617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ministarstvo za boračka pitanja

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
TABELARNI PREGLED REALIZACIJE JN 2020. Plan nabavki 30.12.2020
Odluka pokretanju postupka nabavke: odobravanje kredita pripadoračke populacije Kantona Sarajevo za rješavanjenih potreba uz obavezu subvencioniranja kamata ili dijela kamate Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.12.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke o pokretanju postupka javne nabavke štampanja knjiga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2020 3130,00
Odluka o pokretanju postupka nabavka računarske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2020 3835,04
Odluka pokretanju postupka nabavke: odobravanje kredita pripadoračke populacije Kantona Sarajevo za rješavanjenih potreba uz obavezu subvencioniranja kamata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.11.2020
Odluka o 5. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu Plan nabavki
Postupak javne nabavke i isporuke ogrijeva za socijalno najugroženije pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2020.g. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.10.2020
Štampanje biltena Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 795,60 BLICDRUK d.o.o. Sarajevo
Odluka izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku - nabavka i isporuka ogrijeva za socijalno najugroženije pripadnike boračke populacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.06.2020
Odluka o 4. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 24.06.2020
Odluka o pokretanju postupka nabavke nabavka računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Odluka o 3. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 17.06.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke nabavka, transport i isporuka građevinskog materijala za pripadnike boračke populacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.06.2020
Odluka izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku - nabavka cvijeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2020 7020,00 KJKP ,,Park“ d.o.o. Sarajevo
Odluka pokretanju postupka nabavke -Pružanje usluga isporuke i implementacije modula za obradu podataka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.05.2020 5850,00
Odluka o 2. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 20.05.2020
Odluka o pružanje usluga objavljivanja oglasa i obavještenja u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.05.2020
Odluka o pokretanju postupka nabavki usluga banjskog liječenja za 2020.godinu Pokretanje i tok postupka 05.05.2020
Odluka o 1. Izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020.godinu Plan nabavki 05.05.2020
Odluka pokretanju otvorenog postupka javne nabavke - izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije u 2020.g. Pokretanje i tok postupka 28.04.2020 150095,91
Postupak nabavke i isporuke prehrambenih proizvoda (artikala) i sredstava za ličnu higijenu za pripadnike boračke populacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.04.2020 240000,00
Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga za period 2020. godina Pokretanje i tok postupka 06.04.2020 6000,00
Javni poziv za dostavljanje ponuda za edukaciju državnih službenika Pokretanje i tok postupka 06.04.2020 1123,20
Plan javnih nabavki za 2020 Plan nabavki 30.03.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za pružanje usluga praćenja povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca odobrenih 2011-12 Pokretanje i tok postupka 22.10.2019
Postupak nabavke nabavka računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 5346,60 5346,60 Kramer Comerv d.o.o. Ilidža
Nabavka školskih ruksaka sa priborom ka poklon djeci povratnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2019 1000,00 1000,00 T.R. Knjižara Svjetlos San Sarajevo
Pružanje usluga tehničke podrške - godišnjica 1. Korpusa Armije RBiH Pokretanje i tok postupka 04.09.2019 6000,00
Odluka o pokretanju postupka nabavke printanja 100 komada plakata ВЗ i štampanje 500 komada pozivnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum Grafiden d.o.o. Sarajevo
3. IZMJENA PLANA JAVN H NABAVKI ZA 2019. GODINU Plan nabavki 07.08.2019
Odluka o 3. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019 Plan nabavki 07.08.2019
Nabavka: pružanje usluga štampanja knjiga: 11. Juli u mom životu - više autora Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.08.2019 500,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kupovina knjiga Fotomonografija BiH - Ono najbolje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.08.2019 100,00
Nabavka kancelarijske opreme -TV aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 649,00 649,00 SO-CE ВН doo SArajevo
Odluka o pkretanju postupka javne nabavke zapružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje st. potreba boraca-branitelja i pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za finansiranje programa - ponovljeni Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.06.2019
Odluka o pokretanju postupka nabavke za pružanje usluga plasmana sredstava za održivi povratak u 2019. godini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2019
Pružanje usluga objave oglasa i obavještenja u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2019 12870,00
Postupak nabavke i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2019 6000,00 6000,00 KJKP „Раrк“ d.o.o. Sarajevo.
Postupka za nabavku, transport i isporuku građevinskog materijala za pripadnike bor.pop. KS za 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.05.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zapružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja i pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za finansiranje programa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.05.2019
2. IZMJENA PLANA JAVN H NABAVKI ZA 2019. GODINU Plan nabavki 30.04.2019
Odluka o 2. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 30.04.2019
Javna nabavka za pružanje usluga praćenja povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja BiH odobrenih na teret Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. i 2012. godinu koje su bile plasirane putem Balkan Investment Bank ad Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.04.2019
Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku čestitki sa kovertama - Uskrs i Vaskrs Ugovaranje i realizacija 19.04.2019 92,00 92,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo
1. IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019.g. Plan nabavki 18.04.2019
Odluka o 1. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 18.04.2019
Nabavka elektronskog i štampanog stručnog časopisa Porezni savjetnik Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2019 400,00
Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.03.2019
Postupka nabavke usluga klimatskog liječenja (rehabilitacije) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.03.2019
Otvoreni postupak za nabavku i isporuku ogrijeva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2019 256410,00
Ukupno po stranici 686.314,15 20.903,20 13.087,60