Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU - ZZZM KS 15.03.2019
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Plan nabavki za 2019. god. 15.03.2019
JU OŠ 9. maj Pazarić PLAN JAVNIH NABAVKI JU OŠ "9.maj"Pazarić 15.03.2019
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Plan javnih nabavki 2019. 14.03.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Plan javnih nabavki JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu 13.03.2019
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Plan nabavki za 2019. godinu JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Tarčin. 13.03.2019
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Plan javnih nabavki za 2019. 13.03.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Plan nabavki 2019 PPF 13.03.2019
JU OŠ "Prva osnovna škola" Plan nabavke za 2019 12.03.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Plan nabavki za 2019. godinu- Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo 12.03.2019
Press služba Plan nabavki Press službe za 2019.godinu 12.03.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Plan JN za 2019. 11.03.2019
JU Univerzitet u Sarajevu PLAN NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU 11.03.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o utvrđivanju Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu 11.03.2019
JU OŠ "Treća osnovna škola" PLAN JN 2019 11.03.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo PLAN 2019. 11.03.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Plan javni nabavki za 2019.godinu 11.03.2019
JU Srednja zubotehnička škola JU Zubotehnička Plan Javnih nabavki za 2019 godinu 11.03.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Posebna odluka '' Betonske cijevi, konusni završetci i AB poklopci 11.03.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Plana nabavki za 2019.godinu JUKCSR 11.03.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Plan nabavki za 2019 godinu 11.03.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Treća izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu 11.03.2019
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Plan JN 2019. za OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević" 11.03.2019
Ministarstvo saobraćaja Izmjena Plana JN 2019 - MS 11.03.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Posebna odluka br. 5 Vodovodne daktilne cijevi 06.03.2019
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Privremeni plan nabavki za 2019 06.03.2019
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Plan nabavki za 2019 INGEB 05.03.2019
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Plan javnih nabavki za 2019. godinu. 05.03.2019
JU Gimnazija Dobrinja Plan javnih nabavki JU Gimnazija Dobrinja 05.03.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Plan javnih nabavki 2019 05.03.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o prvoj (I) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019.godinu 05.03.2019
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Plan javnih nabavki OŠ "Srednje" Ilijaš za 2019. godinu 04.03.2019
Ministarstvo kulture i sporta PLAN JAVNIH NABAVKI MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA ZA 2019. 04.03.2019
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki za 2019. godinu 04.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izmjena plana javnih nabavki I 01.02.2019. 28.02.2019
JU Muzej Sarajeva Plan javnih PLAN NABAVKI JU MUZEJ SARAJEVA ZA 2019 28.02.2019
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan javnih nabavki za 2019 godinu - Zavod za zaštitu khipn Sarajevo 28.02.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2019. godinu 27.02.2019
Kantonalni sud u Sarajevu Plan nabvaki Kantonalnog suda u Sarajevu za 2019.godinu 26.02.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka br. 3 26.02.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka br. 2 26.02.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka br. 1 26.02.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Plan nabavki JU Opća bolnica za 2019. godinu 26.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Plan nabavki za 2019 25.02.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka utvrđivanju Plana javnih nabavki Ministarstva za boračka pitanja za 2019 22.02.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Plan javnih nabavki za 2019 22.02.2019
JU Šumarski fakultet Posebne odluke o pokretanju javne nabavke 20.02.2019
JU OŠ "Vladislav Skarić" III Izmjene plana nabavki za 2018 20.02.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Plan javnij nabavki JU OŠ VRHBOSNA 20.02.2019
JU Peta gimnazija PLAN NABAVKI JU PETE GIMNAZIJE ZA 2019. GODINU 20.02.2019