Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Veterinarski fakultet UNSA Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke usluga: fizičke zaštite ljudi i imovine 26.03.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge obavezne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije i vanredne dezinfekcije poslovnih prostorija Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2020. godine 26.03.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature - godišnje pretplate na stručne časopise i nabavka stručnih knjiga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – stručna knjiga „Registar propisa BiH 2020.” 26.03.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge pranja službenih vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2020. godine 26.03.2020
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Navavka dimnjacarskih usluga za 2020.god. 26.03.2020
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga redovnog sestomjesecnog pregleda sistema tehnicke zastite za 2020.god. 26.03.2020
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluge monitoringa i interventne sluzbe za 2020. god. 26.03.2020
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2020.g. 26.03.2020
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala za ciscenje i dezinfekciju za 2020.god. 26.03.2020
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka kancelarijskih potrepstina, obrazaca i papira 26.03.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka ovjere fin.izvjestaja za 2019.godinu 25.03.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka kan.mat. 25.03.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Usluge dostave poste, febrauar 2020. 25.03.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge mob.tel.februar 2020. 25.03.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge interneta, februar 2020. 25.03.2020
JU OŠ "Malta" -Namještaj za kancelariju 25.03.2020
JU OŠ "Hrasno" -*Sistematski pregled uposlenika 24.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - stručno usavršavanje policijskih službenika 24.03.2020
KJP ZOI 84 Usluge ispitivanja i servisiranja video nadzora 24.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o stručnom usavršavanju policijskih službenika 24.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga dezinfekcije motornih vozila 24.03.2020
JU OŠ "Malta" ,Nabavka klima uređaja, nosača za klimu i ugradnja klima uređaja 24.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci higijensko-potrošnog materijala - up 24.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci originalnih tonera za uređaje u garantnom roku 24.03.2020
JU OŠ "Malta" ,Nabavka protuklizne podloge 24.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga nadogradnje modula kadrovske evidencije 24.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci inventurnih pločica 24.03.2020
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka izvođenja radova-oblaganje zidova 23.03.2020
KJP ZOI 84 Špediterske usluge... 23.03.2020
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka rigips ploča 23.03.2020
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Advokatske usluge zastupanja, konsultovanja i savjetovanja za 2020.g-ugovor 23.03.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge štampanja promotivnog materijala za projekat RE-LIVE-WASTE 20.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-66011-1 20.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-6503 20.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-9629 20.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-9627 20.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-64830-2 20.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-9630 20.03.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka sredstava za dezinfekciju 20.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka podloge za previjanje beba 20.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termopapira za C-luk 20.03.2020
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Građevinski materijal 2020 - Dodjela ugovora 19.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-6911-1 19.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-6065-1 19.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-8427 19.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-64830-1 19.03.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata 2019 19.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-5853 19.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-68106-1 19.03.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka pogonskog goriva 2019-1 19.03.2020