617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ugovor o nabavci punjenja reagensima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ugovor o nabavci kancelarijskih mašina UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 ALF-OM d.o.o. Banja Luka
Ugovor o nabavci električnih uređaja za grijanje prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 PENNY plus d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci radne odjeće za potrebe auto-servisa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 Senigor d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za telekomunikacijske uređaje (baterije za ručne radio-stanice "Motorola") Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ugovor - o nabavci i ugradnji klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 DOMOD d.o.o. Sarajevo
Zaključak o prekidu postupka javne nabavke higijensko potrošnog materijala_MUP KS Pokretanje i tok postupka 25.01.2021
Ugovor o nabavci lož ulja za potrebe MUP KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.01.2021 13215,60 HIFA d.o.o. Tešanj
Odluka - nabavka rezervnih dijelova za telekomunikacijske uređaje (ručne radio stanice motorola) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2020
Odluka - nabavka punjenja reagensima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2020
Ugovor o pružanju usluga tehničkog pregleda motornih vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.01.2021 Ahmetspahić petrol d.o.o. Sarajevo
Odluka - službeno putovanje M.K. Pokretanje i tok postupka 22.01.2021
Odluka - službeno putovanje N.S. Pokretanje i tok postupka 22.01.2021
Ugovor o nabavci kancelarijskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020
Ugovor o nabavci policijskih traka - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020
Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke VW (LOT-1) - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2020
Ugovor o nabavci magacinskog (brodskog) kontejnera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2020 HYDRO-METAL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci alata i pribora za auto servis Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 CROM BH d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci rukavica za barutni test Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 DERBY TRADE d.o.o. Brčko
Ugovor o nabavci bežičnog komunikacijskog linka - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke VW - (LOT1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2020 Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Odluka o poništenju postupka nabavke higijensko-potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka 04.12.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku pogonskog goriva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2021
Ugovor_usluge osiguranja motornih vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 7009,07 ADRIATIC OSIGURANJE d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka sanitarnih proizvoda i dr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2020 1226,86 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka toaletnog papira, ubrusa i dr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2020 2685,15 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka građevinskog i vodovodnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 816,43 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka mašina za tehničko i higijensko održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 6366,56 INTERCOM d.o.o. Zenica
Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma_UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2021
Ugovor_nabavka kompjuterske opreme i potrepština_LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2020 4773,60 INTER-COM d.o.o. Zenica
Ugovor_nabavka kompjuterske opreme i potrepština_LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2020 4203,81 DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka kompjuterskih konfiguracija Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2020 15291,90 GODIMERC d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci čitača pametnih kartica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2020 21638,17 ŠPICA SYSTEMS d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci namještaja (metalne kase) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2020 1555,28 PRIMAT d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci peleta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 FARANG TSC d.o.o. Trnovo
Ugovor_ nabavka usluga izrade projektne dokumentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2020 15.12.2020 1053,00 YASSA d.o.o. Sarajevo
Odluka - nabavka klima uređaja za potrebe UP MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2020
Odluka - nabavka radne odjeće za potrebe auto-servisa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020
Odluka - nabavka alata i pribora za auto-servis Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020
Ugovor - o nabavci potrošnog materijala za kriminalističku tehniku, forenzička ispitivanja i vještačenja Ugovaranje i realizacija 23.12.2020 SHOT d.o.o. Zenica
Ugovor o nabavci licence Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2020 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci bežičnog komunikacijskog linka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2020 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ugovor - o nabavci računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2020 IMTEC d.o.o. Sarajevo
Ugovor - o nabavci usnika za alkometar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci raspršivača s dozvoljenim neškodljivim tvarima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ugovor - nabavka alpinističke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 VIP DESIGN d.o.o. Sarajevo
Odluka - kancelarijske mašine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020
Odluka - nabavka bežičnih komunikacijskih linkova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020
Odluka - nabavka električnih uređaja za grijanje prostora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020
Odluka_nabavka usluga osiguranja motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.12.2020
Ukupno po stranici 0,00 79.835,43 0,00