Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Fond KS za izgradnju stanova Pregled i popravka kompjutera 2019 Fond 31.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka vode za period 20.06.2019 do 23.07.2019 za dva mjerna mjesta 30.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluge prijema, kontrole i obrade podataka iz finansijskih izvještaj 30.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga odvoza i spaljivanja infektivnog otpada za period juni 2019 30.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga odvoza i spaljivanja infektivnog otpada za period 01.01.2019.30.06.2019.godine 30.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga prevoza radnika (mjecečna karta A zona i A+B zona dodatno) juli 2019 30.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga prevoza radnika (mjecečna karta A zona i A+B zona) juli 2019 30.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga prevoza radnika (mjesečna karta zon A i zona A+B) za period 01.01.2019.30.06.2019. 30.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka bankarskih usluga za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 30.07.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 1Proširenje održavanja infrastrukture Zavoda i održavanje SOPHOSA 30.07.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ponovljeni postupak nabavke EPP i UTM 30.07.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Obrasci i blokovi bez bar koda 30.07.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Termotransfer naljepnice i riboni 30.07.2019
Fond Memorijala Obilježavanje 26.godišnjice Tunela spasa 30.07.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Obrasci i blokovi sa bar kodom 30.07.2019
Fond Memorijala Zamjena ograde na mezarju Tihovići 30.07.2019
Fond Memorijala Zamjena starih vrata novim u Upravnoj zgradi FM 30.07.2019
Fond Memorijala Pražnjenje septičke jame kod ratne džamije Igman za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 2019 30.07.2019
Fond Memorijala Održavanje TK mreže 30.07.2019
Fond Memorijala Nabavka najlona i traka za obilježavanje prostora sportskih igara za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 2019 30.07.2019
Fond Memorijala Izrada i nabavka promidžbenih materijala za potrebe realizacije manifestacije Odbrana BiH-Igman 2019 30.07.2019
Fond Memorijala Usluge tehničke realizacije kulturno-umjetničkog programa manifestacije Odbrana BiH-Igman 2019 30.07.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga fizičke zaštite lica i imovine 30.07.2019
Fond Memorijala Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2019 30.07.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga osiguranja lica imovine i vozila 2 30.07.2019
Fond Memorijala Najam i postavljanje deset mobilnih wc kabina za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 2019 30.07.2019
Fond Memorijala Nabavka i isporuka cvijeća za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 2019 30.07.2019
Fond Memorijala Najam tonskih kola za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 2019. 30.07.2019
Fond Memorijala Registracija službenog vozila Škoda Fabia 30.07.2019
Fond Memorijala Nabavka i isporuka PVC posuđa za potrebe manifestacije "Odbrana BiH-Igman 2019" 30.07.2019
Fond Memorijala Održavanje grobnih mjesta šehida i poginulih boraca na grobljima kojima upravlja KJKP Pokop d.o.o. 30.07.2019
Fond Memorijala Servisiranje klima uređaja na objektima Fonda memorijala 30.07.2019
Fond Memorijala Nabavka garderobnih ormara za potrebe unutrašnje službe 30.07.2019
Fond Memorijala Usluge redovnog servisiranja vatrodojavnog i protivprovalnog sistema na objektima Fonda memorijala 30.07.2019
Fond Memorijala Nabavka i ugradnja panoa za obavijesti i upozorenja 30.07.2019
Fond Memorijala Izrada i postavljanje metalnih kapija na mezarju Mokrine-Luka i mezarju Luke-Tarčin 30.07.2019
Fond Memorijala Servis kopir aparata CANON IR 2270 30.07.2019
Fond Memorijala Zakup domene-UTIC 30.07.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka cilindara za brave 30.07.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka građevinskog materijala 2 30.07.2019
Fond Memorijala Ispravljanje nakrivljenih šehidskih nišana na mezarjima u Kantonu Sarajevo (ponovljeni postupak) 30.07.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga printanja i uveza 30.07.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga čišćenja klima uređaja 30.07.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka terpentina 2 30.07.2019
Fond Memorijala Nabavka kancelarijskog inventara-pečata i štembilja 30.07.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka papira 300gr 30.07.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka informatičke opreme 2 30.07.2019
Fond Memorijala Usluge lijepljenja plakata-city light za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 2019. 30.07.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga zamjene stakla 30.07.2019
Fond Memorijala Izvođenje radova na sanaciji i popravci objekata na Spomeničkom kompleksu Tunel D-B 30.07.2019