Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednjoškolski centar Hadžići Odluka o prvoj izmjeni Plana javnih nabavki za 2020. godinu 07.07.2020
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Izmjene plana nabavki Kabineta PSKS za 2020.g. 07.07.2020
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Plan nabavki Kabineta PSPS za 2020.g. 07.07.2020
JU Sarajevska filharmonija Dopuna plana nabavki 2020 Filharmonija 07.07.2020
JU OŠ "Alija Nametak" Plan javnih nabavki za 2020 OŠ "Alija Nametak" 06.07.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Prva izmjena plana nabavki za 2020. godinu 04.07.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Plan nabavki za 2020. godinu za JU OŠ"Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo 04.07.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Prva izmjena Plana nabavki za 2020 03.07.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Prva izmjena plana javnih nabavki za 2020. godinu 03.07.2020
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan nabavki ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo za 2020. godinu 03.07.2020
Ministarstvo finansija Objava plana nabavki za 2020 01.07.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” Plan javnih nabavki za 2020.godinu. 29.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2020. godinu 26.06.2020
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" izmjene Plana nabavki za 2020. godinu 26.06.2020
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu 25.06.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o prvoj izmjeni planajavnih nabavki Veterinarskog fakulteta 25.06.2020
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 4. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu 24.06.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Plan javnih nabavki za 2020 JU "Pozorište mladih" Sarajevo 23.06.2020
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-18. 06. 2020. GODINE 22.06.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" DRUGA IZMJENA PLANA JN 2020 22.06.2020
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Prva izmjena plana JN SSK 1 22.06.2020
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o prvoj izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2020. 19.06.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju Izmjena i dopuna Plana nabavki MUP-a KS za 2020. 19.06.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" IV. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu 19.06.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" PRVA IZMJENA PLANA JN ZA 2020 18.06.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo Prva izmjena Plana nabavki 2020 18.06.2020
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 3. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu 17.06.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Plan javnih nabavki za 2002. godinu 16.06.2020
Fond Memorijala Plan nabavki za 2020.godinu JU "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" 16.06.2020
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-10. 06. 2020. GODINE 15.06.2020
JU Peta gimnazija IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI 11.06.2020. 15.06.2020
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Izmjena Plana nabavki za 2020. godinu 12.06.2020
JU Kamerni teatar 55 Plan javnih nabavki_ 2020 11.06.2020
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Izmjena plana javnih nabavki za 2020. godinu 09.06.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Novi plan javnih nabavki za 2020. godinu 08.06.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad Izmjene plana nabavke 05.06.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo I izmjena plana nabavki za 2020.g. (30.04.2020.g.) 03.06.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo I dopuna plana javnih nabavki za 2020.g. (15.04.2020.g.) 03.06.2020
Ministarstvo saobraćaja Odluka o ivrštavanju u Plan 2020. godine-I 03.06.2020
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom PLAN NABAVKI UREDA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU 03.06.2020
Kabinet premijera Plan nabavki Kabineta premijera KS za 2020. godinu 03.06.2020
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Izmjene plana nabavki za 2019.g. 03.06.2020
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Plan nabavki za 2020.godinu; 03.06.2020
Stručna služba Vlade PLAN JAVNE NABAVKE; 03.06.2020
Stručna služba Vlade Plan javnih nabavki. 03.06.2020
Služba za protokol i press Plan nabavki Službe za protokol i press KS za 2020.godinu 03.06.2020
Ministarstvo pravde i uprave Plan nabavki Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo za 2020. godinu 02.06.2020
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" PLAN JAVNIH NABAVKI ZA JU OSMA OSNOVNA ŠKOLA "AMER ĆENANOVIĆ" 2020 01.06.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Plan za 2020. godinu Nabavke 01.06.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o usvajanju Plana nabavki za 2020. godinu 30.05.2020