02.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tehničkih i medicinskih gasova za potrebe Izolatorija na Podhrastovima i Klinike za plućne bolesti 02.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada informacija o mogućnosti priključenja na distributivni gasovod za centralnu kuhinju KCUS-a (zgrada TEB) i laboratorije (zgrada DIP) 02.10.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Produžni kablovi za potrebe instalacije e-dnevnika 02.10.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sredstva za čišćenje:deterdženti, krpe, metle, četke, rukavice,higijenski papir 02.10.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Dezinfekciona sredstva i higijenski materijal 02.10.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola vodovod i kanalizacija septembarr 2020 02.10.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola vodovod i kanalizacija septembar 2020 02.10.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola odvoz smeća septembar 2020 02.10.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Instalacija i konfiguracija mrežne opreme 1 02.10.2020