Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja zubotehnička škola Štampanje 02 20 11.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Objava sjećanja u novinama 11.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Usluge prijevoza 04 2020 11.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola 03 2020 ČIšćenje dimnjaka 11.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Dezinfekcija 03-2- 2020 11.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Dezinfekcija škole 03 2020 11.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Dezinfekcija škole 052020 11.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola klima ventilator 10.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola 05 2020 ČIšćenje dimnjaka 10.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Obrada finansijskog izvještaja 10.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Ugradnja prozorskih vanjskih klupica 10.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola 06 20 Ventilatori 10.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Fotokopiranje 03 2020 10.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Prevoz žičarom 10.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola 06 20 Materijal za održavanje 10.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Boja 10.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola 08 20 Materijal za održavanje 10.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Objavljivanje konkursa Oslobođenje septembar 20 10.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Servisna usluga 10.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašina za pranje veša 24kog-Ugovor 09.10.2020
Fond Memorijala Nabavka cvijeća za hortikulturalno uređenje mezarja Kovači 09.10.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Usluge fiksne telefonije 09.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme:Physio Control, Domel Tehtnica , Sigma, Fujinon, Erbe , Martin, Cherion, Mediana i Lumed-Ugovor 09.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka arhitektonsko-tehničkih usluga /uključujući sve geodetske usluge/ -20 09.10.2020
Fond Memorijala Izvođenje radova na mašinskim i elektro instalacijama u tunelskoj cijevi na Spomeničkom kompleksu Tunel D-B 09.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-33/20 - USLUGE ISPITIVANJA I ODRŽAVANJA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I OBUKE UPOSLENIKA U ZAVODU ZA 2020. 09.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka pneumatskog alata -20 09.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa mašine - komatsu -20 09.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga upravljanja i održavanja zajedničkih prostorija u zgradi -20 09.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke mašine komatsu -20 09.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka raznog sitnog alata -20 09.10.2020
KJP ZOI 84 LOT 4.- Nabavka filtera za mašine. 09.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elektrroda gelirana za Erbe VIO 200S-Ugovor 09.10.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. Građevinski, vodo i elektro materijal - 764/20 09.10.2020
KJP ZOI 84 LOT 2.- Nabavka dijelova za mašine Aztec - ALPINE 510, 09.10.2020
KJP ZOI 84 LOT 1.- Nabavka dijelova za mašine Prinoth i Pisten Bully, 09.10.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 5. Stolarija, staklo i materijali za montažu stolarije - 764/20 09.10.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. Boje, lakovi i ljepila - 764/20 09.10.2020
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge prevođenja 09.10.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge dostave pošte,septembar 2020. 09.10.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje objekta i opreme 09.10.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge mobilne tel.septembar 2020. 09.10.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge fiksne telefonije, septembar 2020. 09.10.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- Materijal za tekuce održavanje- unutarnja željezna zaštitna vrata 09.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neostigmin inj. u količini od 20000 komada-Ugovor 09.10.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- Troškovi reprezentacije 09.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu LOT 2- Nabavka regulatora pritiska za bocu kisika i boca za medicinske gasove 09.10.2020
KJP ZOI 84 SJEČENJA NISKOG RASTINJA I ODRŽAVANJE SKI STAZA U LJETNOM PERIODU 09.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu LOT-1 Nabavka litarskih dozatora i regulatora na centralni razvod medicinskih gasova sa potrošnim materijalom 09.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Histokineta-aparat za Odsjek za patologiju sa prosekturom-Ugovor 09.10.2020