Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/8/19 lot 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 07.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/8/19 lot 15,16,17,18,19,20 07.08.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka i ugradnja trave za potrebe šk.igrališta 07.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/8/19 lot1,3,45,6,7,8,10,11,12,13,14 07.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/4/19 07.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/17/19-lotovi 2,4 07.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” Usluge građevinskih radova. 07.08.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora 07.08.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge redovnog održavanja dva službena vozila 07.08.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge zdravstveno sanitarnog pregleda 07.08.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka opreme, 07.08.2019
Služba protokola Nabavka ručnih radio stanica sa slušalicama 07.08.2019
Služba protokola Nabavka opreme za ozvučenje stola u sali za press konferencije (tri baze za mikrofon, tri mikrofona i Centralna upravljačka jedinica) 07.08.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje dimnjačarsko-šamoterskih radova, čišćenje kotlova i izdavanje zapisnika o istom 06.08.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za tehničku i fizičku zaštitu imovine i ljudi 06.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge prenosa pošiljaka "BH PostExpress" na području Bosne i Hercegovine 06.08.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku čeličnih cijevi i čeličnih fitinga za zavarivanje 2018 06.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga kontrolnog ispitivanja i podešavanja sigurnosnih ventila za uatoklave 06.08.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pumpi 2018 06.08.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama 06.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka roba -rezervnih dijelova za servis autoklava proizvođača Tuttnauer 06.08.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Štampanje godišnjaka 2019 06.08.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka cilindra sa univerzalnim ključem 06.08.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka sadnica za potrebe plastenika 06.08.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Godišnji pregled defimoritorinske jedinice 06.08.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku nejodirane soli, monoetilenglikola i ostalih hemijskih sredstava 06.08.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka stolica za potrebe Bolnice 06.08.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka priključka cijevi za potrebe plastenika 06.08.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka regulatora protoka medicinskog kisika 06.08.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku drona 06.08.2019
Fond KS za izgradnju stanova Usluge posluzivanja u restoranima III 2019. Fond 06.08.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca Izgradnja zaobilaznog gasovoda ul.Kolodvorska 06.08.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-05-19 - KANCELARIJSKI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. - ugovor 05.08.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2019 05.08.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-08-19 - NABAVKA GORIVA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019 - ugovor 05.08.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2019 05.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo Ugovor o nabavci potrošnog materijala 05.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo Ugovor o nabavci arhivskih kutija 05.08.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-13-19 - NABAVKA MONITORA ZA RAČUNAR 05.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo Ugovor kancelarijskog materijala 05.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo Ugovor o snadbijevanje i isporuka goriva i maziva 05.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo vršenje usluga održavanja birotehnićke opreme 05.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo usluga obezbeđenja objekata putem sistema elektronske zaštite 05.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo Nabavka o vršenju usluga ispitivanje i kontrole protiv požarne opreme i hidrant mreže 05.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo Ugovor o vršenju knjigovodstvene i računovodstvene usluge 05.08.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga speleoloških istraživanja neistraženih pećinskih hodnika, istraživanja ekoloških parametara pećinskih staništa u užem kompleksu bijambarskih pećina na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" ZPPKS 05.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma_MUP KS 05.08.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad JAVNA NABAVKA-servis opreme 02.08.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka tonera kcsr 02.08.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-stručno usavršavanje seminar 02.08.2019