Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja materijala za 30. Scientific Experts conference of Agriculture and Food industry 07.10.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-Sotac2019 07.10.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka računarske opreme 1 07.10.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-troškovi upisa u sudski registar za direktora 07.10.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-servisiranje i održavanje klima uređaja 07.10.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Montaža i demontaža sajamskih panela 1 07.10.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Smještaj za goste iz Slovenije 07.10.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Iznajmljivanje tehničke opreme 1 07.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Kancelarijske potrepštin u 2019 07.10.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka tonera za laserske štampače 07.10.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka toplih i hladnih napitaka, kuhinjskog pribora i opreme za kuhinju za SERDA 05.10.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge prevoza i smještaja za dvije osobe Sarajevo Malaga Sarajevo 05.10.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge prevoza jedna avio povratna karta Sarajevo Istanbul Sarajevo za projekat BITNET 05.10.2019
KJP ZOI 84 usluge servisiranja i održavanja četverosjedne i šestosjedne žičare. 04.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/17/19-lot 6 04.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/17/19-lot 1,2,3,4 04.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Hotelski smještaj za T.Paliju 30.06.2019. 04.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/18/19 04.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/12/19-lotovi 19,31 04.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/12/19-lot 14 04.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/12/19-lotovi 6,9,10,12,13,16,18,20,21,22,23,25,34,39,40,41 04.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/12/19-lotovi 26,27,28,29 04.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/12/19-lotovi 2,4,5,15,17,35,36,37 04.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/12/18-lot 1,7,8,38 04.10.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku usluga"Sezonski pregled instalacija" 04.10.2019
Fond Memorijala Zamjena ventila na šahtu od fontane na ŠSM Kovači 04.10.2019
Fond Memorijala Zakup domena-UTIC Ratna džamija Igman 04.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sigurnosnih i ostalih ventila 2019 04.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku telefonske centrale i telefonskih aparata 04.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku godišnje pretplate za Office 365 04.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računara 2019 04.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mašina za čišćenje kotlovskih cijevi, usisivača za čišćenje kotlova i kosilica 04.10.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku propan butan 04.10.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Izvođenje radova na sanaciji padine i konstrukcije mosta na lokalitetu Hakije Kulenovića (faza I i faza II) 04.10.2019
KJP ZOI 84 Nabavka materijala za tekuće održavanje i izgradnju objekta 03.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku servera 2019 03.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/16/19 lot 2 03.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/16/19 lot 1 03.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II-4-19 lotovi 4,5 03.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II-4-19 lotovi 1,2,3 03.10.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku roba "Kit Horst Brain" 03.10.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke radovi"Podopolagacki radovi" 03.10.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku usluga" Izrade dizajna naslovne strane Monografije" 03.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za nabavku rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature Danfoss 03.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Wilo pumpe-LOT 1 03.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga licenciranja Adobe Acrobat Pro DC-LOT 2 03.10.2019
JU Peta gimnazija USLUGE UNAJMLJIVANJA ATLETSKE STAZE 2019 03.10.2019
Fond Memorijala Nabavka i isporuka usisivača 03.10.2019
Fond Memorijala Sanacija sadržaja i popravke objekata na Spomeničkom kompleksu Tunel D-B (sanacija stepenica) 03.10.2019
Fond Memorijala Nabavka eksternih diskova 03.10.2019