Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Gerontološki centar Nabavka električne energije za juli 2019 godine za tri mjerna mjesta 13.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama za potrebe KCUS-a 09.08.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Usluge održavanje lifta. 09.08.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Usluge prevoza- 09.08.2019
JU OŠ "Prva osnovna škola" NABAVKA ĐAČKIH UŽINA ZA II POLUGODIŠTEZA SOCIJALNO UGROŽENI UČENICI 09.08.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Usluge prijevoza. 09.08.2019
JU OŠ "Prva osnovna škola" Nabavka i sukcesivna isporuka materijala i alata za opravku i održavanje zgrade 09.08.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka kompjuterske opreme, 09.08.2019
JU OŠ "Prva osnovna škola" NABAVKA I SUKCESIVNA ISPORUKA MATREIJALA ZA ČIŠĆENJE I ZA ŠKOLSKU KUHINJU 09.08.2019
JU OŠ "Prva osnovna škola" Nabavka i isporuka potrošnog kancelarijskog materijala 09.08.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka materijala za izradu kapije 09.08.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci usluge održavanja i unapređenja aplikacijskog softvera "Elektronski dnevnik" za potrebe osnovnih škola u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 09.08.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka avio karata* 08.08.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2019 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-37347 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-38047 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-38049 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-38050 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-34642-1 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-37350 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-38051 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-36816 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-37348 08.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo Održavanje računara i računarske opreme 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-30506 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-25002 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-27630-1 08.08.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka Laboratorijskih hemijskih testova 08.08.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Radovi na otklanjanju kvara na vodovodnoj mreži.- 08.08.2019
JU OŠ "Malta" Usluge monitoringa, 08.08.2019
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka materijala za krečenje učionica - engleski jezik i geografija 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-27625-1 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-27631-1 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-12083-2 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-37346 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-29938-2 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-35957 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-15213 08.08.2019
JU OŠ "Malta" Nabavka arhivskih, sigurnosnih i metalnih ormara. 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-34641 08.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-35546 08.08.2019
JU OŠ "Malta" Kancelarijski materijali.- 08.08.2019
JU OŠ "Malta" Kancelarijski materijali.-. 08.08.2019
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka robe putem direktnog sporazuma-računarska oprema 07.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/12/19 lot 3 07.08.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka autoguma za službena vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019. 07.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” Usluge implementacije HACCP sistema u školskoj kuhinji. 07.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka inox stolova za potrebe školske kuhinje. 07.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka sredstava za čišćenje-. 07.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka interaktivne-pametne table. 07.08.2019