Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka usluga organiziranja proslave 21.01.2020
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka namještaja za kancelariju celarijskog namještaja 21.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti SANITARNI PAPIR I VREĆE ZA OTPAD 21.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti REZANO CVIJEĆE-IKEBANE 21.01.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga tekućeg održavanja zgrade-krečenje 21.01.2020
Fond KS za izgradnju stanova Roba za bife 2019. Fond 21.01.2020
Fond KS za izgradnju stanova Telekomunikacijske usluge-fiksni telefon 2019. Fond 21.01.2020
Fond KS za izgradnju stanova Usluge struènog osposobljavanja 2019. Fond 21.01.2020
Fond KS za izgradnju stanova Usluge mobilne telefonije 2019. Fond 21.01.2020
Fond KS za izgradnju stanova Pitka voda za aparat 2019. Fond 21.01.2020
Fond KS za izgradnju stanova Usluge interneta 2019. Fond 21.01.2020
Fond KS za izgradnju stanova Proizvodi za èišæenje 2019. Fond 21.01.2020
Fond KS za izgradnju stanova Usluge pranja službenih vozila 2019. Fond 21.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR o nabavci Usluge podrške za mrežne uređaje - 20. 01. 2020. godine 20.01.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo DODATNE KOLIČINE TONERI 2019 20.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Ugovor o nabavci Usluge održavanja sistemske infrastrukture 20. 01. 2020. godine 20.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Ugovor o nabavci Usluge održavanja mrežne infrastrukture 20. 01. 2020. godine 20.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti NEONSKE CIJEVI I STARTERI 20.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Održavanje softverskih paketa za obračun plata i ljudskih resursa - UGOVOR 20.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Zbrinjavanje medicinskog infektivnog i farm. otpada - UGOVOR 20.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti BATERIJE ZA VODU 20.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Obuka za polaganje vozačkog ispita "A" kategorije za osam uposlenika - UGOVOR 20.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Kopir aparat - UGOVOR 20.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti STAKLO REZANO PO MJERI 20.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti OBRASCI RAZNIH VRSTA 20.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti BOJE U SPREJU 20.01.2020
JU Gerontološki centar Nabavka troetažne pečenjare za potrebe Službe ishrane KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 20.01.2020
JU Porodično savjetovalište nabavka mašine za čišćenje tvrdih površina _2019 20.01.2020
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge printanja_06.11. 20.01.2020
JU Porodično savjetovalište nabavka materijala za održavanje_2019_24_12 20.01.2020
JU Porodično savjetovalište nabavka razne opreme za djeciji boravak u zatvorenom prostoru_2019 20.01.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-29/19 20.01.2020
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga štampanja_2019_20_12 20.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR o pružanju usluge Interkonekcija članica Univerziteta u Sarajevu prema Univerzitetskom tele-informatičkom centru-17. 01. 2020 godine 20.01.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-13/13 20.01.2020
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o unapređenju network okruženja i kreiranja softvera za protokol Zavoda 20.01.2020
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o unapređenju netwoek okruženja i kreiranja softvera za biblioteku Zavoda 20.01.2020
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_24_12_314,88 20.01.2020
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga štampanja_2019_24_12 20.01.2020
JU Porodično savjetovalište nabavka kuhala za vodu_2019 20.01.2020
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga pranja vozila_2019_20_12_ 20.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Redovno i interventno servisiranje aparata za obradu infektivnog medicinskog otpada SINTION i SINShred 20.01.2020
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_za potrebe _Ustanove_2019 20.01.2020
Fond KS za izgradnju stanova Kancelarijski materijal 2019. Fond 20.01.2020
Fond KS za izgradnju stanova Novine 2019. Fond 20.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke Nissan (LOT 9) 20.01.2020
Fond KS za izgradnju stanova Usluge održavanja sistema 2019. Fond 20.01.2020
Fond KS za izgradnju stanova Usluge nadzora alarmnih ureðaja 2019. Fond 20.01.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Godišnje pretplate na pravnu bazu Paragraf LEX BA" za potrebe Zavoda 20.01.2020
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 20.01.2020