Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Četvrta gimnazija Plan javnih nabavki za 2020. godinu JU Četvrta gimnazija Ilidža 13.05.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo-Plan nabavki 2019. 12.05.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo PLAN JAVNIH NABAVKI,2020.GODINA 11.05.2020
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-07. 05. 2020. GODINE 11.05.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" III. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu 08.05.2020
JU Zavod za zaštitu naslijeđa PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020.G. 07.05.2020
JU OŠ "Vladislav Skarić" Plan javnih nabavki JU OŠ Vladislav Skarić za 2020.godinu 07.05.2020
JU OŠ Zajko Delić Odluka -plan javnih nabavki 2020god. 06.05.2020
JU OŠ 9. maj Pazarić PLAN JAVNIH NABAVKI 2020 JU OŠ "9.maj" Pazarić 06.05.2020
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Plan nabava KŠC Osnovna škola 2020 06.05.2020
JU KŠC Opća realna gimnazija Plan nabava KŠC Opća-realna gimnazija 2020 06.05.2020
JU KŠC srednja medicinska škola Plan nabava KŠC Srednja medicinska škola 2020 06.05.2020
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 1. Izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020.godinu 05.05.2020
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-04. 05. 2020. GODINE 05.05.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PLAN NABAVKI ZA 2020. GODINU - JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo 04.05.2020
JU Kamerni teatar 55 Izmjene i dopune plana javnih nabavki_2019_1 01.05.2020
Ministarstvo zdravstva PLAN NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU 30.04.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Plan javnih nabavki 2020 godinu 30.04.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana javnih nabavki za 2020 28.04.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Plan javnih nabavki za 2020. i Odluka o usvajanju 28.04.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Plan nabavki Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2020. godinu 23.04.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Plan javnih nabavki ALU za 2020. godinu 23.04.2020
JU Fakultet zdravstvenih studija Plan javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2020. god. 23.04.2020
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Plan nabavki J.U MESS za 2020. godinu 22.04.2020
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Plan nabavki JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi za 2020. godinu 22.04.2020
JU Gimnazija Dobrinja Plan javnih nabavki 2020.godina 22.04.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Plan nabavki Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u 2020. godini 22.04.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Plan javnih nabavki Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo za 2020. godinu 22.04.2020
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Plan javnih nabavki Elektrotehničkog fakulteta za 2020. godinu 22.04.2020
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" 2020. godina Plan javnih nabavki-PDF 21.04.2020
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Plan javnih nabavki roba, usluga i radova za 2020. godinu 21.04.2020
JU Univerzitet u Sarajevu PLAN NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU 21.04.2020
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" 2020. godina Plan nabavki 16.04.2020
JU Zaštićena prirodna područja KS Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga - mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode s uzorkovanjem te analize rezidualnog hlora i analize površinskih voda za 2020. godinu 16.04.2020
JU Zaštićena prirodna područja KS Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga obilježavanja granica SP "Vrelo Bosne" ZPPKS 16.04.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Plan javnih nabavki KUIP-a KS za 2020.godinu 16.04.2020
JU OŠ "Zahid Baručija" Plan nabavki JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća 15.04.2020
JU OŠ "6. mart", Hadžići PLAN NABAVKI 2020 GODINA 15.04.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo PLAN JAVNIH NABAVKI.2020 15.04.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba plan nabavke 2020 15.04.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Plan javnih nabavki JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo za period privremenog finansiranja 01.01. - 31.03.2020. godine 13.04.2020
JU OŠ "Deseta osnovna škola" PLAN NABAVKI 2020.GODINU 13.04.2020
Ministarstvo saobraćaja PLAN JAVNIH NABAVKI DIREKCIJE ZA PUTEVE KS 13.04.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo PLAN- NABAVKI 2020 10.04.2020
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar PLAN NABAVKI ZA 2020. 09.04.2020
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Plan javnih nabavki 2020. 08.04.2020
JU OŠ "Hašim Spahić" Plan nabavki JU OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš za 2020. godinu 08.04.2020
JU OŠ Stari Ilijaš Plan javnih nabavki OŠ "stari Ilijaš" za 2020. godinu 08.04.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan javnih nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2020. godinu 07.04.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Privremeni plan JN ALU za 2020. godinu 06.04.2020