617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Porodično savjetovalište nabavka sudske takse za potrebe vađenja zemljišnoknjižnog izvatka 2021 06.07.2021
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge pregleda pp aparata 2021 06.07.2021
JU Porodično savjetovalište nabavka kancelarijskog materijala 2021-2 06.07.2021
JU Porodično savjetovalište nabavka pečata za otpremu pošte 2021 06.07.2021
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga kopiranja ključeva 2021/1 06.07.2021
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga objavljivanja Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora 2021 06.07.2021
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za usluge "IDEJNI PROJEKAT za izgradnju dijela XIII transverzale-raskrsnice, odnosno isključnih traka ulice Džemala Bijedića ( u oba pravca) sa prelazom preko tramvajske pruge, sa riješenom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom" 06.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/25/2021 - zaštitna odijela 06.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/22/2021.,. 05.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/22/2021,. 05.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/22/2021; 05.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/22/2021, 05.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/22/2021 05.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tjestenine za supu 2021 05.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka specijalne mliječne formule 2021 05.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dječije hrane 2021 05.07.2021
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge popravka i održavanja instalacija u zgradama 05.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka radnih mantila i navlaka za hemodijaliznu fotelju 05.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka hirurškog platna i radnih odijela 05.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Staklorezački radovi za potrebe KCUS-a 02.07.2021
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga remonta dizni na vozilima 01.07.2021
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku reducir ventila 01.07.2021
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga održavanja opreme-printeri 01.07.2021
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sokova i mineralne vode 2020 01.07.2021
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dnevnika, podstanica, građevinskih dnevnika, kartica i slično 01.07.2021
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga integracije novih modula web strane 01.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/14/2021 01.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/11/2021 01.07.2021
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 134/20 - Laboratorijsko posuđe i pribor 01.07.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije TV programa putem IP mreže – super TV za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. 01.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/4/2021 30.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor VIII za usluge nadzora na Redovnom održavanju pokretnih traka u pothodnicima na lokalitetu Stupske petlje 30.06.2021
Ministarstvo saobraćaja Ugovor III za Redovno održavanje pokretnih traka u pothodnicima na lokalitetu Stupske petlje 30.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka monitora za praćenje vitalnih funkcija kod pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata ( 3 kom) za potrebe Pedijatrijske klinike 2 KCUS-a 30.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka monitora za praćenje vitalnih parametara/funkcija sa centralnim monitorskim sistemom za potrebe Intenzivne njege Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizma 30.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Co-57 pločastog izvora za kalibraciju SPET/CT sistema proizvođača General Electric za potrebe Klinike za nuklearnu medicinu i endokrinologiju 30.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje tkivnog procesora LOGOS proizvođača Millestone za potrebe Klinike za patologiju, citologiju i humanu genetiku 30.06.2021
JU Mašinski fakultet UNSA Merdevine - studentska služba 30.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/17/2021., 29.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/17/2021, 29.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/17/2021; 29.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/17/2021 29.06.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave obavještenja o nabavci za postupak nabavke električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. 29.06.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja elektro-instalacija u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo - zamjena telefonskih i internetskih utičnica u kancelarijama u prizemlju i prvom spratu 2021. 29.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za servisiranje ultrazvučnih aparata i pacijent monitora proizvođača General Electric za potrebe više klinika KCUS-a 29.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-8043 Medicinsko sredstvo; 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28182 Medicinsko sredstvo 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-4-21302 Medicinsko sredstvo; 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-04-4-21304 Medicinsko sredstvo 25.06.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-77-7-10673 Medicinsko sredstvo 25.06.2021