Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Šumarski fakultet Plan javnih nabavki Integrisanog Univerziteta - Šumarski Fakultet 2019 08.05.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Prva izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019 godinu 08.05.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Plan JN za 2019 03.05.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Praktična vježba evakuacije iz oblasti zakona iz protivpožarne zaštite 03.05.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka uniformi za domaćine i dnevnog čuvara 03.05.2019
Ministarstvo za boračka pitanja 2. IZMJENA PLANA JAVN H NABAVKI ZA 2019. GODINU 30.04.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 2. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu 30.04.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo Izmejne plana nabavki za 2019 godinu 26.04.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabavki JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU 26.04.2019
Ministarstvo pravde i uprave Plan nabavki Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo za 2019. godinu 26.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjen i dopuna Plana nabavki za 2019. - MUPKS 26.04.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Plan javnih nabavki za 2019..godiinu 25.04.2019
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Plan javnih nabavki roba, usluga i radova za 2019. godinu 24.04.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki za 2019 g 22.04.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o dopuni Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2019. godinu ZPPKS 19.04.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka televizijske opreme 18.04.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka elektronske opr. 18.04.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka tonera i kompjuterske opreme 18.04.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Preduzeća za 2019.godinu 18.04.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Materijal za tekuce odrzavanje 18.04.2019
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Odluka o prvoj izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2019.godinu 18.04.2019
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2019.godinu 18.04.2019
Ministarstvo za boračka pitanja 1. IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019.g. 18.04.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 1. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu 18.04.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo PLAN JAVNIH NABAVKI USLUGA, ROBA I RADOVA ZA 2019. GODINU 17.04.2019
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Plan javnih nabavki JU OŠ "POdlugovi" 17.04.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Plan javnih nabavki ALU za 2019. godinu 15.04.2019
Ministarstvo privrede Plan javnih nabavki Uprave za šumarstvo za 2019. godinu 15.04.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki i Plan javnih nabavki KCUS-a za 2019.godinu. 11.04.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o usvajanu Plana nabavki za 2019.godinu 11.04.2019
Ministarstvo privrede Plan javnih nabavki JU "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" za 2019. godinu 11.04.2019
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Plan nabavki 2019. SSODD 09.04.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" PLAN JAVNIH NABAVKI ZA JU OSMA OSNOVNA ŠKOLA "AMER ĆENANOVIĆ" 2019 08.04.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Plan nabavki PMF-a za 2019.g. 08.04.2019
Ministarstvo finansija PLAN NABAVKI MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2019. 05.04.2019
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-29. 03. 2019. GODINE 04.04.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Dezinfekcija dezinsekcija i deratizacija 03.04.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Plan nabavki Srednje škole metalskih zanimanja za 2019. godinu 03.04.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka proizvoda za čišćenje i održavanje 03.04.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Administrativni i nastavni materijal 03.04.2019
JU OŠ Hadžići PLAN NABAVKI JU OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI ZA 2019. GODINU 01.04.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo PLAN JAVNIH NABAVKI ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS ZA 2019. GODINU 01.04.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Plan javnih nabavki za 2019. godinu, JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata UNSA 29.03.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2019. godinu. 28.03.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Plan o izmjenama i dopunama plana javnih nabavki KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2018. godinu. 28.03.2019
JU OŠ "Hašim Spahić" Plan nabavki JU OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš za 2019. godinu 28.03.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Izmjena plana nabavki za 2019. godinu 28.03.2019
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Plan nabavki za 2019. godinu Ureda UK 27.03.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - kancelarijska oprema 27.03.2019
Ministarstvo privrede Plan nabavke Ministarstva privrede za 2019. godinu 27.03.2019