617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ministarstvo privrede

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača MP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.12.2019 114543,00
Plan nabavke Ministarstva privrede za 2019. godinu prva izmjena Plan nabavki 30.12.2019
Ugovor o nadogradnji programa sa novim verzijama i redovnom održavanju softvera i baze podataka "Poljoprivredni podsticaji" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2019 7020,00 7020,00 "IT SYSTEMS"
Ugovor o isporuci elektronskih feromonskih klopki-lovki za praćenje štetnika u biljnoj proizvodnji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 7014,15 7014,15 "Katarina" d.o.o. Mostar
Plan javnih nabavki Uprave za šumarstvo za 2019. godinu Plan nabavki 15.04.2019
Plan javnih nabavki JU "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" za 2019. godinu Plan nabavki 29.03.2019
Plan nabavke Ministarstva privrede za 2019. godinu Plan nabavki 27.03.2019
Ugovor o javnoj nabavci usluge organizacije edukacije za javna tijela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 7020,00 7020,00 Privredna komora Kantona Sarajevo
Ugovor za nabavku licenci za aplikativni softver za praćenje poljoprivrednih poticaja MP Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 02.08.2018 17901,00 17901,00 E-arhiva d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja - MP Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.07.2018 17901,00
“Nabavka trajnih licenci za bazu aplikacije poljoprivredni poticaji i nabavke usluge najma backup baze na udaljenoj lokaciji“ - MP Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.06.2018
Nabavka zaštitne odjeće i obuće za lugare - US Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.06.2018 33920,00
Nabavka kancelarijskog namještaja- MP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 6949,80 6949,80 "Kraning" d.o.o. Lukavac
Plan nabavki za 2018. godinu Uprave za šumarstvo Plan nabavki 28.02.2018
Plan nabavke Ministarstva privrede za 2018. godinu Plan nabavki 31.01.2018
Izmjena i dopuna Plana nabavke MInistarstva privrede za 2017. godinu Plan nabavki
Izrada šumsko-gospodarske osnove za privatne šume na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.10.2017 25857,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 3. - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta kartiranja šuma i šumskih zemljišta u GJ "Zujevina" ŠGP "Igmansko" na pedološkim, fitocenološkim i tipološkim osnovama Pokretanje i tok postupka 2950,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2. - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta planiranja šumsko-uzgojnih mjera u područjima ugroženim od klizišta na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 1950,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta izrade elaborata o usklađivanju površina šuma i šumskih zemljišta za ŠGP "Igmansko" i ŠGP "Trnovsko" Pokretanje i tok postupka
Izrada šumsko-gospodarske osnove za privane šume na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2017 266619,00
Obavještenje o nabavci 1044-1-2-2-3-1/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.07.2017
LOT 3 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta kartiranja šuma i šumskih zemljišta u GJ "Zujevina", ŠGP "Igmansko" na pedološkim, fitocenološkim i tipološkim osnovama Pokretanje i tok postupka 23.06.2017
LOT 2 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta planiranja šumsko-uzgojnih mjera u područjima ugroženim od klizišta na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 23.06.2017
LOT 1 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta izrade elaborata o usklađianju površina šuma i šumskih zemljišta za ŠGP "Igmansko" i ŠGP "Trnovsko" Pokretanje i tok postupka 23.06.2017
Nabavka kompjuterske opreme prema ponudi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2017 6682,20 6682,20 Uni -Expert d.o.o. Sarajevo,4245018500008
Nabavka kompjuterske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6682,20
Tekuće održavanje aplikativnog softwara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 6903,00 6903,00 E-arhiva d.o.o. Sarajevo 4201850660000
Usluge tekućeg održavanja aplikativnog softwarea Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.03.2017 6903,00
Plan nabavke Ministarstva privrede za 2017. godinu Plan nabavki 27.02.2017
Plan nabavki Uprave za šumarstvo za 2017. godinu Plan nabavki 06.03.2017
Izmjena i dopuna Plana nabavke Ministarstva privrede za 2016 godinu (druga) Plan nabavki 09.12.2016
Izrada Elaborata o ekonomskoj opravdanosti pripajanja KJP ZOI'84 i hotela Maršal d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2016 7020,00
Nabavka prenosnog računara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.10.2016 1659,00
Ugovor o nabavci usluga organizovanja Međunarodne poslovne konferencije Kanton Sarajevo 2016 Ugovaranje i realizacija 14.09.2016 19022,09 19022,09 Kongresni servisni centar d.o.o.
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke organizovanja Međunarodne poslovne konferencije Kanton Sarajevo 2016 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.08.2016 19022,09
Izmjena i dopuna plana nabavke Ministarstva privrede za 2016. godinu Plan nabavki
Ugovor br. 17-14-23024-23 Pokretanje i tok postupka
Ugovor br. 17-14-23024-25 Pokretanje i tok postupka
Ugovor br. 17-14-23024-24 nabavka i isporuka servera Pokretanje i tok postupka
Ugovor br. 17-14-31236-20 o kupoprodaji motornog vozila1 Pokretanje i tok postupka
Ugovor br. 17-14-31236-20 o kupoprodaji motornog vozila Ugovaranje i realizacija
Ugovor br. 17-14-26206-30 Pokretanje i tok postupka
Plan nabavki Uprave za šumarstvo za 2016. godinu Plan nabavki
Plan nabavki Ministarstva privrede za 2016. godinu Plan nabavki
IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI MINSTARSTVA PRIVREDE ZA 2015.GODINU Plan nabavki
Plan javnih nabavki Uprave za šumarstvo za 2015. godinu Plan nabavki
Plan javnih nabavki Ministarstva privrede za 2015. godinu Plan nabavki
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00