Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Fond Memorijala Servis kafe aparata 2019. 03.10.2019
Fond Memorijala Nabavka i isporuka zastava za 2019.g. 03.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Weishaupt gorionike 2019 03.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga licenciranja Auto Cad v 2020 LT-LOT 1 03.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Viessmann gorionike 2019 03.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Izvođenje građevinskih radova na bojenju dimnjaka 03.10.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. Usluge kontrole sjemenskih objekata i rasadnika - 1371/19 03.10.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 3. Usluge laboratorijske analize sjemena - certificiranje sjemena - 1371/19 02.10.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. Usluge na determinaciji i kvantifikaciji ulova potkornjaka - 1371/19 02.10.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. Kamion kiper -nov - 979/19 02.10.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterskog i ostalog materijala za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - BitDefender GravityZone Business Security GOV 02.10.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoz smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2019. 02.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga izrade projekta i nadzor nad izvođenjem radova na rušenju objekta I Interne klinike (K008) -1 02.10.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola sokovi za gosti mostar 02.10.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola baterije za nastavna pomagala 02.10.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka digitalnog teodolita 02.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kompenzatora, prirubnica i ostalog 2019 02.10.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluge šštampanja 02.10.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabbavka školskog pribora 02.10.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola sokovi za dan škole 02.10.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka toalet papira 02.10.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka papirnih ubrusa 02.10.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka mater za čišćenje 02.10.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka cementa obuka 02.10.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola mat za obuku ljepilo 02.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pločastih lemljenih izmjenjivača toplote 02.10.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola rukavice za obuku 02.10.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola llajsne obuka 02.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku elektromotornih regulacionih ventila 2019 02.10.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 1103 Rezervni dijelovi za autobuse osim el. MAN SG 312 02.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sistema održavanja pritiska 02.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uređaja za neprekidno napajanje 02.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku viljuškara 02.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku GIS softvera 02.10.2019
KJKP Gras d.o.o. Rabljeni server II 02.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku aparata za zavarivanje CO2 02.10.2019
KJKP Gras d.o.o. Izrada optičke UTP i napojne mreže za IP kamere 02.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za mjerila utroška toplote Danfoss 2019 02.10.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 3104 Održavanje i dorada softvera FRS 02.10.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 2023Toneri za štampače II 02.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mineralnih i silikonskih ulja za rad na sistemu za inspekciju temperaturnih senzora 02.10.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka, isporuka i instalacija licenci za automatiziranje kancelarijskog poslovanja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Ugovor o kupoprodaji 02.10.2019
KJP ZOI 84 Nabavka i instalacija softvera za ugostiteljstvo 01.10.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Hemikalije LOT 5 01.10.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Hemikalije LOT 4 01.10.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Hemikalije LOT 3 01.10.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Hemikalije LOT 1 01.10.2019
KJKP Gras d.o.o. Meso i mesni proizvodi II 01.10.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga sistematskog pregleda zaposl. 01.10.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Lab pribor i posudje LOT 1 01.10.2019