617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-31758 Medicinsko sredstvo. 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-31758 Medicinsko sredstvo 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-29665 Medicinsko sredstvo 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-30412 Lijek 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-30855 IN Vitro dijagnostičko medicinsko sredstvo - lista D 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-6-29626 Medicinsko sredstvo 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-30854 Medicinsko sredstvo 04.08.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. godine 04.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/4/2021 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam - Odjel invazivne kardiologije i Pedijatrijske klinike KCUS-a,,; 03.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/4/2021 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam - Odjel invazivne kardiologije i Pedijatrijske klinike KCUS-a:: 03.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/4/2021 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam - Odjel invazivne kardiologije i Pedijatrijske klinike KCUS-a.,. 03.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/4/2021 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam - Odjel invazivne kardiologije i Pedijatrijske klinike KCUS-a; 03.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .,Medicinska sredstva II/4/2021 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam - Odjel invazivne kardiologije i Pedijatrijske klinike KCUS-a 03.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva II/4/2021 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam - Odjel invazivne kardiologije i Pedijatrijske klinike KCUS-a 03.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/4/2021 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam - Odjel invazivne kardiologije i Pedijatrijske klinike KCUS-a. 03.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/4/2021 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam - Odjel invazivne kardiologije i Pedijatrijske klinike KCUS-a 03.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ulja i kafe 03.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezanaca i rezanaca od durum pšenice 03.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka peciva, kroasana, sendviča, pita i dr. 03.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/13/2021; 02.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/13/2021 02.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zdjela i šolja od melamina 02.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka trodjelnog mobilnog paravana i stepenika 02.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka antidekubitalnih dušeka 2021 02.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kapsova za prenos hrane 2021 02.08.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .,Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a. 30.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a;: 30.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .,Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a 30.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu :Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a 30.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ..Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a 30.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a.. 30.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a 30.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a: 30.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a; 30.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a. 30.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/9/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a 30.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava suluga zakupa 6/21 30.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga pošte 6/21 30.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 6/21 30.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vodovoda ikanalizacije 6/21 30.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 6/21 30.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga električne energije 6/21 30.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava stakla float 6/21 30.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog potrošnog materijala 6/21' 30.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga seminara 6/21 30.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog potrošnog materijala 6/21* 30.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog potrošnog materijala 6/21. 30.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga povezivanja lokacija-VPN lin 6/21 30.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja 6/21 30.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava ključeva 6/21 30.07.2021