Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Usluge čišćenja 11.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Nadzor alarmnih uređaja 11.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Usluge obuke 11.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Prehrambeni proizvodii 11.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Održavanje komjuterske opreme 11.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Novine stručni časopisi 11.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Novine, časopisi 11.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Časopisi 11.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 94/20 11.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Službene novine 11.03.2020
JU Peta gimnazija USLUGE ODRŽAVANJA PROTIVPOŽARNIH APARATA 16.01. 11.03.2020
JU Peta gimnazija USLUGE OGLAŠAVANJA 21.01. 11.03.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Posebna odluka za nabavku građevinski materijal 01/20 11.03.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Posebna odluka za nabavku Sitnog inventara 01/20 11.03.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo Racun za postanske usluge 02/2020 11.03.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis kosilica 19 11.03.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo Racun za vodu 02/2020 Objekat B 11.03.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo Racun za vodu 02/2020 Objekat A 11.03.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo RAcun za elektricnu energiju 02/200 Objekat A 11.03.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo RAcun za elektricnu energiju 02/200 DOM 11.03.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo Racun za Gas 02/20 11.03.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo Odvoz smeca 02/2020 11.03.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Iverice brave vodomaterijal 19 11.03.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oglasavanje u elektronskim medijima 19 11.03.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Plinodojava servisiranje i održavanje 19 11.03.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Autopresvalake 11.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gipsani zavoji i dodaci - Ugovor 11.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za pedijatriju - Ugovor 11.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prevent. i interventno održavanje bolničkih liftova - Ugovor 11.03.2020
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Usluga izdavanja potvrda o vlasništvu vrijednosnih papira 11.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga održavanja softvera 77/20 10.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala 74/20 10.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala 40/20 10.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi goriva 76/20 10.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi goriva 42/20 10.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka - Ugovor 10.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga reprezentacije 73/20 10.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 87/20 10.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 89/20 10.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 90/20 10.03.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Radovi-Uređenje coworking prostora za projekat Uspostava modela inovativnog business startup centra za početnike u biznisu sa područja Kantona Sarajevo 10.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga snadbijevanja toplotnom energijom 86/20 10.03.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Dezinfekcija, dezinsekcija deratizacija 19 10.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Poštanske usluge 91/20 10.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UZ aparat - 3 kom. - Ugovor 10.03.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka fotoaparata 10.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka materijala za čišćenje i održavanje higijene 92/20 10.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UZ aparat za potrebe kardiološke dijagnostike sa 3 sonde - Ugovor 10.03.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave Javnog poziva za poduzetnike i MSP u štampanim medijima i na internet portalima za projekat Uspostava modela inovativnog business startup centra 10.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga reprezentacije 88/20 10.03.2020