617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga popravke prozora 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja 5/21: 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja domene 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga seminara 5/21, 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga seminara 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga seminara 5/21. 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručne literature 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava kamera za videonadzor 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga veza amblema 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava opreme za vatrodojavu 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Pretplata na pravnu bazu podataka 5/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa 4/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vodovoda i kanalizacije 4/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 4/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 4/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga pošte 4/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava poštanskih usluga 3/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa 3/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 3/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga električne energije 3/21 23.07.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila MB Unimog -20-- 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vodovoda i kanalizacije 3/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 3/21 23.07.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam valjka sa pogonskim gumama - lot 4 -20-- 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Sl. listu BiH 3/21 23.07.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam buldožera - lot 3 -20-- 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja 3/21 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja us Sl. listu 3/21 23.07.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Lot 9 - Nabavka HTZ cipele plitke za komunalnog i građevinskog radnika -20--dio 23.07.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga sanitarne deratizacije -19--- 23.07.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka najma građevinskih mašina - damper - lot 4 -20-- 23.07.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka najma građevinskih mašina - rovokopača-gusjeničara lot 1 -20-- 23.07.2021
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge servisa i održavanja građevinskih mašina - JCB lot 5 -20- 23.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava telefona 4/21 22.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga servisa klima uređaja 4/21 22.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava odijela za portire ( 4 kom), 4/21. 22.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava telefona (10 kom) 4/21 22.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja 4/21 22.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava opreme za videonadzor 4/21. 22.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava jarbola za zastave 4/21. 22.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja 4/21. 22.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava vatrogasnih aparata 4/21. 22.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja i servisiranja liftova. 22.07.2021
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog časopisa Sudska praksa 21. 22.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje i izdavanje atesta za IABP intraaortalnu balon pumpu ( inv.br.015166) proizvođača Arrow za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju 15.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za popravak oštećenog parkomata na parking prostoru "Pionirska dolina" 15.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijela/materijala za mobilni RTG aparat Mobile Dart evolution inventurnog broja 31186 15.07.2021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge izrade pločica za vrata i uramljivanje zahvalnice za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 15.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova i usluge održavanja za sisteme Labor Strauss u KCUS-a 15.07.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka klima uređaja za potrebe održavanja aparata koji zahtijevaju hlađenje - 2021.godina 15.07.2021