617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Nabavka i isporuka računara i računarske opreme (11/UK) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.11.2020 17159,22 18.12.2020 17159,22 17159,22 TELNET d.o.o. Sarajevo
Usluga godišnje pretplate na poslovni portal za 2021. godinu – Akta.ba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2020 1123,20 17.12.2020 1123,20 1123,20 euroKapija d.o.o. Ilidža
Usluge objave Javnog poziva za izbor lica na Listu eksperata iz oblasti javnih nabavki Avaz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 707,85 02.12.2020 707,85 707,85 Avaz-roto press d.o.o.
Usluge izrade štampanog i promotivnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2020 3568,50 15.12.2020 3568,50 3568,50 Agencija Perfecta
Nabavka i isporuka Microsoft Office uredskih paketa za potrebe Ureda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2020 1439,10 24.11.2020 1439,10 1439,10 NETWORK I d.o.o. Bijeljina
Usluga izdavanja potvrda o vlasništvu vrijednosnih papira (UK4) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 40,00 REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FBiH d.d. Sarajevo
Usluge objave Javnog poziva za izbor lica na Listu eksperata iz oblasti javnih nabavki Oslobođenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 672,75 18.11.2020 672,75 672,75 Oslobođenje servisi d.o.o.
Usluga godišnje pretplate na pravnu bazu Paragraf Lex Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2020 435,24 09.11.2020 435,24 435,24 PARAGRAF LEX d.o.o. Sarajevo
Usluga hosting-a za web platformu Informacionog sistema Ureda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2020 4071,60 20.11.2020 4071,60 4071,60 AVE STUDIO Široki Brijeg
Usluga izdavanja zemljišnoknjižnih izvadaka iz javnih evidencija (UK) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 1329,00 Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Usluga izdavanja potvrda o vlasništvu vrijednosnih papira (UK3) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.10.2020 200,00 30.10.2020 200,00 200,00 REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FBiH d.d. Sarajevo
Usluga izdavanja potvrda o vlasništvu vrijednosnih papira (UK2) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.09.2020 300,00 02.09.2020 300,00 300,00 REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FBiH d.d. Sarajevo
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2020. godinu (Usluga izdavanja potvrda o vlasništvu vrijednosnih papira, 09/2020) Plan nabavki 01.09.2020
Nabavka kompjuterske opreme (UK 2020) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.07.2020 4914,00 28.07.2020 4914,00 4914,00 NETWORK I d.o.o. Bijeljina
Usluga izdavanja potvrda o vlasništvu vrijednosnih papira (UK1) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.07.2020 1300,00 02.07.2020 1300,00 1300,00 REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FBiH d.d. Sarajevo
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2020. godinu (Usluga izdavanja potvrda o vlasništvu vrijednosnih papira) Plan nabavki 01.07.2020
Usluga izdavanja zemljišnoknjižnih izvadaka iz javnih evidencija UK Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.04.2020 1000,00 28.04.2020 1000,00 Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Usluga izdavanja potvrda o vlasništvu vrijednosnih papira, za 250 nosioca javnih funkcija UK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2020 2500,00 20.04.2020 2500,00 2500,00 REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FBiH d.d. Sarajevo
PLAN NABAVKI UREDA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU Plan nabavki 04.05.2020
Pružanje usluga izvođenja Drugog nadzornog audita sistema upravljanja kvalitetom BAS EN ISO 9001 u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo (UK) Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.02.2020 6774,30 13.04.2020 6774,30 6774,30 TUVADRIA d.o.o. Sarajevo
Usluga izdavanja potvrda o vlasništvu vrijednosnih papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2020 28.02.2020 2100,00 2100,00 REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FBiH d.d. Sarajevo
Usluga godišnje pretplate na poslovni portal - Akta.ba (UK) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.01.2020 13.01.2020 1123,20 1123,20 euroKapija d.o.o. Ilidža
Usluge stručne analize podataka registara koje vodi Ured, te kreiranje pretpostavki za unos i ažuriranje podataka koje će vršiti institucije Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 7020,00 14.10.2019 7020,00 7020,00 IDC d.o.o. Sarajevo
Usluga godišnje pretplate na pravnu bazu Paragraf Lex (UK) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2019 435,24 10.12.2019 435,24 435,24 PARAGRAF LEX d.o.o. Sarajevo
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu (Nabavka i isporuka računara i računarske opreme) Plan nabavki 22.11.2019
Nabavka i isporuka računara i računarske opreme (UK) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.11.2019 12032,28 17.12.2019 12032,28 12032,28 NETWORK I d.o.o. Bijeljina
Nabavka i isporuka namještaja (UK) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.11.2019 10448,10 17.12.2019 10448,10 10448,10 INTER-COM d.o.o. Zenica
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu (Nabavka i isporuka namještaja) Plan nabavki 21.11.2019
Pružanje usluga provođenja jednodnevnog seminara o primjeni sistema upravljanja kvalitetom i provođenju internog audita, za uposlenike ministarstava i službi Kantona Sarajevo, prema ISO 9001:2015 (UK) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 5265,00 15.10.2019 5265,00 5265,00 TUVADRIA d.o.o. Sarajevo
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu (namještaj) Plan nabavki
Nabavka namještaja za potrebe Ureda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2019 5358,60 01.10.2019 5358,60 5358,60 SPRŽO COMPANY d.o.o. Sarajevo
Nabavka i isporuka motornog vozila UK Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.08.2019 23.09.2019 23035,00 23035,00 BUNJO d.o.o.
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu (motorno vozilo) Plan nabavki 21.08.2019
Pružanje usluga razvoja web aplikacije za Online prikaz Registra zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo i Registra imenovanih lica u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 6961,50 12.06.2019 6961,50 6961,50 TELNET d.o.o. Sarajevo
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 06.06.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (Nabavka opreme) UK Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.06.2019 16062,93 15.08.2019 16062,93 16062,93 EMADO d.o.o.
Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 18.06.2019
Pružanje usluga izvođenje Prvog nadzornog audita sistema upravljanja kvalitetom BAS EN ISO 9001 u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo (2019) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 6844,50 05.04.2019 6844,50 6844,50 TUVADRIA D.O.O. SARAJEVO
Plan nabavki za 2019. godinu Ureda UK Plan nabavki 18.03.2019
Usluge produženja certifikata za uposlenike Ureda UK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 561,60 24.12.2018 561,60 561,60 TUVADRIA D.O.O. SARAJEVO
Usluge izrade štampanog i promotivnog materijala UK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 6212,70 24.12.2018 6212,70 6212,70 Agencija Perfecta
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2018. godinu UK Plan nabavki 27.11.2018
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2018. godinu UK Plan nabavki 27.11.2018
Pružanje usluga provođenja jednodnevnog seminara o primjeni sistema upravljanja kvalitetom i provođenju internog audita, za uposlenike ministarstava i službi Kantona Sarajevo, prema ISO 9001:2015 UK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 5265,00 15.10.2018 5265,00 5265,00 TUVADRIA D.O.O. SARAJEVO
Pružanje usluga izvođenje Recertifikacijskog audita sistema upravljanja kvalitetom BAS EN ISO 9001 u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo UK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2018 05.04.2018 6844,50 6844,50 TUVADRIA D.O.O. SARAJEVO
Plan nabavki za 2018. godinu Ureda UK Plan nabavki 15.02.2018
Nabavka personalnog desktop računara UK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 27.12.2017 1916,46 1916,46 PRINTEX d.o.o. Sarajevo
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu UK Plan nabavki 03.11.2017
Pružanje usluga izrade DSUK i prilagođavanja postojećeg sistema upravljanja kvalitetom novoj normi Standarda ISO 9001:2015 UK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2017 21.11.2017 3510,00 3510,00 "TIM Know How" d.o.o. Sarajevo
Pružanje usluga provođenja seminara o upravljanju rizicima za uposlenike ministarstava i službi Kantona Sarajevo, u skladu sa novom revizijom Standarda BAS ISO 9001:2015 UK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2017 26.06.2017 4680,00 4680,00 TUVADRIA D.O.O. SARAJEVO
Ukupno po stranici 128.633,21 171.842,37 172.211,37