Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Plan javnih nabavki za 2019.godinu sa izmjenama 27.12.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo V izmjena i dopuna Plana nabavki 27.12.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo IV izmjena Plana nabavki 27.12.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Posebna odluka o pokretanju postupaka javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika, osiguranja imovine od rizika provalne krađe, razbojništva, požara i nekih drugih rizika te osiguranja novca ZPPKS 27.12.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_utvrđivanje izmjena i dopuna Plana nabavki MUP-a KS za 2019. godinu 20.12.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo Izmjena plana nabavkii tabela za 2019.godinu 18.12.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka licenci Microsoft Office za računare Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - 9 komada 18.12.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Usluge prevođenja projekta 18.12.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Klima 18.12.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Radovi 18.12.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - Prevoz djece 18.12.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjenama i dopunama Plana JN KCUS-a za 2019. godinu - decembar 17.12.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Treća izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Preduzeća za 2019.godinu 16.12.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Peta izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2019. godinu 16.12.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Osma izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu 16.12.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Plan javnih nabavki 2018 2018. 12.12.2019
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Dopuna plana nabavki za 2019. godinu 11.12.2019
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Izmjena plana javnih nabavki škole MP 11.12.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2019. godinu 10.12.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Druga izmjena i dopuna plana j.n.za 2019.godinu 10.12.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sitnog inventara za potrebe Ureda GKT Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 09.12.2019
JU Šumarski fakultet Izmjena i dopuna plana Šumarski Fakultet 09.12.2019
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Izmjena plana JN 2019. 09.12.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo II Izmjena Plana javnih nabavki 09.12.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o Izmjeni Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2019. godinu 06.12.2019
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-28. 11. 2019. GODINE 05.12.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Izmjena Plana javnih nabavki za 2019. godinu 2 05.12.2019
JU Peta gimnazija Izmjene i dopune plana nabavki 04.12.2019. godine 04.12.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu I Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu 04.12.2019
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Plan nabavki za 2019. godinu izmjne 04.12.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sitne kompjuterske opreme za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 04.12.2019
JU OŠ Zajko Delić II Izmjene i dopune Plana nabavki za 2019 04.12.2019
Fond Memorijala Posebna odluka o pokretanju postupaka javne nabavke za 2020. godinu 03.12.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VIII. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2019. godinu 02.12.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA DRUGA DOPUNA PLANA NABAVKE ZA 2019 29.11.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA ODLUKA O DOPUNI PLANA MAJ-2019 29.11.2019
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu (Nabavka i isporuka računara i računarske opreme) 29.11.2019
JU Druga gimnazija Plan nabavki za 2019 JU Druga gimnazija Sarajevo - izmjena 2 28.11.2019
JU Druga gimnazija Plan nabavki za 2019 JU Druga gimnazija Sarajevo - izmjena 1 28.11.2019
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka o Izmjeni i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. 27.11.2019
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu (Nabavka i isporuka namještaja) 27.11.2019
JU Šumarski fakultet usluge prevozne agencije 2019 26.11.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Druge izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019.godinu 19.11.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - adaptacija objekta 19.11.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izmjene i dopune Plana JN KCUS-a za 2019.godinu 18.11.2019
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Prva izmjena plana nabavki -2019 18.11.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Plan nabavki za 2019 - Dopunjeni - Novembar2019 15.11.2019
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2019. godinu od 18.07.2019.godine 15.11.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavke robe, usluga i radova KJU za zaštićena prirodna područja za 2019. godinu ZPPKS 15.11.2019
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2019. godinu od 25.03.2019.godine 15.11.2019