Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Sarajevska filharmonija 035-20 nabavka pitke vode 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 034-20 nabavka usluga rasvjete za koncert na otvorenom 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 033-20 nabavka usluga tonske postavke za koncert na otvorenom 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 032-20 nabavka usluga postavke scene za koncert na otvorenom 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 031-20 nabavka usluga snimanja dronom koncerta 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 030-20 nabavka radne koncertne odjeće 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 029-20 nabavka usluga prevoza orkestra autobusom 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 028-20 nabavka usluga oglašavanja koncerta 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 027-20 nabavka kancelarijskog materijala 21.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/37/2020 – rukavice pregledne nesterilne II. 21.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/37/2020 – rukavice pregledne nesterilne II 21.10.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor-Štampanje knjiga Održivo upravljanje zemljištem-pristupi i prakse u Bosni i Hercegovini 21.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 300_20 21.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 306_20 21.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka komunalnih usluga odvoz smeća 299_20 21.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 293_20 21.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 292_20 21.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluge zaštite objekata 296_20 21.10.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Izvještaj o provedenom postupku za nabavku_USLUGE LABORATORIJSKE ANALIZE 21.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga reprezentacije 261_20 20.10.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: prijevod i titlovanje 20.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga reprezentacije 288_20 20.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke Fiat u garantnom roku (LOT2) UP 20.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-45814 Lijekovi 20.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-40131 Lijekovi. 20.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-43444 Medicinska sredstva. 20.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-27821. Lijekovi.. 20.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-38068 Medicinska sredstva 20.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-32381 Lijekovi 20.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-40131 Potrošni materijal. 20.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-44886 Medicinska sredstva 20.10.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Borg Web kamere, kablova 20.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-32382 Medicinska sredstva. 20.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka vreća za veš, zaštitnih kecelja i nepromočivih plahti 20.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-43452 Reagensi 20.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-35959 Lijekovi. 20.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-44364 Medicinska sredstva 20.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga stručnog usavršavanja uposlenika Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – seminari i obuke – stručno usavršavanje certificiranih računovođa Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo oktobar 2020. 20.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-44363 Medicinska sredstva 20.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – zaštitne maske troslojne crne i plave i dezinfekcijsko sredstvo za ruke 2020. 20.10.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka zaštitnih maski 2 20.10.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge popravke kopir aparata Canon IR2520 na drugom spratu i Canon IR4245 na prvom spratu 20.10.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Tastatura sa mišom i HDMI kabal za potrebe interaktivne table 20.10.2020
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka kancelarijskog materijala i materijal za sekcije 20.10.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka profoto lampi 20.10.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka zaštitinih maski 20.10.2020
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka veš mašine za potrebe škole 20.10.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nbavka medijapana i iverice 20.10.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka građevinskog materijala 4 20.10.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 18 20.10.2020