Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka protočnog bojlera 08.09.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka r/d za regulaciono mjernu opremu 2020 08.09.2020
JU Psihijatrijska bolnica KS Geodetsko snimanje situacije terena na lokalitetu bolnice i izračun velikih poplavnih voda 08.09.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kucice (ormarici) za gasna postrijenja 2020 08.09.2020
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka medicinskih instrumenata 08.09.2020
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka kolica za čišćenje/održavanje čistoće sa mopom 08.09.2020
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka PVC impresa 08.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja i masti za potrebe asfaltne baze -19-- 08.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odbojne ograde sa ugradnjom -19-- 08.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka saobraćajne signalizacije, znakova -19-- 08.09.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - sprecavanje pozara 08.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka aditiva za hladni asfalt /interline/-19-- 08.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka trihloretilena -19-- 08.09.2020
JU Psihijatrijska bolnica KS Preventivno interventno održavanje sistema ventilacije 08.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka neseparisanog materijala na skladištu kupca-- 08.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka eruptivne kamene frakcije za proizvodnju asfalta -- 08.09.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka proizvodi za ciscenje 08.09.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo gas 08-2020 08.09.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja škola 08-2020 08.09.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja dom 08-2020 08.09.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo slanje pošte 08-2020 08.09.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - održavanje 08.09.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo kancelarijske potrepštine 2020 08.09.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo sredstva za čišćenje 2020 08.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bitumena BIT 60--- 08.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka lomljenog kamena na skladištu kupca-- 08.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi hidraulike za građevinske mašine BOMAG-19-- 08.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga sanitarne deratizacije -19-- 08.09.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluge interneta august 2020 08.09.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola virmani za školu 08.09.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola grafitne olovke 08.09.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga reprezentacije 276/20 08.09.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – usluge izrade ključeva - usluga izrade ključeva za salu KTKS 08.09.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – usluge izrade ključeva - usluga izrade ključeva za arhivu na RTV 08.09.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – usluge izrade ključeva za arhivu na RTV BiH 08.09.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi goriva 269/20 08.09.2020
Fond Memorijala Servie EL i TK mrežne opreme na objektima JU Fond Memorijala Kantona Sarajevo 08.09.2020
Fond Memorijala Nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju 08.09.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge pranja vozila 239/20 07.09.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola slanje pošte august 2020 07.09.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola It podrška i konsalting august 2020 07.09.2020
Fond Memorijala Usluge organizacije Mladi na putu života za potrebe manifestacije Odbrana BiH - Igman 2020 07.09.2020
Fond Memorijala Usluge marketinga i informisanja za potrebe manifestacije "Odbrana BiH - Igman 2020" 07.09.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga čišćenje poslovnih prostorija 238/20 07.09.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga čišćenje poslovnih prostorija 270/20 07.09.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 262/20 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava zaštitnih pregrada 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga interne reprezentacije 5/20 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava staza za depo. 07.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga obrazovnih seminara (webinar) 07.09.2020