617 Plan 2020 | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Plan 2020

Organizacija: 
JU Šumarski fakultet
Faza postupka: 
Plan nabavki
Datum plana nabavki: 
26.12.2019
Datum unosa: 
23.09.2020
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade