Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - Lijepa riječ - 12.2019. 27.01.2020
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - Nova Dječija knjiga - 12.2019. 27.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa Računovodstvo i poslovne finansije 2019 27.01.2020
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - Naklada Begen - 12.2019. 27.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku OCR softvera 27.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” VODO.MAT 27.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovo ro pružanju usluga održavanja opreme pos, fiskalni i zebra 27.01.2020
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - Biblioner - 12.2019. 27.01.2020
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - Buybook - 12.2019. 27.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” ELEK.MAT. 27.01.2020
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o zakupu garažnog prostora 2020 27.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” GRAĐ.MAT.. 27.01.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka ostalog potrošnog materijala za održavanje 02-03-12-3/20 27.01.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka ostalog potrošnog materijala za održavanje 02-03-12-2/20 27.01.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge privrednog servisa 19 27.01.2020
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nab. tonera... 27.01.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge prevoza roba 19 27.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” ČIŠĆENJE2019-3 27.01.2020
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nab. čas. Mualim 27.01.2020
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nab. komj. opreme... 27.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” papir- fotokopiranje2019-2. 27.01.2020
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka veš mašine 27.01.2020
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Us. dezinfekcije.... 27.01.2020
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usl. str. eks. 27.01.2020
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Us. str. eks. 27.01.2020
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka stolica za učenike 27.01.2020
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka kance.. mat. 27.01.2020
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Preg.. PP aparata 27.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TVSA 2019 27.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” oglasi. 27.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uplatnica za centre za korisnike 27.01.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Predmeti poslovne prezentacije 19 27.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga praćenja medija 2019 27.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja opreme-računari 2019 27.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” seminar-2 27.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga 2019 27.01.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge mobilne intervencije 19 27.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” kancelarijske potrepštine2. 27.01.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema i r/d za radio sistem 2019 27.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga elektronskog pristupa bazi podataka važećih i izmjenjenih propisa i prečišćenim tekstovima 27.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga preuzimanja/korištenja privrednog servisa 27.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dnevnog lista Dnevni avaz 27.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dnevnog lista Oslobođenje 27.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” papir- fotokopiranje2019 27.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” UŽINE UČENICIMA2019. 27.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČ.ATLETSKI KUP 27.01.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" Izrada Glavnog projekta skladišta i distribucije tečnog gporiva 27.01.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" Izrada Glavnog projekta skladišta i distribucije tečnog gporiva 27.01.2020
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Jednokratna knjigovodstvena usluga za 2019.g-ugovor 27.01.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kuglasti ventili za nadzemnu ugradnju 2019 27.01.2020