617 Nabavka rezervnih dijelova za servisiranje ultrazvučnih aparata i pacijent monitora proizvođača General Electric za potrebe više klinika KCUS-a | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Nabavka rezervnih dijelova za servisiranje ultrazvučnih aparata i pacijent monitora proizvođača General Electric za potrebe više klinika KCUS-a

Organizacija: 
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
11.06.2021
JRN/CPV: 
50420000 Usluge popravaka i održavanja medicinske i hirurške opreme
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
33270,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
893-7-1-398-3-294/21
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Ostale ponude firmi: 
MEDICAL d.o.o. Mostar
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
38923,76
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
MEDICAL d.o.o. Mostar
Ugovor potpisan sa: 
MEDICAL d.o.o. Mostar - 4227010880008
Datum potpisivanja ugovora: 
08.07.2021
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
38923,76
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
90
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
893-7-1-398/21
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
29.06.2021
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva