Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge servisiranja tri printer-fax-skener aparata 10.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - materijal potreban za popravku odvodnih cijevi u veseraju. 10.09.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka laptopa 4 10.09.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog materijala 15 10.09.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Ugovor o nabavci robe - denzitometri za mjerenje gustoće inokuluma sa dodatnom opremom 10.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - materijal potreban za popravku odvodnih cijevi u veseraju 10.09.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal potrošni za lab. MPI 10.09.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" EDUKACIJA UPOSLENIKA LMS PLATFORME 10.09.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" INTERNET 04/20 10.09.2020
JU Gimnazija Dobrinja nabavka usluge oglašavanja konkursa 10.09.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - sistematski pregled 10.09.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo gas 07-2020 10.09.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Adapteri 3 kom. kabinet 414 EDž. 10.09.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja škola 07-2020 10.09.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja dom 07-2020 10.09.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - servisiranje računara 10.09.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - osiguranje lica 10.09.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U. ZZJZKS Ugovor za javnu nabavku, instalaciju i puštanje u rad robe - Inkubator CO2 10.09.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U. ZZJZKS Ugovor za NABAVKU I ISPORUKU ROBE-Potrošni materijal i reagencije za PCR StepOnePlusTM 10.09.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo Materijal za održavanje 2020 10.09.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo oglas za vanredne 2020 10.09.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo usluge oglasa za prijem radnika 10.09.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge servisa, napojna jedinica sala 403 10.09.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" OPRAVKA MODEMA I INTERNET KONEKCIJE 10.09.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" SREDS ZA DEZINFEK 10.09.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" NABAVKAREDSTAVA ZA DEZINF. 10.09.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" PRETPLATA NA ČASOPIS NAŠA ŠKOLA 10.09.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" PRETPLATA NA PORESKI SAVJETNIK 10.09.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" POŠTARINA 03/20 10.09.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" ULTRA KARTICE 03/20 10.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - materijal potreban za popravku vrata veseraja 10.09.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja video nadzora Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 10.09.2020
JU Mašinski fakultet UNSA CIp za knjige MT, SM, EK, MT, VH. 10.09.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" UTROŠAK VODE DO 16 10.09.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" ODVOZ SMEĆA 03/20 10.09.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" NABAVKA GASA 03/20 10.09.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" NABAVKA EL ENERGIJE 03/20 10.09.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" INTERNET 03/20 10.09.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" FIKSNA TEL 03/20 10.09.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - antivirus za jukcsr 10.09.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge - Unaprijeđenje modula online upisa informacionog sistema eUNSA za upis na drugi ciklus studija 10.09.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Razna kancelarijska oprema i potrepštine 10.09.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka roba-razni lijekovi 10.09.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluge-održavanje protivpožarnih aparata 10.09.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka napitaka, kafe, čaja-reprezentacija 10.09.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Matična knjiga, knjiga izdatih diploma, upisna knjiga, dosije 10.09.2020
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma- online prodaja karata 09.09.2020
Fond Memorijala Usluge vršenja nadzora nad izradom temelja i izradom i postavljanjem nišana 09.09.2020
JU Ekonomski fakultet Studentske, nastavne i nenastavne i nenastavne elektronske kartice, repromaterijal za štampanje i hologramske naljepnice 09.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka sredstava za dezinfekciju (100,00 litara) -20 09.09.2020