Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-36196 Medicinska sredstva 14.09.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-36436 Lijekovi 14.09.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28422. Medicinska sredstva.. 14.09.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka regulaciono mjernih setova lot 2 2020 14.09.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka regulaciono mjernih stanica lot 1 2020 14.09.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Propanol 5l 14.09.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka avionskih karata 2020 14.09.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-32/20 - TONERI I KETRIDŽI ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU 14.09.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Stiropol 10 cm-F, sprej crveni 14.09.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 17 11.09.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka službenog lista - polugodišnja pretplata 2 11.09.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga nabavke i montaže radijatora 11.09.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 16 11.09.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Ugovor o vršenju usluga poručivanja, skladištenja i distribucije vakcina 11.09.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Zamjena puknutog ventila na instalaciji za napajanje kotlovnice 11.09.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Pravno zastupanje MF u sudskim postupcima 11.09.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje certifikata MO 11.09.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za održavanje VB 07.07.2020. 11.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluga servisiranja kotlovnice 11.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - bravice za vrata 11.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi 11.09.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Poštarina HB 11.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka napojne jedinice za desktop računar 11.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi koji se izdaju na recept.... 11.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi koji se izdaju na recept... 11.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka digitalnog diktafona sa USB konektorom 11.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka jedne bravice za ormar 11.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka nosača za televizor 11.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka prskalice sa pumpicom 11.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi koji se izdaju na recept.. 11.09.2020
JU Mašinski fakultet UNSA temeljna farba, crna farba,razređivač idr. 11.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge pregleda elektricnih, pp i gasnih instalacija 11.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge sanitarnog pregleda radnika 11.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi koji se izdaju na recept. 11.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge - ljekarski pregled.. 11.09.2020
JU Porodično savjetovalište nabavka kancelarijskih potrepština_13_8_2020 11.09.2020
JU Porodično savjetovalište usluga hemijskog čišćenja spužve stoličarki 2020 11.09.2020
JU Porodično savjetovalište usluga hemijskog čišćenja stoličarskih navlaka 2020 11.09.2020
JU Porodično savjetovalište pravne usluge 2020 11.09.2020
JU Porodično savjetovalište usluga objave ( smrtovnice ) u novinama 2020 11.09.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 33/20 - Gume za teretna vozila" 11.09.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka slušalica 11.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka zaštitnih folija 11.09.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka tableta 11.09.2020
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka obrazaca za nastavu 11.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi koji se izdaju na recept 10.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge - ljekarski pregled. 10.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka povratnih karata za Sarajevsku zičaru 10.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge - ljekarski pregled 10.09.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka zemlje za cvijeće 10.09.2020