Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo –izrada štembilja 24.07.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo –izrada pečata 24.07.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka televizora za potrebe bolnice 24.07.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka TV 24.07.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka LED televizora 24.07.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - izrada ključeva 24.07.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Mjerenje zagađujućih materija u zraku za potrebe kotlovnice 24.07.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - pranje zavjesa 24.07.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka printera za potrebe bolnice 24.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka usluge deratizacije, dezinfekcije, dezinsekcije i deviperacije 24.07.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga internet oglašavanja u svrhu promovisanja preduzeća 24.07.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature - godišnje pretplate na stručne časopise u štampanom i elektronskom obliku i nabavka stručnih knjiga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – stručne knjige: „Komentar zakona o parničnom postupku” – 1 komad 23.07.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterskog i ostalog materijala za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - externi HDD disk 1 TB - 4 komada 23.07.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterskog i ostalog materijala za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - Samsung LED futrola 23.07.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne - brava 23.07.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne – čekić i brusni papir 23.07.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne – sijalica 23.07.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne –zemlja za cvijeće 23.07.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne - futrola za službeni mobitel 23.07.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – smrtovnica za majku uposlenice 23.07.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: UPS uređaj (15 komada) 23.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku opreme za spašavanje na vodi i pod vodom 23.07.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Outdoor oglašavanje, LCD display 2019 - Dodjela ugovora 22.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga osiguranja od nezgode 22.07.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje - Dodjela ugovora 22.07.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-8/2019 22.07.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Izrada glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije Ledene dvorane - Dodjela ugovora 22.07.2019
JU OŠ Hadžići Nabavka elektronske opreme (VGA kabal 15 m – 25 kom.) 22.07.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2018. godinu - dodjela ugovora 22.07.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge osiguranja objekta JU NPS-167 22.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka za medicinske torbe i torbe za uzorkivače 22.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka-manometri za boce pod pritiskom 22.07.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavka kancelarijske opreme -TV aparata 22.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga geometra 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za rampe NICE-19- 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara;; 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka reflektirajućih prsluka i klompi za higijeničarke-19- 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ostalih građevinskih materijala i opreme-19- 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka obojenih metala-19- 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi hidraulike za građevinske mašine BOMAG-19- 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine Bomag;; 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine Caterpillar;- 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka jedinstvene usluge preuzimanja i izrade elektr.pisma-- 19.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova sa ugradnjom u svrhu funkcionalnog osposobljavanja aparata za hipotermiju ArcticSun proizvođača Medivance 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za proizvodnju SRF-a za preradu otpada - usitnjavanje otpada- 19.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Radovi na održavanju vodovodne mreže u krugu KCUS-a i vanjskih OJ sanacija podzemnih vodovodnih instalacija 19.07.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 3134 Usluga mehaničkog čišćenja dimnjaka kotlovnica II 19.07.2019
KJKP Gras d.o.o. LOT 3082ODRŽAVANJE GRAFIČKIH MAŠINA II 19.07.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Vanredni organizovani prevoz - ugovor 19.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava konkursa za izbor u zvanje za oblast Specijalne tehnologije 19.07.2019