Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Fond Memorijala Plan nabavki za 2020.godinu JU "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" 16.06.2020
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-10. 06. 2020. GODINE 15.06.2020
JU Peta gimnazija IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI 11.06.2020. 15.06.2020
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Izmjena Plana nabavki za 2020. godinu 12.06.2020
JU Kamerni teatar 55 Plan javnih nabavki_ 2020 11.06.2020
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Izmjena plana javnih nabavki za 2020. godinu 09.06.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Novi plan javnih nabavki za 2020. godinu 08.06.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad Izmjene plana nabavke 05.06.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo I izmjena plana nabavki za 2020.g. (30.04.2020.g.) 03.06.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo I dopuna plana javnih nabavki za 2020.g. (15.04.2020.g.) 03.06.2020
Ministarstvo saobraćaja Odluka o ivrštavanju u Plan 2020. godine-I 03.06.2020
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom PLAN NABAVKI UREDA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU 03.06.2020
Kabinet premijera Plan nabavki Kabineta premijera KS za 2020. godinu 03.06.2020
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Izmjene plana nabavki za 2019.g. 03.06.2020
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Plan nabavki za 2020.godinu; 03.06.2020
Stručna služba Vlade PLAN JAVNE NABAVKE; 03.06.2020
Stručna služba Vlade Plan javnih nabavki. 03.06.2020
Služba za protokol i press Plan nabavki Službe za protokol i press KS za 2020.godinu 03.06.2020
Ministarstvo pravde i uprave Plan nabavki Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo za 2020. godinu 02.06.2020
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" PLAN JAVNIH NABAVKI ZA JU OSMA OSNOVNA ŠKOLA "AMER ĆENANOVIĆ" 2020 01.06.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Plan za 2020. godinu Nabavke 01.06.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o usvajanju Plana nabavki za 2020. godinu 30.05.2020
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Plan nabavki 2020. SSODD 29.05.2020
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Odluka o izmjeni plana nabavki za 2020.godinu 29.05.2020
JU OŠ "Prva osnovna škola" Plan javne nabavke za 2020. 28.05.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Izmjena i dopuna JN za 2020.godinu 28.05.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Plan javnih nabavki za 2020. godinu - JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo 28.05.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Pllan javnih nabavki za 2020.godinu 28.05.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki JU Zavod za medicinu rada KS 2020.godina 28.05.2020
JU OŠ 9. maj Pazarić IZMJENE PLANA JAVNIH NABAVKI-1 ZA 2020. JU OŠ "9.maj"Pazarić 26.05.2020
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2020 godinu (1) 22.05.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. dopuna plana nabavki 2020 22.05.2020
JU Univerzitet u Sarajevu DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-20. 05. 2020. GODINE 21.05.2020
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Plan javnih nabavki za 2019. godinu - izmjena 21.05.2020
JU OŠ Zajko Delić I izmjena i dopuna plana JN za 2020 kupovina tv vox 20.05.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo-Plan nabavki 2020. 20.05.2020
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 2. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu 20.05.2020
Ministarstvo zdravstva IZMJENE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU 20.05.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA "PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU" 19.05.2020
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" III IZMJENA PLANA JN ZA 2019. GOD 18.05.2020
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki Ministarstva saobraćaja za 2020. godinu 18.05.2020
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Plan nabavki JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj za 2020.godinu 18.05.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana JN-2019- 01.11.2019.g. 15.05.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo I izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu 15.05.2020
JU Šumarski fakultet Prozori,vrata i ostali artikli 2019 14.05.2020
JU Šumarski fakultet Električne potrepštine i pribor 2019 14.05.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni privremenog plana javnih nabavki za 2020.godinu 14.05.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o trećoj izmjeni i dopuni privremenog plana javnih nabavki za 2020.godinu 14.05.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluak o drugoj dopuni privrmeneog plana javnih nabavki za 2020. 13.05.2020
JU Prirodno-matematički fakultet Plan nabavki Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu 13.05.2020