617 Druga izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2020.godinu | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Druga izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2020.godinu