Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskog materijala i pedagoške dokumentacije 1/20 13.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje vatrogasne opreme i vatrodojave LOT 2-Ugovor 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dezinfekcionih sredstava i opreme 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge oglašavanja/20 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Advokatske usluge 1/20 13.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/38/2020. 13.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kese za odlaganje infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada LOT 1-Ugovor RASKINUT 13.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/38/2020 13.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka štampača-printera 13.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke Škoda (LOT 5) 13.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za motorna vozila marke Renault (LOT 7) 13.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za motorna vozila za potrebe UP MUP KS (LOT 4) 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Obuka radnika - zaštita od požara i zaštita na radu 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dizel goriva 2/20 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge sistematskog pregleda radnika Centra/20 13.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kese za odlaganje infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada LOT 2-Ugovor 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge održavanja kotlovnice/20 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge pregleda i održavanja vatrogasne opreme 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija objekata Centra 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka printera - 2kom 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene 1/20 13.10.2020
Fond Memorijala Izvođenje radova na izradi temelja za nišane i nadgrobne spomenike na gradskim grobljima u KS, kojima upravlja KJKP Pokop d.o.o. i naknada za izdavanje saglasnosti za izvođenje radova na grobljima, kojima upravlja i gazduje KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge osiguranja kombi vozila 13.10.2020
KJP ZOI 84 Noževi za kosilicu 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dizel goriva za potrebe Centra 1/20 13.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka usluge registracije vozila 13.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Objava poništenja dijela teksta javnog konkursa 13.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Materijal za popravku i održavanje zgrade- nabavka itisona 13.10.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka sredstava za dezinfekciju 1/20 13.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga sanitarnog pregleda učenika i radnika Škole 13.10.2020
KJP ZOI 84 Periodičnog čišćenja dimnjaka i dimnog kanala i mehaničko čišćenje kotla u kotlovnici zgrade direkcije KJP ZOI'84 OCS d.o.o... 13.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga na ime redovnog održavanja zgrade 13.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka sredstava za ličnu zaštitu 13.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga objave teksta javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2020/2021. godinu 13.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga popravke bušilice 13.10.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga osiguranja učenika Škole za školsku 2020-2021. godinu 13.10.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku roba:Real-Time/Quantitative PCR 13.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/12/2020... 12.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezači/spajači i punjenja LOT 2-Ugovor RASKINUT 12.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje sistema tehničke zaštite LOT 2-Ugovor 12.10.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za sanaciju oštećenih zelenih površina 2019 12.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje sistema tehničke zaštite LOT 1-Ugovor 12.10.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku termovizijske kamere 12.10.2020
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Javna nabavka usluga osiguranja učenika 12.10.2020
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Javna nabavka usluga sanitarnih pregleda radnika 12.10.2020
JU Građevinski fakultet UNSA Osiguranje radnika i studenata u školskoj 2020/2021 12.10.2020
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo javna nabavka usluga zdravstvenih pregleda radnika 12.10.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Licenca za osiguranje sigurnosti web lokacije isss.ba 12.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje finansijsko-materijalnog softvera -3926/20-Ugovor 12.10.2020
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Javna nabavka opreme za kancelarije 12.10.2020