Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Usluga mobilne telefonije za 09 i 10/20 04.12.2020
Fond Memorijala Nabavka licenci za MS Office pakete 04.12.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Jednokratno PVC i ALU posuđe za potrebe pacijenata sa sumnjom i pozitivnih na Covid-19-Ugovor 04.12.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga reprezentacije 366/20 04.12.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka materijala za čišćenje i održavanje higijene/BF120316 04.12.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-746853 Medicinsko sredstvo 03.12.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-47371 Lijekovi, 03.12.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje telefonskog sistema Bosh-Avaya za period od godinu dana-Ugovor 03.12.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 9 - Nabavka HTZ cipele plitke za komunalnog i građevinskog radnika -20- 03.12.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 8 - Nabavka HTZ cipele duboke -20- 03.12.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija 100/100 03.12.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 14 - Nabavka specijalna radna odijela za zavarivače-bravare -20- 03.12.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za gibnjeve, uzengije i plate -19-- 03.12.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila HYUNDAI - H100 i H1 -19-- 03.12.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka grejdera -20:- 03.12.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka masti za podmazivanje -19--- 03.12.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskih stolica 2 03.12.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - decembar 2020. 03.12.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga pranja i peglanja paravana 03.12.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge monitoringa alarmnog sistema 03.12.2020
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka licence METEL WIN 03.12.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka radne obuće 3 03.12.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka papira za kopiranje A4 03.12.2020
Služba za skupštinske poslove Usluge objave javnog oglasa za imenovanje Odbora za žalbe javnosti 03.12.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 346/20 03.12.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga sistematskog pregleda zaposlenika 2 03.12.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluga – sezonski pregled instalacija, grijanja, hlađenja i ventilacije 03.12.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 369/20 03.12.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2020. 03.12.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka komunalnih usluga odvoz smeća 370/20 03.12.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka Modularne aluminijske skele 03.12.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluge zaštite objekta 371/20 03.12.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2020. 03.12.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka računarske opreme 9 03.12.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 69/20 Kalibracija termostata i sterilizatora 03.12.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - zamjena guma na službenom vozilu Škoda Octavia 03.12.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - popravak blatobrana službenog vozila Škoda Octavia 03.12.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga stručnog usavršavanja-seminari 368/20 03.12.2020
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar TONER CTG HP 285/Z 03.12.2020
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Kuhalo za produženi boravak 03.12.2020
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Materijal za čišćenje prostorija škole. 03.12.2020
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Natavne potrepštine za produženi boravak 03.12.2020
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Uluge oglašavanja 03.12.2020
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Natavne potrepštine za dječiji kutak. 03.12.2020
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Razna kancelarijka oprema 03.12.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Instalacija i validacija novih biosigurnosnih kabineta, kao i zmjena filtera na postojećim kabinetima 03.12.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 352/20 03.12.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja, defektaže i otklanjanja kvara na štampaču IBM RICOH InfoPrint 6500 03.12.2020
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar kompjuterski mateijal-memori kartice 03.12.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 348/20 03.12.2020