Pretraga

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: proizvodi za njegu ruku - dezinfekciona sredstva, juni 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 665,36 665,36 BOSNALIJEK DD Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: proizvodi za njegu ruku - dezinfekciona sredstva, juni 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 665,36 665,36 BOSNALIJEK DD Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: zaštitne maske, maj 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2020 1155,00 1155,00 PENNY PLUS DOO
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: zaštitne maske, maj 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2020 1155,00 1155,00 PENNY PLUS DOO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: punjač za laptop, juni 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2020 146,25 146,25 BBS DOO
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: punjač za laptop, juni 2020. godine Ugovaranje i realizacija 12.06.2020 146,25 146,25 BBS DOO
Plan javnih nabavki KUIP-a KS za 2020.godinu Plan nabavki 15.04.2020
Nabavka i isporuka zaštitne opreme (COVID-19) - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača BOSNA-VET DOO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 101,26 101,26 BOSNA-VET DOO
Nabavka i isporuka zaštitne opreme (COVID-19) - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.03.2020
Nabavka i isporuka zaštitne opreme (COVID-19) - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača JU APOTEKE SARAJEVO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2020 726,50 726,50 JU APOTEKE SARAJEVO
Nabavka i isporuka zaštitne opreme - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2020 285,90 285,90 JU APOTEKE SARAJEVO
Nabavka i isporuka zaštitne opreme - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2020 285,90
Nabavka i isporuka osvježavajućih napitaka za potrebe učesnika edukacije - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 150,00 150,00 JU STUDENTSKI CENTAR SARAJEVO
Nabavka i isporuka osvježavajućih napitaka za potrebe učesnika edukacije - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2020 150,00
Nabavka i isporuka stručne literature - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 79,00 79,00 INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BiH
Nabavka i isporuka stručne literature - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.12.2019 79,00
Nabavka i isporuka dnevnih novina - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.12.2019 728,00
Nabavka i isporuka kombinovanog frižidera sa zamrzivačem - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 943,88 943,88 DOMOD DOO
Nabavka i isporuka kombinovanog frižidera sa zamrzivačem - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.12.2019 943,88
Nabavka i isporuka dnevnih novina - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 728,00 728,00 DUHANPROMET DOO
Nabavka i isporuka ručnih frižidera - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 588,97 588,97 ARCHITEKTENGRUPPE S71 DOO
Nabavka i isporuka ručnih frižidera - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.12.2019 588,97
Nabavka i isporuka termometara - Ugovor o kupoprodaji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1743,47 1743,47 PCE GRUPA DOO
Nabavka i isporuka termometara - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2019 1743,47
Nabavka i isporuka termometara - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.12.2019 1743,47
Nabavka i isporuka proizvoda za njegu ruku (dezinfekciono sredstvo i latex rukavice) - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 585,00 585,00 JU APOTEKE SARAJEVO
Nabavka i isporuka proizvoda za njegu ruku (dezinfekciono sredstvo i latex rukavice) - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2019 585,00
Usluge vršenja analize - zarazne bolesti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 750,00 750,00 JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBiH
Nabavka i isporuka tinte za označavanje ispravnosti mesa na klaonicama - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 41,42 41,42 BOSNA-VET DOO
Nabavka i isporuka tinte za označavanje ispravnosti mesa na klaonicama - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2019 41,42
Nabavka i isporuka torbi za nošenje laptop računara i mobilnih printera - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2019 1168,89 1168,89
Nabavka i isporuka torbi za nošenje laptop računara i mobilnih printera - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.11.2019 1168,89
Nabavka i isporuka računara i računarske opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo LOT 1 - Ugovor o kupoprodaji Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.11.2019 15748,20 15748,20 INTER-COM DOO
Nabavka i isporuka računara i računarske opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo LOT 1 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.10.2019 15748,20
Nabavka i isporuka računara i računarske opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo LOT 1 - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka 30.09.2019 15748,20
Nabavka i isporuka računara i računarske opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo LOT 2 - Ugovor o kupoprodaji Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.11.2019 10881,00 10881,00 IMTEC DOO
Nabavka i isporuka računara i računarske opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo LOT 2 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.10.2019 10881,00
Nabavka i isporuka računara i računarske opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo LOT 2 - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.09.2019 10881,00
Druge izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019.godinu Plan nabavki 15.11.2019
Nabavka i isporuka specifične opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2019 5500,00
Nabavka i isporuka specifične opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.10.2019 5500,00
Nabavka i isporuka specifične opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Ugovor o kupoprodaji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2019 6435,00 6435,00 MILKPROCESSING DOO
Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Ugovor o kupoprodaji Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.10.2019 18380,70 18380,70 DESIGN OFFICE DOO
Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.09.2019 15710,00
Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.09.2019 15710,00
Nabavka, isporuka i instalacija licenci za automatiziranje kancelarijskog poslovanja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Odluka o pokretanju postupka JN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.08.2019 16970,85
Nabavka, isporuka i instalacija licenci za automatiziranje kancelarijskog poslovanja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Ugovor o kupoprodaji Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16970,85 16970,85 BBS DOO
Nabavka, isporuka i instalacija licenci za automatiziranje kancelarijskog poslovanja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.08.2019 16970,85
Odluka o prvim izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki KUIP-a KS za 2019.godinu Plan nabavki 06.09.2019
Plan javnih nabavki Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS za 2019.godinu Plan nabavki 18.03.2019
Ukupno po stranici 137.678,10 80.241,26 80.241,26