617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ministarstvo finansija

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera RAS u 2021. godini Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.02.2021 16263,00 16263,00 HERA d.o.o. Mostar 422710810004
javna nabavka licenci Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.12.2020 28062,45 28062,45 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
nabavka licenci Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.12.2020 2806245,00 2806245,00 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
nformatička oprema računari i laptopi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.12.2020 23388,01 23388,01 Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 4200086440001
javna nabavka kompjuterske opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.12.2020 23388,01 23388,01 Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 4200086440001
nabavka 7 računara i 2 prijenosna računara laptopa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.12.2020 23388,01 23388,01 Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 4200086440001
nabavka kompjuterska oprema i potrepštine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.12.2020 23388,01 23388,01 Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 4200086440001
nabavka informatičke opreme računara i laptopa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.12.2020 23388,01 23388,01 Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 4200086440001
kompjuteri i laptopi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.12.2020 23388,01 23388,01 Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 4200086440001
javna nabavka kompjuterska oprema i potrepštine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.12.2020 23388,01 23388,01 Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 4200086440001
nabavka kompjuteri i laptopi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.12.2020 23388,01 23388,01 Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 4200086440001
nabavlka računara i laptopa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.12.2020 23388,01 23388,01 Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 4200086440001
nabavka kopjutera - računara i laptopa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.12.2020 23388,01 23388,01 Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 4200086440001
nabavka informatičke opreme - kompjutera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.12.2020 23388,01 23388,01 Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 4200086440001
nabavka informatičke opreme - računara i laptopa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.12.2020 23388,01 23388,01 Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 4200086440001
nabavka informatičke opreme - 7 računara i 2 prijenosna računara laptopa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.12.2020 23388,01 23388,01 Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 4200086440001
nabavka usluga servisa-održavanje softvera JAPET u 2020. godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2020 742,95 742,95 JAPET d.o.o. Sarajevo 4200222720005
programski paketi i informacijski sistemi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2020 1146,00 1146,00 BISNODE BH d.o.o. Sarajevo 4403552860006
nabavka usluga oglašavanja javnog oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2020 216,45 216,45 Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo ID broj:4200934630002
javna nabavka usluga oglašavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2020 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo ID broj:4202263820009
nabavka usluga stručnog osposobljavnja uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 200,00 200,00 FEB Ul. Mula Mustafe Bašeskije br. 11 Sarajevo ID broj:4200566060004
nabavka usluga servisa, održavanja održavanja softvera JAPET Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2020 742,95 742,95 JAPET d.o.o. Sarajevo, Ul. Obala Kulina bana br. 4 Sarajevo ID broj:4200222720005
Objava plana nabavki za 2020 Plan nabavki 20.03.2020
javna nabavka usluga prodaje sudskih taksenih maraka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2020 2457,00 2457,00 iNovine BH d.o.o. Sarajevo 4201964320004
javana nabavka usluga prodaje administrativnih taksenih maraka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2020 4563,00 4563,00 iNovine BH d.o.o. Sarajevo 4201964320004
javna nabavka poslastica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2020 72,00 72,00 ALPIKO DOO SARAJEVO 4200494050009
nabavka zaštitnih maski Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 1170,00 1170,00 Uslužnost d.o.o. Sarajevo Id broj: 4200043550008
nabavka maski za jednokratnu upotrebu i ručnih rukavica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2020 1166,49 1166,49 Kimeel d.o.o. Sarajevo ID broj 4201509550000
nabavka licenciranih softvera- programskih paketa i kompjuterskih sistema Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.01.2020 2570724,00 2570724,00 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
nabavka licenciranih softvera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.01.2020 2570724,00 2570724,00 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
nabavka usluga stručnog osposobljavanja uposlenika ugovornog organa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2020 200,00 200,00 REVICON d.o.o. Sarajevo 4200491380008
DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2019. GODINU Plan nabavki 04.03.2019
nabavka usluga prodaje sudskih taksenih maraka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 0,10 0,10 DUHANPROMET d.o.o. Sarajevo4200342970005
nabavka usluga nadogradnje IT sistema za centralizirani obračun plaća - Funkcionalna i tehnička podrška za potrebe Kantona Sarajevo u 2019., 2020. i 2021. god. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.10.2019 642868,20 642868,20 OCEAN d.o.o. Travnik 4236007060007
usluge popravke opreme za informacijsku tehnologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 150,00 150,00 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
Usluge stručnog osposobljavanja uposlenika organa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 180,00 180,00 FINCONSULT d.o.o. Sarajevo 4209808770009
Nabavka uslug hotelskog smještaja uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2019 4320,00 4320,00 HTP "Neum"-Grand hotel Neum 4227162390006
nabavka usluga stručnog osposobljavanja uaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2019 2610,00 2610,00 FEB D.D.Sarajevo 4200566060004
usluge oglašavanja u dnevnim glasilima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2019 117,00 117,00 Avaz roto press d.o.o. Sarajevo 4200934630002
Nabavka usluge oglašavanja javnog poziva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2019 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo 4202263820009
usluge oglašavanja javnog poziva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2019 381,95 381,95 Avaza roto press d.o.o. Sarajevo 4200934630002
usluge stručnog osposobljavanja upsolenika ugovornog organa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2019 702,00 702,00 Udruženje/Institut internih revizora u BiH 4201063520004
usluge stručnog osposobljavanja uposlenika ugovornog organa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2019 400,00 400,00 FEB D.D.Sarajevo 4200566060004
nabavka usluga stručnog osposobljavanja zaposlenika ugovornog organa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 580,00 580,00 REVICON d.o.o. Sarajevo 4200491380008
kompjuterska oprema i potrepštine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 2039,78 2039,78 FIXIT d.o.o. Sarajevo 4202048930006
Hotelske i ugostiteljske usluge-usluge posluživanja u restoranima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2019 318,50 318,50 KJP ZOI 84 OCS d.o.o. Sarajevo 4200347000004
usluge-razne-usluge prodaje administrativnih taksenih maraka Ugovaranje i realizacija 15.08.2019 2800,00 2800,00 DUHANPROMET d.o.o. Sarajevo4200342970005
Usluge posluživanja u restoranima-Hotelske i ugostiteljske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2019 537,00 537,00 MALAK HOTEL D.O.O. Sarajevo 4202417480001
usluge-kompjuterske i uz njih vezane usluge Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.08.2019 7722,00 7722,00 HERA SOFTWARE d.o.o Mostar 4227108180004
usluge povezane s programskom podrškom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2019 3861,00 3861,00 HERA SOFTWARE d.o.o Mostar 4227108180004
Ukupno po stranici 0,00 8.978.703,69 8.978.703,69