617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ministarstvo zdravstva

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
IZMJENE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU Plan nabavki
PLAN NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU Plan nabavki 23.04.2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU Plan nabavki
Direktni sporazum za angažovanje firme koja će izvršiti izradu polica/ormara koje služe za odlaganje registratora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 1184,62 10.06.2019 1184,62 1184,62 Spržo Company d.o.o. Sarajevo - JIB: 4200010970001
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU Plan nabavki 23.01.2018
IZMJENE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU Plan nabavki 05.06.2019
PLAN NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU Plan nabavki 01.02.2019
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU - II dio Plan nabavki 18.10.2018
JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA: Insulinske pumpe za djecu insulinoovisnike Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.09.2018
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU Plan nabavki
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO Plan nabavki
PLAN NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU Plan nabavki 23.01.2018
Štampanje publikacije "Pretilost učenika srednjih škola Kantona Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2017 4972,50 Štamparija FOJNICA, ID broj: 4236045660000
Usluge štampanja publikacije "Pretilost učenika srednjih škola Kantona Sarajevo" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.06.2017 4972,50
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KS ZA 2017. GODINU Plan nabavki 13.06.2017
Izmjene i dopune Plana nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2016. godinu Plan nabavki 10.01.2017
Plan nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 09.01.2017
Izbor izbođača radova preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za I iII operativnu fazu u 2016. godini Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.11.2016 99396,77 99396,77 Sanitacija d.o.o. Sarajevo
Plan nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2016. godinu Plan nabavki
Plan nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2015. godinu Plan nabavki
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 1 – Invalidska kolica na mehanički pogon sa X makazama (49 kom.) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.12.2014 195982,85
Ugovor o nabavci robe za Lot 2 – Adaptilna sklopiva invalidska kolica na mehanički pogon sa čvrstim okvirom i preklopivim naslonom (14 kom.) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2015 55995,10 24054,10 KS Reha d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci robe za Lot 1 – Invalidska kolica na mehanički pogon sa X makazama (49 kom.) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2015 195982,85 84189,35 KS Reha d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 4 - Elektromotorna invalidska kolica specijalne namjene (1 kom.) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.12.2014 9997,65
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 3 - Elektromotorna invalidska kolica (4 kom.) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.12.2014 37443,12
Ugovor o nabavci robe za Lot 4 – Elektromotorna invalidska kolica specijalne namjene (1 kom.) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2015 9997,65 9997,65 KS Reha d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 2 – Adaptilna sklopiva invalidska kolica na mehanički pogon sa čvrstim okvirom i preklopivim naslonom (14 kom.) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.12.2014 55995,10
Ugovor o nabavci robe za Lot 3 – Elektromotorna invalidska kolica ( 4 kom.) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2015 37443,12 37443,12 OttoBock Adria d.o.o. Sarajevo
Javna nabavka invalidskih kolica za članove udruženja RVI paraplegičara Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2014 299418,72
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00