Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/4/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a. 10.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/4/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a 10.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a. I/7/2020. 10.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a. I/7/2020 10.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/7/2020.. 10.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/7/2020. 10.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/7/2020 10.08.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Usluge čišćenja peći i dimnjaka,(juli 2020.) 10.08.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje izrada dokumenata:"Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara sa planom evakuacije 10.08.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge mobilne telefonije, juli 2020. 10.08.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka papira (copy i hamer) 09.08.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka raznog kancelarijskog materijala. 09.08.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje zgrade (materijal za bojenje zidova) 09.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ..Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/9/2020 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ...Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/9/2020 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/9/2020.. 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/9/2020. 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/9/2020 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska. sredstva za potrebe KCUS-a I/2/2020 - Anesteziološki materijal II 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/2/2020 - Anesteziološki materijal. II. 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/2/2020 - Anesteziološki materijal II. 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/2/2020 - Anesteziološki materijal II 07.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka SSD diskova- 07.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo usluga servisa - vozilo ford transit -19 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska. sredstva za potrebe KCUS-a III/17/2020 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/17/2020 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/17/2020. 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/17/2020 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/19/2020 07.08.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge interneta, juli 2020. 07.08.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošenu vodu i odvodjenje otpadnih voda, juli 2020. 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/11/2020 – dijagnostičke i interventne procedure.. u radiologiji 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/11/2020 – dijagnostičke i interventne procedure u radiologiji.. 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/11/2020 – dijagnostičke i interventne procedure u radiologiji. 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/11/2020 – dijagnostičke i interventne procedure u radiologiji 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/11/2020 – dijagnostičke i interventne procedure u radiologiji 07.08.2020
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Nabavka kompjuterske opreme (UK 2020) 07.08.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju putničkih motornih vozila marke Suzuki - UP 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28424 Medicinska sredstva.. 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28422 Medicinska sredstva.. 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-19302 Dijagnostički materijal.. 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-32833 Lijekovi 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-32382 Medicinska sredstva 06.08.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba - kancelarijski materija 224/20 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28423 Medicinska sredstva 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28870 Lijekovi 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-31001 Hemikalije anorganske 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28421 Lijekovi. 06.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka obojenih metala-19-- 06.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28424 Medicinska sredstva. 06.08.2020