617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o nabavci putem direktnog sporazuma 1 Pokretanje i tok postupka
Odluka o nabavci putem direktnog sporazuma Pokretanje i tok postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma Pokretanje i tok postupka
Odluka o poništenju dijela javnog konkurentskog postupka - LOT 3 Pokretanje i tok postupka
Odluka o poništenju dijela javnog konkurentskog postupka - LOT 2 Pokretanje i tok postupka
Odluka o izboru najboljeg ponuđača po Konkurentskom postupku za nabavku računara - LOT1 Pokretanje i tok postupka
Obavijest o izboru najboljeg ponuđača za nabavku licenciranog softvera za operativne sisteme i uredskog alata za potrebe osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po LOT-ovima za nabavku besplatnih udžbenika Pokretanje i tok postupka
Korekcija plana nabavki Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2015. godinu Plan nabavki
Plan nabavki Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2015. godinu Plan nabavki
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00