Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za vijačne kompresore i pneu. alate 09.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Upravljačka ploča 09.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnog dijela za EKG holter minitoring DMS-300-3A 09.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka betonskih klupa za potrebe KCUS-a 09.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku balansirajućih ventila 2019 09.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Špediterske usluge EK 09.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za mjerila utroška toplote 09.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku zajedničkih mjerila toplotne energije 09.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku data centra 09.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vozila na motorni pogon 09.10.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i movine - oktobar - ugovor 09.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Zvjezdani piranometar za mjerenje solarne i globalne radijacije i Senzor za vlažnost zraka 09.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA General Tools EP8703 Multi Function humidity Meter 09.10.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga-Stručno-tehnički nadzor nad provođenjem adaptacije unutrašnjih prostorija zdravstvene ustanove 09.10.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke bankarskih usluga 09.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Zamjena fasadne bravarije na južnoj fasadi istočne zgrade Mašinskog fakulteta 09.10.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga-posredovanje u naplati 09.10.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: kancelarijskog namještaja 09.10.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Hemikalije za potrebe laboratorije 05-10-19 09.10.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Laboratorijski materija 05-11-19 09.10.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Medicinska sredstva za potrebe laboratorije 05-12-19 09.10.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka lijekova iz blagajne,,, 09.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Softver za statistiku 09.10.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka lijekova iz blagajne,, 09.10.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Električni rešo sa dvije ringle - 2591/19 09.10.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka uredskog telefona iz blagajne 09.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Trakaste zavjese sl. služba 09.10.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge ljekarskog pregleda iz blagajne 09.10.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge ljekarskog pregleda 09.10.2019
Ministarstvo saobraćaja Izrada elaborata brojanja saobraćaja u ulici Vilsonovo šetalište 09.10.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka lijekova iz blagajne, 08.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA SSA disk za računar 08.10.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka lijekova iz blagajne.. 08.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Itison st. služba 08.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-41253 08.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-41277 08.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-40206 08.10.2019
JU Građevinski fakultet UNSA Kolektivno osiguranje radnika i studenata 08.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-41619 08.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-41432 08.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-41281 08.10.2019
JU Građevinski fakultet UNSA Pružanje usluga instaliranja računala i uredske opreme 08.10.2019
JU Građevinski fakultet UNSA Zamjena sistema za detekciju zemnog gasa u kotlovnici 08.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Svjetiljka led 08.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Prudužni kabal, utikač, utičnica 08.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Gipsarsko-montažerski radovi E-centar prizemlje istočne zgrade 08.10.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka napitaka 08.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA USB memorijski stik, memorijska kartica 08.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada grafičkog prikaza potrebnih elektroradova za II sprat istočne zgrade 08.10.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija pića 6 08.10.2019