617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Zavod za informatiku i statistiku KS

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Nabavka kancelarijskog materijala, decembar 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2020 590,38 21.12.2020 590,38 590,38 R&S d.o.o. Sarajevo
Nabavka Office licenci za potrebe Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2020 11.12.2020 6128,69 6128,69 R&S d.o.o. Sarajevo
Uređaj za sigurnost mreže Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.11.2020 57330,00 57330,00 KING ICT d.o.o. Sarajevo
Nabavka računara i računarske opreme za potrebe ZIS KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 02.12.2020 6765,65 6765,65 KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo
Druga izmjena Plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 20.05.2020
Nabavka interneta za 2021. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.11.2020 22.12.2020 16960,32 16960,32 Logosoft d.o.o. Sarajevo
Nabavka opreme za video konferenciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 03.12.2020 3508,83 3508,83 IMTEC d.o.o. Sarajevo
Druga dopuna Plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 17.11.2020
Nabavka uređaja za sigurnost mreže Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.10.2020
Nabavka SSL certifikata za servere Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.09.2020 778,05
Nabavka usluge-tehničko održavanje serverske i mrežne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2020 2084,49 2804,49 QSS d.o.o. Sarajevo ID broj:4200103980007
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo-Dopuna plana javnih nabavki 2020. Plan nabavki 17.08.2020
Nabavka usluge popravke servera kantonalne inspekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2020 3276,00 01.09.2020 3276,00 3276,00 QSS d.o.o. Sarajevo ID broj:4200103980007
Nabavka advokatskih usluga 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.07.2020 702,00
Nabavka zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.07.2020 226,45
Nabavka saobraćajnog znaka sa dopunskom tablom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.04.2020 351,00
Sitni potrošni materijal-računarska oprema za Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.07.2020 932,76
Sitni potrošni materijal-kablovi za Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.07.2020 605,09
Nabavka kancelarijskog materijala 2020. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.06.2020 944,31
Nabavka usluge razvoja programske podrške za uređivanje web stranica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2020 7020,00 29.05.2020 7020,00 7020,00 Pauza d.o.o., Sarajevo,ID broj: 4201306520008
Serverske i mrežne komponente Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2020 3668,89 28.05.2020 3668,89 3668,89 "Kamer Commerce" d.o.o. Ilidža , ID broj:4200086440001
Nabavka licence za aplikaciju za video konferenciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2020 842,40
Nabavka antivirusnog programa za 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 7003,60 22.06.2020 7003,60 7003,60 5th Dimension d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200241350006
Nabavka usluge migracije programa i podataka s postojeće serverske i mrežne infrastrukture na novu serversku i mrežnu infrastrukturu (novi Data Centar) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.05.2020 16380,00 29.06.2020 16380,00 16380,00 QSS d.o.o. Sarajevo ID broj:4200103980007
Nabavka usluge popravke na serverima Kantona Sarajevo-2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.05.2020 122,85
Nabavka usluge popravke na serverima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.05.2020 117,00
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo-Plan nabavki 2020. Plan nabavki 20.05.2020
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo-Plan nabavki 2019. Plan nabavki 04.07.2019
Licenca za program Lansweeper Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2019 1163,72 21.03.2019 1163,72 1163,72 Cleverbridge AG
Nabavka switch-a TP Link 48 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2019 919,89 21.03.2019 919,89 919,89 "Imtec" d.o.o. Ilijaš, ID broj: 4200918780002
Nabavka opreme-telefonski aparati za potrebe Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2020 672,75
Nabavka usluga kolektivnog osiguranja radnika Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2020 1069,24 27.04.2020 1069,24 1069,24 ASA Osiguranje d.d. Sarajevo , ID broj: 4201261240009
Nabavka zaštitne opreme-maske i rukavice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.04.2020 150,23
Nabavka elektroinstalacijskih radova u server sali Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2020 6962,67 26.03.2020 6962,67 6962,67 ELEKTING d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200245260001
Nabavka građevinskih radova u server sali Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2020 6546,41 26.03.2020 6546,41 6546,41 "SPRŽO COMPANY" d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200010970001
Nabavka hosting-a za web stranicu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.03.2020 240,40
Godišnja pretplata "Službene novine BiH" ZIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 240,00
Nabavka prenosnog znaka za parking mjesto ZIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2020 327,60
Nabavka kotizacije za učešće na NetWork 10 konferenciji ZIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2020 526,50
Nabavka kablova ZIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2020 170,82
Radovi na sanaciji server sale Kantona Sarajevo ZIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 6780,52 30.12.2019 6780,52 6780,52 "Spržo Company" d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200010970001
Nabavka Access Point uređaja ZIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 1547,09 25.12.2019 1547,09 1547,09 "Kamer Commerce" d.o.o. Ilidža ID broj:4200086440001
Nabavka licenci OS Windows i Microsoft Office ZIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 6657,30 25.12.2019 6657,30 6657,30 "R&S" d.o.o. Vogošća ID broj:4200056290005
Nabavka sitnog inventara-kablova ZIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 149,80 149,80 "Kamer Commerce" d.o.o. Ilidža , ID broj:4200086440001
Usluga kvalifikacije težine bolesti zaposlenika ZIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2019 50,00 50,00 JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-a KANTONA SARAJEVO
Javna nabavka pravnih usluga ZIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2019 280,80 280,80 ADVOKAT FEMIL ČURT
Nabavka televizora za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2019 1345,69 1345,69 "Domod" d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200662290002
Nabavka računara za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2019 5100,03 5100,03 "Kamer Commerce" d.o.o. Ilidža , ID broj:4200086440001
Nabavka kancelarijskog materijala ZIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2019 1021,13 1021,13 "R&S" d.o.o. Vogošća
Nabavka Standard paketa usluga ZIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 7011,23 7011,23 "QSS" d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200103980007
Ukupno po stranici 77.535,92 177.322,37 178.042,37