Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o devetoj (IX) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu 27.09.2019
JU Gerontološki centar Prečišćeni tekst Plana nabavkiKJU Gerontološkog centra za 2019. godinu 26.09.2019
JU Gerontološki centar Prva izmjena i dopuna Plana nabavkiKJU Gerontološkog centra za 2019. godinu 26.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" V. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2019. godinu 26.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" IV. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2019. godinu 26.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" III. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2019. godinu 26.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" II. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2019. godinu 26.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" I. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2019. godinu 26.09.2019
JU Djeca Sarajeva Usluge popravaka i održavanja kotlova i instalacija centralnog grijanja za 2019. 23.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena i dopuna Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2019.godinu 23.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o Izmjeni i dopuni Plana nabavki UP MUP-a KS za 2019. godinu 23.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopuna plana nabavki II 2019.g. 20.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izmjena plana javnih nabavki IV 20.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana nabavki III 2019 20.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izmjena plana javnih nabavki III 20.09.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Šesta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu 20.09.2019
Ministarstvo pravde i uprave Dopuna plana javnih nabavki 2019. 13.09.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka i instalacija opreme za proširenje i nadogradnju postojećeg sistema vatrodojave Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019 12.09.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o osmoj (VIII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019.g 12.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki KCUS za 2019. godinu Odluka broj 02-01-43259 od 29.08.2019. 09.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena i dopuna Plana nabavki MUPKS za 2019.g 06.09.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka o prvim izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki KUIP-a KS za 2019.godinu 06.09.2019
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-18. 07. 2019. GODINE 04.09.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Izmjena/dopuna plana javnih nabavki za 2019. godinu 03.09.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Peta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu 30.08.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o Sedmoj (VII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu 29.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju izmjena i dopuna Plana nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2019. godinu 27.08.2019
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu (motorno vozilo) 26.08.2019
Ministarstvo saobraćaja Dopuna plana javnih nabavki 2019 16.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju izmjena i dopuna Plana nabavki MUP-a KS_2019. 07.08.2019
Ministarstvo za boračka pitanja 3. IZMJENA PLANA JAVN H NABAVKI ZA 2019. GODINU 07.08.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 3. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019 07.08.2019
Direkcija za robne rezerve KS 4 Dopuna Plana javnih nabavki za Budžetsku 2019. g. 06.08.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo II. Izmjene i dopune PLANA NABAVKI ZA 2019. GODINU - ZZZM KS 05.08.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Prva dopuna plana nabavki za 2019 godinu 05.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo Odluka o davanju saglasnosti na Plan nabavki za 2019.godinu 02.08.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Izmjena Plana javnih nabavki - 3 02.08.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o šestoj (VI) izmjeni Plana javnih nabavki za 2019.godinu 02.08.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Odluka o utvrđivanju izmjena i dopuna plana nabavki i Izmjene plana nabavki za 2019. godinu - 2782/18 01.08.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Četvrta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019 godinu 01.08.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Plan javnin nabavki Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona sarajevo 30.07.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA za 2019. godinu, juli 29.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o Izmjeni Plana nabavki Uprave policije za 2019. 29.07.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o petoj (V) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu 29.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. dopuna plana br.4 26.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Treća izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu 24.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana nabavki I 2019.g. 22.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izmjena plana nabavke II 22.07.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Druga izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Preduzeća za 2019.godinu 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Izmjena plana nabavki za 2018.godinu 15.07.2019