Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka veš mašine za potrebe škole 20.10.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nbavka medijapana i iverice 20.10.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka građevinskog materijala 4 20.10.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 18 20.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka materijala za čišćenje i održavanje higijene 286_20 20.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-40-20 NABAVKE ROBA – VAGA ZA PACIJENTE ZA POTREBE ZAVODA - PONISTENO 20.10.2020
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka usluge instalacije mrežne opreme 20.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga reprezentacije 287_20 20.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 267_20 20.10.2020
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka materijala za mrežnu opremu 20.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 268_20 20.10.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Okvirni sporazum o javnoj nabavci robe - Vakcine LOT6 vakcine protiv rabijesa 20.10.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U. Okvirni sporazum o javnoj nabavci robe - vakcine LOT4 vakcina protiv tetanusa 20.10.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U. Okvirni sporazum o javnoj nabavci robe - Vakcine LOT1 vakcina protiv hepatitisa B-rekombinantna 20.10.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku materijala za tekuće održavanje zgrade i ugovor 20.10.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Projektor sa pratećom opremom i montažom 20.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Sistematski pregled za radnike škole 2020 19.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Fotokopiranje septembar 20 19.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Fotokopiranje oktobar 20 19.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Osiguranje djece i školske omladine od nesretnog slučaja 19.10.2020
JU Srednja zubotehnička škola Objava konkursa oktobar 20 19.10.2020
KJP ZOI 84 USLUGE REDOVNOG SERVISIRANJA RADNIH MAŠINA (ČETVOROCIKLI, VILJUŠKAR, ZAMBONI, DIZALICA, SANKE) 19.10.2020
KJP ZOI 84 Konopac za sidra 5mm 19.10.2020
KJP ZOI 84 Usluge tehničkog pregleda fiskalnih kasa, fiskalizacija, defiskalizacija 19.10.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka toaletnog papira i ubrusa 2 19.10.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka alkalnih baterija 19.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 291_20 19.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom 294_20 19.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Poštanske usluge 277_20 19.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 272_20 19.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 271_20 19.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Baždarenje (verifikacija) medicinskih uređaja-Ugovor 19.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge obaveznog osiguranja motornih vozila 2020 19.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Liječnički pregled na tuberkulozu pluća 2020/2021 19.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za potrebe Sterilizacije kompatibilan sa opremom proizvođača GETTINGE-Ugovor 19.10.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge dezinfekcije (mjesečna) 19.10.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge instalacije i konfigracije mrežne opreme sa pratećim materijalom 19.10.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge objavljivanja konkursa 19.10.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge ( popravak alarmnog sistema) 19.10.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Printanje edukativnog materijala-edukacija zaštita bilja 19.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka materijala za čišćenje i održavanje higijene 09_20 19.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Trakaste zavjese sa ugradnjom 19.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Finansijsko savjetovanje za potrebe JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš"-Ugovor 19.10.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka materijala (kanc.mat) 19.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan godišnji pregled bolničkih liftova-Ugovor 19.10.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka maeterijala (protočni bojler) 19.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" potrošni materijal za potrebe Odsjeka za transfuzijsku medicinu-Ugovor 19.10.2020
JU Peta gimnazija USLUGE ŠTAMPANJA 14.10. 19.10.2020
JU Peta gimnazija POPRAVKA VODOVODNIH INSTALACIJA 19.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EEG aparat-6 kom-Ugovor 19.10.2020