Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Potrošni stomatološki materijal -materijal za protetiku 27.11.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku hidrauličnih makaza sa agregatom i alata za otvaranje blindo vrata 27.11.2019
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka radova - krečenje prostorija JU Služba za zapošljavanje KS 27.11.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Vanredni servis klime 26.11.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Oprema za naplatu cestarine za službena vozila Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 26.11.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Usluge održavanja telefonskog sistema 26.11.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka PVC naljepnica 26.11.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Iznajmljivanje aparata za vodu sa punjenjem 26.11.2019
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za reprezentaciju' 26.11.2019
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge izrade portala i zamjene postojećeg stakla 26.11.2019
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za čišćenje' 26.11.2019
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge objavljivanja poništenja dijela javnog konkursa (format 1/8 stranice – CB). 26.11.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Demontaža dodatne opreme na službenom putničkom automobilu VW Passat 26.11.2019
JU Peta gimnazija NABAVKA ULAZNICA ZA POZORIŠNE PREDSTAVE 2019 26.11.2019
JU Peta gimnazija USLUGE SKI LIFTOVA 2019 26.11.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka motornog vozila _2018 26.11.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacije2018_2-2 26.11.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Potrošni stomatološki materijal za 2019 godinu 26.11.2019
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka materijala za krečenje, krečenje zidova i plafona hodnika na prvom spratu i učionice, priprermanje masne cokle i lakiranje lak farbom učionice 26.11.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za Odjeljenje pedijatrije - Ugovor 26.11.2019
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka motornog čistaća snijega 26.11.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 1309 C Dijelovi za održavanje zračnih instalacija II 26.11.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 1301 B Dijelovi kočionog sistema trolejbusa 26.11.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo trake za drin aplikabilne na posto.F6u tehnologiju za aparate Adventus proizvodaia Siemens 26.11.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge održavanja medicinske opreme sa nabavkomi i zamjenom dijelova 26.11.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova,servis i održavanje vozila za 2019 godinu 26.11.2019
KJKP Gras d.o.o. Mlijeko i mliječni proizvodi II 26.11.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 1210 Kablovi i kablovski pribor za tramvajska vozila 26.11.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sanitetski potrošni materijal ponovljeni za 2019 26.11.2019
KJKP Gras d.o.o. Svježe voće i povrće II 26.11.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Potrošni sanitetski materijal za 2019 26.11.2019
Fond KS za izgradnju stanova Nazivi internetskih domena Fond 2019. 26.11.2019
Fond KS za izgradnju stanova Gume za automobile Fond 2019. 26.11.2019
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Rukavice INGEB 2019 22.11.2019
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Alkoholi, fenoli i derivati INGEB 2019 22.11.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-12/2019 22.11.2019
JU OŠ "Velešićki heroji" ,Usluge građevinskih radova 22.11.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-11/209 22.11.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-5565-3 22.11.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-57057 22.11.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-55654 22.11.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-55657 22.11.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke kancelraijski namješta-stolice 22.11.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava za Čaušević 22.11.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge pranja službenog automobila 6 22.11.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke-Kancelarijski namještaj 22.11.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava konkursa za izbor u zvanje docent za oblast Pedologija, agrohemija i melioracije 22.11.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Smještaj za učesnike konferencije 1 22.11.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka folije za plastenik 22.11.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge održavanja Softverskog programa od 01.12.2019. do 30.11.2020. godine 22.11.2019