Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka materijala za tekuce odrzavanje seos 16.10.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis vozila Fiat i Iveco 18 16.10.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za zaštitu na radu 2018 16.10.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 28/19-P-1 - Muljna crpna pumpa (500-700 l/min; benzin; prenosiva) - 2 kom. 16.10.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na sanaciji klizišta Mehtefcic, Opcina Vogosca (faza I) ponovljeni postupak 16.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova sa ugradnjom u svrhu funkcionalnog osposobljavanja OCT aparata, proizvođača OPTOPOL na Klinici za očne bolesti 15.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka deterdženta za veš 2019 15.10.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka gasova za medicinsku upotrebu 15.10.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge provjere sistema uprav. TS 15.10.2019
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - Usluge hemijskog čišćenja 15.10.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka lijekova iz blagajne,,. 15.10.2019
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE: TONERI ZA LASERSKE PISAČE 15.10.2019
JU Muzej Sarajeva Pravne usluge advokatske kancelarije 15.10.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-17-19 – NABAVKA TERMALNOG PAPIRA ZA PRINTER ULTRAZVUKA ZA POTREBE ZAVODA - UGOVOR 15.10.2019
JU OŠ "Hasan Kaimija" ,Nabavka i ugradnja kondenzacijskih gasnih uređaja 15.10.2019
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - nabavka materijala za šminku 15.10.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge izrade, održavanja i podrške web stranice 15.10.2019
JU Muzej Sarajeva KOLEKTIVNO OSIGURANJE UPOSLENIKA Muzeja 2019 15.10.2019
JU Muzej Sarajeva Čišćenje Brusa bezistana nakon poplave 15.10.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka lijekova iz blagajne... 15.10.2019
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka odbojkaških i fudbalskih lopti 15.10.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga osig.učenika škole 15.10.2019
JU OŠ Ćamil Sijarić Usluge pripremanja školskih obroka, 15.10.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka higijenskog materijala i namirnica 15.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Elektronska zaštita objekata 14.10.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 48/19 Analize uzoraka otpadne vode 14.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga kontrole i reparacije injektora 14.10.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka pneumatske račne 14.10.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 55/19 Nabavka materijala za privremeni vod za rekons.vod.mreže u ul.Koševo 14.10.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-21/2019 14.10.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja - Seminari 02-03-115-9/2019 14.10.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-20/2019 14.10.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-9/2019 14.10.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i zamjena sistema za detekciju zemnog gasa u kotlovnici Centra 14.10.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poljoprivrednog materijala 2 14.10.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka vage-visinomjerke 14.10.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge pranja službenog automobila 5 14.10.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge izrade polugodišnjeg obračuna i obrazaca finansijskog izvještavanja - 2002/19 14.10.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Realizacija projekta: Primjena GIS i GPS tehničko-tehnoloških dostignuća u projektovanju u šumarstvu - 2319/19 14.10.2019
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE: TONERI ZA FOTOKOPIRNE STROJEVE 14.10.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka prajmera za detekciju Fusarium 14.10.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka cvijetnog aranžmana za uređenje konferencijskog stola 14.10.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poklona rukovodstvu Sveučilišta u Zadru 14.10.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Zakup prostora za održavanje manifestacije “Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu“ 14.10.2019
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku peleta, 14.10.2019
JU OŠ "Velešićki heroji" ,Izvođenje radova na demontaži postojeće i nabavci i ugradnji nove školske kotlovnice 14.10.2019
JU OŠ "Fatima Gunić" .Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku pvc sportske podne obloge. 14.10.2019
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka knjiga za potrebe školske biblioteke 13.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku litijskih baterija sa aksijalnom žicom 11.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga produženja postojećih licenci za jednu godinu 11.10.2019