617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 54320
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/8/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.04.2021 8246,16 Farmavita d.o.o. Sarajevo za LOT 1
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka defibrilator-monitora za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.03.2021 71241,30 31.05.2021 71241,30 BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo- 4200007750009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Regulator protoka za medicinski kisik sa ovlaživačem i maske za disanje - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2021 7020,00 7020,00 MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Regulator protoka za medicinski kisik sa ovlaživačem i maske za disanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.03.2021 7020,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis biohemijskog aparata AMS Ellipse - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2021 2696,15 2696,15 MES d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis biohemijskog aparata AMS Ellipse Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.03.2021 2696,15
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elektronske kartice za elektronsku kontrolu - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2021 1170,00 1170,00 SARAMERC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elektronske kartice za elektronsku kontrolu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.03.2021 1170,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka mobilnih digitalnih RTG uređaja za potrebe Klinike za radiologiju (Izolatoriji - COVID CENTRI KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.05.2021 421200,00 MEDICAL d.o.o. Mostar - 4227010880008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Endoskopski hemostat - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2021 6177,60 6177,60 ITALGROUP d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Endoskopski hemostat Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.03.2021 6177,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ketridži i potrošni materijal - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2021 5845,40 5845,40 NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ketridži i potrošni materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.03.2021 5845,40
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ligatura za podvezivanje jednjaka - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2021 3673,80 3673,80 OMNIA MEDIC d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ligatura za podvezivanje jednjaka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2021 3673,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kugla za aparat TCD i CD KSV - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2021 1989,00 1989,00 BERG d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kugla za aparat TCD i CD KSV Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.03.2021 1989,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Registracija sanitetskih vozila - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2021 2480,89 2480,89 AGENCIJA SUNCE d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Registracija sanitetskih vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2021 2480,89
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izolirane vanjske metalne košuljice, umetci - insert makaze, zakrivljene, rotacione i gumice za troakar - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2021 3343,86 3343,86 SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izolirane vanjske metalne košuljice, umetci - insert makaze, zakrivljene, rotacione i gumice za troakar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2021 3343,86
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja ALU portala u bolničkim hodnicima - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2021 6767,86 6767,86 SELMING d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja ALU portala u bolničkim hodnicima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2021 6767,86
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2021 1450,80 1450,80 ELEMENS d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.04.2021 1450,80
JU Mašinski fakultet UNSA Trakaste zavjese A.P. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 23.04.2021 197,95 28.04.2021 197,95 197,95 EFEKT - KOMERC DIZAJN d.o.o. Sarajevo 4200536070005
JU Mašinski fakultet UNSA Oprema HTZ - radnici na održavanju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 15.01.2021 279,00 19.04.2021 279,00 279,00 VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo 4200117260007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka presvučenih kutija 2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.04.2021 5545,80 Print-GS d.o.o. Travnik ID:4236454240004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka naljepnica za laboratorij 2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.04.2021 18574,92 Birotehnik-Komerc d.o.o. Sarajevo ID: 4200205800003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka koverti i blokovske robe Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.04.2021 13899,60 Plan Plus d.o.o. Zenica ID:4227372790007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kartonskih koverti, knjige protokola i papirnih kesa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.04.2021 7974,72 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica ID: 4236045660000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štampanih obrazaca 2021 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.04.2021 11372,40 Grafičar s.p. Doboj ID:4500389470004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme Getinge-2534/21-Okvirni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.05.2021 11653,20 11653,20 Proma d.o.o
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme Getinge-2534/21 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.03.2021 116153,68
JU Mašinski fakultet UNSA Toneri i održavanje printera za 2021.god Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 28.04.2021 5422,95 05.05.2021 5422,95 GreenTon d.o.o. Sarajevo 4200961870007
JU Mašinski fakultet UNSA Servis kopir aparata C5235 - A.K. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 24.03.2021 58,50 30.04.2021 58,50 58,50 C SERVIS d.o.o. Sarajevo 4200023360008
JU Četvrta gimnazija Nabavka usluge izrade elaborata zaštite od požara i zaštite na radu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2021 280,80 280,80 Proving inžinjering d.o.o. Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Nabavka usluge izrade općih akata sa aspekta zaštite na radu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2021 538,20 538,20 Proving inžinjering d.o.o. Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Nabavka laminata_april 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2021 698,99 698,99 Haro laminati d.o.o. Ilidža
JU Četvrta gimnazija Ugovor o pružanju usluge periodičnog pregleda aparata za početno gašenje požara i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže u 2021. godini. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2021 149,76 149,76 Proving inžinjering d.o.o. Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Usluga javnog oglašavanja - konkurs za prijem radnika u drugom polugodištu školske 2020/21. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2021 1203,93 1203,93 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Usluge sistematskog i sanitarnog pregleda za radnike škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2021 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Ugovor o pružanju usluga dezinfekcije, dezinsekcije i feratizacije za 2021. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2021 280,80 280,80 Eko-tim d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, isporuka i distribucija medicinskih i tehničkih plinova - maj 2021. Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 06.04.2021 935045,77 25.05.2021 935045,77 MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo - 4200350720000
JU Četvrta gimnazija Godišnja pretplata na časopis Naša škola za 2021. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2021 60,00 60,00 Udruženje nastavnika F BiH
JU Četvrta gimnazija Nabavka stručnog časopisa - računovodstvo i poslovne finansije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2021 275,00 275,00 FEB d.o.o. Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Plan javnih nabavki za 2021. godinu JU Četvrta gimnazija Ilidža Plan nabavki 05.04.2021
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivni i interventno održavanje aparata/sistema proizvođača DRAGER koji se koriste na Klinikama KCUS-a Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 07.05.2021 351000,00 DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka cirkulacionih pumpi, grijnih tijela, rezervnih dijelova za grijna tijela i mjernih instrumenata za potrebe Mašinske službe- april 2021. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.04.2021 17550,00 29.04.2021 17550,00 CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo - 4200451080001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje elektro instalaterskih radiva za potrebe instaliranja spremnika za tečni kisik na lokaciji Podhrastovi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.04.2021 22815,00 20.05.2021 22815,00 VALTER-ELEKTRO d.o.o. Sarajevo - 4201803150001
Ukupno po stranici 1.211.379,51 1.948.180,11 58.291,49