Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja 4/20 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga interne reprezentacije 3/20 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga interne reprezentacije 4/20 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava pravne baze 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluge pošte 4/20 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa 5/20 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga električne enrgije 5/20 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga pošte 5/20 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava jednokratnih rukavica 5/20: 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa 4/20 07.09.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne –vodovodni i elektromaterijal za tekuće održavanje 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije 5/20, 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije 5/20 07.09.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne - vatrogasni aparati S-9 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Služ. listu 5/20 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Sl. listu 5/20 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja 5/20 07.09.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne – dezinfekcijsko sredstvo 07.09.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne – cilindar titan 07.09.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne - brava za metalna vrata 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga distibucije pitke vode 4-5/20 07.09.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/18/2020 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 4/20 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 4/20 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga distribucije pitke vode 4/20, 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava električne enrgije 4/20 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga električne energije 3/20 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga distribucije pitke vode 2/20 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga distribucije pitke vode 3/20 07.09.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave oglasa i obavještenja u Službenom listu BiH za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - objava oglasa - javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika/tri stručna savjetnika 07.09.2020
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge servisa sistema dojave požara u MP 07.09.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2020. 07.09.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal za avgust 2020. godine 07.09.2020
Ministarstvo saobraćaja Postavljanje cijevi odvodnje pruge i elektroinstalacija Otoka i Nedžarići 07.09.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2020. 07.09.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - odrzavanje programa stalnih sredstava 07.09.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - usluga dezinfekcije 07.09.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola el energija august2 2020 07.09.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - registracija motornog vozila 07.09.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola el energija august1 2020 07.09.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola dezinfekcija škole 07.09.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2020. 07.09.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-01/20 - MOLERSKI RADOVI NA LOKALITETIMA ZAVODA - UGOVOR 07.09.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2020. 07.09.2020
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, usluga osiguranja imovine i osoba 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 3/20 04.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 3/20 04.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava poštanskih usluga 3/20 04.09.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku profesionalne mašine za veš kucz 04.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava jed. rukavica 5/20 , 04.09.2020