Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka parking naljepnica KCUS 2019 14.01.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 80/19 - Zbrinjavanje toksičnog otpada 14.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka RF magnetnih kartica 14.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-51499-1 14.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-64828 14.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-61124-1 14.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-60541 14.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-55655 14.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-46084 14.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-62555 14.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera, ribona, spirala, koverti, papira i dr. kancelarijskog materijala 14.01.2020
Fond Memorijala Doštampavanje afiše Tunel spasa na engleskom jeziku 14.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka HPC tonera i potrošnog kancelarijskog materijala 14.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera, bušilica, klamerica, potrošnog materijala i registratora 14.01.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - smrtovnica za oca uposlenice 2019. godine 14.01.2020
Fond Memorijala Radionica za učenike centra za slijepu i slabovidnu djecu 14.01.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka skija za učenike-OŠ "Srednje" 14.01.2020
Fond Memorijala Servisiranje elektroinstalacija u Multimedijalnom centru Kovači 14.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Eksterni disk, memorijska kartica, slušalice, tastatura 14.01.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka stolova i stolica za učionice-OŠ "Srednje" 14.01.2020
Fond Memorijala Čišćenje snijega na dionici Kabalovo-Ratna džamija Igman 14.01.2020
JU OŠ “Deveta osnovna škola” ,Nabavka školske table i kancelarijskih stolica 14.01.2020
Fond Memorijala Izrada i štampanje čestitiki sa kovertama povodom Nove godine 14.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka vješalice za garderobu za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 14.01.2020
JU OŠ "Aneks" ,Usluge taxi prevoza 14.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Pročistač zraka s hepa filterom 14.01.2020
Služba za protokol i press Usluga VIP salona i ugostiteljske usluge u dolasku i odlasku delegacije iz Istanbula 14.01.2020
Služba za protokol i press Iznajmljivanje sale, tehnike i ugostiteljske usluge 14.01.2020
Služba za protokol i press Objava čestitke Kantona Sarajevo povodom Dana državnosti 14.01.2020
Služba za protokol i press Usluga razglasa na manifestaciji obilježavanja Dana državnosti BiH 14.01.2020
Služba za protokol i press Nabavka suvenira "Multikonfesionalno Sarajevo" 14.01.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka stručne literature - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 14.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavaka robe Video nadzor kamera za potrebe Knatonalnog suda u Sarajevu u 2019 13.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe sitnog inventara (teleNabavka robe za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu ( klijesta za krimpovanje) 13.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe sitnog inventara (telefonski aparat) za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 13.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe -Kancelarijski namještaj 13.01.2020
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" /Nabavka videonadzornog sistema 13.01.2020
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" ,Nabavka školskog namještaja/ 13.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Case za laptop - 2 kom. A.V, I.B. 13.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” ČOŠĆENJE 10 ODL 13.01.2020
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" .Elektronska evidencija radnog vremena 13.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge za 2020dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 13.01.2020
JU Gimnazija Dobrinja kupovina tonera i ketridža 13.01.2020
JU Gimnazija Dobrinja nabavka kancelarijskog materijala i mterijala za sekcije 13.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe sitan inventar u sudnici 8 13.01.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Dodjela ugovora za nabvku roba:Mikrobioloske podloge 13.01.2020
JU Gimnazija Dobrinja redovno servisiranje školskog lifta 13.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka roberačunareske opreme u sudnicu 8 13.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe zastitne opreme prsluci 13.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” SERVIS FOTOKOPIRA O 13.01.2020