Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Fond KS za izgradnju stanova Usluge nadzora alarmnih ureðaja 2019. Fond 20.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Toaletni papir, papirni ručnici,sapun tečni, tečnost za parket i laminat 17.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Papir 17.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada ispitnog stola 17.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Analize goriva izvještaji I dio NH 17.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Ugostiteljske usluge 30.12.2019. 17.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Prevoz studenata Gračanica 24.12.2019. 17.01.2020
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka produžnog kabla-prenaponska zaštita za potrebe kancelarije samostalnog referenta za plan i analizu 17.01.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka reklamnog materijala sa logom TVSA 17.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Lopata za snijeg 17.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Prevoz studenata 27.12.2019 17.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti GAS U BOCI 17.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Potrošni materijal za izradu uzoraka za eksperimentalno istraživanje VH 17.01.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge registracije službenog vozila Škoda Octavia 2020. 17.01.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge tehničkog pregleda službenog vozila Škoda Octavia 2020. 17.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti PAPIR I PROIZVODI OD PAPIRA 17.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti KISTOVI, BOJE I KONTUR PASTA ZA SVILU 17.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o prihvatanju ponude za nabavku školskih tabli 17.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o prihvatanju ponude za nabavku materijala za gradnju 17.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti BAKAR 17.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti SVILA I BOJE ZA SVILU 17.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o prihvatanju ponude za nabavku papira za štampanje 17.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti SREBRO 17.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti KONCENTRIRANA SREDSTVA ZA ČIĐĆENJE 17.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku građevinskog materijala-ljepenke 17.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje knjige: Termoenergetska postrojenja - zbirka NH 17.01.2020
KJP ZOI 84 Nabavka zaštitne opreme za rad na visini 17.01.2020
KJP ZOI 84 Usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije 17.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti bOJA ZA ZIDOVE 17.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku dara-ručni sat za ispraćaj radnice u penziju 17.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti LOPTE 17.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-64829 17.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-64831 17.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-62554 17.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 2 - Zamjena fasadne bravarije na istočnoj zgradi MF 17.01.2020
KJP ZOI 84 Sistem za detekciju prometa vozila na parkingu (brojanje prometa) 17.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 - Elektroinstalacijski radovi 17.01.2020
KJP ZOI 84 Godišnje licenciranje i servisiranje finansijskog softvera ( JAPET ) 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci suvenira-MUP KS 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnoj nabavci pečata, štambilja i faksimila 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga tekućeg održavanja objekata 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci drum unit-a, tonera , ketridža i ribona 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka usluga izrade natpisnih ploča za objekte MUP-a KS 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor _nabavka suvenira 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka materijala za tehničko i higijensko održavanje 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci zastava za potrebe MUP-a KS 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kancelarijskih mašina_MUP KS 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_ nabavka higijensko potrošnog materijala 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci građevinsko-zanatskih radova _rekonstrukcija priključka hidrantske i sanitarne vode_Grkarica 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji auto-dijelova 17.01.2020