617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: ustupanje usluge štampanja knjiga djelovodnika i upisnika predmeta, decembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 349,83 349,83 DEFTER-KOMERC DOO
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: ustupanje usluge štampanja knjiga djelovodnika i upisnika predmeta, decembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 349,83 349,83 DEFTER-KOMERC DOO
Ugovor o kupoprodaji dnevnih novina za 2021. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2020 670,00 670,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: dnevne novine za 2021. godinu, decembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2020 670,00 670,00 DUHANPROMET DOO SARAJEVO
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: dnevne novine za 2021. godinu, decembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2020 670,00 670,00 DUHANPROMET DOO SARAJEVO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: jednokratne potrošne maske za lice, decembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 457,98 457,98 FRIZER LAND DOO VITEZ
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: jednokratne potrošne maske za lice, decembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 457,98 457,98 FRIZER LAND DOO VITEZ
Odluka o prvim izmjenama i dopunama plana JN za 2020. godinu Plan nabavki 22.12.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: torba za nošenje pošte, decembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2020 141,00 141,00 SVJETLOSTKOMERC DD
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: torba za nošenje pošte, decembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2020 141,00 141,00 SVJETLOSTKOMERC DD
Ugovor o kupoprodaji dezinfekcionih sredstava Ugovaranje i realizacija 16.12.2020 2762,81 2762,81 BOSNALIJEK DD Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: sredstva za dezinfekciju, decembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2020 2762,81 2762,81 BOSNALIJEK DD Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: sredstva za dezinfekciju, decembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2020 2762,81 2762,81 BOSNALIJEK DD Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.11.2020 17842,50 17842,50 HAFELE BH DOO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: kancelarijski namještaj, oktobar 2020. godine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.11.2020 17842,50 17842,50 HAFELE BH DOO
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: kancelarijsk namještaj, oktobar 2020. godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.10.2020 17842,50
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: ustupanje usluge konfiguracije uređaja Juniper, decembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2020 585,00 585,00 TELENET DOO
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: ustupanje usluge konfiguracije uređaja Juniper, decembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2020 585,00 585,00 TELENET DOO
Odluka o poništenju postupka: ustupanje usluga tekućeg održavanja aplikacije ''IBM Lotus Domino i Notes platforme'', decembar 2020. godine Pokretanje i tok postupka 02.12.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: ustupanje usluga tekućeg održavanja aplikacije ''IBM Lotus Domino i Notes platforme'', novembar 2020. godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2020
Ugovor o kupoprodaji personalnih računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 6376,50 6376,50 PRINTEX DOO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: personalni računari, novembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 6376,50 6376,50 PRINTEX DOO
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: personalni računari novembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 6376,50 6376,50 PRINTEX DOO
Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.11.2020 9477,00 9477,00 IMTEC DOO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: računari i računarska oprema LOT 2, oktobar 2020. godine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.11.2020 9477,00 9477,00 IMTEC DOO
Odluka o poništenju postupka, računari i računarska oprema LOT 1, novembar 2020. godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.11.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: računari i računarska oprema, oktobar 2020. godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.10.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: telekomunikacijska oprema (Wireless Access Point), novembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 702,00 702,00 ERLANG DOO
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: telekomunikacijska oprema (Wireless Access Point), novembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 702,00 702,00 ERLANG DOO
Ugovor o kupoprodaji licenci za automatiziranje kancelarijskog poslovanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 6973,20 6973,20 PROCOM DOO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: licence za automatiziranje kancelarijskog poslovanja, oktobar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 6973,20 6973,20 PROCOM DOO
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: licence za automatiziranje kancelarijskog poslovanja oktobar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 6973,20 6973,20 PROCOM DOO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: poštanski sandučići, oktobar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 45,90 45,90 PENNY PLUS DOO
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: poštanski sandučići, oktobar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 45,90 45,90 PENNY PLUS DOO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: brisevi za detekciju organske materije na površinama, oktobar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 702,00 702,00 MILKPROCESSING DOO
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: brisevi za detekciju organske materije na površinama septembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 702,00 702,00 MILKPROCESSING DOO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: tinta za zdravstveno označavanje mesa na klaonicama, oktobar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 207,09 207,09 BOSNA-VET DOO
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: tinta za označavanje zdravstvene ispravnosti mesa na klaonicama, septembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 207,09 207,09 BOSNA-VET DOO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: torbe za laptope i mobilne printere, septembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 379,98 379,98 IMTEC DOO
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: torbe za laptope i mobilne printere, septembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija 29.09.2020 379,98 379,98 IMTEC DOO
Ugovor o kupoprodaji: motorna vozila, septembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.09.2020 46080,00 46080,00 BUNJO DOO Sarajevo 4200127900004
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: motorna vozila, septembar 2020. godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.09.2020 46080,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: motorna vozila, august 2020. godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.08.2020 46080,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: proizvodi za njegu ruku - dezinfekciona sredstva, juni 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 665,36 665,36 BOSNALIJEK DD Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: proizvodi za njegu ruku - dezinfekciona sredstva, juni 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 665,36 665,36 BOSNALIJEK DD Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: zaštitne maske, maj 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2020 1155,00 1155,00 PENNY PLUS DOO
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: zaštitne maske, maj 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2020 1155,00 1155,00 PENNY PLUS DOO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: punjač za laptop, juni 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2020 146,25 146,25 BBS DOO
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: punjač za laptop, juni 2020. godine Ugovaranje i realizacija 12.06.2020 146,25 146,25 BBS DOO
Plan javnih nabavki KUIP-a KS za 2020.godinu Plan nabavki 15.04.2020
Ukupno po stranici 110.002,50 162.141,31 162.141,31