617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a:; 06.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a: 06.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a; 06.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a.. 06.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a 06.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a. 06.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/12/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a 06.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge defektaže na linearnom akceleratoru Oncor proizvođača SIEMENS 06.08.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka aditiva za hladni asfalt /interline/-19--- 05.08.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka trihloretilena -19--- 05.08.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odbojne ograde sa ugradnjom -19--- 05.08.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka saobraćajne signalizacije, znakova -19--- 05.08.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Odabir najpovoljnijeg ponuđača za vršenje jedinstvene usluge preuzimanja i izrade elektronskog pisma, te prijema, prijenosa i dostave pismonosnih pošiljki za usluge KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo (usluge odvoza smeća za fizička i pravna lica) -20- 05.08.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja vozila FORD - lot 5 -20-- 05.08.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka reflektirajućih prsluka i klompi za higijeničarke-19--- 05.08.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ostalih građevinskih materijala i opreme-19--- 05.08.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo LOT 1 - Servisiranje radne mašine Bomag -20-- 05.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Službenih listova u pisanoj i elektronskoj formi 2021 05.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štambilja prema potrebama Klinike za ortopediju i traumatologiju 05.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje aparata/sistema proizvođača MAQUET 2021.god. 05.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno održavanje aparata/sistema proizvođača DORNIER koji se koriste na Klinikama KCUS-a 05.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka ispuna za rashladne tornjeve u centralnom rashladnom postrojenju 05.08.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2021. 05.08.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal za juli 2021. 05.08.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PVC cijevi visoki kvalitet SN8 - lot 3 -20- 05.08.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2021. 05.08.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2021. 05.08.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor V za radove "Rušenje objekata od tvrdog materijala,rušenje ograda i izrada betonskog propusta na regionalnom putu R445-dionica od Malešićkog mosta do skretanja za Bioču" 05.08.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2021. 05.08.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sitnog inventara za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - metalne police 05.08.2021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga za Američki kutak JU Biblioteka Sarajeva 05.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-4-28183 Medicinsko sredstvo 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-31753 Medicinsko sredstvo 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-4-21304 Medicinsko sredstvo. 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-24361 Medicinsko sredstvo 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-33317 Medicinsko sredstvo 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-19632 Medicinska sredstva. 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-11-25594 IN Vitro dijagnostičko medicinsko sredstvo - lista D 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-31461 Testovi 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-33303 Medicinska sredstva 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-30421 Medicinsko sredstvo 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-11-18372 IN Vitro dijagnostičko medicinsko sredstvo - lisat D. 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-34213 Lijek 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-33296 Medicinsko sredstvo 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 55-11-7-31779 Medicinsko sredstvo 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-31454 Lijek 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-32304 Medicinsko sredstvo 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-31458 Lijek 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-32310 Lijek 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-30402 Hemikalija anorganska 04.08.2021